Laidiens: 27.03.2017., Nr. 63 (5890)

Piegādes un darbu izpildes pasūtījumi

OP 2017/63.PD1

SIA "LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS"

izsludina iepirkuma procedūru

"Būvprojekta izstrāde projekta "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ludzas pilsētā" īstenošanai" (ID Nr. LA2017/03-KF)

Pasūtītājs: SIA "LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS", reģ. Nr. 42403015020, K. Barona ielā 49, Ludzā, LV-5701, kontaktpersona: Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs Jānis Sviklāns, tālr. 26318125, e-pasta adrese: sia.la@inbox.lv.

Projekta, kura ietvaros tiek veikta iepirkuma procedūra, nosaukums: "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ludzas pilsētā".

Iepirkuma procedūras nosaukums: Būvprojekta izstrāde projekta "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ludzas pilsētā" īstenošanai" (ID Nr. LA2017/03-KF).

Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumu sniegšana.

Nolikuma pieejamība internetā, saņemšanas kārtība, vieta un laiks: ar Nolikumu elektroniskā formā iespējams iepazīties SIA "LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS" mājaslapā www.ludzaps.lv sadaļā "Iepirkumi" vai uz vietas K. Barona ielā 49, Ludzā, sākot ar paziņojuma izsludināšanas brīdi, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 un 13.00 līdz 17.00.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2017. gada 9. maijs plkst. 10.00.


OP 2017/63.PD2

Projektu konkursi

Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) administrācija saskaņā ar Latvijas vides aizsardzības fonda padomes 2017. gada 14. marta sēdes Nr. 4 lēmumiem izsludina projektu konkursus šādās aktivitātēs:

- Nacionāla mēroga sabiedrības informēšana un izglītošana par bioloģiskās daudzveidības aizsardzību un saglabāšanu (projektu koncepciju iesniegšanas termiņš 21.04.2017.);

- Nacionāla mēroga sabiedrības informēšana un izglītošana par dalīto atkritumu vākšanu un radītā atkritumu daudzuma samazināšanu (projektu koncepciju iesniegšanas termiņš 21.04.2017).

Konkursu nolikumi un projektu pieteikumu veidlapas ir pieejamas LVAF administrācijas mājaslapā www.lvafa.gov.lv sadaļā "Projektu konkursu nolikumi".

Sīkāka informācija par konkursiem: tālr. 67503322, e-pasta adrese: lvafa@lvafa.gov.lv.


OP 2017/63.PD3

AS "Augstsprieguma tīkls"

IZSLUDINA SARUNU PROCEDŪRU

"Galvas un sejas aizsarglīdzekļu piegāde" (ID Nr. AST500300S/17-16/1)

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2017. gada 3. maijs plkst. 10.00.

Informācija par sarunu procedūru: http://www.ast.lv/lat/par_ast/iepirkuma_proceduras/.

Ieinteresētie pretendenti sarunu procedūras nolikumu var saņemt, nosūtot pieprasījumu uz zemāk norādīto e-pasta adresi vai faksu, norādot sarunu procedūras nosaukumu, potenciālā pretendenta nosaukumu, adresi, kontaktpersonu un e-pasta adresi.

Kontaktpersona - Iepirkumu daļas iepirkumu speciāliste Ilze Strika, tālr. 67725253, fakss 67728858, e-pasta adrese: iepirkumi@ast.lv, Dārzciema iela 86, Rīga, LV-1073.


OP 2017/63.PD4

AS "Augstsprieguma tīkls"

IZSLUDINA SARUNU PROCEDŪRU

"110 kV transformatoru sprieguma regulēšanas automātikas komplektu piegāde" (ID Nr. AST2017/22)

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2017. gada 8. maijs plkst. 10.00.

Informācija par sarunu procedūru: http://www.ast.lv/lat/par_ast/iepirkuma_proceduras/.

Ieinteresētie pretendenti sarunu procedūras nolikumu var saņemt, nosūtot pieprasījumu uz zemāk norādīto e-pasta adresi vai faksu, norādot sarunu procedūras nosaukumu, potenciālā pretendenta nosaukumu, adresi, kontaktpersonu un e-pasta adresi.

Kontaktpersona - Iepirkumu daļas iepirkumu speciāliste Ilze Strika, tālr. 67725253, fakss 67728858, e-pasta adrese: iepirkumi@ast.lv, Dārzciema iela 86, Rīga, LV-1073.


OP 2017/63.PD5

Konkurss

SIA "Rīgas ūdens" izsludina atklātu konkursu "Ūdensvada skalošanas cauruļu piegāde" (identifikācijas Nr. RŪ-2017/41).

Atklāta konkursa nolikuma teksts, t.sk. informācija par piedāvājumu iesniegšanas termiņu, ir publicēti SIA "Rīgas ūdens" mājaslapā www.rigasudens.lv.

Kontaktpersona: SIA "Rīgas ūdens" Juridiskā departamenta Iepirkumu vadības daļas iepirkumu speciāliste Ivita Kalniņa, tālr. 67072088, e-pasta adrese: ivita.kalnina@rigasudens.lv, adrese: Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, 3. korpuss, 306. kabinets, Rīga, LV-1495.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)