Laidiens: 03.04.2017., Nr. 68

Paziņojumi kreditoriem

OP 2017/68.KM1

Paziņojums par biedrības darbības izbeigšanu un likvidāciju

Biedrība "Bebe ģimenei", reģ. Nr. 40008128809, paziņo par darbības izbeigšanu un likvidāciju. Kreditoriem jāpiesakās sešu mēnešu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas Ķekavā, Zemes ielā 2, LV-2123.


OP 2017/68.KM2

Paziņojums par likvidāciju

Paziņojam par biedrības "Latvijas krievvalodīgo ārstu zinātniski praktiska sabiedrība", reģ.Nr.50008208311, juridiskā adrese: Elizabetes iela 75, Rīga, LV-1050, likvidāciju. Kreditoriem lūdzu pieteikties Elizabetes ielā 75, Rīgā, LV-1050, 3 (trīs) mēnešu laikā no paziņojuma publicēšanas.


OP 2017/68.KM3

Paziņojums par pamatkapitāla samazināšanu

SIA "Tehhe", reģistrācijas Nr. 40003935356, juridiskā adrese: Dzirnavu iela 82-22, Rīga, LV-1050, paziņo, ka 28.03.2017. ir pieņemts lēmums par SIA "Tehhe" pamatkapitāla samazināšanu. Pamatkapitāla samazināšana tiek veikta, lai segtu SIA "Tehhe" uzkrātos zaudējumus par iepriekšējiem periodiem. SIA "Tehhe" pamatkapitāls tiek samazināts par 314 255,00 EUR. Samazinātā pamatkapitāla (jaunā pamatkapitāla) lielums ir 50 000,00 EUR, kas sadalīts 50 000 kapitāla daļās ar vienas kapitāla daļas nominālvērtību 1,00 EUR. Termiņš, kurā var pieteikties kreditori, kuri vēlas saņemt nodrošinājumu - 03.05.2017. Nodrošinājumu pieteikšanas adrese: Dzirnavu iela 82-22, Rīga, LV-1050.


OP 2017/68.KM4

Paziņojums par reorganizāciju

"Latvian News Service" SIA (reģ. Nr. 40003099448, juridiskā adrese: Audēju iela 15, Rīga, LV-1050). Iesaistītā sabiedrība reorganizācijā: SIA "MEDIJU MONITORINGS" (reģ. Nr.40003493580, juridiskā adrese: Kalēju iela 48, Rīga, LV-1050) - pievienojamā sabiedrība. Reorganizācijas veids - pievienošana. Lēmums par reorganizāciju ir pieņemts 2017. gada 29. martā. Kreditoru prasības piesakāmas 1 mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas dienas. Kreditoru prasību pieteikšanas vieta: Audēju iela 15, Rīga, LV-1050.


OP 2017/68.KM5

Paziņojums par reorganizāciju

SIA "MEDIJU MONITORINGS" (reģ. Nr. 40003493580, juridiskā adrese: Kalēju iela 48, Rīga, LV-1050). Iesaistītā sabiedrība reorganizācijā: "Latvian News Service" SIA (reģ. Nr. 40003099448, juridiskā adrese: Audēju iela 15, Rīga, LV-1050) - iegūstošā sabiedrība. Reorganizācijas veids - pievienošana. Lēmums par reorganizāciju ir pieņemts 2017. gada 29. martā. Kreditoru prasības piesakāmas 1 mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas dienas. Kreditoru prasību pieteikšanas vieta: Kalēju iela 48, Rīga, LV-1050.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)