Laidiens: 08.05.2017., Nr. 88

Paziņojumi par teritoriālo plānošanu

OP 2017/88.TP1

Paziņojums par detālplānojuma "Krūkļi" apstiprināšanu

Babītes novada dome 2017. gada 26. aprīlī ir pieņēmusi lēmumu (protokola Nr. 7 13. §), "Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamā īpašuma "Krūkļi", kadastra Nr. 8048 008 0225, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 008 0032 Vīkuļos, Babītes pagastā, Babītes novadā". Ar lēmumu un detālplānojuma materiāliem varēs iepazīties pašvaldības interneta vietnē www.babīte.lv un Babītes novada būvvaldē Centra ielā 4, Babītē, Babītes novadā, un interneta vietnē https://geolatvija.lv.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)