Laidiens: 08.02.2017., Nr. 30 (5857)

Amatu konkursu ziņas

Amatu konkursi

OP 2017/30.AKK1

Rīgas pilsētas pašvaldība izsludina konkursu uz SIA "Rīgas Dzemdību nams" (reģistrācijas Nr. 40003194600, juridiskā adrese: Miera iela 45, Rīga, LV-1013) valdes priekšsēdētāja/-as amatu

SIA "Rīgas Dzemdību nams" valdes priekšsēdētāja/-as amata kandidātam/-ei izvirzāmās prasības:

- augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība medicīnā, finansēs, ekonomikā vai uzņēmējdarbības vadībā

- darba pieredze veselības aprūpes jomā un vismaz divu gadu darba pieredze vadošā amatā, kas nodrošina nepieciešamo iemaņu kopumu, lai profesionāli pildītu valdes priekšsēdētāja pienākumus

- izpratne par SIA "Rīgas Dzemdību nams" darbības jomu - stacionāro un ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu dzemdību palīdzības jomā un sociālā darba pakalpojumu sniegšanu

- izpratne par pašvaldības kapitālsabiedrību darbību un to pārvaldi

- valsts valodas un vismaz vienas svešvalodas zināšanas valdes priekšsēdētāja pienākumu profesionālai izpildei nepieciešamajā apjomā

- augsta atbildības izjūta un nevainojama reputācija

- līdera dotības, labas komandas veidošanas un vadīšanas prasmes

- precizitāte, analītiska domāšana, labas komunikācijas, argumentācijas un prezentācijas prasmes

- izcilas darbaspējas, motivācija sasniegt rezultātus profesionālajā darbībā

- atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37. panta otrās daļas un Komerclikumā noteiktajām prasībām

Ja vēlaties piedalīties konkursā, lūdzam līdz 2017. gada 2. martam (ieskaitot) slēgtā aploksnē ar norādi "SIA "Rīgas Dzemdību nams" valdes priekšsēdētāja/-as amata kandidātu konkursam" Rīgas domes Īpašuma departamenta Komercdarbības nodrošinājuma pārvaldē (Rīgā, Riharda Vāgnera ielā 3 (2. stāvs)) personīgi vai ar kurjera starpniecību iesniegt šādus dokumentus:

- motivētu pieteikuma vēstuli (iekļaujot informāciju, kas apliecina paziņojumā norādītās pieredzes un prasmju esību, apliecinājumu, ka Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37. panta otrajā daļā, kā arī Komerclikumā minētie šķēršļi valdes locekļa amata ieņemšanai nepastāv, un apliecinājumu, ka, ievērojot likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 7. panta 5.3 daļā noteiktos ierobežojumus, novērsīs iespējamās interešu konflikta situācijas, ja tiks ievēlēts valdes priekšsēdētāja/-as amatā)

- kandidāta/-es sagatavotu redzējumu (uz trijām lappusēm) par SIA "Rīgas Dzemdību nams" attīstības perspektīvām, sniedzot ieskatu svarīgākajās prioritātēs un priekšlikumus to īstenošanai

- dzīvesgaitas aprakstu (Curriculum Vitae)

- augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju

- profesionālo kvalifikāciju un citas prasmes apliecinošu dokumentu (ja tādi ir) kopijas

Informācijai: saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 79. pantu ar valdes priekšsēdētāju tiek slēgts pilnvarojuma līgums uz pieciem gadiem. Konkursa ietvaros iegūto personas datu pārzinis ir Rīgas pilsētas pašvaldība (Rātslaukums 1, Rīga, LV-1539), personas datu apstrāde tiks veikta konkursa norises nodrošināšanai.

Papildu informācija pa tālruni 67037527 vai 67037436.


OP 2017/30.AKK2

Valsts asinsdonoru centrs aicina darbā darba aizsardzības vecāko speciālistu/-i uz pusslodzi

Prasības:

- vidējā profesionālā vai augstākā izglītība, sertifikāts darba aizsardzībā un drošībā

- profesionālās zināšanas un prasmes darba aizsardzībā, civilajā aizsardzībā, ugunsdrošības un elektrodrošības principu pārzināšanā

- Latvijas Republikas normatīvās dokumentācijas prasību pārzināšana ar amata pienākumiem saistītajos jautājumos

- pieredze darba aizsardzības jomā ne mazāk kā 2 gadi

- valsts valodas prasmes C1 pakāpe (ja izglītība nav iegūta latviešu valodā)

- datorprasmes: Microsoft Office (Word, Excel) un interneta pārlūkprogrammas

Galvenie pienākumi:

- izstrādāt, ieviest un vadīt darba aizsardzības politiku iestādē

- novērtēt un dokumentēt darba vides riskus

- uzraudzīt obligāto veselības pārbaužu grafikus, veikt darbinieku nosūtīšanu uz tām

- veikt nelaimes gadījumu izmeklēšanu, uzskaiti, preventīvo pasākumu veikšana

- veikt nepieciešamās darbinieku instruktāžas un apmācību

Piedāvājam:

- darbu uz pusslodzi

- amats klasificēts 6. saimes III līmenī (8. mēnešalgu grupā)

- sociālās garantijas

- veselības apdrošināšanu (pēc nostrādāta 1 gada)

- atbildīgu un interesantu darbu draudzīgā kolektīvā

Jūsu CV, pieteikuma vēstuli un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas lūdzam sūtīt Administratīvā departamenta personāla vadības speciālistiem:

- e-pasta adrese: personals@vadc.gov.lv;

- fakss 67408881;

- adrese: Sēlpils iela 9, Rīga, LV-1007 (ja pieteikumu nogādājat personīgi - 2. stāvs, 226. kabinets).

Tālrunis uzziņām 67471475 un 28669355.

Pieteikumus pieņemsim līdz piemērota pretendenta atlasei.

Iepriekš pateicamies visiem, kas izrādīs interesi, tomēr sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks virzīti otrajai atlases kārtai.


OP 2017/30.AKK3

Valsts asinsdonoru centrs aicina darbā juristu/-i

Prasības:

- augstākā juridiskā izglītība

- pieredze juridisko konsultāciju sniegšanā, normatīvo aktu, līgumu un citu dokumentu izstrādē, ne mazāk kā 3 gadi

- prasme atrast, interpretēt un pielietot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, kas reglamentē Valsts pārvaldes un asins dienesta darbību

- zināšanas par valsts pārvaldes darbības pamatprincipiem

- pieredze, laba izpratne un zināšanas par publisko iepirkumu norisi un ar to saistīto dokumentāciju

- valsts valodas prasmes C2 pakāpe (ja izglītība nav iegūta latviešu valodā)

- angļu valoda - labā līmenī (sarunvaloda un lasītprasme)

- datorprasmes: Microsoft Office (Word, Excel) un interneta pārlūkprogrammas

Galvenie pienākumi:

- nodrošināt iestādes darbības un dokumentācijas atbilstību Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām

- konsultēt juridisku jautājumu risināšanā valsts pārvaldes, civiltiesiskajos un citos privāttiesību jautājumos, administratīvo tiesību, darba tiesību, civildienesta jautājumos

- izskatīt lietvedības apritē saņemtos dokumentus un sagatavot atzinumus par tiem

- vienpersoniski pārstāvēt iestādes intereses tiesu instancēs valsts un pašvaldību, tiesu un tiesību aizsardzības iestādēs, kā arī attiecībās ar privātpersonām

- piedalīties komisijas sēdēs eksperta statusā, sniegt nepieciešamos atzinumus un konsultācijas

- sagatavot juridiska satura dažādas sarežģītības pakāpes dokumentu projektus pamatdarbības, saimnieciskās darbības un lietvedības nodrošināšanai

Piedāvājam:

- amats klasificēts 21. saimes IIIB līmenī (10. mēnešalgu grupā)

- sociālās garantijas

- veselības apdrošināšanu (pēc nostrādāta 1 gada)

- atbildīgu un interesantu darbu draudzīgā kolektīvā

- iespēja ieguldīt zināšanas un pilnveidot profesionālo pieredzi

Jūsu CV, pieteikuma vēstuli un izglītības dokumentu kopijas, lūdzam sūtīt Administratīvā departamenta personāla vadības speciālistiem:

- e-pasta adrese: personals@vadc.gov.lv;

- fakss 67408881;

- adrese: Sēlpils iela 9, Rīga, LV-1007 (ja pieteikumu nogādājat personīgi - 2. stāvs, 226. kabinets).

Tālrunis uzziņām 67471475 un 28669355.

Pieteikumus pieņemsim līdz piemērota pretendenta atlasei.

Iepriekš pateicamies visiem, kas izrādīs interesi, tomēr sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks virzīti otrajai atlases kārtai.


OP 2017/30.AKK4

Valsts vides dienests (reģ. Nr. 90000017078) izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amatu - Radiācijas drošības centra Inspekcijas daļas vecākais/-ā inspektors/-e (divas amata vieta - viena uz nenoteiktu laiku, otra - uz noteiktu laiku, darbavieta Rīgā)

Pretendentam izvirzītās prasības:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība fizikā, ķīmijā, bioloģijā vai citās eksakto zinātņu jomās, medicīnas fizikā, medicīnā

- pieredze darbā ar jonizējošo starojumu, apgūti kursi radiācijas fizikā, radiācijas ķīmijā, radiobioloģijā vai medicīnas fizikā vai iegūta pēcdiploma apmācība radiācijas drošībā, kā arī atbilstošā pieredze amatā valsts pārvaldē tiks uzskatīta par priekšrocību

- B kategorijas autovadītāja apliecība

- teicamas latviešu valodas zināšanas un labas angļu un krievu valodas zināšanas

- labas prasmes strādāt ar standarta biroja programmatūru

- izpratne par administratīvo procesu un administratīvo pārkāpumu procesu, kā arī dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu valsts iestādē tiks uzskatīta par priekšrocību

- zināšanas par Latvijas Republikas un Eiropas Savienības radiācijas drošības un kodoldrošības normatīvajiem aktiem tiks uzskatīta par priekšrocība

Galvenie amata pienākumi:

- pildīt Valsts civildienesta likumā noteiktos ierēdņa pienākumus

- veikt inspekcijas pārbaudes vietās, kur notiek darbības ar jonizējošā starojuma avotiem

- sastādīt pārbaudes aktus un administratīvo pārkāpumu protokolus par pārbaudes rezultātiem

Piedāvājam atalgojumu no 554 euro pirms nodokļu nomaksas.

Izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, autovadītāja apliecības kopiju, pieteikuma vēstuli, dzīves un iepriekšējās darba pieredzes aprakstu (CV) 20 dienu laikā no publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesī" sūtīt Valsts vides dienestam, adrese: Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045 (ar norādi "Konkursam - RDC vecākais inspektors"), iesniegt personīgi Lietvedības daļā (1. stāvs) vai sūtīt uz e-pasta adresi vvd@vvd.gov.lv. Tālr. uzziņām 67084203.


OP 2017/30.AKK5

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra aicina pievienoties Publiskās pārvaldes attīstības projektu nodaļai VECĀKOS EKSPERTUS (1 ierēdņa amats uz noteiktu laiku uz 5 gadiem, 1 uz ierēdņa prombūtnes laiku)

Tavi pienākumi būs nodrošināt:

- Eiropas Savienības fondu projektu ietvaros veikto iepirkumu pirmspārbaudes un iepirkumu pārbaudes

- iepirkumu plānu izskatīšanu un atzinumu sniegšanu par tiem

- projektu īstenošanas uzraudzību un kontroli, izskatot finansējuma saņēmēju iesniegtos maksājuma pieprasījumus, t. sk. projektu izdevumu finanšu plūsmas izskatīšanu un analīzi

- pārbaudes projektu īstenošanas vietās

MĒS PIEDĀVĀJAM pievienoties mūsdienīgai, profesionālai un motivētai komandai, iegūt lielisku darba pieredzi, ikdienu pavadot dinamiskā darba vidē, stabilu atalgojumu (bruto darba algu no 940 euro līdz 1287 euro), sociālo nodrošinājumu, darbavietu Rīgas centrā

MĒS SAGAIDĀM, KA TEV IR:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- pieredze darbā ar Eiropas Savienības fondu projektu īstenošanu, administrēšanu, uzraudzību vai kontroli

- zināšanas publisko iepirkumu jautājumos un pieredze publiskā iepirkuma dokumentācijas un procesa izvērtēšanā

- zināšanas grāmatvedības un finanšu analīzes jautājumos

- izpratne par Eiropas Savienības fondu vadības sistēmu Latvijā

- izpratne un spēja labi orientēties normatīvajos dokumentos

- vēlamas angļu valodas zināšanas

- spēja strādāt patstāvīgi un komandā

- spēja analītiski izvērtēt procesus un to rezultātus

- iniciatīva un elastīga domāšana

- augsta atbildības izjūta, labas argumentācijas spējas

Ja tevi ieinteresēja mūsu piedāvājums un darba saturs un vēlies būt viens no mums, aicinām savu CV, motivācijas vēstuli un augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopijas desmit dienu laikā no paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" sūtīt Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai uz e-pasta adresi cfla@cfla.gov.lv ar norādi "Konkurss - Publiskās pārvaldes attīstības projektu nodaļas vecākais eksperts".

Informējam, ka pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas konkursa 1. kārtā sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas konkursa 2. kārtai.


OP 2017/30.AKK6

Valsts valodas centrs (reģ. Nr. 90000463460) aicina pievienoties savai komandai atbildīgu un enerģisku Valodas kontroles departamenta Valodas kontroles Rīgas reģiona nodaļas VECĀKO INSPEKTORU/-I Rīgā (ierēdņa amats - 1 vakance uz nenoteiktu laiku)

Ja tev patīk darbs ar likuma normām un to piemērošanu praksē, kā arī tu labprāt strādā ar cilvēkiem, lielākoties ārpus biroja, piesakies un kļūsti par daļu no Valsts valodas centra komandas!

Mēs sagaidām:

- atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- akadēmisko vai otrā līmeņa augstāko profesionālo izglītību (priekšrocība pretendentiem ar izglītību tiesību zinātnē)

- praktisko darba pieredzi jomā, kas saistīta ar normatīvo aktu piemērošanu vai ievērošanas uzraudzību valsts iestādē (tiks uzskatīta par priekšrocību)

- teicamas valsts valodas zināšanas

- labas angļu valodas zināšanas (tiks uzskatītas par priekšrocību)

- labas iemaņas darbā ar datoru (MS Office standarta programmas, interneta pārlūkprogrammas) un biroja tehniku

- spēju patstāvīgi pieņemt lēmumus, analītiski spriest, skaidri argumentēt savu viedokli

- labas komunikācijas un laika plānošanas prasmes

Galvenie pienākumi būs:

- īstenot valsts valodas lietojuma uzraudzību atbilstoši normatīvo aktu prasībām

- sastādīt pārbaudes aktus un administratīvo pārkāpumu protokolus, izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus

- konsultēt privātpersonas un iestādes valsts valodas lietošanas jautājumos

Mēs piedāvājam:

- mēnešalgu no 670 EUR (pārbaudes laikā) līdz 780 EUR pirms nodokļu nomaksas

- veselības apdrošināšanas polisi (pēc pārbaudes laika)

- kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas

- dažādus labumus atkarībā no darba izpildes novērtējuma

- darbu gan birojā, gan ārpus tā

Ierēdņa amatam noteikta: 26.3. saime "Privātpersonu kontrole", III A līmenis un 9. mēnešalgu grupa.

Gaidīsim tavu pieteikuma vēstuli, CV, augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, aizpildītu iesnieguma formu un aptaujas anketu, kas pieejama mūsu mājaslapā www.vvc.gov.lv → Vakances.

Sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks aicināti uz otro kārtu.

Pieteikumi jāiesniedz līdz 2017. gada 27. februārim jeb 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas brīža oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" Valsts valodas centrā Eksporta ielā 6, Rīgā, LV-1010, vai jānosūta uz e-pasta adresi personals@vvc.gov.lv ar norādi "Pieteikums vecākā inspektora amatam". Tālr. uzziņām 67334638.


OP 2017/30.AKK7

Valsts meža dienests (turpmāk - VMD) izsludina konkursu uz vakanto Ziemeļvidzemes virsmežniecības Mazsalacas nodaļas Īģes apgaitas mežziņa/-es ierēdņa amatu

Prasības pretendentiem:

- augstākā izglītība mežsaimniecībā

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- vēlama darba pieredze mežsaimniecībā vai meža apsaimniekošanas normatīvo aktu ievērošanas uzraudzībā

- augsta atbildības izjūta, prasme patstāvīgi organizēt savu darbu, kā arī sadarboties

- B kategorijas autovadītāja tiesības

- labas prasmes darbā ar datoru (MS Office), vēlme apgūt specializētās VMD informācijas sistēmas, kā arī GPS uztvērēja izmantošanas iespējas

Galvenie amata pienākumi:

- pārzināt noteikto teritoriju, darbam izmantojot GPS uztvērēju

- praktiski uzraudzīt meža apsaimniekošanas, meža un vides aizsardzības, medības un ugunsapsardzību reglamentējošo normatīvo aktu ievērošanu noteiktā teritorijā, novērtēt to darbības efektivitāti

- pārzināt meža īpašumu lietas noteiktajā teritorijā

- sagatavot administratīvos aktus

- izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas

- pārzināt VMD informācijas sistēmu (ĢIS), uzturēt un papildināt tajā esošo informāciju

Piedāvājam:

- mēnešalgu, sākot no 780,00 EUR (bruto alga)

- atbildīgu un stabilu darbu draudzīgā un profesionālā kolektīvā

- sociālās garantijas

Motivētu pieteikuma vēstuli, profesionālās darbības un izglītības aprakstu (CV) un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi personals@vmd.gov.lv vai iesniegt personīgi Valsts meža dienestā Rīgā, 13. janvāra ielā 15, 3. stāvā, 303. kabinetā, 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas (tālrunis uzziņām 67211167).


OP 2017/30.AKK8

Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs izsludina konkursu uz darbinieka amatu IT - sistēmadministrators/-e Administratīvā departamenta Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju procesu vadības nodaļa (vakance uz nenoteiktu laiku)

Vispārējie darba pienākumi:

- veikt Centra automatizētās dokumentu pārvaldības sistēmas "DocLogix" un resursu vadības programmas "Horizon" datu administrēšanu un apstrādi, sistēmu uzturēšanu (tikai DocLogix) un attīstību, sniegt atbalstu lietotājiem un veikt lietotāju apmācību

- analizēt Centra informācijas sistēmu programmnodrošinājuma atbilstību Centra funkcijām un darba procedūrām, izstrādāt Centrā lietotā programmnodrošinājuma lietotāju instrukcijas

- nodrošināt programmatūras iegādes īstenošanai nepieciešamās dokumentācijas (tehniskās specifikācijas) izstrādi un saskaņošanu atbilstoši normatīvajiem aktiem

- veicināt Centra kvalitātes un risku vadības sistēmu izstrādi, nepārtrauktu attīstību un piedalīties noteikto risku samazināšanā un novēršanā saskaņā ar Centra kvalitātes un riska vadības politiku

Prasības kandidātiem:

- akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, kas papildināta ar nozarei atbilstošām speciālajām studijām

- vismaz divu gadu profesionālā pieredze informācijas sistēmu administrēšanā

- pieredze vairāk par vienu gadu sistēmanalīzē un IT projektu izstrādē un ieviešanā

- pieredze dokumentu pārvaldības automatizēto sistēmu ieviešanā, uzturēšanā un attīstībā, pieredze lietotāju apmācībā (automatizētā lietvedības sistēma (piemēram, DocLogix), automatizētā resursu vadības programmā (piemēram, Horizon), MS Office 2013, Windows 7, u. c.) vairāk par gadu

- ļoti labas zināšanas informācijas tehnoloģiju jomā un prasme izmantot tās praksē

- zināšanas sistēmas dokumentācijas veidošanā un uzturēšanā

- angļu valodas zināšanas B līmenī, tai skaitā IT profesionālā terminoloģija

- vēlama pieredze datorsistēmas, operētājsistēmas un lietojumprogrammatūras instalēšanā un uzturēšanā

- vēlama pieredze datorsistēmas diagnostikas un profilakses veikšanā

- vēlama pieredze lokālo un attālināto lietotāju datortīklu administrēšanā

- ļoti labas saskarsmes un komunikācijas prasmes

- spēja plānot un organizēt darbu, patstāvīgi pieņemot lēmumus

- spēja strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos ar augstu precizitāti

Piedāvājam:

- darbu valsts iestādē ar iespēju iegūt daudzpusīgu profesionālo pieredzi

- valsts pārvaldē noteikto atalgojumu (sākot no 940 EUR līdz 1287 EUR pirms nodokļu nomaksas) un sociālās garantijas

- labus darba apstākļus un atsaucīgu kolektīvu

- profesionālās pilnveidošanās un izglītošanās iespējas

Aizpildītu konkursa pretendenta aptaujas lapu (atrodas mājaslapā www.vamoic.gov.lv sadaļā "Vakances"), motivācijas vēstuli un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas līdz 2017. gada 19. februārim (ieskaitot) sūtīt Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centram Ernestīnes ielā 34, Rīgā, LV-1046, vai uz e-pasta adresi liga.riemere@vamoic.gov.lv. Tālr. uzziņām 67301116.

Ar pretendentiem, kurus aicināsim uz pārrunām, sazināsimies nedēļas laikā pēc pieteikšanās beigu termiņa.

Lūdzam ievērot, ka par konkursa rezultātiem informēsim tikai uz interviju uzaicinātos pretendentus.


OP 2017/30.AKK9

AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA izsludina atklātu konkursu uz vakanto ierēdņa amatu - Juridiskā departamenta Privāto tiesību nodaļas vecākais/-ā referents/-e

Pretendentam izvirzītās prasības:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- atbilstība likuma "Par valsts noslēpumu" 9. panta prasībām

- akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnēs

- vēlama jurista darba pieredze privāto tiesību jomā

- labas angļu valodas zināšanas (pretendentiem būs jākārto angļu valodas tests)

- atbildības izjūta un precizitāte

- spēja darboties komandā, bet vienlaicīgi arī spēja patstāvīgi veikt uzticētos uzdevumus

- labas datorprogrammu lietotājprasmes (MS Office programmas)

Galvenie pienākumi:

- izstrādāt un izvērtēt līgumus privāto tiesību jomā

- izstrādāt un izvērtēt publisko iepirkumu līgumus

- izstrādāt dokumentu projektus un sniegt atzinumus, kas saistīti ar privāto tiesību jautājumiem

- izstrādāt un izvērtēt vienošanās dokumentus valsts pārvaldes jomā

- piedalīties iepirkumu komisijās un darba grupās, kas saistītas ar privāto tiesību jautājumiem

- konsultēt juridiskajos jautājumos nodaļas kompetences ietvaros

Mēs piedāvājam:

- iespēju veikt atbildīgu un interesantu jurista darbu valsts pārvaldē

- iespēju paplašināt zināšanas un profesionālās iemaņas

- iespēju strādāt zinošu profesionāļu komandā

- sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam, mēnešalgu no 793 EUR līdz 1131 EUR atkarībā no profesionālās pieredzes (pirms nodokļu nomaksas) un veselības apdrošināšanu

Konkursa pretendenta pieteikums un aptaujas lapa, CV, motivācijas vēstule un augstākās izglītības apliecinoša dokumenta kopija 15 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" jāiesniedz vai jānosūta Aizsardzības ministrijas Personāla attīstības departamenta Personāla nodaļai K. Valdemāra ielā 10/12, Rīgā, LV-1473, vai jānosūta uz e-pasta adresi vakances@mod.gov.lv.

Konkursa pretendenta pieteikuma un aptaujas lapa pieejama http://www.mod.gov.lv/Papildriki/Vakances.aspx.

Uzziņas pa tālruni 67335268, 67335200.

Amatu konkursu rezultāti

OP 2017/30.AKR1

Valsts valodas centrs paziņo, ka 2017.gada 6.janvārī oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" izsludinātais konkurss uz vakanto Valodas kontroles departamenta Valodas kontroles Rīgas reģiona nodaļas vecākā inspektora ierēdņa amatu noslēdzies bez rezultāta.


OP 2017/30.AKR2

Valsts meža dienests paziņo, ka konkursa kārtībā Rīgas reģionālās virsmežniecības Ādažu nodaļas mežziņa amatā no 2017.gada 1.februāra iecelts GUSTAVS STRAUPMANIS.


OP 2017/30.AKR3

Veselības inspekcija informē, ka 2017.gada 13.janvārī oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" izsludinātais atkārtotais konkurss uz vakanto Veselības aprūpes uzraudzības un kontroles departamenta Zāļu uzraudzības un kontroles nodaļas inspektora valsts civildienesta ierēdņa amatu (trīs amata vietas uz nenoteiktu laiku) noslēdzies bez rezultāta.


OP 2017/30.AKR4

Veselības inspekcija informē, ka 2017.gada 13.janvārī oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" izsludinātais konkurss uz vakanto Veselības aprūpes uzraudzības un kontroles departamenta Ārstniecības iestāžu kontroles nodaļas inspektora valsts civildienesta ierēdņa amatu (divas amata vietas uz nenoteiktu laiku) noslēdzies bez rezultāta.


OP 2017/30.AKR5

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija paziņo, ka konkursa kārtībā Vides aizsardzības departamenta Ūdens resursu nodaļas vecākā referenta valsts civildienesta ierēdņa amatā uz noteiktu laiku no 2017.gada 6.februāra iecelts DĀVIS KALNIŅŠ.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)