Laidiens: 27.04.2017., Nr. 84 (5911)

Dažādi sludinājumi

OP 2017/84.DA1

Paziņojums

Tieslietu ministrs paziņo, ka zvērinātu notāru regulārā kvalifikācijas pārbaude notiks 2017. gada 26. jūlijā. Tieslietu ministram adresētu iesniegumu par atļauju kārtot regulāro kvalifikācijas pārbaudi iesniegt Latvijas Zvērinātu notāru padomē (K. Valdemāra ielā 20-8, Rīgā, LV-1010) triju nedēļu laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas.


OP 2017/84.DA2

Saskaņā ar Notariāta likuma 138.1 pantu es, zvērināta notāre Inga Kalniškāne, lūdzu publicēt šādu JĀŅA BĒRZIŅA, pers. kods 120771-12755, adresētu paziņojumu VALENTĪNAI RIEKSTIŅAI, pers. kods 281049-12907:

Uzaicinājums

Ņemot vērā to, ka 2017. gada 10. martā starp mani, Jāni Bērziņu, pers. kods 120771-12755, kā rokasnaudas ņēmēju, un jums, Valentīnu Riekstiņu, pers. kods 281049-1290, kā rokasnaudas devēju, tika noslēgts rokasnaudas līgums, kas paredzēja to, ka līdz 2017. gada 17. martam jānoslēdz pirkuma līgums par nekustamo īpašumu, dzīvokli Nr. 14, kas atrodas Pļaviņu novadā, Pļaviņās, Rīgas ielā 13, un līdz šim brīdim pirkuma līgums nav parakstīts, tāpēc uzaicinu jūs ierasties 2017. gada 9. maijā plkst. 11.00 Rīgas apgabaltiesas zvērinātas notāres Ingas Kalniškānes prakses vietā, adrese: Elizabetes iela 51-5 (3. stāvs), Rīga, lai parakstītu pirkuma līgumu un nostiprinājuma lūgumu īpašuma tiesību maiņai.

Neierašanās gadījumā uzskatīšu, ka atsakāties no šī darījuma ar rokasnaudas līgumā minētajiem nosacījumiem, kur šajā gadījumā rokasnauda 500 EUR (pieci simti euro) apmērā netiek atdota.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)