Laidiens: 23.03.2017., Nr. 61

Uzaicinājumi uz tiesu

OP 2017/61.UT1

DZMITRY FILIMONAU, dzim. 1985.gada 17.decembrī, pēdējā zināmā dzīvesvieta Latvijā: Alekša iela 9-30, Rīga, LV-1005, tiek aicināts ierasties uz tiesas sēdi 2017.gada 26.aprīlī plkst.12.00 Rīgā, Jēzusbaznīcas ielā 6, 4.stāvā, 415.zālē, kā atbildētājs Renātes Serkevičas prasībā pret Dzmitry Filimonau par laulības šķiršanu. Neierašanās gadījumā lieta var tikt izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2017/61.UT2

Rīgas rajona tiesas izskatīšanā atrodas civillieta Nr. C33349617 Janas Saveles prasībā pret Gunāru Saveli par laulības šķiršanu, kas nozīmēta izskatīšanai tiesas sēdē 2017.gada 27. jūlijā plkst. 10.00. Rīgas rajona tiesa uzaicina ierasties GUNĀRU SAVELI, dzim. 1973.gada 3.decembrī, deklarētā dzīvesvietas adrese - "Bērži", Grundzāles pagasts, Smiltenes novads, LV-4713, uz tiesas sēdi 2017.gada 27.jūlijā plkst. 10.00 Šveices ielā 27, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150. Atbildētāja neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez viņa klātbūtnes.


OP 2017/61.UT3

VASIĻ MEŠKO, dzim. 1966.gada 27.janvārī, pēdējā zināmā dzīvesvieta: Ukraina, Aizkarpatu apgabals, Mukačevas rajons, Zubinskas ciems, māja Nr. 52, 89600, tiek aicināts ierasties uz tiesas sēdi 2017.gada 9.maijā plkst. 12.00 Rīgā, Jēzusbaznīcas ielā 6, 4.stāvā, 415.zālē, kā atbildētājs Sandras Meško prasībā pret Vasiļ Meško par laulības šķiršanu. Neierašanās gadījumā lieta var tikt izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2017/61.UT4

Valmieras rajona tiesa uzaicina VIJU KRĒSLIŅU, dzim. 1949.gada 18.oktobrī, ierasties uz tiesas sēdi 2017.gada 8.maijā plkst. 10.00 Valmieras rajona tiesas 4.zālē Valmierā, Garajā ielā 5, 2.korpusā, kā atbildētāju civillietā Nr. C39038817 C-0388-17/7 Alfrēda Krēsliņa prasībā pret Viju Krēsliņu. Neierašanās gadījumā lieta var tikt izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2017/61.UT5

Latvijas Republikas Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa aicina GINTU VANAGU, dzim. 1971.gada 25.aprīlī, ierasties 2017.gada 17.oktobrī plkst. 9.30 uz tiesas sēdi Rīgā, Abrenes ielā 3, LV-1050, 19.tiesas zālē, kā atbildētāju civillietā Nr.C31386914 AS DNB banka prasībā pret G.Vanagu un N.Vanagu par parāda piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2017/61.UT6

Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr. C29348817/28 Aivara Gagaiņa maza apmēra prasībā pret Rutu Gagaini par uzturlīdzekļu piedziņu. Atbildētājai RUTAI GAGAINEI, dzim. 1984. gada 19. janvārī, tiek paziņots, ka Aivara Gagaiņa maza apmēra prasība par uzturlīdzekļu piedziņu tiks izskatīta rakstveida procesā 2017. gada 13. maijā (bez lietas dalībnieku piedalīšanās) un lietā pieņemtā sprieduma noraksts saņemams Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas kancelejā 105. kabinetā Lomonosova ielā 10, Rīgā, 2017. gada 13. maijā pēc plkst. 16.00. Atbildētāja Ruta Gagaine septiņas dienas pirms lietas izskatīšanas var izmantot šādas procesuālās tiesības: pilnīgi vai daļēji atzīt prasību, celt iebildumus pret prasību, iepazīties ar lietas materiāliem, izdarīt no tiem izrakstus, izgatavot kopijas, iesniegt pierādījumus, pieteikt lūgumus, izteikt savus argumentus un apsvērumus, celt iebildumus pret citu dalībnieku lūgumiem, argumentiem, apsvērumiem, noslēgt izlīgumu, lūgt lietas iztiesāšanu tiesas sēdē, pieteikt noraidījumu tiesnesei. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.21 pantu atbildētājai ir tiesības iesniegt tiesā paskaidrojumus. Paskaidrojumu neiesniegšana nav šķērslis sprieduma sastādīšanai lietā.


OP 2017/61.UT7

Jelgavas tiesa paziņo, ka Jelgavas tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr. C15202916 AS "Latzemes nekustamie īpašumi" maza apmēra prasībā pret Vsevolodu Marčakovski par naudas piedziņu, kas, pamatojoties uz Civilprocesa likuma 250.19 panta pirmo un otro daļu, ir maza apmēra prasība un tiks izskatīta rakstveida procesā. Tiesa nosaka VSEVOLODAM MARČAKOVSKIM, dzim. 1984. gada 9. janvārī, termiņu rakstveida paskaidrojumu iesniegšanai 30 dienas no paziņojuma publicēšanas dienas. Paskaidrojuma neiesniegšana nav šķērslis sprieduma taisīšanai lietā. Paziņoju, ka lieta tiks izskatīta 2017. gada 7. jūnijā rakstveida procesā. Sprieduma norakstu no šī datuma varēs saņemt Jelgavas tiesas kancelejā Jelgavā, Dambja ielā 12, kas uzskatāms par sprieduma sastādīšanas datumu.


OP 2017/61.UT8

JANEKS CERIŅŠ, dzim. 1981.gada 3.jūnijā, tiek aicināts ierasties uz tiesas sēdi 2017.gada 30.maijā plkst. 10.00 Valmieras rajona tiesas 4.zālē, 2. korpusā, Garajā ielā 5, Valmierā, kā atbildētājs civillietā Nr. C39040817 Agneses Ceriņas prasībā pret Janeku Ceriņu. Neierašanās gadījumā lieta var tikt izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)