Laidiens: 09.03.2017., Nr. 51

Tiesu nolēmumi

OP 2017/51.TS1

Ar Gulbenes rajona tiesas 2017. gada 15. februāra spriedumu civillietā C14061016 163/17/ Ludmilas Mezītes (pers. kods 310861-12566) pieteikumu apmierināt: atcelt ar Gulbenes rajona tiesas 2006. gada 27. septembra spriedumu lietā Nr. 14018606 AGRIM CINIM, pers. kods 030462-12257 noteiktos rīcībspējas ierobežojumu personiskajās nemantiskajās tiesībās, kā arī tiesībās aizstāvēt savas tiesības un likumiskās intereses iestādēs un tiesā saistībā ar tā rīcībspējas un brīvības ierobežojumiem, domstarpībām, strīdiem ar aizgādni un aizgādņa iecelšanu un atcelšanu, kā arī: sevis pārstāvībā valsts, pašvaldības institūcijās, komerciestādēs, finanšu un apdrošināšanas iestādēs.

Noteikt, ka aizgādnis rīkojas kopīgi ar Agri Cini jautājumā par Agra Ciņa rīcībā esošo naudas līdzekļu - 10% no valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta - izlietošanu.

Saglabāt rīcībspējas ierobežojumus Agrim Cinim maksājumu izdarīšanā un saņemšanā, darījumu slēgšanā, rīcībā ar mantu un tās pārvaldīšanā - tai skaitā nekustamā īpašuma atsavināšanā, ieķīlāšanā, un apgrūtināšanā ar lietu tiesībām, komercdarbībā un saimnieciskās darbības veikšanā, nosakot, ka aizgādnis šais jomās rīkojas patstāvīgi.

Spriedums stājies likumīgā spēkā 08.03.2017.


OP 2017/51.TS2

Ar Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas 2017gada 16.janvāra spriedumu civillietā Nr. C29623016 (C-2302-17/16) tiesa nosprieda pieteikumu par Jevgenija Vorobjova, pers. kods 050862-11223, rīcībspējas ierobežošanu garīga rakstura traucējumu dēļ apmierināt.

Noteikt JEVGENIJAM VOROBJOVAM, pers. kods 050862-11223, rīcībspējas ierobežojumu šādās jomās: maksājumu izdarīšana un saņemšana; darījumu slēgšana; rīcībspēja ar mantu un tās pārvaldību, it īpaši nekustamo īpašumu atsavināšanu, ieķīlāšanu un apgrūtināšanu ar lietu tiesībām; komercdarbības un saimnieciskās darbības veikšana; pārstāvību valsts, pašvaldību un citās iestādēs.

Nodibināt Jevgenijam Vorobjovam, pers. kods 050862-11223, aizgādnību, nosakot, ka aizgādnis rīkojas patstāvīgi visās jomās, kurās Jevgenijam Vorobjovam ir ierobežota rīcībspēja.

Spriedums stājies likumīgā spēkā 2017.gada 21.februārī.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)