Laidiens: 25.04.2017., Nr. 82 (5909)

Amatu konkursu ziņas

Amatu konkursi

OP 2017/82.AKK1

Aicinām pievienoties Centrālās statistikas pārvaldes (reģ. Nr. 90000069830) kolektīvam, ja esat gatavs/-a jauniem izaicinājumiem un vēlaties augt profesionāli!

Piedāvātais amats - Makroekonomiskās statistikas departamenta Gada nacionālo kontu daļas vecākais/-ā referents/-e

Pamatpienākumi:

- starppatēriņa rādītāja aprēķins gada nacionālo kontu sistēmas un pieprasījuma-izlietojuma tabulu sagatavošanai, kā arī statistikas veidlapas "1-izmaksas" vadītāja pienākumu pildīšana

Prasības pretendentam/-ei:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ekonomikā vai līdzīgā jomā

- vēlama pieredze statistikas darbā un ekonomisko rādītāju apkopošanā un analīzē

- labas datorprasmes (MS Word, MS Excel)

- labas angļu valodas zināšanas

- labas sadarbības un komunikācijas prasmes

Mēs piedāvājam:

- interesantu un atbildīgu darbu valsts pārvaldē

- atsaucīgu un draudzīgu kolektīvu

- sociālās garantijas, tai skaitā veselības apdrošināšanu

- profesionālo izaugsmi

- darbavietu Rīgas centrā

Amati ir klasificēti 18.6. apakšsaimes III A līmenī (9. mēnešalgu grupa).

Pieteikuma dokumentus - izvērstu motivācijas vēstuli un Curriculum Vitae -, kas apliecina pretendenta iepriekšējo darba pieredzi, iegūtās zināšanas un prasmes, apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām (veidlapa ir pieejama elektroniskā veidā CSP mājaslapā www.csb.gov.lv sadaļā "Darba piedāvājumi") un izglītību apliecinoša dokumenta kopiju iesniegt CSP Personāla daļā Rīgā, Lāčplēša ielā 1, vai atsūtīt pa pastu (LV-1301), uz e-pasta adresi personals@csb.gov.lv, pa faksu 67830137 15 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Konsultācijas pa tālruni 67366851.

Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks uzaicināti uz otro kārtu.


OP 2017/82.AKK2

Valsts kanceleja ir centrālā valsts pārvaldes iestāde, kas nodrošina Ministru prezidenta un Ministru kabineta darbību, rūpējas par valdības dokumentu atbilstību noteiktiem standartiem, kā arī izstrādā un ievieš rīcības politiku valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jomās.

Valsts kancelejas komanda aicina pievienoties kolēģi, kuram būtu svarīgas šādas vērtības - profesionalitāte, iniciatīva, kā arī izlēmīga un uz rezultātu orientēta darbība.

Valsts kanceleja izsludina konkursu uz Valsts pārvaldes politikas departamenta Valsts pārvaldes cilvēkresursu nodaļas konsultanta/-es valsts civildienesta ierēdņa amatu uz nenoteiktu laiku

Galvenie pienākumi:

- piedalīties valsts pārvaldes cilvēkresursu attīstības politikas veidošanā un pilnveidot personālvadības procesus, t. sk. darba snieguma vadības sistēmu

- veikt valsts tiešās pārvaldes iestāžu amatu klasificēšanas rezultātu izvērtēšanu un saskaņošanu

- konsultēt valsts pārvalžu personālvadības speciālistus par savas kompetences jautājumiem un veicināt to savstarpējo sadarbību, organizējot dažādas sanāksmes, darba grupas u. c.

- veicināt starptautisko sadarbību cilvēkresursu attīstības jomā

- izstrādāt tiesību aktu projektus un metodiskos materiālus cilvēkresursu attīstības politikas jomā

Amata prasības un nepieciešamās kompetences:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālajās zinātnēs

- profesionālā pieredze cilvēkresursu vadības jomā

- vēlama pieredze darba snieguma vadības sistēmu izstrādē, t. sk. mērķu un darba snieguma rādītāju definēšanā

- izpratne par valsts pārvaldes darbu

- labas angļu valodas zināšanas

- teicamas sadarbības, komunikācijas un prezentācijas prasmes

- spēja patstāvīgi organizēt darbu un pieņemt lēmumus

Valsts kanceleja piedāvā:

- iespēju piedalīties valsts pārvaldes darbā - celt valsts pārvaldes efektivitāti, produktivitāti un konkurētspēju

- strādāt valsts pārvaldes centrā

- strādāt profesionālā un atsaucīgā kolektīvā

- saņemt stabilu atalgojumu atbilstoši 12. mēnešalgu grupai un sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu, CV un augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju) līdz 2017. gada 8. maijam sūtīt vai iesniegt Valsts kancelejā Brīvības bulvārī 36, Rīgā, LV-1520, e-pasta adrese: pasts@mk.gov.lv. Tālr. uzziņām 67082844.


OP 2017/82.AKK3

Valsts zemes dienests (reģ. Nr. 90000030432) ir Tieslietu ministrijas pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas nodrošina Nekustamā īpašuma valsts kadastra darbību, Valsts adrešu reģistra un Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas darbību, kā arī veic būvju kadastrālo uzmērīšanu un nekustamo īpašumu kadastrālo vērtēšanu.

Valsts zemes dienests izsludina konkursu uz vakanto Rīgas reģionālās nodaļas Klientu apkalpošanas centra klientu apkalpošanas konsultanta/-es amatu (darbinieka amata vieta uz nenoteiktu laiku)

Galvenie amata pienākumi:

- kvalitatīvi veikt klientu apkalpošanu un informācijas sniegšanu no Valsts zemes dienesta uzturētajām informācijas sistēmām

Pretendentam izvirzītās prasības:

- augstākā izglītība

- vēlama pieredze klientu apkalpošanas jomā

- izpratne par klientu apkalpošanu un pakalpojumu sniegšanu

- pārzināt un lietot normatīvajos aktos noteiktās normas, kas reglamentē klientu apkalpošanu

- valsts valodas prasme augstākajā līmenī

- labas prasmes darbā ar MS Office programmu

- spēja strādāt augstas darba intensitātes apstākļos un patstāvīgi plānot savu darba procesu

- prasme apkopot un analizēt liela apjoma informāciju un izmantot praksē teorētiskās zināšanas

Piedāvājam:

- darbavietu Rīgā, Puškina ielā 14

- darbu dinamiskā organizācijā un profesionālā kolektīvā

- atalgojumu atbilstoši 9. mēnešalgu grupai un sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam

Pretendentiem pieteikuma vēstules dalībai konkursā, norādot motivāciju, dzīvesgaitas aprakstus (CV) un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas 20 dienu laikā no publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" sūtīt Personāla daļai Rīgā, 11. novembra krastmalā 31, vai elektroniski uz e-pastu: konkurss@vzd.gov.lv. Tālr. uzziņām 67038614.


OP 2017/82.AKK4

Izglītības un zinātnes ministrija izsludina atklātu konkursu uz Informācijas tehnoloģiju un nodrošinājuma departamenta informācijas sistēmu administratora/-es (Horizon u. c. sistēmas) (viena amata vieta uz nenoteiktu laiku)

Amata mērķis:

- nodrošināt ministrijas informācijas sistēmu (turpmāk - IS) uzturēšanas atbalstu, tajā skaitā nodrošināt resursu vadības sistēmas Horizon pārvaldības un lietotāju atbalstu

Galvenie amata pienākumi:

- uzturēt, pārvaldīt un attīstīt ministrijas problēmu pieteikumu sistēmu

- organizēt un nodrošināt Horizon un citu pārziņā esošo IS administrēšanu un lietotāju atbalstu, pieteikumu apstrādi un problēmu risināšanu sadarbībā ar ministrijas speciālistiem un sistēmu izstrādātājiem

- piedalīties pārziņā esošo sistēmu attīstības projektos, projektu vadības grupās, nodrošinot aktuālo informāciju par to darbību

- uzraudzīt un apkopot informāciju par pārziņā esošo sistēmu attīstības vajadzībām un tām nepieciešamo budžetu.

- piedalās vienošanos un līgumu slēgšanā ar pārvaldībā esošo sistēmu pakalpojumu nodrošināšanas sadarbības partneriem un citiem pakalpojumu sniedzējiem, un to izpildes uzraudzībā

- administrēt pārvaldībā esošo informācijas sistēmu lietotāju tiesības (piešķiršana, maiņa un anulēšana)

- organizēt kļūdu labošanu, ja sistēmā konstatētas datu kvalitātes problēmas

- organizēt izmaiņu izstrādi un ieviešanu pārvaldībā esošajās sistēmās

- sagatavot prasības programmatūras uzlabojumiem

- sagatavot priekšlikumus un ieteikt risinājumus pārvaldībā esošo informācijas sistēmu funkcionalitātes pilnveidei un nepieciešamā programmnodrošinājuma uzturēšanas un attīstības budžeta izstrādei

- kontrolēt ministrijas pieteikumu sistēmā ienākošo problēmpieteikumu virzību, sadarboties ar visiem atbalsta sniedzējiem, apkopot statistiku par problēmpieteikumu plūsmu

Prasības pretendentiem/-ēm:

- augstākā akadēmiskā, pirmā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība eksaktajās zinātnēs

- darba pieredze valsts pārvaldē (ilgāka par vienu gadu)

- pieredze atbalsta sniegšanā informācijas sistēmu lietotājiem

- darba pieredze ar informācijas sistēmām (ilgāka par vienu gadu)

- zināšanas informācijas tehnoloģiju jomā, datu ieguvē un apstrādē

- prasme strādāt ar biroja programmatūru

- prasme patstāvīgi plānot un organizēt darba uzdevumu izpildi, nosakot prioritātes

- labas sadarbības un komunikācijas prasmes

Ministrija piedāvā:

- iespēju veikt atbildīgu un interesantu darbu valsts pārvaldē

- mēnešalgu 1115-1287 euro (atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā un ir būtiska iestādes funkciju izpildei; amats klasificēts 19.5. amata saimes III A līmenī)

- veselības apdrošināšanu

- labus darba apstākļus Rīgā, Vaļņu ielā 2

Iesniedzamie dokumenti:

- pieteikuma vēstule, kurā ir aprakstīta darba pieredze ar informācijas sistēmām, norādot darba periodu (ja pieteikuma vēstulē nav aprakstīta minētā pieredze, konkursa komisija uzskata, ka pretendentam nav šādas pieredzes, un pretendents netiek virzīts nākamajā kārtā)

- CV (vēlams sagatavot atbilstoši Europass CV standarta formai)

- izglītības dokumentu kopijas (pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, jāpievieno dokuments par izglītības akadēmisko atzīšanu Latvijā)

Pretendentiem/-ēm pieteikties 10 (desmit) dienu laikā no paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", iesniedzamos dokumentus:

- nosūtot pa pastu vai iesniedzot personīgi Izglītības un zinātnes ministrijas Personālvadības nodaļai (Vaļņu iela 2, 407a. kabinets, Rīga, LV-1050)

- nosūtot uz e-pasta adresi konkursi@izm.gov.lv ar norādi "ITND IS administrators"

Informējam, ka amata konkurss noritēs 2 kārtās šādi:

- 1. kārtā notiks pretendentu iesniegto dokumentu atbilstības izvērtēšana;

- 2. kārtā iekļuvušie pretendenti tiks aicināti uz darba interviju.

Pēc konkursa 1. kārtas sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas konkursa nākamajai kārtai.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu, Izglītības un zinātnes ministrija informē, ka:

- jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;

- iepriekšminēto jūsu personāla datu apstrādes pārzinis ir Izglītības un zinātnes ministrija.

Tālr. uzziņām 67047892.


OP 2017/82.AKK5

LATVIJAS UNIVERSITĀTE, reģistrācijas Nr. 90000076669, izsludina konkursu Fizikas un matemātikas fakultātē:

uz vienu lektora amata vietu - matemātika, modernā elementārā matemātika un matemātikas didaktika

Ar akadēmiskā amata darba uzdevumiem un konkursa pieteikumu noformēšanu atbilstoši "Nolikuma par akadēmiskajiem un administratīvajiem amatiem Latvijas Universitātē" prasībām pretendenti/-es var iepazīties mājaslapā publicētajā sludinājumā http://www.lu.lv/par/vakances/

Pieteikšanās termiņš ir līdz 2017. gada 25. maijam.

Konkursam iesniedzamo dokumentu reģistrācija Latvijas Universitātes Personālvadības departamentā Raiņa bulvārī 19, 128. telpā, Rīgā, LV-1586.

Papildu informācija pa tālruni 67033990.


OP 2017/82.AKK6

Finanšu ministrija (reģ. nr. 90000014724) izsludina konkursu uz šādu amatu:

Ja vēlies iegūt unikālu pieredzi, ja vēlies izmantot savas zināšanas un pieredzi, strādājot valsts pārvaldes iestādē, tad pievienojies Finanšu ministrijas enerģiskajam un radošajam kolektīvam, kurš šobrīd meklē jaunu kolēģi

Finanšu ministrijas komandā nepieciešams enerģisks, jauniem izaicinājumiem gatavs kolēģis uz šādu vakanto amatu - vecākais/-ā referents/-e uz nenoteiktu laiku Finanšu vadības un metodoloģijas departamenta Sabiedriskajā sektorā nodarbināto atlīdzības politikas nodaļā

Finanšu vadības un metodoloģijas departaments ir struktūrvienība, kas veido, koordinē un pilnveido valsts finanšu vadības un budžeta plānošanas metodoloģiju un piedalās valsts budžeta politikas izstrādāšanā.

Ja tev ir:

- akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ekonomikā vai jurisprudencē

- vēlama pieredze darbā valsts pārvaldes institūcijās vairāk par 1 gadu pēdējo 5 gadu laikā

- vēlama darba pieredze ar datu uzskaites sistēmām un spēja apstrādāt liela apjoma datus MS Excel vidē

- labas angļu valodas zināšanas mutiski un rakstiski

- labas datorprasmes amata pienākumu veikšanai (dokumentu vadības sistēma, tekstapstrāde, prezentāciju gatavošana, izklājlapas, elektroniskais pasts, interneta pārlūkprogrammas)

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

pievienojies Finanšu vadības un metodoloģijas departamenta kolektīvam un mēs tev uzticēsim veikt šādus pienākumus:

- līdzdarboties un sniegt priekšlikumus atlīdzības sistēmas pilnveidošanā valsts un pašvaldību institūciju amatpersonām un darbiniekiem, izstrādāt un saskaņot normatīvo aktu projektus atlīdzības, tai skaitā sociālo garantiju jomā, pārzināt un risināt jautājumus sociālo garantiju jomā (piem., pabalsti, kompensācijas un citas), izvērtēt tajos esošo papildu finanšu līdzekļu pieprasījumus atlīdzībai un sniegt atzinumus par normatīvo aktu projektiem

- analizēt situāciju par atlīdzību valstī, pamatojoties uz valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības uzskaites sistēmu, Centrālās statistikas pārvaldes iesniegtajiem datiem un citiem datu avotiem.

- izskatīt ES dokumentus, instrukcijas un pozīcijas atlīdzības un ar to saistītos jautājumos, apzināt situāciju atlīdzības jomā ārvalstīs

Pievienojies mūsu kolektīvam, jo mēs piedāvājam:

karjeru vadošajā valsts pārvaldes iestādē finanšu nozarē,

- darbu pie viena no labākajiem un stabilākajiem darba devējiem Latvijā

- stabilu atalgojumu (ierēdņa amatam noteikts 12.2. saimes "Valsts fiskālās politikas plānošana un izpilde" II A līmenis un 10. mēnešalgu grupa)

- un galvenais - profesionālu un atsaucīgu kolēģu komandu

Pieteikuma vēstuli, Curriculum Vitae (CV), augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām, dokumentu par izglītības akadēmisko atzīšanu Latvijā, ja izglītība iegūta ārzemēs, un citus pretendenta kvalifikāciju apliecinošus dokumentus lūdzam sūtīt 20 dienu laikā no šī sludinājuma publicēšanas Finanšu ministrijas Personālvadības departamentam Smilšu ielā 1, Rīgā, LV-1919, e-pasta adrese: pasts@fm.gov.lv.

Papildu informāciju un apliecinājuma formu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām tu atradīsi Finanšu ministrijas interneta vietnē http://www.fm.gov.lv/?lat/karjera/vakances. Zvani mums, ja tev ir neskaidrības vai jautājumi, pa tālruni 67083908.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)