Laidiens: 28.12.2017., Nr. 257

Uzaicinājumi uz tiesu

OP 2017/257.UT1

Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesa paziņo, ka 2018.gada 8.februārī plkst.13.30 Rīgā, Baložu ielā 14, 34.zālē, tiks skatīta civillieta SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" prasībā pret Jāni Vēžnieku par parāda piedziņu. Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesa uzaicina atbildētāju JĀNI VĒŽNIEKU, dzim. 1988. gada 19.aprīlī, ierasties uz tiesas sēdi. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2017/257.UT2

Latvijas Republikas Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesa aicina ZEESHAN ZEESHAN, dzīvesvieta: 24 Geoffrey Keating Road, Dublin 8, Īrija, ierasties uz slēgtu tiesas sēdi 2018. gada 7. februārī plkst. 9.50 Jēzusbaznīcas ielā 6, Rīgā, LV-1050 (515.tiesas zāle), kā atbildētāju civillietā Nr. C32342616 Kristīnes Indriksones prasībā pret Zeeshan Zeeshan par laulības šķiršanu. Tiesā jāierodas, ņemot līdzi personu apliecinošu dokumentu. Informējam, ka neierašanās gadījumā civillieta var tikt izskatīta bez jūsu klātbūtnes.

Saskaņā ar Civilprocesa likuma 55. panta astoto punktu norādām, ka lietas dalībniekam, kurš nepārvalda valsts valodu, no 01.08.2016. ir pienākums pašam nodrošināt tulka palīdzību, izņemot Civilprocesa likumā noteiktos gadījumus. Lietas dalībniekam ir pienākums nodrošināt tulka palīdzību arī ekspertiem vai lieciniekiem, kas izsaukti pēc viņa lūguma, ja eksperts vai liecinieks nepārvalda tiesvedības valodu.


OP 2017/257.UT3

Saldus rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta Mārtiņa Melbikša pieteikumā par tiesību atzīšanu uzaicinājuma kārtībā un īpašuma tiesību atzīšanu uz būvēm. Saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā" 22. pantu aicinām personas, kurām ir kādi iebildumi pret Mārtiņa Melbikša prasību par tiesību dzēšanu uzaicinājuma kārtībā un īpašuma tiesību atzīšanu uz būvēm, saimniecības ēku, kadastra apz. 84010020133005, kas atrodas adresē: Mazā iela 3, Saldus, Saldus novads, un dzīvojamo māju kadastra apz. 84010020133004, kas atrodas Mazajā ielā 3, Saldū, Saldus novadā, iesniegt tos tiesā triju mēnešu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas.


OP 2017/257.UT4

Rēzeknes tiesā ir saņemts Aivara Sļadzevska pieteikums par tiesību dzēšanu uzaicinājuma kārtībā un īpašuma tiesību uz nekustamo īpašumu ar kadastra apzīmējumiem 68170030143001, 68170030143002, 68170030143003, 68170030143004 un 68170030143005, kas atrodas Domes ielā 33, Zilupē, Zilupes novads, nostiprināšanu zemesgrāmatā. Tiesa uzaicina personas, kurām ir kādi iebildumi pret šo pieteikumu vai tiesības uz minēto nekustamo īpašumu, pieteikt tos tiesai trīs mēnešu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas. Ja tās nebūs pieteiktas trīs mēnešu laikā no publikācijas dienas, visas termiņā nepieteiktās tiesības tiks atzītas par spēkā neesošām.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)