Laidiens: 27.03.2017., Nr. 63

Izsoles

OP 2017/63.IZ1

Izsole

Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.104 zvērināta tiesu izpildītāja Zane Trasūne, prakses vieta Bauskā, Dārza ielā 12a, pirmajā izsolē pārdod Borisam Lapickim piederošo nekustamo īpašumu Saulgrieži 2, Pilsrundāle, Rundāles pagasts, Rundāles novads, kadastra Nr.4076 900 0266. Nekustamais īpašums sastāv no trīs istabu dzīvokļa ar kopējo platību 77,1 m2 ar pie dzīvokļa īpašuma piederošajām 771/18362 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes (kadastra apzīmējums 40760030546; 40760030560). Piedzinējs - Rundāles novada dome, Pilsrundāle 1, Rundāles pagasts, Rundāles novads. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 4600,00. Izsoles sākumcena - EUR 4600,00. Izsoles solis - EUR 400,00. Cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums: 31.03.2017. plkst. 13.00. Izsoles noslēguma datums: 02.05.2017. plkst. 13.00.

Persona, kura vēlas piedalīties izsolē, iemaksā nodrošinājuma summu 10% (460,00 EUR) apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma un lūdz tiesu izpildītāju autorizēt dalību izsolē līdz 20.04.2017. Rekvizīti nodrošinājuma summas iemaksai: zvērināta tiesu izpildītāja Zane Trasūne, reģ. Nr. LV24068012056, depozīta konta Nr. LV08TREL9199080001000, Valsts kase, kods TRELLV22. Tīmekļa vietne, kur pieejama informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā: https://izsoles.ta.gov.lv/. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Tālr. uzziņām 63924694, 22010110. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/63.IZ2

Izsole

Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.104 zvērināta tiesu izpildītāja Zane Trasūne, prakses vieta Bauskā, Dārza ielā 12a, pirmajā izsolē pārdod bezmantinieku mantu - nekustamo īpašumu Uzvaras iela 10-14, Uzvara, Gailīšu pagasts, Bauskas novads, kadastra Nr.4060 900 0346. Nekustamais īpašums sastāv no trīs istabu dzīvokļa 69,8 m2 ar pie dzīvokļa īpašumā piederošajām 645/29114 kopīpašuma domājamām daļām. Piedzinējs - Bauskas novada administrācija, Uzvaras iela 1, Bauska, SIA Baltics Credit Solutions Latvia, Krišjāņa Valdemāra iela 21-11, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 4400,00. Izsoles sākumcena - EUR 4400,00. Izsoles solis - EUR 400,00. Cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums: 31.03.2017. plkst. 13.00. Izsoles noslēguma datums: 02.05.2017. plkst. 13.00.

Persona, kura vēlas piedalīties izsolē, iemaksā nodrošinājuma summu 10% (440,00 EUR) apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma un lūdz tiesu izpildītāju autorizēt dalību izsolē līdz 20.04.2017. Rekvizīti nodrošinājuma summas iemaksai: zvērināta tiesu izpildītāja Zane Trasūne, reģ. Nr. LV24068012056, depozīta konta Nr. LV08TREL9199080001000, Valsts kase, kods TRELLV22. Tīmekļa vietne, kur pieejama informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā: https://izsoles.ta.gov.lv/. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Tālr. uzziņām 63924694, 22010110. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/63.IZ3

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.14 zvērināta tiesu izpildītāja Ivetta Kalugina, prakses vieta: Ostas iela 23, Ventspils, rīko pirmo izsoli Aivaram Asikam piederošajam nekustamajam īpašumam. Piedzinējs: SIA Citadele līzings un faktorings, Republikas laukums 2A, Rīga. Parādnieks: Aivars Asiks. Nekustamā īpašuma adrese: Tārgales iela 67-13, Ventspils. Nekustamais īpašums ar kadastra numuru 2700 900 2885 ir vienistabas dzīvoklis ar kopējo platību 27,5 kv.m, kas izvietots Hruščova laika daudzdzīvokļu ēkas 1.stāvā Ventspils Pārventas mikrorajonā. Nekustamā īpašuma novērtējums 3500,00 EUR. Pirmās izsoles sākumcena - 3500,00 EUR. Izsoles solis - 300,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2017.gada 20.aprīlim ir jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Ivettas Kaluginas, reģistrācijas Nr. LV08076411647, depozīta kontā Nr. LV66TREL9199009001000, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 350,00 EUR un jālūdz tiesu izpildītāja autorizēt dalību izsolē. Izsoles sākuma datums - 2017.gada 31.marts, izsoles noslēguma datums un laiks - 2017.gada 2.maijs plkst. 13.00. Tālr. uzziņām 63624319. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/63.IZ4

Nekustamā īpašuma izsole

Maksātnespējas procesa administratore Lelde Švāģere, sertifikāta Nr.00526, prakses vieta: Lāčplēša iela 21-6, Rīga, LV-1011, pirmajā izsolē pārdod parādniekam MSIA "BALT AVT", reģ. Nr. 50003336521, piederošo nekustamo īpašumu - 181/4102 domājamās daļas no administratīvās ēkas Rīgā, Krustpils ielā 35, kadastra Nr.1006210573, kas reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.30230 ar kopējo platību 172,7 kv.m. Lietošanas tiesības nostiprinātas zemesgrāmatā uz telpām ēkas 2.stāvā Nr.2, 3, 4, 5, 6, 8, 17, 18 un 19, kopā 172,7 kv.m platībā. Nekustamā īpašuma pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena ir 10 400,00 EUR. Izsoles solis - 200,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Nodrošinājuma summa 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma summas 1400,00 EUR. Izsoles sākuma datums un laiks - 2017.gada 29.marts plkst. 13.00, izsoles noslēguma datums un laiks - 2017.gada 28.aprīlis plkst. 13.00. Piedzinējs: nodrošinātais kreditors Imants Bleidelis, nenodrošinātais kreditors: Rīgas domes pašvaldības ieņēmumu pārvalde.

Visām personām, kurām uz konkrēto nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2017.gada 18.aprīlim (ieskaitot) jāiemaksā SIA "BALT AVT", reģ. Nr.50003336521, bankas kontā Nr. LV47UNLA0050024605316, banka AS "SEB banka", izsoles nodrošinājuma summa un jānosūta lūgums administratorei par autorizāciju izsolei. Tālr. papildu informācijai 27296959. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, atrodama https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/63.IZ5

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.79 zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Paegle (prakses vieta: Kuģu iela 11-202, Rīga) rīko nekustamā īpašuma - Skolas iela 2-5, Saulkrasti, Saulkrastu nov., kadastra Nr.8013 900 0056, - pirmo izsoli. Nekustamā īpašuma īpašnieks - Mārtiņš Ruža. Piedzinējs - SIA Saulkrastu komunālserviss, reģ. Nr.40103027944. Nekustamais īpašums sastāv no divistabu dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 40.9 kv.m un 4090/35237 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes gabala. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena 16 200 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis - 500 EUR. Izsoles sākums 2017.gada 31.martā. Izsoles noslēgums 2017.gada 2.maijā plkst. 13.00.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2017.gada 20. aprīlim (ieskaitot):

1) zvērinātas tiesu izpildītājas Sandras Paegles, reģ. Nr.05126310518, depozīta kontā LV98TREL9199062002000 Valsts kasē, kods TRELLV22, ir jāiemaksā nodrošinājuma summa 1620,00 EUR apmērā;

2) izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei.

Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, atrodama https://izsoles.ta.gov.lv/ un 16.06.2015. Ministru kabineta noteikumos Nr.318 (pieejami http://likumi.lv/doc.php?id=274951). Tālrunis informācijai 67463620. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/63.IZ6

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.14 zvērināta tiesu izpildītāja Ivetta Kalugina, prakses vieta: Ostas iela 23, Ventspils, rīko pirmo izsoli Daigai Zambergai piederošajam nekustamajam īpašumam. Piedzinējs: AKF UAB Gelvora filiāle Latvijā, Cēsu iela 31, k-3, Rīga. Parādniece: Daiga Zamberga. Nekustamā īpašuma adrese: Ozolu iela 1-14, Pastende, Ģibuļu pagasts, Talsu novads. Nekustamais īpašums ar kadastra numuru 8854 900 0019 ir četristabu dzīvoklis ar kopējo platību 82,5 kv.m, kas izvietots mazstāvu daudzdzīvokļu ēkas 1.stāvā Talsu novadā, Ģibuļu pagastā, Pastendē. Nekustamā īpašuma novērtējums 4900,00 EUR. Pirmās izsoles sākumcena - 4900,00 EUR. Izsoles solis - 400,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2017.gada 20.aprīlim ir jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Ivettas Kaluginas, reģistrācijas Nr. LV08076411647, depozīta kontā Nr.  LV66TREL9199009001000, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 400,00 EUR un jālūdz tiesu izpildītāja autorizēt dalību izsolē. Izsoles sākuma datums - 2017.gada 31.marts, izsoles noslēguma datums un laiks - 2017.gada 2.maijs plkst. 13.00. Tālr. uzziņām 63624319. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/63.IZ7

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.79 zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Paegle (prakses vieta: Kuģu iela 11-202, Rīga) rīko nekustamā īpašuma "Sarmas"-16, Kākciems, Ropažu nov., kadastra Nr.8084 900 1116, otro izsoli. Nekustamā īpašuma īpašnieks - Andrejs Kuročkins. Piedzinējs - SIA Ciemats, reģ. Nr. 40003237420. Nekustamais īpašums sastāv no divistabu dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 55,3 kv.m un 553/9492 kopīpašuma domājamajām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes gabala. Nekustamā īpašuma novērtējums 7200 EUR. Otrā izsoles sākumcena 5400,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis - 300 EUR. Izsoles sākums 2017.gada 31.martā. Izsoles noslēgums 2017.gada 2. maijā plkst. 13.00.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2017.gada 20. aprīlim (ieskaitot):

1) zvērinātas tiesu izpildītājas Sandras Paegles, reģ. Nr.05126310518, depozīta kontā LV98TREL9199062002000 Valsts kasē, kods TRELLV22, ir jāiemaksā nodrošinājuma summa 720,00 EUR apmērā;

2) izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei.

Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, atrodama https://izsoles.ta.gov.lv/ un 16.06.2015. Ministru kabineta noteikumos Nr.318 (pieejami http://likumi.lv/doc.php?id=274951). Tālrunis informācijai 67463620. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/63.IZ8

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.83 ZTI Jānis Jonas, prakses vieta: Brīvības iela 68-15, Rīga, pārdod izsolē kustamo mantu, kas pieder Natālijai Merkulovai, - vieglais plašlietojuma transporta līdzeklis BMW X6, melnā krāsā, izlaiduma gads 2011., virsbūves numurs WBAFH61090L599058, pēdējās tehniskās apskates datums - 19.10.2016., valsts reģistrācijas numurs JB979. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 587.panta 1.daļu kustamās mantas izsole tiks uzsākta no tiesu izpildītāja novērtējuma. Novērtējums/pirmās izsoles sākuma cena - EUR 25 000 (divdesmit pieci tūkstoši euro). Izsole notiks 2017.gada 12.aprīlī pulksten 11.00 Brīvības ielā 68-15, Rīgā. Kustamās mantas cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Pretendentiem līdz izsoles dienai zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa Jonas, reģ. Nr.15108111506, depozīta kontā LV79TREL9199065001000 Valsts kasē, SWIFT TRELLV22, jāiemaksā 10% nodrošinājums no kustamās mantas novērtējuma (EUR 2500).


OP 2017/63.IZ9

Izsole

Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Helga Rūtena, amata vieta Nr.42, prakses vieta Rīgā, Miera ielā 36, rīko Aleksejam Gaņejevam, piederošā nekustamā īpašuma Maskavas ielā 266, k-5-72, Rīgā, pirmo izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr. 72 ar kopējo platību 30,51 kv.m un kopīpašuma 8/1000 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas. Kadastra numurs 0100 907 0533. Īpašums ir reģistrēts zemesgrāmatā. Piedzinējs: SIA Greencredit, Zemitānu iela 2B, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums EUR 16 100. Izsoles sākumcena EUR 16 100. Izsoles solis EUR 1000. Izsoles sākuma datums 31.03.2017. plkst. 13.00. Izsoles noslēguma datums 02.05.2017. plkst. 13.00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 20.04.2017. jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Helgas Rūtenas, LV16017312315, depozīta kontā Valsts kasē, Nr. LV80TREL9199032001000, nodrošinājums EUR 1610 apmērā un jāiesniedz lūgums par autorizāciju izsolei. Tālrunis informācijai 67813503. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/63.IZ10

Izsole

Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.111 zvērināts tiesu izpildītājs Juris Šņepsts pārdod pirmajā izsolē Ludmilai Jesinai piederošo nekustamo dzīvokļa īpašumu Nr.43, kas atrodas Jēkabpilī, Dārzu ielā 10, kadastra Nr.5601 900 4908, ar kopējo platību 43,3 m² un piederošā kopīpašuma 417/17555 domājamā daļa no būves un zemes. Īpašums nav reģistrēts zemesgrāmatā. Izsoles sākuma datums 29.03.2017. plkst. 13.00, izsoles noslēguma datums 28.04.2017. plkst. 13.00. Nekustamā īpašuma novērtējums/sākumcena - EUR 3300,00. Izsoles solis tiek noteikts EUR 200,00. Izsoles sākumcena netiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli. Piedzinējs: SIA "JK Namu pārvalde", Andreja Pormaļa iela 39, Jēkabpils. 

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 18.04.2017. ir jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no pirmās izsoles sākumcenas, kas ir EUR 330,00 zvērināta tiesu izpildītāja Jura Šņepsta, reģ. Nr.23067611159, depozīta kontā Nr. LV22TREL9199103001000, Valsts kase, un jālūdz tiesu izpildītājs autorizēt tās dalībai izsolē. Informācija pa tālr. 65231270. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/63.IZ11

Izsole

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli valsts nekustamos īpašumus:

- dzīvokļa īpašumu Nr.1, "Lielbērze 1", Lielbērzē, Auru pagastā, Dobeles novadā, sākumcena - EUR 500,00, nodrošinājums - EUR 50,00, izsole 19.05.2017. plkst. 10.00, pieteikšanās līdz 02.05.2017. plkst. 16.00;

- dzīvokļa īpašumu Nr.21 Talsu ielā 66, Ventspilī, sākumcena - EUR 1200,00, nodrošinājums - EUR 120,00, izsole 26.05.2017. plkst. 13.00, pieteikšanās līdz 11.05.2017. plkst. 16.00;

- dzīvokļa īpašumu Nr.6, "Rūķīši", Jaunannas pagastā, Alūksnes novadā, sākumcena -EUR 300,00, nodrošinājums - EUR 30,00, izsole 18.05.2017. plkst. 10.00, pieteikšanās līdz 02.05.2017. plkst. 16.00;

- dzīvokļa īpašumu Nr.11, "Vītoli", Cīravā, Cīravas pagastā, Aizputes novadā, sākumcena - EUR 1300,00, nodrošinājums - EUR 130,00, izsole 18.05.2017. plkst. 13.00, pieteikšanās līdz 02.05.2017. plkst. 16.00;

- dzīvokļa īpašumu Nr.4, "Deģi 2", Cieceres pagastā, Brocēnu novadā, sākumcena - EUR 500,00, nodrošinājums EUR 50,00, izsole 19.05.2017. plkst. 11.30, pieteikšanās līdz 02.05.2017. plkst. 16.00;

- dzīvokļa īpašumu Nr.3, "Rencēni", Platones pagastā, Jelgavas novadā, sākumcena - EUR 500,00, nodrošinājums - EUR 50,00, izsole 19.05.2017. plkst. 13.00, pieteikšanās līdz 02.05.2017. plkst. 16.00;

- nekustamā īpašuma "Kampji" Ziemera pagastā, Alūksnes novadā, valsts 1295/1724 domājamās daļas, sākumcena - EUR 360,00, nodrošinājums - EUR 36,00, izsole 19.05.2017. plkst. 14.30, pieteikšanās līdz 02.05.2017. plkst. 16.00;

- dzīvokļa īpašumu Nr.1, "Cukurpunkts", Dzelzavas pagastā, Madonas novadā, sākumcena - EUR 300,00, nodrošinājums - EUR 30,00, izsole 26.05.2017. plkst. 10.00, pieteikšanās līdz 11.05.2017. plkst. 16.00.

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar lejupejošu soli valsts dzīvokļa īpašumu Nr.2, "Cukurpunkts", Dzelzavas pagastā, Madonas novadā, sākumcena - EUR 400,00, nodrošinājums - EUR 40,00, izsole 26.05.2017. plkst. 11.30, pieteikšanās līdz 11.05.2017. plkst. 16-00.

Pirmpirkuma tiesīgo personu nav. Izsoles notiek Privatizācijas aģentūrā, K.Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.pa.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati pa tālr. 67021348, 67021413, 67021300.


OP 2017/63.IZ12

Izsole

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izīrētus valsts dzīvokļu īpašumus:

- Nr.9, "Vītoli", Cīravā, Cīravas pagastā, Aizputes novadā, izsoles sākumcena - EUR 1800,00, nodrošinājums -EUR 180,00, izsole 18.05.2017. plkst. 11.30, pieteikšanās termiņš līdz 02.05.2017. plkst. 16.00;

- Nr.4, "Labrenči", Dikļu pagastā, Kocēnu novadā, izsoles sākumcena EUR 2300,00, nodrošinājums - EUR 230,00, izsole 18.05.2017. plkst. 14.30, pieteikšanās termiņš līdz 09.05.2017. plkst. 16.00.

Izsole notiek, ja pirmpirkuma tiesīgās personas neizmanto savas pirmpirkuma tiesības. Pirmpirkuma tiesības ir dzīvokļu īpašumu īrniekiem. Pieteikumu par pirmpirkuma tiesību realizēšanu var iesniegt viena mēneša laikā no paziņojuma par pirmpirkuma tiesību izmantošanu saņemšanas dienas.

Izsole un pieteikumu reģistrācija notiek Privatizācijas aģentūrā K.Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.pa.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati pa tālr. 67021300, 67021348, 67021413.


OP 2017/63.IZ13

Izsole

Viesītes novada pašvaldība rīko pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Viesītes novadā, Viesītes pagastā, ''Melioratori''-1, kadastra Nr.56359000006, trešo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli. Dzīvokļa īpašums sastāv no dzīvokļa Nr. 1 un 662/7129 domājamajām daļām no ēkas un zemesgabala. Sākotnējā cena - EUR 854,00. Izsoles solis - EUR 100,00 (viens simts euro un 00 centi). Nodrošinājuma apmērs 10%.

Izsole sāksies 2017.gada 28.aprīlī plkst. 9.00 Viesītes novada pašvaldības administrācijas ēkas telpās Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novadā. Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašumu, iesniegt pieteikumus un dokumentus izsolei var līdz 2017.gada 27.aprīlim (ieskaitot) darba dienās Viesītes novada pašvaldībā Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novadā. Pirkuma summa samaksājama 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc izsoles. Izziņa pa tālr. 65245374 vai mob. tālr. 26424109.


OP 2017/63.IZ14

Izsole

Maksātnespējīgās fiziskās personas Ievas Ritumas administrators Aigars Gozītis, sertifikāts Nr.00546, prakses vieta: Krišjāņa Valdemāra iela 33A-10A, Rīga, pārdod izsolē parādniekam piederošas 6620/1018550 domājamās daļas no nekustamā īpašuma Ūdens ielā 12, Rīgā, reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0002 1892 ar kadastra Nr.0100 061 2055. Nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala 5661 kv.m platībā un ekspluatācijā nodotas sabiedriskas ēkas ar dzīvokļa papildfunkciju (lietošanā autostāvvietas Nr.39 un Nr.55, kā arī piebraucamo ceļu lietošanas tiesības). Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena ir EUR 8300,00, kas nav apliekama ar PVN. Izsoles solis ir EUR 400,00. Pēc kārtas tā ir otrā izsole ar lejupejošu soli.

Pretendentiem līdz 2017.gada 17.aprīlim jāiemaksā Aigara Gozīša AS "Swedbank" norēķinu kontā Nr. LV56HABA0551039782589 nekustamā īpašuma pirkuma nodrošinājums 10% apmērā no novērtējuma (EUR 830,00) un jānosūta lūgums administratoram par autorizāciju izsolei. Izsoles sākuma datums - 2017.gada 28.marts, izsoles noslēguma datums un laiks - 2017.gada 27.aprīlis plkst. 13.00. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Tālr. uzziņām 67278302. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/63.IZ15

Izsole

Ozolnieku novada domes izsoles komisija rīko dzīvokļa īpašuma Nr.13 (2 istabas, 36,9 m2), kas atrodas Spartaka ielā 14, Brankās, Cenu pagastā, Ozolnieku novadā, kadastra Nr.54449000517, tai skaitā tam piesaistīto kopīpašuma domājamo daļu, rakstisku izsoli ar augšupejošu soli. Izsoles dalībnieki savus piedāvājumus var iesniegt, sākot no 2017.gada 24.marta līdz 2017.gada 25.aprīlim plkst. 8.15 Ozolnieku novada pašvaldības kancelejā (2.kabinetā), Stadiona ielā 10, Ozolniekos, Ozolnieku novadā. Piedāvājumi tiks atvērti 2017.gada 25.aprīlī plkst. 8.20 Ozolnieku novada pašvaldības zālē Stadiona ielā 10, Ozolniekos. Mantas sākumcena ir EUR 3000. Izsoles dalībniekam pirms izsoles ir jāsamaksā nodrošinājums EUR 300 apmērā Ozolnieku novada domes kontā Nr.LV72HABA0551001405027 AS "Swedbank", kods HABALV2X, ar norādi "Nodrošinājums dzīvokļa Spartaka ielā 14-13, Brankas, izsolei". Dzīvokļa apskate iespējama katru darba dienu, iepriekš piesakoties pa tālr. 29993538 pie Irinas Malahovskas. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties www.ozolnieki.lv, kā arī Ozolnieku novada pašvaldībā (Stadiona ielā 10, Ozolniekos, Ozolnieku novadā) darba laikā pie ziņojuma dēļa. Izsoles uzvarētājam jāsamaksā tā piedāvātā augstākā cena divu mēneša laikā no izsoles dienas, tās iemaksu veicot pašvaldības kontā. Uz izsolāmo mantu nav personas ar pirmpirkuma tiesībām. Kontaktpersona: izsoles komisijas priekšsēdētāja Zanda Oša, tālr. 63084708, e-pasta adrese: zanda.osa@ozolnieki.lv.


OP 2017/63.IZ16

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr. 77 zvērināts tiesu izpildītājs Mārcis Midegs, prakses vieta: Stabu iela 19-209, Rīga, pārdod 2. (otrajā) izsolē SIA Alfastar piederošo kustamo mantu - automašīnu VW GOLF 1.6, reģistrācijas Nr. HD2334. Piedzinējs - Valsts ieņēmumu dienests, Rīga, Talejas iela 1; SIA Terrabalt, Brīvostas 46. piestātne, Liepāja. Kustamās mantas novērtējums EUR 3500,00. Izsoles sākumcena ir EUR 3500,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Izsole notiks zvērināta tiesu izpildītāja prakses vietā 2017.gada 7.aprīlī plkst. 10.00. Pretendentiem ne vēlāk kā līdz izsoles dienai ir jāiemaksā zvērināta tiesu izpildītāja Mārča Midega, reģ. Nr.23127411221, depozīta kontā Nr. LV34TREL919910900100B, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 10% no kustamās mantas novērtējuma (EUR 350,00).


OP 2017/63.IZ17

Izsole

Vaiņodes novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu - Tirgoņu iela 5-2, kadastra Nr.6492 900 0197, Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, divistabu dzīvokli ar kopējo platību 46,8 kv.m, un pie dzīvokļa īpašuma piederošām 129/1000 kopīpašuma domājamajām daļām no būves ar kadastra apzīmējumu 64920060584001, no būves ar kadastra apzīmējumu 64920064224002, no būves ar kadastra apzīmējumu 64920064224003, no būves ar kadastra apzīmējumu 64920064224004, no būves ar kadastra apzīmējumu 64920064224005, no būves ar kadastra apzīmējumu 64920064224006 un no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 64920060584 -, kas notiks 2017.gada 27.aprīlī plkst. 10.00 Vaiņodes novada pašvaldības domes ēkā Raiņa ielā 23A, Vaiņodē, Vaiņodes pagastā, Vaiņodes novadā.

Pieteikties izsolei un ar izsoles noteikumiem iepazīties iespējams katru darba dienu no plkst. 8.30 līdz 12.30 un no plkst. 13.00 līdz 17.00, Vaiņodes novada pašvaldības domes ēkā Raiņa ielā 23A, Vaiņodē, Vaiņodes novadā, Vaiņodes pagastā. Pretendentu reģistrācija notiek līdz 2017.gada 26.aprīlim plkst. 15.00. Izsoles nosacītā cena un izsoles sākumcena - 1287,88 EUR. Nodrošinājuma nauda - 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i., EUR 128,79, līdz izsoles reģistrācijai iemaksājama Vaiņodes novada pašvaldības norēķinu kontā AS SEB banka, UNLALV2X, konts LV33UNLA0012011130650.


OP 2017/63.IZ18

Izsole

Vaiņodes novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu "Sanatorija" Vaiņode"8"-8, kadastra Nr.6492 900 0196, Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, vienistabas dzīvokļa ar kopējo platību 38,5 kv.m, un pie dzīvokļa īpašuma piederošām 56/1000 kopīpašuma domājamajām daļām no būves ar kadastra apzīmējumu 64920060594001 un no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 64920060594, kas notiks 2017.gada 27.aprīlī plkst. 11.00 Vaiņodes novada pašvaldības domes ēkā Raiņa ielā 23A, Vaiņodē, Vaiņodes pagastā, Vaiņodes novadā. Pieteikties izsolei un ar izsoles noteikumiem iepazīties iespējams katru darba dienu no plkst. 8.30 līdz 12.30 un no 13.00 līdz 17.00, Vaiņodes novada pašvaldības domes ēkā Raiņa ielā 23A, Vaiņodē, Vaiņodes novadā, Vaiņodes pagastā. Pretendentu reģistrācija notiks līdz 2017.gada 26.aprīlim plkst. 15.00. Izsoles nosacītā cena un izsoles sākumcena - 1059,88 EUR. Nodrošinājuma nauda - 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i., EUR 105,99, - līdz izsoles reģistrācijai iemaksājama Vaiņodes novada pašvaldības norēķinu kontā AS SEB banka, UNLALV2X, konts LV33UNLA0012011130650.


OP 2017/63.IZ19

Izsole

Rēzeknes pilsētas domes, reģistrācijas Nr.90000025465, juridiskā adrese: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne, rīkotajā mutiskajā izsolē tiks pārdots Rēzeknes pilsētas domei piederošs nekustamais īpašums. Pirmajā izsolē ar augšupejošu soli tiks izsolīts nekustamais īpašums ar kadastra 2100 901 3568  Atbrīvošanas alejā 153/8-1, Rēzeknē, kura sastāvā ietilpst divistabu dzīvoklis 45,9 m2 platībā un kopīpašuma 4585/57357 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 21000020513001, un 4585/57357 domājamās daļas no zemes (kadastra apzīmējums 21000020513).  Izsoles sākumcena -   4000,00 EUR.  

Izsole notiks 2017.gada 20.aprīlī plkst. 13.00 Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93, 206.kabinetā. Izsoles solis 200,00 EUR. Izsoles reģistrācijas maksa 15,00 EUR un nodrošinājums 400,00 EUR. 

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz reģistrācijai jāpārskaita attiecīgā izsoles reģistrācijas maksa un nodrošinājums vienā no norēķinu kontiem Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvaldei, reģ. Nr.90001403952:

- AS Citadele banka, kods PARXLV22, norēķinu konts LV45PARX0009164500013;

- AS Swedbank, kods HABALV22, norēķinu konts LV67HABA0551026247011.

Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem un izsoles dalībnieku reģistrācija notiek Rēzeknes pilsētas domē Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93, 104.kabinetā, darbdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no 13.00. līdz 15.00 līdz 2017.gada 19.aprīlim plkst. 15.00.


OP 2017/63.IZ20

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 66.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Juris Vildaus, prakses vieta: Rīga, Blaumaņa iela 32-8, rīko nekustamā īpašuma - Jaunciema gatve 201, Rīga, kadastra Nr. 0100 113 0145, - pirmo izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no 1/2 domājamās daļas no zemes gabala 1200 kvm platībā, dzīvojamās mājas 97,2 kv.m platībā un palīgēkām (saskaņā ar inventarizācijas dokumentiem liters Nr.3, 4; 5, 6, 8). Nekustamā īpašuma īpašniece - Līvija Ļeonova. Parādnieks - Mihails Ļeonovs. Piedzinējs - Valsts ieņēmumu dienests, Talejas iela 1, Rīga. Nekustamā īpašumu novērtējums - 24 000 EUR. Izsoles sākumcena - 24 000 EUR. Izsoles solis - 1000 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2017.gada 16.aprīlim ir jāiemaksā Jura Vildaus, reģistrācijas Nr. 22127810025, Valsts kase, kontā Nr. LV97TREL9199053001000 nodrošinājuma summa 2400 EUR apmērā, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz tiesu izpildītājs autorizēt dalību izsolē. Izsoles sākuma datums - 2017.gada 27.marts plkst. 13.00, izsoles noslēguma datums un laiks - 2017.gada 26.aprīlis plkst. 13.00. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/63.IZ21

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 66.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Juris Vildaus, prakses vieta: Rīga, Blaumaņa iela 32-8, rīko nekustamā īpašuma - Upesgrīvas iela 19, Sunīši, Garkalnes novads, kadastra Nr.8060 012 0816, - otro izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala 0,31 ha platībā. Nekustamā īpašuma īpašnieki: Raimonds Zvirbulis (1/2 domājamā daļa) un Armands Bērziņš (1/2 domājamā daļa). Piedzinējs - SIA Baltics Credit Solutions Latvia, Krišjāņa Valdemāra iela 21-11, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums - 26 000 EUR. Izsoles sākumcena - 19 500 EUR. Izsoles solis - 1000 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2017.gada 16.aprīlim ir jāiemaksā Jura Vildaus, reģistrācijas Nr.22127810025, Valsts kase, kontā Nr. LV97TREL9199053001000 nodrošinājuma summa 2600 EUR apmērā, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz tiesu izpildītājs autorizēt dalību izsolē. Izsoles sākuma datums - 2017.gada 27.marts plkst. 13.00, izsoles noslēguma datums un laiks - 2017.gada 26.aprīlis plkst. 13.00. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/63.IZ22

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 66.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Juris Vildaus, prakses vieta: Rīga, Blaumaņa iela 32-8, rīko nekustamā īpašuma - Upesgrīvas iela 17, Sunīši, Garkalnes novads, kadastra Nr.8060 012 0815, - otro izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala 0,36 ha platībā. Nekustamā īpašuma īpašnieks: Raimonds Zvirbulis (1/2 domājamā daļa) un Armands Bērziņš (1/2 domājamā daļa). Piedzinējs - SIA Baltics Credit Solutions Latvia, Krišjāņa Valdemāra iela 21 - 11, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums - 27 000 EUR. Izsoles sākumcena - 20 250 EUR. Izsoles solis - 1000 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2017.gada 16.aprīlim ir jāiemaksā Jura Vildaus, reģistrācijas Nr.22127810025, Valsts kase, kontā Nr. LV97TREL9199053001000 nodrošinājuma summa 2700 EUR apmērā, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz tiesu izpildītājs autorizēt dalību izsolē. Izsoles sākuma datums - 2017.gada 27.marts plkst. 13.00, izsoles noslēguma datums un laiks - 2017.gada 26.aprīlis plkst. 13.00. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)