Laidiens: 02.05.2017., Nr. 86

Uzaicinājumi uz tiesu

OP 2017/86.UT1

Valmieras rajona tiesa paziņo, ka Valmierā, Garajā ielā 5, 5.tiesas zālē, otrajā korpusā, 2017. gada 7. jūnijā plkst. 10.30 tiks izskatīta civillieta Swedbank P&C Insurance AS maza apmēra prasībā par naudas piedziņu pret Ņinu Šuvalovu. Tiesa uzaicina ŅINU ŠUVALOVU, dzim. 1965. gada 22. septembrī, pēdējā zināmā dzīvesvieta Kārļa Baumaņa iela 3-41, Valmiera, ierasties uz tiesas sēdi.


OP 2017/86.UT2

Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesa aicina ierasties NATAĻJU ROMANOVU, pers. kods 190759-10915, un ADEĻU ROMANOVU, pers. kods 270427-10968, uz tiesas sēdi 2017. gada 8. jūnijā plkst. 9.50 Rīgā, Jēzusbaznīcas ielā 6, civillietā Nr. 32230514 AS "Citadele banka" prasībā pret Nataļju Romanovu un Adeļu Romanovu par parāda piedziņu. Atbildētāju neierašanās gadījumā civillieta tiks izskatīta bez atbildētāju klātbūtnes.


OP 2017/86.UT3

Liepājas tiesa uzaicina VIKTORU MARČENKO (dzim. 1965. gada 22. jūlijā) un NADEŽDU MARČENKO (dzim. 1961. gada 1. augustā) ierasties kā atbildētājus AS "Swedbank" prasībā par parāda piedziņu uz tiesas sēdi 2017. gada 2. augustā plkst. 10.00 Liepājā, Republikas ielā 14, 9. zālē. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez jūsu klātbūtnes.


OP 2017/86.UT4

Jelgavas tiesā, adrese: Dambja iela 12, Jelgava, ierosināta civillieta SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde" maza apmēra prasībā pret atbildētāju EDMUNDU GRAHOĻSKI, dzim. 1969. gada 28. decembrī par naudas piedziņu. Tiesa informē, ka lietu skatīs Jelgavas tiesas tiesnese M.Griķe. Atbildētājam Edmundam Grahoļskim ir Civilprocesa likuma 74. pantā noteiktās tiesības un pienākumi - pieteikt noraidījumu tiesnesei, pilnīgi vai daļēji atzīt prasību, celt iebildumus pret prasību, iepazīties ar lietas materiāliem, izdarīt no tiem izrakstus, izgatavot kopijas, iesniegt pierādījumus, pieteikt lūgumus, izteikt savus argumentus un apsvērumus, noslēgt izlīgumu, lūgt lietas iztiesāšanu tiesas sēdē. Edmundam Grahoļskim noteikts termiņš paskaidrojumu iesniegšanai līdz 2017. gada 19. maijam. Paskaidrojumu neiesniegšana nav šķērslis sprieduma taisīšanai lietā, un, ja puses nelūgs lietas izskatīšanu tiesas sēdē, lieta tiks izskatīta rakstveida procesā.


OP 2017/86.UT5

VALDEIR ANTONIO DE OLIVEIRA, dzīvesvieta: Saint Marys awenue apartment Nr.1, Kilbeggan co. Westmeath, Īrija, tiek aicināts ierasties uz tiesas sēdi 2017.gada 15.jūnijā plkst. 11.00 Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesā Rīgā, Lomonosova ielā 10, LV-1019, kā atbildētājs civillietā Nr. C29658216 prasībā par laulības šķiršanu (prasītāja - Olga Smuška). Atbildētāja neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez viņa klātbūtnes.


OP 2017/86.UT6

Bauskas rajona tiesa paziņo atbildētājai KRISTĪNEI OZOLIŅAI, dzim. 1980. gada 17. aprīlī, deklarētas dzīvesvietas nav, pēdējā zināmā dzīvesvieta: "Saullēkti"-19, Bērzaine, Bērzaines pagasts, Kocēnu novads, ka 2017. gada 10. jūlijā Bauskas rajona tiesā Bauskā, Zaļajā ielā 12, Bauskas rajona tiesas tiesnese I. Tikuma rakstveida procesā (bez lietas dalībnieku piedalīšanās) izskatīs civillietu Nr. C10052917 (lietas arhīva Nr. C0529-17/05) Arta Ozoliņa maza apmēra prasībā pret Kristīni Ozoliņu par uzturlīdzekļu piedziņu. Tiesa paziņo atbildētājai Kristīnei Ozoliņai, ka viņai ir Civilprocesa likuma 74. pantā un Civilprocesa likuma 30.3 nodaļā noteiktās procesuālās tiesības, tai skaitā pieteikt noraidījumu tiesnesei, lūgt lietas iztiesāšanu tiesas sēdē. Civilprocesa likumā minētās civilprocesuālās tiesības, kas saistītas ar lietas sagatavošanu iztiesāšanai, atbildētāja ir tiesīga izmantot ne vēlāk kā 7 dienas pirms noteiktā lietas izskatīšanas datuma. Tiesas sprieduma norakstu atbildētāja Kristīne Ozoliņa varēs saņemt no 2017. gada 10. jūlija plkst. 14.00 Bauskas rajona tiesas kancelejā Bauskā, Zaļajā ielā 12, 3. stāvā, 302. kabinetā.


OP 2017/86.UT7

Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesa aicina ierasties DMITRIJU SOKOLOVU, pers. kods 111074-10303, uz tiesas sēdi 2017.gada 8.jūnijā plkst. 10.00 Rīgā, Jēzusbaznīcas ielā 6, 5.stāvā, 517.zālē, civillietā Nr.C32288916 (C-0852/9) akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" maza apmēra prasībā pret Dmitriju Sokolovu par parāda piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2017/86.UT8

Bezvēsts prombūtnē

Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesā saņemts Sergeja Živjalovska pieteikums par no 2005. gada 1. janvāra bezvēsts pazudušās Nadeždas Homjukas, dzim. 1941. gada 20. maijā, pēdējā zināmā dzīvesvieta: Rīga, Buļļu iela 27-32, deklarētā dzīvesvieta: Rīga, Vecā Buļļu iela 16-32, izsludināšanu par mirušu. Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesa lūdz NADEŽDU HOMJUKU triju mēnešu laikā ierasties Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesā Baložu ielā 14, Rīgā, vai paziņot par savu atrašanās vietu, pretējā gadījumā Nadežda Homjuka tiks izsludināta par mirušu. Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesa aicina visus, kas zina Nadeždas Homjukas uzturēšanās vietu vai kam ir zināms par viņas nāvi, triju mēnešu laikā paziņot to Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesai.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)