Laidiens: 15.03.2017., Nr. 55

Tiesu nolēmumi

OP 2017/55.TS1

Ar Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2017.gada 31.janvāra spriedumu civillietā Nr. C-2943-17/9 nosprieda grozīt rīcībspējas ierobežojumu Arnim Kravalim, pers. kods 160469-10920, kas noteikts ar Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2008. gada 15.jūlija spriedumu.

Ierobežot ARNIM KRAVALIM, pers. kods 160469-10920, rīcībspēju un nodibināt viņam aizgādnību, nosakot rīcībspējas ierobežojuma apjomu: maksājumu izdarīšana un saņemšana; darījumu slēgšana; rīcība ar mantu un tās pārvaldība, tajā skaitā nekustamā īpašuma atsavināšanā, ieķīlāšanā un apgrūtināšanā ar lietu tiesībām; komercdarbība un saimnieciskā darbība; pārstāvība valsts, pašvaldības un ārstniecības iestādēs.

Noteikt, ka visā noteiktajā rīcībspējas ierobežojuma apjomā aizgādnis rīkojas patstāvīgi.

Spriedums likumīgā spēkā stājies 2017.gada 7.martā.


OP 2017/55.TS2

Ar Rīgas rajona tiesas 2017.gada 16.februāra spriedumu civillietā Nr.C33628316 AIGARAM GOLOVINAM, pers. kods 020295-12763, rīcībspējas ierobežojumi: nodibināt Aigaram Golovinam, pers. kods 020295-12763, aizgādnību.

Ierobežot Aigaram Golovinam, pers. kods 020295-12763, rīcībspēju maksājumu izdarīšanā un saņemšanā, darījumu slēgšanā, rīcībā ar mantu un tās pārvaldību, it īpaši nekustamā īpašuma atsavināšanā, ieķīlāšanā un apgrūtināšanā ar lietu tiesībām, komercdarbības un saimnieciskās darbības veikšanā.

Noteikt, ka Aigaram Golovinam, pers. kods 020295-12763, nav ierobežota rīcībspēja personiskajās nemantiskajās tiesībās, kā arī tiesībās aizstāvēt savas tiesības un likumiskās intereses iestādēs un tiesā saistībā ar viņa rīcībspējas un brīvības ierobežojumiem, domstarpībām, strīdiem ar aizgādni un aizgādņa iecelšanu un atcelšanu.

Uzdot Baldones novada bāriņtiesai iecelt Aigaram Golovinam, pers. kods 020295-12763, aizgādni.

Noteikt, ka ieceltais aizgādnis patstāvīgi darbojas Aigara Golovina, pers. kods 020295-12763, rīcībspējas ierobežotajā apjomā.

Spriedumu var pārsūdzēt 20 dienu laikā Rīgas apgabaltiesā, apelācijas sūdzību iesniedzot Rīgas rajona tiesā.

Spriedums stājies spēkā 2017.gada 9.martā.


OP 2017/55.TS3

Ar Rēzeknes tiesas 2017.gada 13.februāra spriedumu civillietā Nr. C26256416 nospriests: pārskatot Aleksandram Gailānam rīcībspējas ierobežojumu apjomu, saglabāt ALEKSANDRAM GAILĀNAM, pers. kods 300366-11442, rīcībspējas ierobežojumus šādās jomās: maksājumu izdarīšana un saņemšana; pabalstu un pensiju saņemšana; darījumu slēgšana; rīcība ar mantu un tās pārvaldība, it īpaši nekustamā īpašuma atsavināšana, ieķīlāšana un apgrūtināšana ar lietu tiesībām; pārstāvība valsts, pašvaldību institūcijās, medicīnas, apdrošināšanas iestādēs, komerciestādēs.

Turpināt Aleksandram Gailānam, pers. kods 300366-11442, aizgādnību, nosakot aizgādnim tiesības rīkoties patstāvīgi jomās, kurās noteikts rīcībspējas ierobežojums aizgādnībā esošajam Aleksandram Gailānam.

Spriedums stājies spēkā 2017.gada 7.martā.


OP 2017/55.TS4

Daugavpils tiesa taisīja spriedumu, ar kuru pārskatīja personai ALISEI ĻEONOVAI, pers. kods 100491-12118, rīcībspējas ierobežojumu un kurā nosprieda: saglabāt Alisei Ļeonovai, pers. kods 100491-12118, rīcībspējas ierobežojumu tādās jomās kā pārstāvība valsts, pašvaldības institūcijās, medicīnas iestādēs, komerciestādēs, finanšu iestādēs, apdrošināšanas iestādēs; pabalstu un pensiju saņemšana; maksājumu izdarīšana un saņemšana; darījumu slēgšana; rīcība ar mantu un tās pārvaldība, it īpaši nekustamā īpašuma atsavināšana, ieķīlāšana un apgrūtināšana ar lietu tiesībām, neierobežojot Alisei Ļeonovai personiskās nemantiskās tiesības.

Noteikt, ka norādītajā rīcībspējas ierobežojuma apjomā Alises Ļeonovas, pers. kods 100491-12118, aizgādnis rīkojas patstāvīgi.

Tiesas spriedums civillietā Nr. C12358216 stājies likumīgā spēkā 2017.gada 10.martā.


OP 2017/55.TS5

Daugavpils tiesa taisīja spriedumu, ar kuru pārskatīja personai HELĒNAI KUĻIKOVSKAI, pers. kods 090664-12106, rīcībspējas ierobežojumu un kurā nosprieda saglabāt Helēnai Kuļikovskai, pers. kods 090664-12106, rīcībspējas ierobežojumu tādās jomās kā pārstāvība valsts, pašvaldības institūcijās, medicīnas iestādēs, komerciestādēs, finanšu iestādēs, apdrošināšanas iestādēs; pabalstu un pensiju saņemšana; maksājumu izdarīšana un saņemšana; darījumu slēgšana; rīcība ar mantu un tās pārvaldība, it īpaši nekustamā īpašuma atsavināšana, ieķīlāšana un apgrūtināšana ar lietu tiesībām, neierobežojot Helēnai Kuļikovskai personiskās nemantiskās tiesības.

Noteikt, ka norādītajā rīcībspējas ierobežojuma apjomā Helēnas Kuļikovskas, pers. kods 090664-12106, aizgādnis rīkojas patstāvīgi.

Tiesas spriedums civillietā Nr. C12360416 stājies likumīgā spēkā 2017.gada 10.martā.


OP 2017/55.TS6

Daugavpils tiesa taisīja spriedumu, ar kuru pārskatīja personai ILGVARAM ŠUNEIKO, pers. kods 140749-12318, rīcībspējas ierobežojumu un kurā nosprieda: saglabāt Ilgvaram Šuneiko, pers. kods 140749-12318, rīcībspējas ierobežojumu tādās jomās kā pārstāvība valsts un pašvaldības institūcijās, finanšu, apdrošināšanas, ārstniecības iestādēs, maksājumu izdarīšana un saņemšana; darījumu slēgšana; rīcība ar mantu un tās pārvaldība, it īpaši nekustamā īpašuma atsavināšana, ieķīlāšana un apgrūtināšana ar lietu tiesībām, komercdarbības un saimnieciskās darbības veikšana, neierobežojot Ilgvaram Šuneiko personiskās nemantiskās tiesības.

Noteikt, ka norādītajā rīcībspējas ierobežojuma apjomā Ilgvara Šuneiko, pers. kods 140749-12318, aizgādnis rīkojas patstāvīgi.

Tiesas spriedums civillietā Nr. C12359716 stājies likumīgā spēkā 2017.gada 10.martā.


OP 2017/55.TS7

Ar Bauskas rajona tiesas 2017.gada 26.janvāra spriedumu civillietā Nr.C10101916 pārskatīts Arnoldam Puriņam noteiktais rīcībspējas ierobežojums.

Tiesa nosprieda: grozīt ar Jēkabpils rajona tiesas 1998.gada 9.septembra spriedumu lietā Nr.2-447 ARNOLDAM PURIŅAM, pers. kods 200659-10418, noteikto rīcībspējas ierobežojumu un ierobežot Arnoldam Puriņam, pers. kods 200659-10418, rīcībspēju šādās jomās: maksājumu izdarīšanā un saņemšanā, darījumu slēgšanā, rīcībā ar mantu un tās pārvaldībā, it īpaši nekustamā īpašuma atsavināšanā, ieķīlāšanā un apgrūtināšanā ar lietu tiesībām, komercdarbības un saimnieciskās darbības veikšanā.

Noteikt, ka maksājumu izdarīšanā un saņemšanā aizgādnis rīkojas patstāvīgi, darījumu slēgšanā, rīcībā ar mantu un tās pārvaldībā, it īpaši nekustamā īpašuma atsavināšanā, ieķīlāšanā un apgrūtināšanā ar lietu tiesībām, komercdarbības un saimnieciskās darbības veikšanā aizgādnis rīkojas kopā ar aizgādnībā esošo Arnoldu Puriņu.

Tiesas spriedums stājies spēkā 2017.gada 8.martā.


OP 2017/55.TS8

Valkas rajona tiesa ar 2017.gada 20.februāra spriedumu civillietā Nr.C38050816/189/17 Arvīda Skrastiņa pieteikumā par Pētera Ruņģa rīcībspējas ierobežojuma apjoma pārskatīšanu nosprieda: grozīt Cēsu rajona tiesas 2003.gada 15.aprīļa spriedumu civillietā Nr. C11046803, ar kuru Pēteris Ruņģis atzīts par rīcības nespējīgu.

Noteikt PĒTERIM RUŅĢIM, pers. kods 160564-11308, rīcībspējas ierobežojumu šādā apjomā: maksājumu izdarīšana un saņemšana; darījumu slēgšana; rīcībā ar mantu un tās pārvaldība, it īpaši nekustamā īpašuma atsavināšana, ieķīlāšana un apgrūtināšana ar lietu tiesībām; komercdarbības un saimnieciskās darbības veikšanā, nosakot, ka ierobežotajā apjomā aizgādnis rīkojas patstāvīgi.

Tiesas spriedums stājies likumīgā spēkā 2017.gada 14.martā.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)