Laidiens: 28.04.2017., Nr. 85

Paziņojumi kreditoriem

OP 2017/85.KM1

Paziņojums par biedrības darbības izbeigšanu

Bērnu jaunatnes basketbola centrs "Ķeizarmežs", reģ. Nr. 40008146128, paziņo par darbības izbeigšanu. Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram triju mēnešu laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas, adrese: Rīga, Ezermalas iela 30, LV-1014.


OP 2017/85.KM2

Paziņojums par reorganizāciju

SIA "BB PARTNERIS", reģistrācijas numurs 40003498785, juridiskā adrese: Brīvības iela 148-10, Rīga, LV-1012 (turpmāk tekstā saukta arī kā "Sabiedrība"), ir pieņēmusi lēmumu par reorganizāciju pārveidošanas ceļā, pārveidojot SIA "BB PARTNERIS" Sabiedrību par akciju sabiedrību "BB PARTNERIS". Kreditori var pieteikt savus prasījumus trīs mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas, adrese: Brīvības iela 148-10, Rīga, LV-1012.


OP 2017/85.KM3

Paziņojums par SIA "Avar RE" reorganizāciju

Informējam, ka 2017. gada 12. aprīlī tika pieņemts lēmums par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Avar RE", reģistrācijas Nr. 40103939570, juridiskā adrese: Brīvības iela 85-5, Rīga, LV-1001, reorganizāciju, kas tiks veikta sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Avar Auto", reģistrācijas Nr. 50003623341, juridiskā adrese: "Ezīši", Jaunmārupe, Mārupes novads, LV-2166, un sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Avar RE", apvienošanas ceļā, SIA "Avar RE" pievienojot pie SIA "Avar Auto". Reorganizācijas procesu ir plānots pabeigt 2017. gada trešajā ceturksnī. Reorganizācija būs uzskatāma par spēkā stājušos ar brīdi, kad komercreģistrā tiks izdarīti attiecīgi ieraksti par visām reorganizācijas procesā iesaistītajām sabiedrībām. Apvienošanās rezultātā sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Avar RE" pārstās eksistēt kā atsevišķa juridiska persona, un visas tās tiesības un pienākumus pārņems sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Avar Auto", kas turpinās pildīt līgumos noteiktās saistības pilnā apmērā. Kreditoru prasību pieteikšanās adrese: "Ezīši", Jaunmārupe, Mārupes novads, LV-2166, termiņš - viens mēnesis no publicēšanas dienas.


OP 2017/85.KM4

Paziņojums par SIA "Avar Auto" reorganizāciju

Informējam, ka 2017. gada 12. aprīlī tika pieņemts lēmums par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Avar Auto", reģistrācijas Nr. 50003623341, juridiskā adrese "Ezīši", Jaunmārupe, Mārupes novads, LV-2166, reorganizāciju, kas tiks veikta sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Avar Auto" un sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Avar RE", reģistrācijas Nr. 40103939570, juridiskā adrese: Brīvības iela 85-5, Rīga, LV-1001, apvienošanas ceļā, SIA "Avar RE" pievienojot pie SIA "Avar Auto". Reorganizācijas procesu ir plānots pabeigt 2017. gada trešajā ceturksnī. Reorganizācija būs uzskatāma par spēkā stājušos ar brīdi, kad komercreģistrā tiks izdarīti attiecīgi ieraksti par visām reorganizācijas procesā iesaistītajām sabiedrībām. Apvienošanās rezultātā sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Avar RE" pārstās eksistēt kā atsevišķa juridiska persona, un visas tās tiesības un pienākumus pārņems sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Avar Auto", kas turpinās pildīt līgumos noteiktās saistības pilnā apmērā. Kreditoru prasību pieteikšanās adrese: "Ezīši", Jaunmārupe, Mārupes novads, LV-2166, termiņš - viens mēnesis no publicēšanas dienas.


OP 2017/85.KM5

Paziņojums par biedrības darbības izbeigšanu

Biedrība "Mirabilia", reģ. Nr. 40008228462, juridiskā adrese Ernesta Birznieka-Upīša ielā 27-2, Rīgā, LV-1011, paziņo par biedrības darbības izbeigšanu un aicina biedrības kreditorus pieteikt savus prasījumus sešu mēnešu laikā pēc paziņojuma publicēšanas "Latvijas Vēstnesī" juridiskajā adresē Ernesta Birznieka-Upīša ielā 27-2, Rīgā, LV-1011.


OP 2017/85.KM6

Paziņojums par pamatkapitāla samazināšanu

SIA G 62, vienotais reģistrācijas Nr. 50103982791, valde paziņo, ka saskaņā ar SIA G 62 vienīgā dalībnieka 2017. gada 20. aprīļa lēmumu Nr. KPTL.04.2017. ir nolemts SIA G 62 pamatkapitālu samazināt par 409 000 EUR. Kreditoru prasījumu pieteikšanas termiņš ir viens mēnesis no šī paziņojuma publicēšanas dienas izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Termiņš, kurā var pieteikties kreditori, kuri vēlas saņemt nodrošinājumu, ir viens mēnesis no šī paziņojuma publicēšanas dienas izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Sabiedrības kreditoriem prasījumi jāpiesaka Dārzciema ielā 60, Rīgā, LV-1073, Latvija.


OP 2017/85.KM7

Paziņojums par reorganizāciju

Saskaņā ar Komerclikuma 345.(2) pantu paziņojam, ka akciju sabiedrības "BMGS", reģistrācijas Nr. 40003146013, juridiskā adrese: Ģertrūdes iela 33/35, Rīga, LV -1011, akcionāru sapulcē 2017. gada 4. aprīlī ir pieņemts lēmums veikt reorganizācijas procesu, pievienojot meitas sabiedrību SIA "BM.TO", reģistrācijas numurs 53603029931 (pievienojamā sabiedrība), mātes sabiedrībai AS "BMGS", reģistrācijas numurs 40003146013 (iegūstošā sabiedrība). Kreditori savas prasības var pieteikt Ģertrūdes ielā 33/25, Rīgā, LV-1011, 1 (viena) mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas.


OP 2017/85.KM8

Paziņojums par reorganizāciju

Saskaņā ar Komerclikuma 345.(2) pantu paziņojam, ka sabiedrības ar ierobežotu atbildību "BM.TO", reģistrācijas Nr. 53603029931, juridiskā adrese: Ģertrūdes iela 33/35, Rīga, LV-1011 dalībnieks 2017. gada 4. aprīlī ir pieņēmis lēmumu par sabiedrības reorganizāciju, pievienojot to akciju sabiedrībai "BMGS", reģistrācijas Nr. 40003146013, juridiskā adrese: Ģertrūdes iela 33/35, Rīga, LV-1011. Kreditori savas prasības var pieteikt Ģertrūdes ielā 33/25, Rīgā, LV-1011, 1 (viena) mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas.


OP 2017/85.KM9

Paziņojums par reorganizāciju

SIA "Eco Agro", reģ. Nr. 40103578447, juridiskā adrese: Kronvalda bulvāris 10-18, Rīga, LV-1010, paziņo par reorganizāciju. Lēmums par reorganizāciju pieņemts 2017. gada 26. aprīlī. Reorganizācijas veids nodalīšana, kur sadalāmā sabiedrība nodod daļu savas mantas iegūstošajai sabiedrībai. Iegūstošā sabiedrība ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BIO AGRO", reģ. Nr. 40103593342, juridiskā adrese: Kronvalda bulvāris 10-18, Rīga, LV-1010, un sadalāmā sabiedrība - SIA "Eco Agro", reģ. Nr. 40103578447. Kreditori savus prasījumus var pieteikt viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas. Kreditoru prasījumu pieteikšanas vieta - Kronvalda bulvāris 10-18, Rīga, LV-1010, vai pa e-pastu: eco-agro@inbox.lv.


OP 2017/85.KM10

Paziņojums par reorganizāciju

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BIO AGRO", reģ. Nr. 40103593342, juridiskā adrese: Kronvalda bulvāris 10-18, Rīga, LV-1010, paziņo par reorganizāciju. Lēmums par reorganizāciju pieņemts 2017. gada 26. aprīlī. Reorganizācijas veids nodalīšana, kur sadalāmā sabiedrība nodod daļu savas mantas iegūstošajai sabiedrībai. Iegūstošā sabiedrība ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BIO AGRO", reģ. Nr. 40103593342, un sadalāmā sabiedrība - SIA "Eco Agro", reģ. Nr. 40103578447, juridiskā adrese: Kronvalda bulvāris 10-18, Rīga, LV-1010. Kreditori savus prasījumus var pieteikt viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas. Kreditoru prasījumu pieteikšanas vieta - Kronvalda bulvāris 10-18, Rīga, LV-1010, vai pa e-pastu: bio-agro@inbox.lv.


OP 2017/85.KM11

Paziņojums par reorganizāciju

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TAL RESIDENCE", reģistrācijas numurs 40103570231, juridiskā adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 33-3, Rīga, LV-1010, Latvija (turpmāk - Sabiedrība), paziņo kreditoriem, ka 21.04.2017. Sabiedrības dalībnieki ir pieņēmuši lēmumu par Sabiedrības reorganizāciju. Reorganizācijas veids - sadalīšana nodalīšanas ceļā. Jaundibināmās (iegūstošās) sabiedrības būs SIA "TAL-1" un SIA "TAL-2". Jaundibināmo (iegūstošo) sabiedrību juridiskā adrese būs Krišjāņa Valdemāra ielā 33-3, Rīgā, LV-1010, Latvija. Kreditoru prasījumi piesakāmi Sabiedrības juridiskajā adresē Krišjāņa Valdemāra ielā 33-3, Rīgā, LV-1010, Latvija, viena mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas dienas.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)