Laidiens: 27.04.2017., Nr. 84

Amatu konkursu ziņas

Amatu konkursi

OP 2017/84.AKK1

Finanšu ministrija (reģ. Nr. 90000014724) izsludina konkursu uz amatu:

Ja vēlies iegūt unikālu pieredzi, ja vēlies izmantot savas zināšanas un pieredzi, strādājot valsts pārvaldes iestādē, tad pievienojies Finanšu ministrijas enerģiskajam un radošajam kolektīvam, kurš šobrīd meklē jaunu kolēģi

Finanšu ministrijas komandā nepieciešams enerģisks, jauniem izaicinājumiem gatavs kolēģis uz šādu vakanto amatu - Tautsaimniecības analīzes departamenta Makroekonomikas nodaļas galvenais/-ā ekonomists/-e (uz noteiktu laiku)

Tautsaimniecības analīzes departaments ir struktūrvienība, kas nodrošina sistemātisku, regulāru un profesionālu tautsaimniecības un valsts finanšu stāvokļa analīzi, kā arī izstrādā makroekonomisko un fiskālo rādītāju prognozes valsts fiskālās politikas pamatojumam, kas vērsta uz ilgtspējīgu un stabilu tautsaimniecības izaugsmi.

Ja tev ir:

- augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa augstākā profesionālā ekonomikā vai vadības zinātnēs

- darba pieredze ekonomikas/finanšu jomā (pieredze ekonomisko procesu analīzē tiks uzskatīta par priekšrocību)

- izpratne par ES institūcijām, darbības principiem, lēmumu pieņemšanas procesu

- ļoti labas angļu valodas zināšanas

- teicamas analītiskās spējas, iniciatīva un spēja plānot un organizēt savu darbu

- datora lietotāja līmeņa prasmes (laba MS Office pārzināšana)

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

pievienojies Tautsaimniecības analīzes departamenta kolektīvam, un mēs tev uzticēsim šādus uzdevumus:

- koordinēt departamenta kompetencē esošo Eiropas Savienības materiālu apriti un nodrošināt Latvijas pozīcijas, informatīvo ziņojumu un sanāksmēs paužamo tēžu sagatavošanu par Eiropas Savienības Padomes darba grupu (Ekonomiskās politikas komiteja, Ekonomikas un finanšu lietu komiteja un ECOFIN) sanāksmēs izskatāmajiem jautājumiem, nodaļas kompetences ietvaros

- nodrošināt makroekonomisko nesabalansētību veidošanās risku izvērtēšanu Latvijā un sagatavot Latvijas pozīciju par makroekonomisko nesabalansētību jautājumiem citās ES dalībvalstīs

- atbilstoši savai kompetencei izvērtēt un sniegt atzinumus par ministriju un citu institūciju izstrādātajiem normatīvo aktu projektiem, kā arī sagatavot atbildes uz vēstulēm par jautājumiem, kas ir nodaļas kompetencē

Pievienojies mūsu kolektīvam, jo mēs piedāvājam:

- karjeru vadošajā valsts pārvaldes iestādē finanšu nozarē

- darbu pie viena no labākajiem un stabilākajiem darba devējiem Latvijā

- stabilu atalgojumu (ierēdņa amatam noteikts 12.2. saimes "Valsts fiskālās politikas plānošana un izpilde" IIA līmenis un 10. mēnešalgu grupa)

- un galvenais - profesionālu un atsaucīgu kolēģu komandu

Pieteikuma vēstuli, Curriculum Vitae (CV), augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām, dokumentu par izglītības akadēmisko atzīšanu Latvijā, ja izglītība iegūta ārzemēs, un citus pretendenta kvalifikāciju apliecinošus dokumentus lūdzam sūtīt 15 dienu laikā no šī sludinājuma publicēšanas Finanšu ministrijas Personālvadības departamentam Smilšu ielā 1, Rīgā, LV-1919, e-pasta adrese: pasts@fm.gov.lv.

Papildu informāciju un apliecinājuma formu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7 .panta prasībām tu atradīsi Finanšu ministrijas interneta vietnē http://www.fm.gov.lv/?lat/karjera/vakances. Zvani mums, ja tev ir neskaidrības vai jautājumi, pa tālruni 67095611.


OP 2017/84.AKK2

Pārtikas un veterinārais dienests (reģistrācijas Nr. LV90000064301) ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas organizē un veic pārtikas aprites un veterinārās valsts uzraudzības un kontroles funkcijas atbilstoši šo nozaru valsts politikai.

Pārtikas un veterinārais dienests (reģistrācijas Nr. LV90000064301) izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amatu (1 amata vieta uz nenoteiktu laiku) - Pārtikas un veterinārā dienesta Rietumpierīgas pārvaldes inspektors/-e pārtikas uzraudzības jomā (darbavieta: "Krīvi", Tukums)

Nepieciešamās profesionālās un personības kompetences:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- 2. līmeņa profesionālā augstākā vai augstākā akadēmiskā izglītība pārtikas nozarē (pārtikas tehnoloģijā, pārtikas ķīmijā, pārtikas mikrobioloģijā, pārtikas higiēnā), veterinārmedicīnā, medicīnā un veselības aprūpē (sabiedrības veselībā, uzturzinātnē), ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbībā un lauksaimniecībā (agronomijā, zootehnoloģijā) vai bioloģijā iegūta kvalifikācija, kas papildināta ar nozarei atbilstošām mācībām

- vēlama pieredze profesionālajā jomā/nozarē

- vēlamas labas datorlietotāja prasmes (MS Office)

- svešvalodu (krievu, angļu valodas) pamatzināšanas

- B kategorijas autovadītāja apliecība

- vēlme darboties komandā un prasme sadarboties

- vēlme izrādīt iniciatīvu un orientācija uz rezultātu sasniegšanu

- prasme pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību par tiem

Pārtikas un veterinārais dienests nodrošinās šādus pamatpienākumus:

- kontrolēt pārtikas nozarē iesaistītu fizisku un juridisku personu darbību saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto

- sastādīt administratīvos aktus, dokumentus administratīvo pārkāpumu lietās atbilstoši normatīvo aktu prasībām

- organizēt un veikt paraugu ņemšanu laboratoriskiem izmeklējumiem

Kļūstot par vienu no mūsu komandas, iegūsi:

- interesantu un atbildīgu darbu valsts pārvaldē

- iespēju iegūt neatsveramu profesionālu pieredzi

- mācību iespējas profesionālajai pilnveidei

- darbu atsaucīgu kolēģu kolektīvā

- atalgojumu atbilstoši 9. mēnešalgu grupai, normatīvajos aktos noteiktās sociālās garantijas un veselības apdrošināšanas polisi

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un izglītību apliecinoša dokumenta kopiju 10 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" lūdzam nosūtīt vai iesniegt Pārtikas un veterinārā dienesta Personāla vadības daļai Peldu ielā 30, Rīgā, LV-1050, vai elektroniski nosūtīt uz e-pasta adresi zanda.kaprane@pvd.gov.lv ar norādi "Rietumpierīgas pārvaldes inspektors pārtikas uzraudzības jomā". Tālr. uzziņām 67095243.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu, Pārtikas un veterinārais dienests informē, ka:

1) jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi;

2) iepriekšminētais jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Pārtikas un veterinārais dienests, kontaktinformācija: Peldu iela 30, Rīga, LV-1050.


OP 2017/84.AKK3

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra izsludina konkursu uz vakanto Struktūrfondu daļas projektu vadītāja/-as amatu (uz noteiktu laiku)

Galvenie darba pienākumi ir piedalīties Eiropas Sociālā fonda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā" projekta "PROTI un DARI" (turpmāk - projekts) darbību īstenošanā saskaņā ar projekta mērķiem, aktivitātēm un rezultātiem:

- izskatīt projektā iesaistīto pašvaldību iesniegtos pārskatus un projekta finansējuma pieprasījumus

- sniegt atbalstu un konsultācijas projektā iesaistītājām pašvaldībām visos projekta īstenošanas posmos

- organizēt mentoru un programmu vadītāju mācības, pieredzes apmaiņas pasākumus

- piedalīties projektā iesaistīto pašvaldību darbības novērtēšanas vizītēs

- organizēt informācijas pasākumus projekta ietvaros

- sagatavot paziņojumus plašsaziņas līdzekļiem par projekta ieviešanas gaitu

Prasības pretendentiem/-ēm:

- augstākā akadēmiskā izglītība vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība

- vismaz viena gada darba pieredze valsts pārvaldē

- vairāk nekā viena gada darba pieredze projektu vadībā

- darba pieredze jaunatnes politikas īstenošanas jomā

- zināšanas un izpratne par jaunatnes un neformālās izglītības jomu

- zināšanas un izpratne par Eiropas Savienības fondu ieviešanu

- labas iemaņas darbā ar datoru (Microsoft Office, Outlook Express)

- labas angļu valodas zināšanas

- B kategorijas autovadītāja apliecība

- vēlama darba pieredze iekšējo normatīvo aktu izstrādē

Amats klasificēts 44. saimes III A līmenī (11. mēnešalgu grupa).

Informējam, ka pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas konkursa 1. kārtā sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas konkursa 2. kārtai.

Motivēta pieteikuma vēstule un CV ar izglītību apliecinošu dokumentu kopijām jāiesniedz 10 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas izdevumā "Latvijas Vēstnesis", nosūtot pa pastu Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrai Rīgā, Mūkusalas ielā 41, LV-1004, vai elektroniski uz e-pastu: personals@jaunatne.gov.lv. Tālr. uzziņām 67358073 vai 67356248.


OP 2017/84.AKK4

Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs izsludina konkursu uz darbinieka amatu - referents/-e Administratīvā departamenta Dokumentu pārvaldības nodaļā (vakance uz nenoteiktu laiku)

Vispārējie darba pienākumi:

- veikt dokumentu apstrādi un nodrošināt apriti izmantojot dokumentu pārvaldības sistēmu DocLogix

- sadarboties ar citām iestādes struktūrvienībām dokumentu pārvaldības procesa gaitā ar mērķi nodrošināt efektīvu uzdevumu izpildi

- pārraudzīt uzticētos dokumentu pārvaldības procesus

Prasības kandidātiem:

- pirmā līmeņa augstākā profesionālā izglītība vai atbilstoša speciālā izglītība

- labas teorētiskās un praktiskās zināšanas jautājumos, kas saistīti ar lietvedības procesu pārvaldību

- vēlama praktiskās darbības pieredze ar dokumentu pārvaldības sistēmām

- pieredze darbā ar dokumentu pārvaldības sistēmu DocLogix tiks uzskatīta par priekšrocību

- vēlama pieredze darbā valsts pārvaldē un profesionālā pieredze atbilstošajā jomā ilgāka par gadu

- angļu valodas zināšanas pamatlīmenī

- prasme strādāt ar MS Office programmām lietotāja līmenī, lietot biroja tehniku (datortehnika, kopējamā tehnika u. c.)

- precizitāte, prasme risināt problēmsituācijas, labas komunikācijas spējas

Piedāvājam:

- darbu valsts iestādē

- valsts pārvaldē noteikto atalgojumu (sākot no 745 EUR līdz 1093 EUR pirms nodokļu nomaksas) un sociālās garantijas

- labus darba apstākļus un atsaucīgu kolektīvu

- profesionālās pilnveidošanās un izglītošanās iespējas

- pēc pārbaudes laika veselības apdrošināšana

Aizpildītu konkursa pretendenta aptaujas lapu (atrodas mājaslapā www.vamoic.gov.lv sadaļā "Vakances"), motivācijas vēstuli un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas līdz 2017. gada 7. maijam (ieskaitot) sūtīt Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centram Ernestīnes ielā 34, Rīgā, LV-1046, vai uz e-pasta adresi liga.riemere@vamoic.gov.lv. Tālr. uzziņām 67301116.

Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā.

Ar pretendentiem, kurus aicināsim uz pārrunām, sazināsimies nedēļas laikā pēc pieteikšanās beigu termiņa.

Lūdzam ievērot, ka par konkursa rezultātiem informēsim tikai uz interviju uzaicinātos pretendentus.


OP 2017/84.AKK5

Latvijas Jūras akadēmija (IZM reģ. Nr. 3343001281) izsludina atklātu konkursu uz vakantajām akadēmiskā personāla vietām Inženierzinātņu nozares "Transports un satiksme" apakšnozarē "Ūdens transports un infrastruktūra" šādās specializācijās:

- " Inženiermehānika" - profesors, viena (1) vieta

- "Grāmatvedība un finanses jūras transportā" - asociētais profesors, viena (1) vieta

- "Matemātika" - docents, viena (1) vieta

- "Darba aizsardzība un likumdošana"- lektors, viena (1) vieta

Pretendentam nepieciešama ne mazāk kā 3 (trīs) gadu pedagoģiskā un zinātniskā darba pieredze izvēlētajam akadēmiskajam amatam atbilstošā zinātņu apakšnozares "Ūdens transports un infrastruktūra" specializācijā.

Pretendentam, kurš vēlas piedalīties konkursā, jāiesniedz:

1) rektoram adresēts iesniegums, ar norādi - uz kādu amata vietu pretendē

2) dzīves un darba gājums (CV Europass formātā), ar izvērstu pretendenta pedagoģiskās, zinātniskās un organizatoriskās darbības aprakstu pēdējo sešu (6) gadu periodā

3) augstāko izglītību, akadēmisko un zinātnisko grādu, kā arī profesionālo prasmju apliecinošu dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālus

4) citi dokumenti, kas apliecina atbilstošu kvalifikāciju

Amata vietu pretendentiem pieteikties viena mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas dienas. Dokumenti jāiesniedz Latvijas Jūras akadēmijas rektorātā Flotes ielā 12, k-1, Rīgā, LV-1016.


OP 2017/84.AKK6

LATVIJAS UNIVERSITĀTE, reģistrācijas Nr. 90000076669, izsludina atklātu konkursu uz Ģeodēzijas un ģeoinformātikas institūta direktora/-es amatu

Prasības direktora amata pretendentiem/-ēm:

- doktora zinātniskais grāds inženierzinātnēs

- administratīvā darba stāžs un vadības pieredze ne mazāka par 5 gadiem

- darba pieredze zinātnisko institūciju zinātniskajās padomēs

- pieredze ERAF vai līdzīgu projektu sagatavošanā un vadīšanā

- pieredze ģeodēziska rakstura ražošanas un pētniecības darbā

Pieteikumu dalībai konkursā aicinām noformēt atbilstoši "Nolikuma par akadēmiskajiem un administratīvajiem amatiem Latvijas Universitātē" 82. p., un iesniegt institūta attīstības un turpmākās vadības programmu 2017.-2020. gadam.

Pieteikšanās termiņš ir līdz 2017. gada 27. maijam.

Konkursam iesniedzamo dokumentu reģistrācija LU Personālvadības departamentā Raiņa bulvārī 19, 128. telpā, Rīgā, LV-1586. Papildu informācija pa tālruni 67033990.


OP 2017/84.AKK7

Aicinām pievienoties Centrālās statistikas pārvaldes (reģ. Nr. 90000069830) kolektīvam, ja esat gatavs/-a jauniem izaicinājumiem un vēlaties augt profesionāli!

Piedāvātais amats - Statistikas metodoloģijas un kvalitātes departamenta Matemātiskā nodrošinājuma daļas statistikas matemātiķis/-e

Pamatpienākumi: izstrādāt, izmantot un pilnveidot matemātiskās metodoloģijas personu un mājsaimniecību apsekojumos (izlašu plānošana un atlase, datu svēršana, trūkstošo datu imputācija, atlases kļūdu novērtēšana).

Prasības pretendentam/-ei:

- nepabeigta, akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība statistikā, matemātikā vai saistītā jomā (var pieteikties iepriekšminēto programmu students)

- teorētiskās zināšanas matemātiskajā statistikā

- praktiskā pieredze datu apstrādē un analīzē

- prasme strādāt ar skaitļošanas programmu R, IBM SPSS Statistics (vai līdzīgu)

- prasme strādāt ar MS Office (MS Word, MS Excel, MS Powerpoint)

- angļu valodas zināšanas vismaz vidējā līmenī (B1)

- labas sadarbības un komunikācijas prasmes

Mēs piedāvājam:

- interesantu un atbildīgu darbu valsts pārvaldē

- sociālās garantijas, tai skaitā veselības apdrošināšanu

- profesionālo izaugsmi

- darbavietu Rīgas centrā

Amats ir klasificēts 18.6. apakšsaimes III A līmenī (9. mēnešalgu grupa).

Pieteikuma dokumentus - izvērstu motivācijas vēstuli un Curriculum Vitae -, kas apliecina pretendenta iepriekšējo darba pieredzi, iegūtās zināšanas un prasmes un izglītību apliecinoša dokumenta kopiju iesniegt CSP Personāla daļā Rīgā, Lāčplēša ielā 1 vai atsūtīt pa pastu (LV-1301), uz e-pasta adresi personals@csb.gov.lv 20 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Konsultācijas pa tālruni 67366851.

Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks uzaicināti uz otro kārtu.


OP 2017/84.AKK8

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (reģ. Nr. 90001669496, www.vsaa.lv) izsludina konkursu uz vakanto Statistikas daļas statistiķa/-es biznesa analītiķa/-es amatu (vakance uz nenoteiktu laiku ar darbavietu Fridriķa ielā 9, Rīgā)

Amata mērķis ir nodrošināt labklājības nozares politikas plānošanai, ieviešanai un uzraudzībai nepieciešamo statistikas datu apstrādi.

Galvenie pienākumi:

- sniegt atbalstu Labklājības informācijas sistēmas (LabIS) lietotājiem sarežģītas nozares statistiskās informācijas atlasē un apstrādē

- sniegt atbalstu LabIS lietotājiem biznesa prasību definēšanā

- izstrādāt biznesa prasību specifikācijas

- sagatavot priekšlikumus nozares statistikas datu ieguves pilnveidošanai

- sniegt atbalstu LabIS izstrādātājiem

- veikt analīzes sistēmas un statistikas pārskatu akcepta testēšanu

Prasības pretendentiem:

- akadēmiskā augstākā izglītība (bakalaurs) vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (bakalaurs) sociālajās zinātnēs vai matemātikā

- padziļinātas zināšanas MS Excel

- vismaz viena gada profesionālā pieredze statistikas datu apkopošanā un analīzē

- vismaz viena gada pieredze informācijas sistēmu prasību definēšanā un akcepta testēšanā

- valsts valodā iegūta izglītība vai valodas prasme B līmeņa 2. pakāpē

- prasme strādāt ar biroja tehniku un datorprogrammām

- vēlamas zināšanas darbam ar BusinessObjects

- analītiska un elastīga domāšana, spēja strādāt komandā

Piedāvājam:

- mēnešalgu sākot no 832,00 EUR (bruto alga)

- atbildīgu darbu atsaucīgā un profesionālā kolektīvā

- iespēju paplašināt zināšanas un gūt praktisku pieredzi

Konkursa pretendentus līdz 2017. gada 15. maijam lūdzam iesniegt šādus dokumentus:

- motivētu pieteikuma vēstuli

- dzīves aprakstu (CV) - atbilstoši Europass CV standartam, kas pieejams tīmekļvietnē www.europass.lv

- izglītību apliecinošu dokumentu kopijas un citu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas

Atlases konkurss notiks divās kārtās. Pirmā kārta - pretendentu izvērtēšana, ņemot vērā pretendentu iesniegtajos dokumentos esošo informāciju. Otrā kārta - pretendentu izvērtēšana intervijas laikā, izmantojot pārrunu un praktisko uzdevumu metodiku.

Dokumentus pieteikumam uz konkursu sūtīt VSAA Statistikas daļai, adrese: Fridriķa iela 9, Rīga, LV-1019 (ar norādi "Konkursam uz statistiķa - biznesa analītiķa amatu"), vai uz e-pasta adresi Evita.Ceska@vsaa.lv. Tālr. uzziņām 67013666.


OP 2017/84.AKK9

Finanšu ministrija (reģ. nr. 90000014724) izsludina konkursu uz amatu:

Ja vēlies iegūt unikālu pieredzi, ja vēlies izmantot savas zināšanas un pieredzi, strādājot valsts pārvaldes iestādē, tad pievienojies Finanšu ministrijas enerģiskajam un radošajam kolektīvam, kurš šobrīd meklē jaunu kolēģi

Finanšu ministrijas komandā nepieciešams enerģisks, jauniem izaicinājumiem gatavs kolēģis uz šādu vakanto amatu - Nodokļu administrēšanas, grāmatvedības un revīzijas politikas departamenta Komercsabiedrību revīzijas politikas un uzraudzības nodaļas juriskonsults/-e

Nodokļu administrēšana, grāmatvedības un revīzijas politikas departaments ir struktūrvienība, kas izstrādā un koordinē valsts politikas grāmatvedības un tās pārskatu jomā, valsts nodevu jomā un valsts proves jomā, izstrādā un īsteno valsts politiku komercsabiedrību revīzijas jomā, nodrošina Finanšu ministrijas kā Revīzijas pakalpojumu likumā noteiktās kompetentās iestādes funkciju izpildi, izstrādā valsts politiku sabiedriskā labuma jomā un nodrošina valsts nodokļu administrēšanas politikas veidošanu un pārraudzību.

Ja tev ir:

- akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augtākā izglītība tiesību zinātnēs

- vismaz 2 gadu pieredze tiesību zinātņu specialitātei atbilstošos amatos darbā ar administratīvo procesu saistītajiem jautājumiem

- vismaz 1 gada darba pieredze valsts pārvaldē

- zināšanas par Eiropas Savienības un Latvijas tiesisko regulējumu komercsabiedrību revīzijas jomā un administratīvo procesu iestādē

- labas angļu valodas zināšanas, spēja strādāt ar dokumentiem angļu valodā un aizstāvēt savu viedokli komunikācijā ar citu valstu pārstāvjiem gan mutiski, gan rakstiski, kā arī līdzdarboties sanāksmēs, kas notiek angļu valodā

- pārliecināšanas un argumentācijas prasmes

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- atbilstība Revīzijas pakalpojumu likuma 37. panta ceturtajā daļā noteiktajām obligātajām prasībām

pievienojies Nodokļu administrēšana, grāmatvedības un revīzijas politikas departamenta kolektīvam, un mēs tev uzticēsim šādus uzdevumus:

- nodrošināt normatīvo aktu projektu izstrādi un tiesību aktu projektu izvērtēšanu komercsabiedrību revīzijas jomā

- izskatīt fizisku un juridisku personu sūdzības par zvērinātu revidentu sniegtajiem revīzijas pakalpojumiem sabiedriskas nozīmes struktūrām un administratīvā pārkāpumu gadījumos sagatavot ministrijas lēmumu projektus par sankciju un/vai uzraudzības pasākumu piemērošanu zvērinātam revidentam un/vai zvērinātu revidentu komercsabiedrībām

- izskatīt sūdzības par ministrijā apstrīdētajiem Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas izdotajiem administratīvajiem aktiem un faktisko rīcību un administratīvā procesa ietvaros sagatavot ministrijas lēmumu projektus

- sagatavot procesuālo dokumentu projektus iesniegšanai tiesā, kā arī saskaņā ar pilnvarojumu pārstāvēt ministriju tiesās administratīvajās lietās, kā arī lietās par Finanšu ministrijā apstrīdētajiem Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas izdotajiem administratīvajiem aktiem

- piedalīties Eiropas Savienības institūciju darba grupās jautājumos par sankcijām un uzraudzības pasākumiem, kurus piemēro kompetentās iestādes obligāto revidentu un revīzijas uzņēmumu pārkāpumu lietās

Pievienojies mūsu kolektīvam, jo mēs piedāvājam:

- karjeru vadošajā valsts pārvaldes iestādē finanšu nozarē

- darbu pie viena no labākajiem un stabilākajiem darba devējiem Latvijā

- stabilu atalgojumu (ierēdņa amatam noteikts 21. saimes ""Juridiskā analīze, izpildes kontrole un pakalpojumi" III B līmenis un 10. mēnešalgu grupa)

- un galvenais - profesionālu un atsaucīgu kolēģu komandu

Pieteikuma vēstuli, Curriculum Vitae (CV), augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām, apliecinājuma formu par atbilstību Revīzijas pakalpojumu likuma 37. panta ceturtās daļas prasībām, dokumentu par izglītības akadēmisko atzīšanu Latvijā, ja izglītība iegūta ārzemēs, un citus pretendenta kvalifikāciju apliecinošus dokumentus lūdzam sūtīt 15 dienu laikā no šī sludinājuma publicēšanas Finanšu ministrijas Personālvadības departamentam Smilšu ielā 1, Rīgā, LV-1919, e-pasta adrese: pasts@fm.gov.lv.

Papildu informāciju par amata pienākumiem, apliecinājuma formu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām un apliecinājuma formu par atbilstību Revīzijas pakalpojumu likuma 37. panta ceturtās daļas prasībām tu atradīsi Finanšu ministrijas interneta vietnē http://www.fm.gov.lv/?lat/karjera/vakances. Zvani mums, ja tev ir neskaidrības vai jautājumi, pa tālruni 67095611.


OP 2017/84.AKK10

Valsts kanceleja izsludina konkursu uz BŪVNIECĪBAS VALSTS KONTROLES BIROJA DIREKTORA/-ES amatu

Ja esat gatavs/-a jauniem izaicinājumiem, mērķtiecīgs/-a un nebaidāties uzņemties atbildību, piedāvājam atbildīgu darbu ekonomikas ministra pakļautībā esošā iestādē, kuras darbības mērķis ir nodrošināt kvalitāti un drošību būvniecības jomā.

Prasības pretendentiem:

- nevainojama reputācija

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- atbilstība likuma "Par valsts noslēpumu" 9. panta trešās daļas prasībām

- augstākā izglītība arhitektūras, būvniecības vai saistītā inženierzinātnes jomā, vadības zinībās, uzņēmējdarbībā vai tiesību zinātnēs

- vismaz trīs gadu darba pieredze vadošā amatā

- pieredze būvniecības nozarē un starptautiskās sadarbības pieredze tiks uzskatīta par priekšrocību

- zināšanas par normatīvajiem aktiem un to piemērošanu būvniecības jomā

- teicamas angļu valodas zināšanas, labas krievu valodas zināšanas

- teicamas stratēģiskās plānošanas un organizatoriskās prasmes

Piedāvājam:

- izaicinošu un atbildīgu darbu ar starptautiskās sadarbības iespējām

- bonusu sistēmu atbilstoši sasniegtajiem darba rezultātiem, sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu

- profesionālās attīstības iespējas, piedaloties Augstākā līmeņa vadītāju attīstības programmā

Pretendentu atlase tiks veikta saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 9. jūnija noteikumiem Nr. 293 "Valsts tiešās pārvaldes iestāžu vadītāju atlases kārtība". Vadības kompetenču novērtēšanā izskatīs šādas pretendenta kompetences: stratēģiskais redzējums, spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību, orientācija uz rezultātu sasniegšanu, darbinieku motivēšana un attīstīšana, attiecību veidošana un uzturēšana.

Pretendentiem lūdzam līdz 2017. gada 29. maijam iesniegt Valsts kancelejā Brīvības bulvārī 36, Rīgā, LV-1520, šādus dokumentus (ar norādi "Pieteikums konkursam uz Būvniecības valsts kontroles biroja direktora amatu"), ievietojot tos slēgtā aploksnē vai nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi konkurss@mk.gov.lv:

1) motivētu pieteikumu, kurā iekļauj arī apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta pirmajā daļā un likuma "Par valsts noslēpumu" 9. panta trešajā daļā noteiktajām prasībām;

2) pretendenta dzīvesgaitas aprakstu (Curriculum Vitae) (atbilstoši Europass CV standartam, kas pieejams tīmekļvietnē www.europass.lv);

3) augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopijas un citus dokumentus, kurus pretendents uzskata par nepieciešamiem pievienot;

4) pretendenta redzējumu par būvniecības nozares un Būvniecības valsts kontroles biroja prioritātēm nākamo piecu gadu laikā (vēlams ne vairāk kā 2000 vārdu).

Būvniecības valsts kontroles biroja direktora amatam noteikta 1. amatu saime "Administratīvā vadība", IV B līmenis (14. mēnešalgu grupa - mēnešalgas maksimālais apmērs līdz 2264 euro, mēnešalgas apmērs tiek noteikts atbilstoši pretendenta profesionālajai pieredzei). Tālr. uzziņām 67082904.

Amatu konkursu rezultāti

OP 2017/84.AKR1

Ekonomikas ministrija paziņo, ka no 2017.gada 24.aprīļa uz laiku līdz 2019.gada 30.decembrim Nozaru politikas departamenta vecākās ekspertes amatā iecelta ELĪNA LĪCE.


OP 2017/84.AKR2

Izglītības un zinātnes ministrija paziņo, ka 2017.gada 24.aprīlī konkursa kārtībā vakantajā Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta vecākās referentes valsts civildienesta ierēdnes amatā uz noteiktu laiku iecelta ILUTA STEPANOVA.


OP 2017/84.AKR3

Valsts ieņēmumu dienests paziņo, ka Juridiskās un pirmstiesas strīdu izskatīšanas pārvaldes Ceturtās nodokļu strīdu izskatīšanas daļas galvenā nodokļu inspektora amatā uz noteiktu laiku no 18.04.2017. konkursa kārtībā ir iecelts ANDRIS LĪCIS.


OP 2017/84.AKR4

Valsts ieņēmumu dienests paziņo, ka Juridiskās un pirmstiesas strīdu izskatīšanas pārvaldes Lēmumu un judikatūras analīzes daļas galvenās juristes amatā uz noteiktu laiku no 19.04.2017. konkursa kārtībā ir iecelta NATAĻJA GOLUBEVA.


OP 2017/84.AKR5

Valsts ieņēmumu dienests paziņo, ka konkurss uz Juridiskās un pirmstiesas strīdu izskatīšanas pārvaldes Administratīvo strīdu daļas galvenā jurista amatu ir beidzies bez rezultāta.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)