Laidiens: 02.05.2017., Nr. 86

Promocijas darbi

OP 2017/86.PM1

Paziņojums par promocijas darba aizstāvēšanu

2017. gada 31. maijā plkst. 13.00 Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes nozares promocijas padomes P-18 atklātajā sēdē Rīgā, Paula Valdena ielā 3, 272. telpā, VITA ZĀLĪTE aizstāvēs promocijas darbu "Ar stronciju un fluoru aizvietota kalcija deficītā hidroksilapatīta sintēze un pielietojums zobu emaljas remineralizācijā" inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti:

- Dr. sc. ing. Andris Šutka (RTU),

- Dr. phys. Jānis Kleperis (LU CFI),

- Dr. Vita Mačiulskiene (Lietuva, Lietuvas Veselības zinātņu universitātes Zobārstniecības un mutes pataloģiju klīnika).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā (Rīgā, Paula Valdena ielā 5) un interneta vietnē http://www.rtu.lv (Doktorantiem → Promocija → Promocijas darbi).


OP 2017/86.PM2

Paziņojums par promocijas darba aizstāvēšanu

2017. gada 31. maijā plkst. 15.00 Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes nozares promocijas padomes P-18 atklātajā sēdē Rīgā, Paula Valdena ielā 3, 272. telpā, KRISTAPS RUBENIS aizstāvēs promocijas darbu "Uz alvas dioksīda bāzētu materiālu iegūšana, struktūras un fizikālo īpašību pētījumi" inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti:

- Dr. habil. sc. ing. Jānis Grabis (RTU);

- Dr. phys. Anatolijs Šarakovskis (LU CFI);

- Dr. Krzystof Galazka (Institute of Plasma Physics and Laser Microfusion, Polija).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā (Rīgā, Paula Valdena ielā 5) un interneta vietnē http://www.rtu.lv (Doktorantiem → Promocija → Promocijas darbi).


OP 2017/86.PM3

Paziņojums par promocijas darba aizstāvēšanu

2017. gada 6. jūnijā plkst. 12.30 notiks LU Psiholoģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēde (Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē Jūrmalas gatvē 76), kurā disertāciju psiholoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs ESTERE BIRZIŅA.

Temats: "Mātes un bērna mijiedarbības un pirmsskolas vecuma bērnu eksternalizēto uzvedības problēmu izmaiņas Marte Meo terapijas laikā".

Darba vadītāja: Dr. psych., asoc. profesore Baiba Martinsone.

Recenzenti:

- ph. D., asoc. prof. Anika Miltuze, Latvijas Universitāte;

- Dr. psych., doc. Aija Dudkina, RPIVA;

- ph. D., asoc. prof. Lyndall Strazdins, Austrālijas Nacionālā Universitāte.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)