Laidiens: 09.02.2017., Nr. 31 (5858)

Izsoles

OP 2017/31.IZ1

Izsole

Vidzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 87 zvērināta tiesu izpildītāja Guna Danga, prakses vieta: Gaitnieku iela 2A, Gulbene, rīko Ingai Porietei piederošā nekustamā īpašuma: Stāķi 18-16, Stradu pagasts, Gulbenes novads, otro izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma (platība 80 kv.m, 2.stāvs), pie dzīvokļa īpašuma piederošā kopīpašuma domājamā daļa 800/23179 no daudzdzīvokļu mājas un zemes gabala, kadastra numurs 5090 900 0019. Piedzinējs: SIA Gulbenes Nami, Gaitnieku iela 1B, Gulbene; Gulbenes novada dome, Ābeļu iela 2, Gulbene; Gulbenes novada Stradu pagasts pārvalde, Parka iela 10, Gulbene; MSIA Energo pārvalde, Krišjāņa Valdemāra iela 33A-10A, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums - 4000 EUR. Izsoles sākumcena 3000 EUR. Izsoles solis 200 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2017.gada 5.martam ir jāiemaksā tiesu izpildītājas Gunas Dangas, reģ.Nr. LV30057312556, depozīta kontā Nr.LV26TREL9199068001000, Valsts kase, TRELLV22, nodrošinājuma summa EUR 400 un jālūdz tiesu izpildītāja autorizēt dalību izsolē. Izsoles sākuma datums - 2017.gada 13.februāris plkst.13.00, izsoles noslēguma datums un laiks - 2017.gada 15.marts plkst.13.00. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv. Tālrunis informācijai 64323026. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/31.IZ2

Izsole

Vidzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 87 zvērināta tiesu izpildītāja Guna Danga, prakses vieta: Gaitnieku iela 2A, Gulbene, rīko Anitai Jugānei piederošā nekustamā īpašuma: Līkā iela 25A-31, Gulbene, otro izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma (platība 39,4 kv.m, 3.stāvs), pie dzīvokļa īpašuma piederošā kopīpašuma domājamā daļa 394/29636 mājas un zemes gabala, kadastra numurs 5001 900 0186. Piedzinējs: AS Attīstības finanšu institūcija Altum, Doma laukums 4, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums - 2700 EUR. Izsoles sākumcena 2025 EUR. Izsoles solis 200 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2017.gada 5.martam ir jāiemaksā tiesu izpildītājas Gunas Dangas, reģ.Nr. LV30057312556, depozīta kontā Nr.LV26TREL9199068001000, Valsts kase, TRELLV22, nodrošinājuma summa EUR 270 un jālūdz tiesu izpildītāja autorizēt dalību izsolē. Izsoles sākuma datums - 2017.gada 13.februāris plkst.13.00, izsoles noslēguma datums un laiks - 2017.gada 15.marts plkst.13.00. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv. Tālrunis informācijai 64323026. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/31.IZ3

Izsole

Vidzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 87 zvērināta tiesu izpildītāja Guna Danga, prakses vieta: Gaitnieku iela 2A, Gulbene, rīko kopīpašniekiem Ludmilai Ņikitinai, Inai Ņikitinai, Jānim Ņikitinam piederošā nekustamā īpašuma: Apes iela 8-30, Alūksne, otro izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma, platība - 62,6 kv.m (3.istabas, 1.stāvs), pie dzīvokļa īpašuma piederošā kopīpašuma domājamā daļa 626/28014 no daudzdzīvokļu mājas, kadastra numurs 3601 900 2357. Piedzinēji: SIA Alūksnes Nami, Rūpniecības iela 4, Alūksne; Alūksnes novada pašvaldība, Dārza iela 11, Alūksne. Nekustamā īpašuma novērtējums - 5800 EUR. Izsoles sākumcena EUR 4350. Izsoles solis 300 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2017.gada 5.martam ir jāiemaksā tiesu izpildītājas Gunas Dangas, reģ.Nr. LV30057312556, depozīta kontā Nr.LV26TREL9199068001000, Valsts kase, TRELLV22, nodrošinājuma summa EUR 580 un jālūdz tiesu izpildītāja autorizēt dalību izsolē. Izsoles sākuma datums - 2017.gada 13.februāris plkst.13.00, izsoles noslēguma datums un laiks - 2017.gada 15.marts plkst.13.00. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv. Tālrunis informācijai 64323026. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/31.IZ4

Izsole

Vidzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 87 zvērināta tiesu izpildītāja Guna Danga, prakses vieta: Gaitnieku iela 2A, Gulbene, rīko SIA MARKA AM, juridiskā adrese: Ozolu iela 5, Langstiņi, Garkalnes novads, piederošā nekustamā īpašuma: "Lautere 2", Lautere, Aronas pag., Madonas novads, otro izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala platībā 0,2102 ha, jaunbūves - nepabeigtas daudzdzīvokļu mājas (3 stāvi, kopējā platība 2020 kv.m), kadastra numurs 7042 005 0294. Piedzinēji: SIA MARKA M, Ozolu liela 5, Langstiņi, Garkalnes novads; Aronas pagasta pārvalde, Melioratoru iela 3, Kusa, Aronas pag, Madonas nov. Nekustamā īpašuma novērtējums - 7300 EUR. Izsoles sākumcena EUR 5475. Izsoles solis 500 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2017.gada 5.martam ir jāiemaksā tiesu izpildītājas Gunas Dangas, reģ.Nr. LV30057312556, depozīta kontā Nr.LV26TREL9199068001000, Valsts kase, TRELLV22, nodrošinājuma summa EUR 730 un jālūdz tiesu izpildītāja autorizēt dalību izsolē. Izsoles sākuma datums - 2017.gada 13.februāris plkst.13.00, izsoles noslēguma datums un laiks - 2017.gada 15.marts plkst.13.00. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv. Tālrunis informācijai 64323026. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/31.IZ5

Izsole

Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.21 zvērināta tiesu izpildītāja Ineta Podiņa, prakses vieta: Skolas ielā 18, Preiļos, pirmajā izsolē pārdod Vladimiram Ņemkinam piederošo nekustamo īpašumu Jātnieku iela 83-46, Daugavpils, kadastra numurs 0500 901 4371. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma kopplatībā 34,06 kv.m un kopīpašuma 3412/293350 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, zemes (kadastra numurs 0500 005 2803). Reģistrēts Daugavpils pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.700 46. Piedzinēja: Irina Ņemkina, Malu iela 15-54, Daugavpils, Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija, Pulkveža Brieža iela 15 Rīga. Nekustamais īpašums nav apliekams ar pievienotās vērtības nodokli. Nekustamā īpašuma novērtējums/sākumcena 2100 EUR. Izsoles solis - 210,00 EUR.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2017.gada 7.martam ir jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Inetas Podiņas, reģ.Nr.14047212156, depozītu kontā Nr.LV07TREL9199016001000, Latvijas Banka, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 210,00 EUR apmērā un jālūdz tiesu izpildītāja autorizēt dalība izsolē. Izsoles sākuma datums 2017.gada 15.februāris plkst.10.00, izsoles noslēguma datums un laiks 2017.gada 17.marts plkst.10.00. Tālrunis uzziņām 28771498. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietošanas noteikumi.


OP 2017/31.IZ6

Izsole

Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr. 30 zvērināta tiesu izpildītāja Anita Briška, reģ. Nr.22106911433, prakses vieta: Atbrīvošanas aleja 93A, Rēzekne, pārdod pirmajā izsolē Aleksandram Stepiņam piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Rēzeknē, Latgales ielā 40-7, kadastra Nr. 2100 900 6801. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.7, ar kopējo platību 26,2 kv.m, kā arī pie dzīvokļa īpašuma piederošo kopīpašuma 262/2752 domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas, šķūņa un zemes gabala. Nekustamais īpašums nav reģistrēts zemesgrāmatā. Piedzinējs: SIA "Rēzeknes Namsaimnieks", Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 106. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena 1000,00 EUR. Izsoles solis EUR 100,00. Nekustamā īpašuma sākumcena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā līdz 07.03.2017. zvērinātas tiesu izpildītājas Anitas Briškas, reģ.Nr.22106911433, depozīta kontā Nr.LV95TREL9199022001000, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma - EUR 100,00, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūtīt tiesu izpildītājai lūgumu autorizēt dalību izsolē. Izsoles sākuma datums - 15.02.2017. plkst.13.00, izsoles noslēguma datums - 17.03.2017. plkst.13.00. Tālrunis uzziņām 64624699, mob.t.22010103. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/31.IZ7

Izsole

Vidzemes apgabaltiesas 93.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Vineta Riseva, prakses vieta Rīgas iela 7, Limbaži, rīko Guntai Ristamecai piederošā nekustamā īpašuma Jūras iela 8, Staicele, Alojas novads, kadastra Nr. 6617 001 0009, pirmo izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 1190 kv.m. Uz zemes gabala atrodas viena dzīvojamā māja, viena saimniecības ēka un siltumnīca. Piedzinējs - Swedbank, Akciju sabiedrība, Rīga, Balasta dambis 15. Nekustamā īpašuma novērtējums/izsoles sākumcena - EUR 13 600,00. Izsoles solis EUR 500,00. Izsoles cena nav apliekama ar PVN.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2017. gada 7. martam ir jāiemaksā nodrošinājuma summa 1360,00 EUR apmērā tiesu izpildītāja depozīta kontā LV64TREL919910700100B, saņēmēja - Vineta Riseva, reģ. Nr. 15087811027, Valsts kase, kods TRELLV22, kā arī, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz tiesu izpildītāja autorizēt dalību izsolē. Izsoles sākuma datums 2017. gada 15. februāris, izsoles noslēguma datums un laiks - 2017. gada 17. marts plkst.13.00. Tālrunis informācijai 25670836. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/31.IZ8

Izsole

Vidzemes apgabaltiesas 93.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja: Vineta Riseva, prakses vieta Rīgas iela 7, Limbaži, rīko Sandrai Bērnsaidai piederošās 1/2 domājamās daļas no nekustamā īpašuma Ūdensrozes, Vidrižu pagasts, Limbažu novads, kadastra Nr. 6684 005 0438, pirmo izsoli. Viss nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 0,9758 ha. Piedzinējs - Swedbank, Akciju sabiedrība, Rīga, Balasta dambis 15. Nekustamā īpašuma novērtējums/izsoles sākumcena - EUR 800,00. Izsoles solis EUR 80,00. Izsoles cena nav apliekama ar PVN.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2017. gada 7. martam ir jāiemaksā nodrošinājuma summa 80,00 EUR apmērā tiesu izpildītājas depozīta kontā LV64TREL919910700100B, saņēmēja - Vineta Riseva, reģ. Nr. 15087811027, Valsts kase, kods TRELLV22, kā arī, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz tiesu izpildītāja autorizēt dalību izsolē. Izsoles sākuma datums 2017. gada 15. februāris, izsoles noslēguma datums un laiks - 2017. gada 17. marts plkst.13.00. Tālrunis informācijai 25670836. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/31.IZ9

Izsole

Vidzemes apgabaltiesas 93.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Vineta Riseva, prakses vieta: Rīgas iela 7, Limbaži, rīko Edītei Mukstiņai piederošā nekustamā īpašuma Cīrulīši 1, Alsviķi, Alsviķu pagasts, Alūksnes novads, kadastra Nr. 3642 006 0277, pirmo izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 0,3 ha, uz kura atrodas viendzīvokļa dzīvojamā ēka un divas palīgceltnes. Piedzinējs - Swedbank, Akciju sabiedrība, Rīga, Balasta dambis 15. Nekustamā īpašuma novērtējums/izsoles sākumcena - EUR 5200,00. Izsoles solis EUR 500,00. Izsoles cena nav apliekama ar PVN.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2017. gada 7. martam ir jāiemaksā nodrošinājuma summa 520,00 EUR apmērā tiesu izpildītājas depozīta kontā LV64TREL919910700100B, saņēmēja - Vineta Riseva, reģ. Nr. 15087811027, Valsts kase, kods TRELLV22, kā arī, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz tiesu izpildītāja autorizēt dalību izsolē. Izsoles sākuma datums 2017. gada 15. februāris, izsoles noslēguma datums un laiks - 2017. gada 17. marts plkst.13.00. Tālrunis informācijai 25670836. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/31.IZ10

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 75. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Daina Priedniece, prakses vieta: Bērzaunes iela 6a, 5.st., Rīga, LV-1039, rīko pirmo izsoli ½ no nekustamā īpašuma - zemes gabala ar kadastra numuru 7429-004-0093, ar platību 6,2 ha, uz zemes gabala atrodas dzīvojamā ēka un četras palīgceltnes - "Priedes", Tome, Tomes pag., Ķeguma nov. (zemes gabals ar kopējo platību 6,2 ha un uz tā esošā dzīvojamā ēka un četras palīgceltnes) kadastra numurs 7429 004 0093. Nekustamā īpašuma īpašnieki: ½ domājamai daļai Pēteris Grandāns, ½ domājamai daļai Anna Grandāne. Piedzinēji: SIA "AIZDEVUMS.LV", juridiskā adrese: Cēsu iela 31 k-3, Rīga, Ķeguma novada dome, juridiskā adrese: Lāčplēša ielā 1, Ķegums, Ķeguma nov.; Nekustamā īpašuma novērtējums / izsoles sākumcena - EUR 6900,00. Izsoles solis: EUR 100,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole sāksies 2017. gada 14. februārī un noslēgsies 2017. gada 16. martā plkst. 13.00.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2017. gada 6. martam ir jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Dainas Priednieces, reģ. Nr. LV10027610917, depozīta kontā Nr. LV25TREL9199101001000, saņēmējbanka: Valsts kase, kods TRELLV22, EUR 690,00, kas ir 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma, un jālūdz tiesu izpildītāja autorizēt dalību izsolē. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/31.IZ11

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 75. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Daina Priedniece, prakses vieta Bērzaunes iela 6a, 5.st., Rīga, LV-1039, rīko pirmo izsoli ½ no nekustamā īpašuma - zemes vienības (kadastra apzīmējums 74290040036) ar platību 3,5 ha - "Rūpes-2", Tome, Tomes pag., Ķeguma nov. (neapbūvēts zemes gabals ar kopējo platību 3,5 ha) kadastra numurs 7429 004 0036. Nekustamā īpašuma īpašnieki: ½ domājamai daļai Pēteris Grandāns, ½ domājamai daļai Jeļena Čerkesa. Piedzinēji: SIA "AIZDEVUMS.LV", juridiskā adrese: Cēsu iela 31 k-3, Rīga, Ķeguma novada dome, juridiskā adrese: Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ķeguma nov.. Nekustamā īpašuma novērtējums / izsoles sākumcena - EUR 1200,00. Izsoles solis: EUR 100,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole sāksies 2017. gada 14. februārī un noslēgsies 2017. gada 16. martā plkst. 13.00.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2017. gada 6. martam ir jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Dainas Priednieces, reģ. Nr. LV10027610917, depozīta kontā Nr. LV25TREL9199101001000, saņēmējbanka: Valsts kase, kods TRELLV22, EUR 120,00, kas ir 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma, un jālūdz tiesu izpildītāja autorizēt dalību izsolē. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/31.IZ12

Izsole

Vidzemes apgabaltiesas 93.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Vineta Riseva, prakses vieta: Rīgas iela 7, Limbaži, rīko Ijai Krūmiņai piederošā nekustamā īpašuma Sporta iela 1-4, Pociems, Katvaru pagasts, Limbažu novads, kadastra Nr. 6652 900 0039, pirmo izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 44,1 kv.m un 441/3611 kopīpašuma domājamām daļām no būvēm un zemes. Piedzinējs - Akciju sabiedrība, DnB banka, Rīga, Skanstes iela 12. Nekustamā īpašuma novērtējums/izsoles sākumcena - EUR 1700,00. Izsoles solis EUR 100,00. Izsoles cena nav apliekama ar PVN.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2017. gada 7. martam ir jāiemaksā nodrošinājuma summa 170,00 EUR apmērā tiesu izpildītājas depozīta kontā LV64TREL919910700100B, saņēmēja - Vineta Riseva, reģ. Nr. 15087811027, Valsts kase, kods TRELLV22, kā arī, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz tiesu izpildītāja autorizēt dalību izsolē. Izsoles sākuma datums 2017. gada 15. februāris, izsoles noslēguma datums un laiks - 2017. gada 17. marts plkst.13.00. Tālrunis informācijai 25670836. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/31.IZ13

Izsole

Vidzemes apgabaltiesas 93.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Vineta Riseva, prakses vieta: Rīgas iela 7, Limbaži, rīko Nellijai Šāvējai (Arnolda Šāvēja mantiniece) piederošā nekustamā īpašuma Bērzu iela 32, Valmiera, kadastra Nr. 9601 009 1646, pirmo izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 757 kv.m un trīs būvēm. Piedzinējs - Swedbank, Akciju sabiedrība, Rīga, Balasta dambis 15. Nekustamā īpašuma novērtējums/izsoles sākumcena - EUR 38 100,00. Izsoles solis EUR 1000,00. Izsoles cena nav apliekama ar PVN.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2017. gada 7. martam ir jāiemaksā nodrošinājuma summa 3810,00 EUR apmērā tiesu izpildītājas depozīta kontā LV64TREL919910700100B, saņēmēja - Vineta Riseva, reģ. Nr. 15087811027, Valsts kase, kods TRELLV22, kā arī, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz tiesu izpildītāja autorizēt dalību izsolē. Izsoles sākuma datums 2017. gada 15. februāris, izsoles noslēguma datums un laiks - 2017. gada 17. marts plkst.13.00. Tālrunis informācijai 25670836. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/31.IZ14

Izsole

Vidzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.93 zvērināta tiesu izpildītāja Vineta Riseva, prakses vieta Rīgas iela 7, Limbaži, rīko Elgai Sproģei piederošā nekustamā īpašuma Krišjāņa Barona iela 9-15, Ainaži, Salacgrīvas novads, kadastra Nr. 6605 900 0118, otro labprātīgo izsoli. Otrās izsoles sākumcena - 8250,00 EUR. Izsoles solis - 500,00 EUR. Izsoles sākuma datums - 2017. gada 15. februāris, izsoles noslēguma datums un laiks - 2017. gada 17. marts plkst.13.00.

Pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē, līdz 2017.gada 7.martam ir jāiemaksā izsoles nodrošinājums 825,00 EUR apmērā zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā LV64TREL919910700100B, saņēmēja - zvērināts tiesu izpildītāja Vineta Riseva, reģistrācijas Nr. 15087811027, Valsts kase, kods TRELLV22, kā arī, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz tiesu izpildītāja autorizēt dalību izsolē. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Prasītājs - Swedbank, Akciju sabiedrība, Balasta dambis 15, Rīga. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 396. un 397.pantu, izsoles sākumcena ir noteikta tiesas lēmumā, līdz ar ko zvērinātas tiesu izpildītājas rīcībā nav nekustamā īpašuma novērtējums.

1. Nekustamā īpašuma sastāvs: Dzīvokļa īpašums Nr. 15, platība 63,84 kv.m, kopīpašuma 6384/91617 domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas, palīgēkas un zemes, adrese: Krišjāņa Barona iela 9-15, Ainaži Salacgrīvas nov., kadastra numurs 66059000118.

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi:

2.1. Noteikts aizliegums bez "Swedbank" AS, nodokļu maksātāja kods 40003074764", rakstiskas piekrišanas nekustamo īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt, un apgrūtināt ar lietu tiesībām. 2012.gada 14.februāra Hipotekārā aizdevuma cesijas līgums Nr.MDR-0137.1.

2.2. Nostiprināta kā pirmā hipotēka. Maksimālais nodrošināmais prasījums EUR 20 172,05 (14 177,00 LVL) apmērā, tajā skaitā aizdevuma summa EUR 18 337,97 (LVL 12 888,00). Procentu likme: mainīga; noteikta saskaņā ar aizdevuma līguma MDR-0137.1 4.daļu. Līgumsods: 14 dienas pēc samaksas termiņa - 25 ASV dolāri; 30 dienas pēc samaksas termiņa - nokavējuma procenti, kas ir par 5% vairāk nekā attiecīgajā laikā noteiktā aizdevuma gada procentu likme. Samaksas termiņš - līgumsodam - saskaņā ar aizdevuma līguma 6.daļu; aizdevumama un procentiem - ikmēneša aizdevuma maksājumi saskaņā ar aizdevuma līgumu ar pilnīgas atmaksas termiņu 2027.gada 1.janvāri. Kreditors: BALTIJAS AMERIKAS UZŅĒMĒJDARBĪBAS FONDS, ASV bezpeļņas sabiedrība. Pamats: 2006. gada 16. novembra aizdevuma līgums Nr.MDR-0137.1. Cedēta prasījuma tiesība. Cesionārs: "ALLIED IRISH BANKS, Public Limited Company", Latvijas filiāle, nodokļu maksātāja kods 40003972795. Cedents: BALTIJAS AMERIKAS UZŅĒMĒJDARBĪBAS FONDS, ASV bezpeļņas sabiedrība. Pamats: 2008.gada 1. februāra prasījumu cesijas līgums Nr.2. cedēta prasījuma tiesība. Cesionārs: AS "Swedbank", nodokļu maksātāja kods 40003074764. Cedents: ALLIED IRISH BANKS, P.L.C., Īrijā reģistrēta akciju sabiedrība, kuru LR pārstāv Allied Irish Banks, p.l.c. Latvijas filiāle, reģistra Nr.40003972795. Pamats: 2012.gada 14.februāra Hipotekārā aizdevuma cesijas līgums Nr.MDR-0137.1.

3. Otrās izsoles sākumcena - EUR 8250,00.

4. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība. Visa summa, ko nosolītājs nosolījis, pievienotās vērtības nodoklis, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 15.punktā noteiktā valsts nodeva par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda, kā arī valsts un kancelejas nodeva, kāda normatīvajos aktos noteikta īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā, nosolītājam jāsamaksā viena mēneša laikā pēc izsoles noslēguma dienas, pārskaitot visu summu, kas no viņa pienākas uz zvērināta tiesu izpildītāja norādīto depozīta kontu.

5. Nav tādu tiesību nekustamajā īpašumā, kuras īpašniece - Elga Sproģe patur sev.

6. Citi pārdošanas nosacījumi:

6.1. izsoles izziņošana un nekustamā īpašuma pārdošana notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu;

6.2. izsole ir atklāta un notiek ar vairāksolīšanu;

6.3. maksāšanas līdzeklis izsolē - euro;

6.4. persona, kura vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, 20 dienu laikā no nekustamā īpašuma izsoles sludinājumā norādītā izsoles sākuma datuma iemaksā izsoles sludinājumā norādītā tiesu izpildītāja depozīta kontā nodrošinājumu 10 procentu apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūta tiesu izpildītājai lūgumu autorizēt dalību izsolē;

6.5. izsole notiek ar augšupejošu soli - ne mazāku par 1% un ne lielāku par 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas;

6.6. izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja izsolē piedalās tikai viens pircējs, kurš pārsola izsoles sākumcenu;

6.7. vairāksolītājam tā samaksātais izsoles nodrošinājums tiek ieskaitīts nekustamā īpašuma pirkuma maksā;

6.8. izsoles akta apstiprināšana notiek Civilprocesa likuma 613.pantā paredzētajā kārtībā.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/31.IZ15

Izsole

Vidzemes apgabaltiesas 94. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Svetlana Andžāne, prakses vieta: Madona, Poruka iela 2, rīko pirmo nekustamā īpašuma izsoli Rihardam Lindem piederošajam nekustamajam īpašumam ''Baznīcas krogs'', kas atrodas ''Baznīcas krogā'', Madonā, Madonas nov., LV-4801, kadastra Nr. 7001 001 0379. Piedzinējs - valsts; Madonas novada pašvaldība, adrese: Saieta laukums 1, Madona, Madonas nov., LV-4801. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala, kas aptver 80843 kv.m. Uz zemes īpašuma atrodas juridiskām personām piederošas ēkas un dārzkopības biedrība ''Draudzība''. Nekustamā īpašuma novērtējums / izsoles sākumcena - 23 600,00 EUR. Izsoles solis - 2000,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums - 11.02.2017. un izsoles noslēguma datums - 13.03.2017. plkst.13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 03.03.2017. jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Svetlanas Andžānes, depozīta kontā Nr. LV67 TREL 9199 0730 0100 0, Valsts kase, TRELLV22, nodrošinājuma summa - 2360,00 EUR apmērā un jālūdz tiesu izpildītāja, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, autorizēt to dalību izsolē. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem persona var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, pieejama tīmekļa vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv. Informācija pa tālruni 29124310. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/31.IZ16

Izsole

Vidzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 87 zvērināta tiesu izpildītāja Guna Danga, prakses vieta: Gaitnieku iela 2A, Gulbene, rīko Jurijam Hmeļauskim /Jurijs Hmeļausks/ piederošā nekustamā īpašuma Robežu iela 6-3, Gulbene, otro izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma (platība 49,4 kv.m, 2 istabas), pie dzīvokļa īpašuma piederošā kopīpašuma domājamā daļa 494/1750 no mājas, saimniecības ēkas un zemes gabala, kadastra numurs 5001 900 1557. Piedzinējs: AS PrivatBank, Muitas iela 1, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums - 1200 EUR. Izsoles sākumcena 900 EUR. Izsoles solis 90 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2017.gada 5.martam ir jāiemaksā tiesu izpildītājas Gunas Dangas, reģ.Nr. LV30057312556, depozīta kontā Nr.LV26TREL9199068001000, Valsts kase, TRELLV22, nodrošinājuma summa EUR 120 un jālūdz tiesu izpildītāja autorizēt dalību izsolē. Izsoles sākuma datums - 2017.gada 13.februāris plkst.13.00, izsoles noslēguma datums un laiks - 2017.gada 15.marts plkst.13.00. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv. Tālrunis informācijai 64323026. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/31.IZ17

Izsole

Vidzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 87 zvērināta tiesu izpildītāja Guna Danga, prakses vieta: Gaitnieku iela 2A, Gulbene, rīko Ivaram Kļaviņam piederošā nekustamā īpašuma: "Jaunzemi"-5, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, otro izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma, platībā 29,7 kv.m (1.istaba, 2.jumta stāvs), pie dzīvokļa īpašuma piederošā kopīpašuma domājamā daļa 297/1749 no daudzdzīvokļu mājas, palīgēku un zemes, kadastra numurs 3658 900 0019. Piedzinēji: valsts, Mairita Gurova, Inese Rateniece, Vilnis Blūms, Uzturlīdzekļu garantiju fonds, Pulkveža Brieža 15, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums - 790 EUR. Izsoles sākumcena EUR 592,50. Izsoles solis 50 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2017.gada 5.martam ir jāiemaksā tiesu izpildītājas Gunas Dangas, reģ.Nr. LV30057312556, depozīta kontā Nr.LV26TREL9199068001000, Valsts kase, TRELLV22, nodrošinājuma summa EUR 79 un jālūdz tiesu izpildītāja autorizēt dalību izsolē. Izsoles sākuma datums - 2017.gada 13.februāris plkst.13.00, izsoles noslēguma datums un laiks - 2017.gada 15.marts plkst.13.00. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv. Tālrunis informācijai 64323026. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/31.IZ18

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.2 zvērināta tiesu izpildītāja Inese Bože, prakses vieta: Lielais prospekts 54-3, Ventspils, pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu Dzintaru iela 20/22, dz.16, Liepāja, kas pieder: 1/2 Armandam Mūrniekam un 1/2 Albertam Mūrniekam. Tiks izsolīts nekustamais īpašums - dzīvoklis Nr.16 un 718/14309 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu ēkas, kadastra apzīmējums numurs 1700 900 4470, nostiprināts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 13771 16. Nekustamā īpašuma novērtējums: 28 900,00 EUR. Izsoles sākumcena: 28 900,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis: 2500,00 EUR. Izsoles sākuma datums: 15.02.2017. pulksten.13.00. Izsoles noslēguma datums: 17.03.2017. pulksten 13.00.

Persona, kura vēlas piedalīties izsolē, var iemaksāt nodrošinājuma summu 10% (2890,00 EUR) apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma un lūgt tiesu izpildītāju autorizēt dalību izsolē līdz 07.03.2017. Rekvizīti nodrošinājuma summas iemaksai: zvērināta tiesu izpildītāja Inese Bože (reģ.Nr. LV19106111631), depozīta konta Nr. LV44TREL9199001002000, Valsts kase, kods TRELLV22. Tālrunis uzziņām 63622289. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/31.IZ19

Izsole

Vidzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 87 zvērināta tiesu izpildītāja Guna Danga, prakses vieta: Gaitnieku iela 2A, Gulbene, rīko Ivaram Kļaviņam piederošā nekustamā īpašuma: "Jaunzemi"-6, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, otro izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma, platībā 29,7 kv.m (1.istaba, 2.jumta stāvs), pie dzīvokļa īpašuma piederošā kopīpašuma domājamā daļa 297/1749 no daudzdzīvokļu mājas, palīgēku un zemes, kadastra numurs 3658 900 0018. Piedzinēji: valsts, Mairita Gurova, Inese Rateniece, Vilnis Blūms, Uzturlīdzekļu garantiju fonds, Pulkveža Brieža 15, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums - 790 EUR. Izsoles sākumcena EUR 592,50. Izsoles solis 50 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2017.gada 5.martam ir jāiemaksā tiesu izpildītājas Gunas Dangas, reģ.Nr. LV30057312556, depozīta kontā Nr.LV26TREL9199068001000, Valsts kase, TRELLV22, nodrošinājuma summa EUR 79 un jālūdz tiesu izpildītāja autorizēt dalību izsolē. Izsoles sākuma datums - 2017.gada 13.februāris plkst.13.00, izsoles noslēguma datums un laiks - 2017.gada 15.marts plkst.13.00. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv. Tālrunis informācijai 64323026. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/31.IZ20

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.84 zvērināts tiesu izpildītājs Ginters Hmeļevskis (prakses vieta: Tērbatas iela 53-4, Rīga, LV-1011) rīko 1.izsoli Ilonai Mednei piederošajam nekustamajam īpašumam Nurmižu iela 33-5, Sigulda, Siguldas novads, kadastra Nr.80159002620. Piedzinējs: A/S DnB Banka (Skanstes iela 12, Rīga). Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.5 ar kopējo platību 74,2 kv.m, kopīpašuma 742/69098 domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas, zemes (kadastra Nr.80150022802). Saskaņā ar ierakstu Zemesgrāmatā parādnieces lietošanā nodota viena vieglā pasažieru automobiļa stāvvieta Nr.5. Nekustamā īpašuma novērtējums, pirmās izsoles sākumcena EUR 38 100,00. Izsoles solis 1500,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli (21%). Izsole sāksies 14.02.2017. un noslēgsies 16.03.2017. plkst.13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, nepieciešams līdz 06.03.2017. iemaksāt nodrošinājuma summu 3810,00 EUR ZTI Gintera Hmeļevska, reģ.Nr. 06017211005, depozīta kontā Nr. LV29TREL9199066001000, Valsts kase, kods TRELLV22, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūtīt tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt dalību izsolē. Tālr.uzziņām 67285737, 27004252. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/31.IZ21

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.10 zvērināta tiesu izpildītāja Ilze Mālmeistere, prakses vieta: Tūristu iela 1 (3.stāvs), Saldus, elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) pārdod Jūlijai Stepēnai piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Dzirnavu ielā 3, dz.35, Saldū, Saldus novadā, kadastra Nr.8401 900 1170. Piedzinējs: SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE, Peldu iela 3, Saldus, Saldus novads. Nekustamā īpašuma sastāvs: divistabu dzīvokļa, kas izvietots individuāla projekta daudzdzīvokļu ēkas 4.stāvā ar kopējo platību 48,4 m2. Nekustamā īpašuma novērtējums 9200 EUR. Izsoles sākumcena 9200 EUR, izsoles solis - 500 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli (21%). Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Izsoles sākums - 2017.gada 14.februārī. Izsoles noslēgums - 2017.gada 16.martā plkst.13.00.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2017.gada 6.martam (ieskaitot), jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Ilzes Mālmeisteres, reģ.Nr.LV24086511000, depozīta kontā Nr.LV22TREL9199006001000, Valsts kasē, kods TRELLV22, 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma - 920 EUR, maksājuma mērķī norādot izpildu lieta Nr. 01572/010/2016, var lūgt tiesu izpildītāju autorizēt dalību izsolē. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/31.IZ22

Izsole

Vidzemes apgabaltiesas 93.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Vineta Riseva, prakses vieta: Rīgas iela 7, Limbaži, rīko Kasparam Zariņam piederošā nekustamā īpašuma Cēsu iela 13A-18, Limbaži, kadastra Nr. 6601 900 0136, pirmo izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 48,8 kv.m un 488/8899 kopīpašuma domājamām daļām no būves, zemes. Piedzinējs - Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija, Elga Zariņa, Limbažu novada pašvaldība, Rīgas iela 16, Limbaži, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATVIA TIMBER INTERNATIONAL", Meža iela 2, Limbaži, Limbažu novads. Nekustamā īpašuma novērtējums/izsoles sākumcena - EUR 8200,00. Izsoles solis EUR 500,00. Izsoles cena nav apliekama ar PVN.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2017. gada 7. martam ir jāiemaksā nodrošinājuma summa 820,00 EUR apmērā tiesu izpildītājas depozīta kontā LV64TREL919910700100B, saņēmēja - Vineta Riseva, reģ. Nr. 15087811027, Valsts kase, kods TRELLV22, kā arī, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz tiesu izpildītāja autorizēt dalību izsolē. Izsoles sākuma datums 2017. gada 15. februāris, izsoles noslēguma datums un laiks - 2017. gada 17. marts plkst.13.00. Tālrunis informācijai 25670836. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/31.IZ23

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 68.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Aigars Rušiņš, prakses vieta: Rīga, Miera iela 36, pārdod pirmajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) par bezmantinieka mantu atzītu nekustamo īpašumu - Rīgā, Mārkalnes ielā 9 - 52, ar kadastra Nr.0100 920 9503 -, kas sastāv no vienistabas dzīvokļa ar kopējo platību 32,2 kv.m ar pie īpašuma piederošām 3227/253740 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes gabala.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj šā nekustamā īpašuma pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā 20 dienu laikā no šā nekustamā īpašuma izsoles sludinājumā norādītā izsoles sākuma datuma. Kreditori: Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde, Rīga, Terēzes iela 5. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena - 14 300,00 EUR. Izsoles solis - 500,00 EUR. Izsoles sākums 2017.gada 10.februāris plkst.13.00. Izsoles noslēgums 2017.gada 13.marts plkst.13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2017.gada 2.martam zvērināta tiesu izpildītāja Aigara Rušiņa, reģ.Nr.16017112751, depozīta kontā Nr.LV94TREL9199055001000, Valsts kase, TRELLV22, jāiemaksā nodrošinājuma summa 1430,00 EUR apmērā, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz tiesu izpildītājs autorizēt dalību izsolē. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, atrodama https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/31.IZ24

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.84 zvērināts tiesu izpildītājs Ginters Hmeļevskis (prakses vieta: Tērbatas iela 53-4, Rīga, LV-1011) rīko 1.izsoli Vladimiram Čerikovam piederošajam nekustamajam īpašumam Kandavas iela 12-70, Rīga, kadastra Nr.01009133371. Piedzinējs: A/S DnB Banka (Skanstes iela 12, Rīga). Nekustamais īpašums sastāv no neapdzīvojamās telpas ar kopējo platību 384,6 kv.m, kopīpašuma 3846/40367 domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas. Nekustamā īpašuma novērtējums, pirmās izsoles sākumcena EUR 40 300,00. Izsoles solis 1500,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli (21%). Izsole sāksies 10.02.2017. un noslēgsies 13.03.2017. plkst.13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, nepieciešams līdz 02.03.2017. iemaksāt nodrošinājuma summu 4030,00 EUR ZTI Gintera Hmeļevska, reģ.Nr.06017211005, depozīta kontā Nr. LV29TREL9199066001000, Valsts kase, kods TRELLV22, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūtīt tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt dalību izsolē. Tālr.uzziņām 67285737, 27004252. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/31.IZ25

Izsole

Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr. 30 zvērināta tiesu izpildītāja Anita Briška, reģ. Nr.22106911433, prakses vietā: Atbrīvošanas aleja 93A, Rēzeknē, pārdod pirmajā izsolē Jadvigai Kromanei piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Rēzeknē, Torņa ielā 12-16, kadastra Nr. 2100 900 9621. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.16, ar kopējo platību 44,7 kv.m, kā arī pie dzīvokļa īpašuma piederošo kopīpašuma 4470/61760 domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas un zemes. Piedzinējs: AS PrivatBank, Rīga, Muitas iela 1. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena 2800 EUR. Izsoles solis EUR 280,00. Nekustamā īpašuma sākumcena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā līdz 07.03.2017. zvērinātas tiesu izpildītājas Anitas Briškas, reģ.Nr.22106911433, depozīta kontā Nr.LV95TREL9199022001000, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma - EUR 280,00, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūtīt tiesu izpildītājai lūgumu autorizēt dalību izsolē. Izsoles sākuma datums - 15.02.2017. plkst.13.00, izsoles noslēguma datums - 17.03.2017. plkst.13.00. Tālrunis uzziņām 64624699, mob.t.22010103. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/31.IZ26

Izsole

Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.30 zvērināta tiesu izpildītāja Anita Briška, reģ.Nr.22106911433, prakses vieta: Atbrīvošanas aleja 93A, Rēzekne, pārdod pirmajā izsolē Edgaram Purmalim piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas "Mežvīni", Vērēmu pag., Rēzeknes nov., kadastra Nr. 7896 003 0222. Nekustamais īpašums sastāv no neapbūvēta zemes gabala ar kopējo platību 1,7 ha, tajā skaitā meža zeme 1,5 ha. Piedzinēja: Anna Babre. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena 700 EUR. Izsoles solis EUR 70,00. Nekustamā īpašuma sākumcena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā līdz 07.03.2017. zvērinātas tiesu izpildītājas Anitas Briškas, reģ.Nr.22106911433, depozīta kontā Nr.LV95TREL9199022001000, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma - EUR 70,00, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūtīt tiesu izpildītājai lūgumu autorizēt dalību izsolē. Izsoles sākuma datums - 15.02.2017. plkst.13.00, izsoles noslēguma datums - 17.03.2017. plkst.13.00. Tālrunis uzziņām 64624699, mob.t.22010103. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/31.IZ27

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 86.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Ainārs Šusts saskaņā ar Civilprocesa likuma 581.pantu, 2017.gada 20.februārī plkst.14.30 prakses vietā Rīgā, Stabu ielā 92-18, otrajā izsolē pārdod SIA OS Tipa, adrese: Institūta iela 6A-14, Peltes, Siguldas pag. piederošo kustamo mantu kā vienu izsoles priekšmetu - nelietotus apģērbus, aksesuārus un bižutērijas preces. Ar pilnu kustamās mantas sarakstu iespējams iepazīties mājaslapas www.lzti.lv sadaļā "Izsoles klātienē". Kustamās mantas kopējais novērtējums - izsoles sākumcena sastāda 5063,50 EUR (pieci tūkstoši sešdesmit trīs euro, 50 centi). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Ja neviens no tiem, kas ieradušies uz otro izsoli, nesola vairāk par izsoles sākumcenu, tiek uzsākta kustamās mantas kopuma izsolīšana ar lejupejošu soli.

Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Aināra Šusta, reģistrācijas Nr. LV06097511242, depozīta kontā Nr.LV76TREL9199067001000, Valsts kase, kods TRELLV22, 10% (desmit procenti) no kustamās mantas novērtējuma summas. Sīkāka informācija par pārdodamo kustamo mantu pieejama zvērināta tiesu izpildītāja birojā, kā arī pa tālruni 67693733.


OP 2017/31.IZ28

Nekustamā īpašuma izsole

Maksātnespējīgās fiziskās personas Valērija Staņko maksātnespējas administratore Ieva Ramiņa, sertifikāts Nr. 00025, prakses vieta: Zirgu iela 3-1, Rīga, LV-1050, izziņo Valērijam Staņko piederošā nekustamā īpašuma pirmo izsoli ar augšupejošu soli. Izsolē tiks pārdots nekustamais īpašums - neapbūvēts zemesgabals 440 kv.m platībā Ropažu novadā, Jaunbagumi-50, kadastra numurs 8084 008 0455. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena ir 1500 EUR, kas nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis ir noteikts 150 EUR. Izsole sākas 2017.gada 24.februārī plkst.13.00. Izsole tiks slēgta 2017.gada 27.martā plkst. 13.00. Piedzinējs/nenodrošinātais kreditors: AS "PrivatBank", reģ.Nr.50003086271, Muitas iela 1, Rīga, LV-1134.

Personai, kura vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2017.gada 16.martam plkst.23.59 jāiemaksā administratores Ievas Ramiņas, pers. kods 161260-10308, norēķinu kontā Nr.LV15NDEA0000083303397, Nordea Bank AB Latvijas filiāle, nodrošinājuma summa 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma, t.i., 150 EUR apmērā, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums maksātnespējas procesa administratorei par autorizāciju izsolei. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, ir pieejama tīmekļa vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Izsole tiek rīkota saskaņā ar Maksātnespējas likuma un Civilprocesa likuma noteikumiem. Informācija pa tālr. 20283665.


OP 2017/31.IZ29

Izsole

Rundāles novada dome atklātā mutiskā izsolē pārdod nekustamo īpašumu "Zelteri", Rundāles pagastā, Rundāles novadā, kas sastāv no zemesgabala ar kadastra numuru 4076 001 0099, 6,57 ha platībā. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Rundāles novada domē (Pilsrundāle 1, Rundāles pagasts, Rundāles novads) un Rundāles novada domes interneta mājaslapā www.rundale.lv no 01.02.2017. līdz 27.03.2017. Izsoles vieta un laiks - Rundāles novada dome (Pilsrundāle 1, Rundāles pagasts, Rundāles novads), 27.03.2017. plkst.14.00. Nekustamā īpašuma nosacītā cena - EUR 53 000,00 (piecdesmit trīs tūkstoši euro un 00 centi). Nodrošinājuma nauda 10% no nosacītās cenas. Izsoles objekta apskates vietu un laiku var noteikt, vienojoties ar kontaktpersonu izsoles jautājumos pa tālr. 29441971.


OP 2017/31.IZ30

Izsole

Rēzeknes pilsētas domes, reģistrācijas Nr. 90000025465, juridiskā adrese: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne, rīkotajās mutiskajās izsolēs tiks pārdoti šādi Rēzeknes pilsētas domei piederoši nekustamie īpašumi.

1. Pirmajā izsolē ar pretendentu atlasi ar augšupejošu soli tiks izsolīts nekustamais īpašums ar kadastra Nr. 2100 018 0031, S.Putāna ielā 31B, Rēzeknē, kas sastāv no neapbūvēta zemesgabala ar kopējo platību 1553 kv.m (kadastra apzīmējums 2100 018 0006). Izsolāmās mantas nosacītā cena (izsoles sākumcena) - EUR 4440,00. Izsole notiks 2017.gada 23.martā plkst. 13.00 Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93, 134.kabinetā. Izsoles solis - 200,00 EUR. Izsoles reģistrācijas maksa - EUR 15,00 un nodrošinājums - EUR 444,00.

Par izsoles dalībnieku var būt - fiziska vai juridiska persona - zemes īpašnieks vai visi kopīpašnieki, kuru zemei piegul zemes starpgabals S.Putāna ielā 31B, Rēzeknē. Personām, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu ar kadastra Nr. 2100 018 0031, S.Putāna ielā 31B, Rēzeknē, ir tiesības mēneša laikā no paziņojuma publikācijas dienas (27.01.2017.) iesniegt pieteikumu par nekustamā īpašuma pirkšanu. Ja norādītajā termiņā no minētajām personām ir saņemts viens pieteikums, izsoli nerīko un ar šo personu slēdz pirkuma līgumu par nosacīto cenu. Nekustamā īpašuma turpmākās izmantošanas nosacījumi - individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601.

2. Pirmajā izsolē ar augšupejošu soli tiks izsolīts nekustamais īpašums ar kadastra Nr. 2100 901 3632, Atbrīvošanas alejā 166-516, Rēzeknē, kura sastāvā ietilpst vienistabas dzīvoklis 18,3 kv.m platībā un kopīpašuma 1830/271490 domājamās daļas no būves (kadastra apzīmējums 2100 003 0504 002). Izsolāmās mantas nosacītā cena (izsoles sākumcena) - EUR 680,00. Izsole notiks 2017.gada 23.martā plkst. 13.30 Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93, 134.kabinetā. Izsoles solis - 50,00 EUR. Izsoles reģistrācijas maksa - EUR 15,00 un nodrošinājums - EUR 68,00.

3. Otrajā izsolē ar augšupejošu soli tiks izsolīts nekustamais īpašums ar kadastra Nr. 2100 901 3425, Atbrīvošanas alejā 164-525, Rēzeknē, kura sastāvā ietilpst divistabu dzīvoklis 33,1 kv.m platībā un kopīpašuma 3310/324420 domājamās daļas no dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 2100 003 0513 001) un no zemes (kadastra apzīmējums 2100 003 0513). Otrās izsoles sākumcena - EUR 1360,00. Izsole notiks 2017.gada 23.martā plkst. 14.00 Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93, 134.kabinetā. Izsoles solis - 100,00 EUR. Izsoles reģistrācijas maksa - EUR 15,00 un nodrošinājums EUR 136,00.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz reģistrācijai jāpārskaita attiecīgā izsoles reģistrācijas maksa un nodrošinājums vienā no norēķinu kontiem Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvaldei, reģ.Nr.90001403952:

- AS Citadele banka, kods PARXLV22, norēķinu konts LV45PARX0009164500013;

- AS Swedbank, kods HABALV22, norēķinu konts LV67HABA0551026247011.

Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem un izsoles dalībnieku reģistrācija notiek Rēzeknes pilsētas domē, Atbrīvošanas alejā 93, 104.kabinetā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 15.00, līdz 2017.gada 22.martam plkst. 15.00. Par izsolāmā objekta apskates vietu un laiku var vienoties, iepriekš piezvanot pa tālr. 64607651.


OP 2017/31.IZ31

Izsole

Maksātnespējīgās fiziskās personas Armanda Ernstsona, pers. kods 020377-*****, maksātnespējas procesa administrators Mārtiņš Bunkus, sertifikāts Nr.00418, prakses vietas adrese: Alberta iela 12-5, Rīga, LV-1010, pārdod pirmajā pēc kārtas elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli Armandam Ernstsonam, pers. kods 020377-11906, piederošo nekustamo īpašumu - zemes īpašumu Robežu ielā 52, Rīgā, ar kadastra numuru 0100 075 2039, 1/36 domājamās daļas apmērā. Nekustamais īpašums ir ieķīlāts par labu AS "Swedbank", reģ. Nr.40003074764, juridiskā adrese: Balasta dambis 15, Rīga, LV-1048, pamats: 2006.gada 19.oktobra hipotēkas līgums Nr.06-120666-PK/1. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena ir 379 EUR (trīs simti septiņdesmit deviņi euro). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis - 37,90 EUR (trīsdesmit septiņi euro un 90 centi).

Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2017.gada 2.martam jāiemaksā izsoles nodrošinājuma summa 37,90 EUR (trīsdesmit septiņi euro un 90 centi) apmērā, kas ir 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma summas, administratora atvērtajā bankas norēķinu kontā LV54RIKO0002221136852, saņēmējbanka: AS "DnB Banka", kods RIKOLV2X, un jānosūta lūgums administratoram par autorizāciju izsolei. Izsoles sākuma datums - 2017.gada 10.februāris, izsoles noslēguma datums un laiks - 2017.gada 13.marts plkst.13.00. Tālr. uzziņām 67359754. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/31.IZ32

Izsole

Maksātnespējīgās SIA "Zoovet", reģ.Nr.40003678263, juridiskā adrese: Raiņa iela 36, Jelgava, administrators Valters Eduards Kronbergs, sertifikāta Nr.00231, prakses vieta: Muitas iela 1, Rīga, pārdod izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder parādniekam - MSIA "Zoovet". Nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 1,696 ha, adrese: Langervaldes iela 1b, Raubēni, Cenu pagasts, Ozolnieku novads. Nekustamais īpašums reģistrēts Jelgavas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Cenu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.656 ar kadastra Nr.5444 006 0140. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena ir EUR 56 000,00, kas nav apliekama ar PVN. Izsoles solis ir EUR 1500,00. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole.

Pretendentiem līdz 2017.gada 2.martam jāiemaksā MSIA "Zoovet" AS "PrivatBank" norēķinu kontā Nr.LV44PRTT0260023860900 nekustamā īpašuma pirkuma nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma (EUR 5600,00) un jānosūta lūgums administratoram par autorizāciju izsolei. Izsoles sākuma datums - 2017.gada 10.februāris, izsoles noslēguma datums un laiks - 2017.gada 13.marts plkst.13.00. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Tālr. uzziņām 67278302. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/31.IZ33

Izsole

Valsts sociālās aprūpes centrs "Zemgale" rīko kustamas mantas - automašīnas FORD TRANSIT - trešo izsoli. Pasažieru autobuss FORD TRANSIT - valsts reģistrācijas Nr. HS2544, krāsa - dzeltena, izlaiduma gads - 2003., motora tips - dīzeļdegviela, motora tilpums 2402 m³, nobraukums 635 636, 15+1 sēdvietas. Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis par 2015.gadu un 2016.gadu nav maksāts. Izsoles sākumcena - 1360,00 EUR. Izsoles solis - 50,00 EUR.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2017.gada 22.februārim ir jāiemaksā VSAC "Zemgale" depozīta kontā LV09TREL8180990000000, ieņēmuma kods: F22010010, saņēmējs: "Zemgale" kontā, reģ. Nr.90000046912, Valsta kasē, kods TRELLV22XXX, nodrošinājuma summa 136,00 EUR apmērā un jāpiereģistrējas VSAC "Zemgale" administrācijā "Smiltaiņi", Iecavā, Iecavas novadā. Izsoles sākuma datums 2017.gada 7.februāris, izsoles noslēguma datums un laiks - 2017.gada 24.februāris plkst. 10.00. Izsoles noteikumi: http://www.vsaczemgale.gov.lv/lv/informacija/runas-raksti-intervijas.


OP 2017/31.IZ34

Izsole

Līvānu novada dome 2017. gada 9. martā plkst. 9.00 Līvānu novada domē, 102. telpā, Rīgas ielā 77, Līvānos, rīko mutisku izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa Nr. 1 Celtniecības ielā 6, Līvānos, Līvānu novadā, pārdošanai. Nosacītā cena - 4500,00 EUR. Dalības maksa - EUR 10,00, nodrošinājums - 450,00 EUR. Izsolāmo objektu var apskatīt darbdienās no plkst. 9.00 līdz 15.00, apskates laiku iepriekš saskaņojot pa tālr. 65307263 vai 29425922. Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem un pieteikumu iesniegšana Līvānu novada domē, 308.kabinetā, darbdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 15.00, līdz 2017. gada 8. martam, informācija pa tālr. 65307261.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)