Laidiens: 27.02.2017., Nr. 43

Dažādi sludinājumi

OP 2017/43.DA1

Paziņojums

Labklājības ministrija paziņo, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 8. septembra noteikumiem Nr. 723 "Noteikumi par prasībām kompetentām institūcijām un kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos un kompetences novērtēšanas kārtību" kompetentās institūcijas darba aizsardzības jautājumos statusu ir ieguvis šāds komersants: SIA "Albergs", juridiskā adrese: Dārzaugļu 1-108, Rīga, LV-1015. Kontaktinformācija: tālr. 29224122, e-pasta adrese: albergs.pluss@gmail.com.


OP 2017/43.DA2

Paziņojums

Izglītības un zinātnes ministrija (turpmāk - ministrija) saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu un Ministru kabineta 2014. gada 17. jūnija noteikumiem Nr. 317 "Kārtība, kādā tiešās pārvaldes iestādes slēdz un publisko līdzdarbības līgumus, kā arī piešķir valsts budžeta finansējumu privātpersonām valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai un uzrauga piešķirtā finansējuma izlietojumu" izsludina konkursu "Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu" 2017. un 2018. gadā.

Konkursa uzdevumi:

- organizēt strukturētā dialoga popularizēšanas pasākumus

- organizēt jauniešu aptauju par jaunatnes politikas nozarē izvirzītajām prioritātēm strukturētā dialoga ietvaros

- organizēt diskusijas par strukturētā dialoga jaunatnes politikas nozarē izvirzītajām prioritātēm dažādos Latvijas plānošanas reģionos

- sagatavot jauniešu viedokļu apkopojumu ziņojuma veidā attiecībā uz strukturētā dialoga jaunatnes politikas nozarē izvirzītajām prioritātēm

- sagatavot atskaites par notikušajām aktivitātēm un mediju monitoringu

- sniegt atzinumus par Eiropas Savienības un Eiropas Padomes dokumentiem, apkopojot jauniešu viedokļus no Pilnvarotās institūcijas dalīborganizācijām un biedrībām, kas veic darbu ar jaunatni un nav Pilnvarotās institūcijas dalīborganizācijas

- nodrošināt Latvijas jauniešu interešu pārstāvniecību Eiropas Jaunatnes forumā

- nodrošināt Pilnvarotās institūcijas kā oficiālā partnera pārstāvniecību Jauniešu Garantijas ieviešanā

Konkursa nolikums pieejams ministrijas tīmekļa vietnē www.izm.gov.lv sadaļā "Jaunatne", kā arī ministrijas Politikas iniciatīvu un attīstības departamentā Rīgā, Vaļņu ielā 2, 317. kabinetā.

Pieteikumi jāiesniedz ministrijā līdz 2017. gada 24. martam, nogādājot tos personīgi ministrijas Politikas iniciatīvu un attīstības departamentam vai nosūtot pa pastu, adrese: Vaļņu ielā 2, Rīgā, LV-1050 (pasta zīmogs - 2017. gada 24. marts), norādot - "Pieteikums līdzdarbības līguma slēgšanai".

Termiņš, kādā iesniedzams papildu informācijas pieprasījums, ir 2017. gada 8. marts.

Pieteikumu atvēršana plānota 2017. gada 29. martā plkst. 10.00 ministrijā Vaļņu ielā 2, Rīgā.

Ministrija triju darba dienu laikā pēc tam, kad ir izvēlēta atbilstošākā privātpersona, paziņos lēmumu privātpersonām, kuras pieteikušās līdzdarbības līguma slēgšanai.


OP 2017/43.DA3

Paziņojums

Es, Rīgas apgabaltiesas zvērināta notāre Ilona Grikke, paziņoju ALEKSANDRAM AĻOHINAM, personas kods 020933-10904, ka saskaņā ar Notariāta likuma 145.7 pantu Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Baltcom", vienotais reģistrācijas numurs 40003005264, ir izsniegts atpakaļ man, zvērinātai notārei Ilonai Grikkei, glabājumā nodotais saistības priekšmets - naudas summa 328,33 EUR apmērā.


OP 2017/43.DA4

Paziņojums

Es, Rīgas apgabaltiesas zvērināta notāre Ilona Grikke, paziņoju ŅINAI BELKINAI, pers. kods 161124-10300, ka saskaņā ar Notariāta likuma 145.7 pantu Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Baltcom", vienotais reģistrācijas numurs 40003005264, ir izsniegts atpakaļ man, zvērinātai notārei Ilonai Grikkei, glabājumā nodotais saistības priekšmets - naudas summa 375,57 EUR apmērā.


OP 2017/43.DA5

Paziņojums

Saskaņā ar Notariāta likuma 33. pantu paziņoju, ka 2017. gada 1. martā uzsākšu zvērināta notāra praksi Vidzemes apgabaltiesas darbības teritorijā Valkā. Prakses vietas adrese: Rīgas iela 25, Valka, Valkas novads, LV-4701. Trešdienās un ceturtdienās būšu pieejama apmeklētājiem Dārza ielā 11, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729.

Sīkāka informācija pieejama - https://latvijasnotars.lv/iveta.ozolina/.

Izsludina: zvērināta notāre Iveta Ozoliņa.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)