Laidiens: 05.04.2017., Nr. 70 (5897)

Tiesu nolēmumi

OP 2017/70.TS1

Ar Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas 2017.gada 6.marta spriedumu SERGEJAM KIRŠAM, pers. kods 070786-10311, ierobežota rīcībspēja šādās jomās:

1) maksājumu izdarīšanā un saņemšanā;

2) darījumu slēgšanā;

3) komercdarbības un saimnieciskās darbības veikšanā;

4) pārstāvībā valsts, pašvaldību un citās iestādēs.

Noteikts, ka Sergeja Kirša, pers. kods 070786-10311, aizgādnis rīkojas patstāvīgi visās jomās, kurās Sergejam Kiršam, pers. kods 070786-10311, ierobežota rīcībspēja.

Tiesas spriedums stājies likumīgā spēkā 2017.gada 28.martā.


OP 2017/70.TS2

Ar Daugavpils tiesas 2017. gada 27. februāra spriedumu civillietā Nr. C12269616 OLGAI LUKINAI, pers. kods 060364-12174, saglabāt rīcībspējas ierobežojumu šādās jomās: maksājumu izdarīšanā un saņemšanā, darījumu slēgšanā, rīcībā ar mantu un tās pārvaldībā, tai skaitā nekustamā īpašuma atsavināšanā, ieķīlāšanā un apgrūtināšanā ar lietu tiesībām, pensijas, pabalstu un citu maksājumu saņemšanā,, pārstāvībā medicīnas iestādēs, valsts un pašvaldības iestādēs, komercdarbības un saimnieciskās darbības veikšanā.

Nodibināt Olgai Lukinai, pers. kods 050364-12174, aizgādnību spriedumā noteiktajā apjomā.

Noteikt, ka Olgas Lukinas, pers. kods 050364-12174, aizgādnis rīkojas patstāvīgi visās jomās, kurās Olgai Lukinai ierobežota rīcībspēja.

Spriedums stājies likumīgā spēkā 2017. gada 21. martā.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)