Laidiens: 04.04.2017., Nr. 69

Uzaicinājumi nokārtot saistības

OP 2017/69.US1

Daiņa Rudzīša pilnvarotā persona SIA "Pētermāja", reģ. Nr. 50003667581, brīdina ANSI MEDIŅU (dzim. 1973. gada 5. februārī) un OSKARU MEDIŅU (dzim. 1995. gada 28. februārī): ja mēneša laikā pēc brīdinājuma publikācijas netiks samaksāts īres un komunālo pakalpojumu parāds (uz 2017. gada 13. martu) 2556,78 EUR (divi tūkstoši pieci simti piecdesmit seši euro un 78 centi) apmērā par dzīvokli Nr. 10 Indrānu ielā 22, Rīgā, Daiņa Rudzīša pilnvarotā persona SIA "Pētermāja" sniegs prasību tiesā par īres līguma izbeigšanu un izlikšanu no dzīvokļa bez citas dzīvojamās telpas ierādīšanas, kā arī par parāda piedziņu.


OP 2017/69.US2

Īrniekiem ALEKSANDRAM ALEKSANDROVAM, pers. kods 310181-10630, JEVGEŅIJAI TRANEI, pers. kods 290887-10241, LANAI LARIONOVAI, pers. kods 170806-20649, DMITRIJAM ALEKSANDROVAM, pers. kods 301012-22786, 2017. gada 18. martā aprēķināts parāds par dzīvokļa Nr. 2 Staraja Rusas ielā 9, Rīgā, īri, komunālajiem pakalpojumiem un nekustamā īpašuma nodokļa par ēku maksājumiem kopā par 12 998,24 euro (divpadsmit tūkstoši deviņi simti deviņdesmit astoņi euro un 24 centi), kā arī aprēķināti likumiskie nokavējuma procenti 2441,68 euro (divi tūkstoši četri simti četrdesmit viens euro un 68 centi).

Dzīvokļa īpašnieks Arvīds Tauriņš aicina samaksāt parādu un nokavējuma procentus viena mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas dienas, veicot maksājumu par kopējo summu 15 439,92 (piecpadsmit tūkstoši četri simti trīsdesmit deviņi euro un 92 centi) biedrības "Staraja Rusas 9", reģistrācijas numurs 40008257052, juridiskā adrese: Staraja Rusas ielā 9-9, Rīgā, norēķinu kontā LV29HABA0551042711990 AS "Swedbank". Ja mēneša laikā parāds netiks samaksāts, tiesā tiks iesniegta prasība par parāda piedziņu, dzīvojamo telpu īres līguma par dzīvokli Nr. 2 Staraja Rusas ielā 9, Rīgā, izbeigšanu. Tālr. uzziņām 26540304.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)