Laidiens: 21.04.2017., Nr. 80 (5907)

Uzaicinājumi uz tiesu

OP 2017/80.UT1

Ventspils tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr. C40137416 VAS "Privatizācijas aģentūra" prasībā pret Andreju Zikovu par īres līguma izbeigšanu, izlikšanu bez citas dzīvojamās platības ierādīšanas un parāda piedziņu. Ventspils tiesa uzaicina ANDREJU ZIKOVU, dzim. 23.11.1966., ierasties uz tiesas sēdi, kas notiks 25.05.2017. plkst. 10.00 Ventspils tiesā Katrīnas ielā 14, Ventspilī, LV-3601. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2017/80.UT2

Daugavpils tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr. C29681316 SIA "PlusPlus Baltic Re" maza apmēra prasībā pret ANDREJU STOĻAROVU, dzim. 1975. gada 14. aprīlī, par naudas piedziņu. Paziņojam atbildētājam, ka 2017. gada 25. maijā tiesnese G. Kusiņa minēto prasību izskatīs rakstveida procesā (bez lietas dalībnieku piedalīšanās). Atbildētājam ir Civilprocesa likuma 74. pantā un Civilprocesa likuma 30.3 nodaļā noteiktās procesuālās tiesības, tai skaitā pieteikt noraidījumu tiesnesim, lūgt lietas iztiesāšanu tiesas sēdē. Civilprocesa likumā minētās civilprocesuālās tiesības, kas saistītas ar lietas sagatavošanu iztiesāšanai, puses ir tiesīgas izmantot ne vēlāk, kā septiņas dienas pirms lietas izskatīšanas. Lietā pieņemto tiesas spriedumu atbildētājs varēs saņemt 2017. gada 25. maijā Daugavpils tiesas kancelejā Lāčplēša ielā 19, Krāslavā, LV-5601.


OP 2017/80.UT3

Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr. C28358216 sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas namu pārvaldnieks" maza apmēra prasībā pret Olgu Polkinu par naudas piedziņu. Paziņojam atbildētājai OLGAI POLKINAI, pers. kods 220166-10127, deklarētās dzīvesvietas nav, pēdējā zināmā dzīvesvieta: Dzirciema iela 21-21, Rīga, LV-1083, ka 2017. gada 22. maijā tiesnese B. Ābele minēto maza apmēra prasību izskatīs rakstveida procesā (bez lietas dalībnieku piedalīšanās). Atbildētājai Olgai Polkinai ir Civilprocesa likuma 74. pantā un Civilprocesa likuma 30.3 nodaļā noteiktās procesuālās tiesības, tai skaitā pieteikt noraidījumu tiesnesim, lūgt lietas izskatīšanu tiesas sēdē. Civilprocesa likumā minētās civilprocesuālās tiesības, kas saistītas ar lietas sagatavošanu iztiesāšanai, puses ir tiesīgas izmantot ne vēlāk kā četrpadsmit dienas pirms lietas izskatīšanas. Spriedumu atbildētāja Olga Polkina varēs saņemt, sākot no 2017. gada 22. maija, Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas kancelejā Rīgā, Daugavgrīvas ielā 58, 1. stāvā, 110. kabinetā.


OP 2017/80.UT4

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa uzaicina SERGEJU IVKO, dzim. 1969. gada 26. martā, pēdējā zināmā dzīvesvietas adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 99-1, Rīga, ierasties uz tiesas sēdi 2017. gada 23. maijā plkst. 10.30 Rīgā, Abrenes ielā 3, 2. stāvā, 17. zālē, kā atbildētāju civillietā Nr. C30681816, lietvedības Nr. C2433-17/11, SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" prasībā pret Sergeju Ivko par parāda piedziņu. Tiesā jāierodas, ņemot līdzi personu apliecinošu dokumentu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2017/80.UT5

AUGUST SLAVINSKI, dzim. 1985. gada 26. jūnijā, pēdējā zināmā dzīvesvieta: Ropažu iela 122/7-44, Rīga, LV-1024, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā Abrenes ielā 3, Rīgā, LV-1050, 2017. gada 24. maijā plkst. 9.00 tiks izskatīta civillieta Nr. C30704916 SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" prasības pieteikumā par dzīvojamās mājas uzturēšanas, apsaimniekošanas un saņemto pakalpojumu parāda piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2017/80.UT6

Ventspils tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr. C31325716 (lietas arhīva Nr. C-0554-17/7) SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" maza apmēra prasībā par naudas piedziņu pret Iļju Sergejevu. Ventspils tiesa paziņo atbildētājam IĻJAM SERGEJEVAM, dzim. 1975. gada 5. septembrī, bez deklarētas dzīvesvietas, pēdējā zināmā dzīvesvieta: Mazā Nometņu iela 11A-29, Rīga, LV-1002, ka 2017. gada 25. maijā Ventspils tiesas tiesnesis Ivars Ķiploks minēto civillietu izskatīs rakstveida procesā, nerīkojot tiesas sēdi. Izskaidrojam, ka atbildētājam Iļjam Sergejevam ir Civilprocesa likuma 74. pantā un Civilprocesa likuma 30.3 nodaļā noteiktās procesuālās tiesības, tai skaitā pieteikt noraidījumu tiesnesim, lūgt lietas izskatīšanu tiesas sēdē. Civilprocesa likumā minētās civilprocesuālās tiesības, kas saistītas ar lietas sagatavošanu iztiesāšanai, puses ir tiesīgas izmantot ne vēlāk kā 14 dienas pirms lietas izskatīšanas. Tiesas nolēmumu atbildētājs Iļja Sergejevs varēs saņemt, sākot no 2017. gada 25. maija, Ventspils tiesā Zvana ielā 9, Ventspilī.


OP 2017/80.UT7

Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr.C29362017/17 Ineses Burkas maza apmēra prasībā pret ANDRI STEPANOVU par uzturlīdzekļu piedziņu. Civillieta tiks izskatīta rakstveida procesā un tiesas sprieduma noraksts būs pieejams tiesas kancelejā 2017.gada 31.maijā. Datums, kad tiesas sprieduma noraksts ir pieejams tiesas kancelejā, uzskatāms par sprieduma sastādīšanas datumu. Izskaidroju, ka saskaņā ar Civilprocesa likuma 18.-22.pantu un 74.panta otrās daļas 3.punktu pusēm ir tiesības pieteikt noraidījumu tiesnesei (tiesas sastāvam), rakstiski par to paziņojot līdz 2017.gada 24.maijam.


OP 2017/80.UT8

JURIJS VINOGRADOVS, kura pēdējā zināmā dzīvesvieta Zemgales ielā 8-43, Olainē, LV-2114, tiek aicināts ierasties uz tiesas sēdi 2017. gada 29. maijā plkst. 14.00 Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesā Rīgā, Baložu ielā 14, 41. zālē, kā atbildētājs civillietā Nr. C68351217 Diānas Veļikanovas prasībā pret Juriju Vinogradovu par paternitātes noteikšanu, uzturlīdzekļu piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)