Laidiens: 17.03.2017., Nr. 57

Uzaicinājumi nokārtot saistības

OP 2017/57.US1

Paziņojums par pienākumu izpildīt nolēmumu

JŪLIJA PALAMARČUKA, dzim. 29.03.1983.! Uzaicinu jūs samaksāt parādu 29,28 EUR un saskaņā ar CPL 568. p. 1. d. 55,49 EUR - sprieduma izpildes izdevumus, kas izveidojušies līdz sludinājuma publicēšanai, kopā 84,77 EUR, pamatojoties uz Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes 2016. gada 9. novembra lēmumu-izpildrīkojumu Nr. PIP-16-8080-lsi/7-15-3/10872-PL par parāda piedziņu 29,28 EUR apmērā no Jūlijas Palamarčukas par labu Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldei, reģistrācijas Nr. 90001999188. Norādītā summa jāsamaksā ne vēlāk kā desmit dienu laikā no šī sludinājuma publicēšanas zvērināta tiesu izpildītāja Sanda Tomsona, reģ. Nr. 05057210029, depozīta kontā Nr. LV68TREL9199040001000, Valsts kase, kods TRELLV22. Ja minētajā termiņā jūs nenokārtosiet šīs saistības, nolēmums tiks izpildīts piespiedu kārtā un jums saskaņā ar CPL 566.-568.p. būs jāsedz papildus ar tā izpildi saistītie izdevumi.

S. Tomsons, tālr. 67312401.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)