Laidiens: 26.04.2017., Nr. 83

Amatu konkursu ziņas

Amatu konkursi

OP 2017/83.AKK1

Finanšu ministrija (reģ. nr. 90000014724) izsludina konkursu uz amatu:

Ja vēlies iegūt unikālu pieredzi, ja vēlies izmantot savas zināšanas un pieredzi, strādājot valsts pārvaldes iestādē, tad pievienojies Finanšu ministrijas enerģiskajam un radošajam kolektīvam, kurš šobrīd meklē jaunu kolēģi

Finanšu ministrijas komandā nepieciešams enerģisks, jauniem izaicinājumiem gatavs kolēģis uz šādu vakanto amatu - vecākais/-ā eksperts/-e uz noteiktu laiku Pašvaldību finansiālās darbības uzraudzības un finansēšanas departamenta Pašvaldību finansēšanas nodaļā

Pašvaldību finansiālās darbības uzraudzības un finansēšanas departaments ir struktūrvienība, kas nodrošina vidēja termiņa budžeta ietvara un gadskārtējā valsts budžeta likumprojekta un tā paskaidrojumu, kas saistīts ar pašvaldībām, izstrādāšanu, veic normatīvo aktu projektu ietekmes uz pašvaldību budžetiem novērtējumu, kā arī nodrošina pašvaldību finansiālās darbības uzraudzību un finanšu rādītāju analīzi, izstrādā pašvaldību budžeta veidošanas un uzraudzības politiku.

Ja tev ir:

- augstākā akadēmiskā vai profesionālā augstākā izglītība ekonomikā vai finanšu jomā

- pieredze darbā valsts pārvaldē vismaz 2 gadi pēdējo 5 gadu laikā

- praktiskā darba pieredze pašvaldību finanšu jomā

- labas angļu valodas zināšanas mutiski un rakstiski

- zināšanas un izpratne par pašvaldību finanšu jautājumiem

- zināšanas un izpratne par valsts pārvaldes darbības principiem

- prasme formulēt un izteikt mutvārdos un rakstveidā savu viedokli

- spēja strādāt komandā

- labas iemaņas darbā ar datoru lietotāja līmenī

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

pievienojies Pašvaldību finansiālās darbības uzraudzības un finansēšanas departamenta kolektīvam, un mēs tev uzticēsim veikt šādus pienākumus:

- sagatavot vidēja termiņa budžeta ietvara un gadskārtējā valsts budžeta likumprojekta daļu, kas saistīta ar valsts budžeta resoru 64. "Dotācijas pašvaldībām"

- veikt pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķina kārtējā gada analīzi un veikt gadskārtējo pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķinu

- izvērtēt un sagatavot atzinumus par attīstības plānošanas dokumentu un normatīvo aktu projektiem, izvērtējot to finansiālo ietekmi uz pašvaldību budžetiem

Pievienojies mūsu kolektīvam, jo mēs piedāvājam:

- karjeru vadošajā valsts pārvaldes iestādē finanšu nozarē

- darbu pie viena no labākajiem un stabilākajiem darba devējiem Latvijā

- stabilu atalgojumu (ierēdņa amatam noteikts 12.2. saimes "Valsts fiskālās politikas plānošana un izpilde" III līmenis un 12. mēnešalgu grupa)

- un galvenais - profesionālu un atsaucīgu kolēģu komandu

Pieteikuma vēstuli, Curriculum Vitae (CV), augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām, dokumentu par izglītības akadēmisko atzīšanu Latvijā, ja izglītība iegūta ārzemēs, un citus pretendenta kvalifikāciju apliecinošus dokumentus lūdzam sūtīt 20 dienu laikā no šī sludinājuma publicēšanas Finanšu ministrijas Personālvadības departamentam Smilšu ielā 1, Rīgā, LV-1919, e-pasta adrese: pasts@fm.gov.lv.

Papildu informāciju un apliecinājuma formu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām tu atradīsi Finanšu ministrijas interneta vietnē http://www.fm.gov.lv/?lat/karjera/vakances. Zvani mums, ja tev ir neskaidrības vai jautājumi, pa tālruni 67083908.


OP 2017/83.AKK2

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra aicina pievienoties Juridiskā nodrošinājuma un projektu atlases departamenta Personālvadības nodaļai PERSONĀLA SPECIĀLISTU/-I (darbinieka amats uz noteiktu laiku uz 3 gadiem (0,75 slodzes))

Tavi darba pienākumi būs saistīti ar personāllietvedības procesu virzību un attīstību, t. sk. visa veida personāla dokumentācijas, darba pienākumu aprakstu izstrādāšanu un aktualizēšanu, kvalitatīvu un regulāru datu uzkrāšanu centralizētās resursu vadības sistēmā Horizon u. c. uzskaites sistēmās, atvaļinājumu periodu uzskaiti, pārskatu par personālu sagatavošanu.

MĒS PIEDĀVĀJAM pievienoties mūsdienīgai, profesionālai un motivētai komandai, iegūt lielisku darba pieredzi, ikdienu pavadot dinamiskā darba vidē, stabilu atalgojumu (bruto darba algu no 745 euro līdz 1093 euro), sociālo nodrošinājumu, darbavietu Rīgas centrā.

MĒS SAGAIDĀM, KA TEV IR

- augstākā izglītība

- pieredze personāla lietvedības organizēšanā

- padziļinātas zināšanas par darba tiesisko un valsts civildienesta attiecību piemērošanu

- padziļinātas zināšanas par personāla lietvedības procesa nodrošināšanu

- pieredze darbā ar personālvadības uzskaites sistēmām (vēlama iepriekšējā pieredze darbā ar resursu vadības sistēmu Horizon)

- vēlama iepriekšējā pieredze darbā ar lietvedības sistēmu DocLogix

- spēja strādāt patstāvīgi un komandā

- iniciatīva un elastīga domāšana

- ļoti labas komunikācijas spējas

Ja tevi ieinteresēja mūsu piedāvājums un darba saturs un vēlies būt viens no mums, aicinām savu CV, motivācijas vēstuli un augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopijas desmit dienu laikā no paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" sūtīt Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai uz e-pasta adresi cfla@cfla.gov.lv ar norādi "Konkurss - Personālvadības nodaļas personāla speciālists".


OP 2017/83.AKK3

Lauku atbalsta dienests (reģ. Nr. 90000794228, www.lad.gov.lv) aicina darbā EIROPAS SAVIENĪBAS TIEŠO MAKSĀJUMU DEPARTAMENTA PLATĪBU MAKSĀJUMU DAĻAS VECĀKO REFERENTU/-I (ierēdņa amats uz nenoteiktu laiku)

Platību maksājumu daļas komanda, kuras galvenie uzdevumi ir izstrādāt Eiropas Savienības tiešo maksājumu administrēšanas procedūras un Lauku attīstības programmas atbalsta pasākumu administrēšanai nepieciešamos informatīvos materiālus, meklē precīzu, rūpīgu un atsaucīgu kolēģi.

JA TEV PIEMĪT SPĒJA

aktīvi rīkoties, lai sasniegtu mērķus un uzņemties atbildību, izzināt un izprast klientu vajadzības, piemeklēt atbilstošākos risinājumus, analizēt sarežģītu un liela apjoma informāciju, pieņemt konkrētus lēmumus, izvērtējot iespējamos riskus, ievērot profesionālās ētikas principus un normas, tad

MĒS TEV UZTICĒSIM

veikt Eiropas Savienības tiešo maksājumu un lauku attīstības pasākumu administrēšanas procesa kvalitātes pārbaudes, nodrošināt nepieciešamo uzlabojumu iestrādi procedūrās un informatīvajos materiālos, strādāt ar lielu datu informācijas apjomu, veikt rūpīgu un precīzu darbu ar dokumentiem, darboties ar IT sistēmām un datubāzēm

MĒS NO TEVIS SAGAIDĀM

augstāko izglītību kvalitātes vadības, ekonomikas, lauksaimniecības vai finanšu jomā, vēlams pieredzi Eiropas Savienības finansēto pasākumu administrēšanā un/vai pieredzi kvalitātes vadības jomā, kā arī ar labām datora lietošanas prasmēm (MS Office standarta programmas) un pieredzi darbā ar datubāzēm

Tu atbilsti Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām, tad piesakies un kļūsti par daļu no LAD komandas, jo mēs tev piedāvājam:

- iespēju veikt atbildīgu un interesantu darbu valsts pārvaldē

- atalgojumu atbilstoši 10. mēnešalgu grupai un sociālās garantijas

- iespēju paplašināt zināšanas un profesionālās iemaņas

- pozitīvu un dinamisku darba vidi, atsaucīgus un draudzīgus kolēģus

- darbavietu Rīgas centrā

Pieteikties vari, sūtot CV, pieteikuma vēstuli un izglītību apliecinoša dokumenta kopiju Lauku atbalsta dienesta Personāla daļai 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" uz e-pasta adresi darbs@lad.gov.lv vai sūtot pa pastu/iesniedzot personīgi Rīgā, Republikas laukumā 2, LV-1981. Tālr. uzziņām 67027697, 27877187.


OP 2017/83.AKK4

Lauku atbalsta dienests (reģ. Nr. 90000794228, www.lad.gov.lv) aicina darbā EIROPAS SAVIENĪBAS TIEŠO MAKSĀJUMU DEPARTAMENTA INTEGRĒTĀS ADMINISTRĒŠANAS UN KONTROLES SISTĒMAS ATTĪSTĪBAS DAĻAS VECĀKO REFERENTU/-I (ierēdņa amats uz nenoteiktu laiku)

Integrētās administrēšanas un kontroles sistēmas attīstības daļas komanda, kuras galvenie uzdevumi ir izstrādāt, ieviest un pilnveidot Integrēto administrēšanas un kontroles sistēmu Eiropas Savienības tiešo maksājumu lauku attīstības atbalsta pasākumu administrēšanai, meklē radošu, rūpīgu un atsaucīgu kolēģi.

JA TEV PIEMĪT SPĒJA

aktīvi rīkoties, lai sasniegtu mērķus un uzņemties atbildību, izzināt un izprast klientu vajadzības, piemeklēt atbilstošākos risinājumus, analizēt sarežģītu un liela apjoma informāciju, pieņemt konkrētus lēmumus, izvērtējot iespējamos riskus, ievērot profesionālās ētikas principus un normas, tad

MĒS TEV UZTICĒSIM

veikt Integrētās administrēšanas un kontroles sistēmas (IAKS) analīzi un pilnveidošanu, meklēt risinājumus un piedāvāt jaunas idejas sistēmas uzlabošanai, veikt programmēšanas uzdevumu izstrādi, jauninājumu testēšanu, nepilnību konstatēšanu un to novēršanu, kā arī nodrošināt jauno izstrāžu kvalitātes pārbaudi

MĒS NO TEVIS SAGAIDĀM

augstāko izglītību eksaktajās zinātnēs, profesionālo pieredzi atbilstoši darbības jomai, kura iegūta pēdējo 5 gadu laikā, vēlamas pamatzināšanas par Eiropas Savienības atbalsta administrēšanas pamatprincipiem un mehānismiem, ļoti labas datora lietošanas prasmes (MS Office, pieredzējuša lietotāja līmenī MS Excel vai MS Access), pieredzi darbā ar datubāzēm un Oracle Discoverer, kā arī labas angļu valodas zināšanas

Tu atbilsti Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām, tad piesakies un kļūsti par daļu no LAD komandas, jo mēs tev piedāvājam:

- iespēju veikt atbildīgu un interesantu darbu valsts pārvaldē

- atalgojumu atbilstoši 10. mēnešalgu grupai un sociālās garantijas

- iespēju paplašināt zināšanas un profesionālās iemaņas

- pozitīvu un dinamisku darba vidi, atsaucīgus un draudzīgus kolēģus

- darbavietu Rīgas centrā

Pieteikties vari, sūtot CV, pieteikuma vēstuli un izglītību apliecinoša dokumenta kopiju Lauku atbalsta dienesta Personāla daļai 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" uz e-pasta adresi darbs@lad.gov.lv vai sūtot pa pastu/iesniedzot personīgi Rīgā, Republikas laukumā 2, LV-1981. Tālr. uzziņām 67027697, 27877187.


OP 2017/83.AKK5

Liepājas Universitāte (reģ. Nr. 3042000219) izsludina konkursu uz vakantajām amata vietām

Vadībzinātņu institūtā

- vadošais pētnieks vadībzinātnē (uzņēmējdarbības vadības apakšnozarē) - 1 vieta (nepilna slodze)

Mākslas pētījumu laboratorijā

- vadošais pētnieks mākslas nozarē (audiovizuālās mediju mākslas apakšnozarē) - 1 vieta (nepilna slodze)

Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātē

- profesors mākslas nozarē (audiovizuālās mediju mākslas apakšnozarē) - 1 vieta (nepilna slodze)

Konkursa pretendentiem ne vēlāk kā viena mēneša laikā no konkursa izsludināšanas dienas "Latvijas Vēstnesī" jāiesniedz Liepājas Universitātes personāldaļā (Liepājā, Lielajā ielā 14, 301. kabinetā) šādi dokumenti:

- rektoram adresēts pieteikums par piedalīšanos konkursā

- apstiprinātas dokumentu kopijas, kas apliecina zinātniskos grādus un zinātniskā darba pieredzi

- dzīves un darba gājums (CV) un publicēto darbu saraksts par pēdējiem sešiem gadiem

- citi dokumenti, ko pretendents vēlas pievienot pieteikumam, lai labāk raksturotu savu kvalifikāciju

Liepājas Universitātes pasta adrese: Lielā iela 14, Liepāja, LV-3401. Informācija pa tālruni 63407782 (personāldaļa).


OP 2017/83.AKK6

Jelgavas pilsētas pašvaldība izsludina konkursu uz Jelgavas pilsētas domes administrācijas Pašvaldības īpašumu pārvaldes energopārvaldnieka/-es amatu (1 vakance)

Galvenie pienākumi:

- organizēt energopārvaldības sistēmas uzturēšanu un pilnveidošanu Jelgavas pilsētas pašvaldības īpašumā esošajās ēkās un publiskajā apgaismojumā atbilstoši Energopārvaldības sistēmas ISO 50001:2012 standartam

- organizēt datu vākšanu, veikt to analīzi, sagatavot un iesniegt pārskatus atbilstoši Energopārvaldības sistēmas ISO 50001:2012 standartam un normatīvo aktu prasībām

- plānot un veikt iekšējo auditu energopārvaldības sistēmas uzturēšanai

- organizēt pašvaldības darbinieku apmācības par energopārvaldības sistēmas jautājumiem

- veikt citus pienākumus energopārvaldības sistēmas un energoefektivitātes veicināšanas jomā

Prasības pretendentam:

- augstākā enerģētikas inženiera, būvniecības inženiera, vai siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju inženiera izglītība

- izpratne par energoplānošanas jautājumiem pašvaldības ēkās un publiskajā infrastruktūrā

- valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī

- labas iemaņas darbā ar datoru

- sadarbības un efektīvas komunikācijas prasmes

Pieteikuma dokumenti:

- motivēts pieteikums, nepārsniedzot vienu A4 lapu

- dzīves un iepriekšējās darba un profesionālās prakses pieredzes apraksts (CV)

- izglītību apliecinošo dokumentu kopijas vienā eksemplārā

iesniedzami Jelgavas pilsētas domes Klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, Jelgavā, 131. kabinetā, slēgtā aploksnē ar norādi "Jelgavas pilsētas domes administrācijas Pašvaldības īpašumu pārvaldes energopārvaldnieka amata konkursam" līdz 2017. gada 26. maijam (ieskaitot). Tālr. uzziņām 63005498, e-pasta adrese: dace.ebere@dome.jelgava.lv.

Amats klasificēts 17. amata saimes II līmenī (9. mēnešalgu grupa).


OP 2017/83.AKK7

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra izsludina konkursu uz Tehnoloģiju departamenta Tehnoloģiju pārneses nodaļas vadošā/-ās eksperta/-es (tehnoloģiju skauta) amatu (darbinieka amata vieta uz noteiktu laiku - līdz 2018. gada 31. decembrim)

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra meklē darbinieku, kura galvenais uzdevums būs piedalīties pasākumu kopumā, kas atbalsta pētniecības rezultātu komercializācijas kompetences attīstīšanu valsts pētniecības organizācijās

Galvenie amata pienākumi:

- kopā ar pētniecības organizācijām identificēt potenciāli komercializējamos pētniecības rezultātus, palīdzēt formulēt idejas un sagatavot pētniecības rezultātu mārketinga un prezentēšanas materiālus

- prezentēt pētniecības rezultātus komersantiem, biznesa organizācijām un potenciālajiem investoriem

- apkopot informāciju par informācijas un komunikāciju tehnoloģijas jomas pētniecisko organizāciju piedāvātajiem pakalpojumiem

- kopā ar pētniecības organizācijām apzināt Latvijas uzņēmumu inovāciju vajadzības

Prasības pretendentiem:

- augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība

- pieredze pētniecības, uzņēmējdarbības vai komercializācijas darbā informācijas un komunikāciju tehnoloģijas jomā (vismaz trīs gadi)

- pieredze dokumentu izstrādāšanā un normatīvo aktu piemērošanā

- zināšanas par zinātnisko institūciju darbību Latvijā

- zināšanas par komercializācijas procesu

- prasme patstāvīgi organizēt un plānot savu darbu

- teicamas latviešu valodas zināšanas

- ļoti labas komunikācijas un prezentācijas prasmes

- augsta atbildība, precizitāte un uz rezultātu orientēta pieeja darbam

- angļu valodas zināšanas (vismaz B2 līmenī)

- labas spējas apkopot, sistematizēt un analizēt lielu informācijas apjomu

- prasme strādāt ar standarta biroja programmatūru

Piedāvājam:

- interesantu, dinamisku un atbildīgu darbu profesionālā kolektīvā

- labus darba apstākļus un profesionālās izaugsmes iespējas

- mēnešalgu šādā apmērā: 1. kategorija: 1052,00 EUR, 2. kategorija: 1209,00 EUR, 3. kategorija: 1382,00 EUR (bruto) un sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam

Pretendentiem/-ēm pieteikties 15 (piecpadsmit) dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas izdevumā "Latvijas Vēstnesis", pieteikuma vēstuli, CV, izglītību un citu pretendenta kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas iesniedzot vai nosūtot pa pastu LIAA Personāla vadības nodaļai (Pērses ielā 2, Rīgā, LV-1442) vai uz e-pasta adresi personals@liaa.gov.lv ar norādi "Vadošais eksperts (tehnoloģiju skauts) IKT jomā".

Informējam, ka pēc iesniegto dokumentu izvērtēšanas pirmajā kārtā sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas otrajai kārtai.

Pretendentiem, kuri izglītību ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā.

Papildu informācija iegūstama, zvanot pa tālruni 67039407 vai 67039403.

Amatu konkursu rezultāti

OP 2017/83.AKR1

Lauku atbalsta dienests paziņo, ka konkursa kārtībā Lielrīgas reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Kontroles un uzraudzības daļas vecākās inspektores amatā uz nenoteiktu laiku no 2017.gada 24.aprīļa iecelta VITA DERNOVA.


OP 2017/83.AKR2

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra paziņo, ka konkurss uz Centrālās finanšu un līgumu aģentūras Izglītības un zinātnes attīstības departamenta Izglītības infrastruktūras attīstības projektu nodaļas projekta vadītāja amatu uz noteiktu laiku noslēdzies bez rezultāta.


OP 2017/83.AKR3

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra paziņo, ka konkurss uz Centrālās finanšu un līgumu aģentūras Cilvēkresursu attīstības projektu departamenta Sabiedrības attīstības projektu nodaļas vecākā eksperta amatu uz ierēdņa prombūtnes laiku noslēdzies bez rezultāta.


OP 2017/83.AKR4

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra paziņo, ka konkursa kārtībā Centrālās finanšu un līgumu aģentūras Izglītības un zinātnes attīstības departamenta Izglītības infrastruktūras attīstības projektu nodaļas vadītāja amatā uz noteiktu laiku no 2017.gada 24.aprīļa iecelts EGĪLS VIDŽUPS.


OP 2017/83.AKR5

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra paziņo, ka konkursa kārtībā Centrālās finanšu un līgumu aģentūras Juridiskā nodrošinājuma un projektu atlases departamenta Izglītības, zinātnes un cilvēkresursu attīstības projektu atlases nodaļas vecākās ekspertes amatā uz noteiktu laiku no 2017.gada 25.aprīļa iecelta DACE RIEKSTIŅA.


OP 2017/83.AKR6

Juridiskās palīdzības administrācija paziņo, ka konkursa kārtībā Administratīvās un finanšu vadības nodaļas vadītājas valsts civildienesta ierēdnes amatā no 2017.gada 24.aprīļa iecelta MADARA NELSONE.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)