Laidiens: 28.12.2017., Nr. 257 (6084)

Amatu konkursu ziņas

Amatu konkursi

OP 2017/257.AKK1

Finanšu ministrija (reģ. Nr. 90000014724) izsludina konkursu uz amatu:

Ja vēlies iegūt unikālu pieredzi, ja vēlies izmantot savas zināšanas un pieredzi, strādājot valsts pārvaldes iestādē, tad pievienojies Finanšu ministrijas enerģiskajam un radošajam kolektīvam, kurš šobrīd meklē jaunu kolēģi

Finanšu ministrijas komandā nepieciešams enerģisks, jauniem izaicinājumiem gatavs kolēģis uz šādu vakanto amatu - Finanšu un darbības nodrošinājuma departamenta Ārvalstu finansēto projektu ieviešanas nodaļas vecākais/ā referents/-e

Finanšu un darbības nodrošinājuma departaments ir struktūrvienība, kas nodrošina ministrijas kā resora vienota finanšu vadības procesa koordināciju un īstenošanu, resora ar budžeta plānošanu un izpildi saistītu jautājumu risināšanu, ministrijas īstenoto ārvalstu finansēto projektu ieviešanu, preču iegādi un pakalpojumu saņemšanu saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, kā arī nodrošinot ministrijas informācijas tehnoloģijas infrastruktūras darbību un attīstību.

Ja tev ir:

- augstākā akadēmiskā vai augstākā profesionālā izglītība sociālajās zinātnēs, ekonomikā vai tiesību zinātnē

- pieredze valsts budžeta iestādē budžeta plānošanas un uzskaites jomā tiks uzskatīta par priekšrocību

- zināšanas un izpratne par valsts pārvaldes darbības principiem

- tiesiskā regulējuma pārzināšana publisko iepirkumu jomā

- prasmes tiesību aktu projektu piemērošanā un atzinumu sagatavošanā

- darba organizēšanas, koordinācijas un vadīšanas prasmes

- spēja strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos

- labas angļu valodas zināšanas

- datora lietotāja līmeņa prasmes (laba MS Office pārzināšana)

pievienojies Finanšu un darbības nodrošinājuma departamenta kolektīvam un mēs tev uzticēsim uzdevumus, kas saistīti ar sekmīgu Finanšu ministrijas ārvalstu finansēto projektu ieviešanas īstenošanu

Pievienojies mūsu kolektīvam, jo mēs piedāvājam:

- karjeru vadošajā valsts pārvaldes iestādē finanšu nozarē

- darbu pie viena no labākajiem un stabilākajiem darba devējiem Latvijā

- stabilu atalgojumu (darbinieka amatam noteikts 44. saimes "Ārvalstu finanšu instrumentu vadība" II B līmenis un 10. mēnešalgu grupa)

- un galvenais - profesionālu un atsaucīgu kolēģu komandu

Pieteikuma vēstuli, Curriculum Vitae (CV), augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, dokumentu par izglītības akadēmisko atzīšanu Latvijā, ja izglītība iegūta ārzemēs, un citus pretendenta kvalifikāciju apliecinošus dokumentus, lūdzam sūtīt 20 dienu laikā no šī sludinājuma publicēšanas Finanšu ministrijas Personālvadības departamentam Smilšu ielā 1, Rīgā, LV-1919, e-pasta adrese: pasts@fm.gov.lv.

Papildu informāciju tu atradīsi Finanšu ministrijas interneta vietnē http://www.fm.gov.lv/lv/karjera/vakances. Zvani mums, ja tev ir neskaidrības vai jautājumi, pa tālruni 67095611.

Pamatojoties uz Fizisko personas datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu, Finanšu ministrija informē, ka:

1) jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;

2) iepriekš minētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Finanšu ministrija, kontaktinformācija: Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919.


OP 2017/257.AKK2

Valsts vides dienesta (reģ. Nr. 900000170078) Madonas reģionālā vides pārvalde izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amata vietu - vecākais eksperts Atļauju daļā (viena amata uz nenoteiktu laiku)

Prasības pretendentiem/-ēm:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība inženierzinātnē ar specializāciju vides zinātnē

Nepieciešamās zināšanas:

* zināšanas par sadedzināšanas iekārtu darbību, gaisu piesārņojošo vielu aprēķināšanu, emisiju izkliedes programmām

* zināšanas par dažādu ražošanas iekārtu tehnoloģijām

* zināšanas par notekūdeņu attīrīšanas iekārtu uzbūvi un darbības principiem

* zināšanas par atkritumu apsaimniekošanu

* izpratne par ķīmiskajām vielām, REACH u. c.

- labas komunikācijas un sadarbības prasmes

- prasme strādāt ar liela apjoma informāciju, spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus savas kompetences robežās

- augsta atbildības izjūta

- prasme sagatavot galvenajos amata pienākumos minētos administratīvos aktus

- vides aizsardzības normatīvo aktu prasību pārzināšana tiks uzskatīta par priekšrocību un darba pieredze valsts pārvaldes iestādē tiks uzskatīta par priekšrocību

- labas datora lietošanas prasmes

- vēlamas svešvalodas zināšanas

Galvenie amata pienākumi:

- sagatavot C kategorijas apliecinājumus, atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā

- izvērtēt gaisu piesārņojošo vielu un smaku emisiju limitu projektus

- sagatavot dabas resursu lietošanas atļaujas

- sagatavot ūdens resursu lietošanas atļaujas

- sagatavot tehniskos noteikumus, nosakot vides aizsardzības un dabas aizsardzības prasības paredzētajai darbībai

- sagatavot paredzamās darbības ietekmes uz vidi sākotnējos izvērtējumus

Piedāvājam:

- interesantu un atbildīgu darbu

- vērtīgu pieredzi, profesionālās izaugsmes iespējas

- atalgojumu, sākot no 560 EUR pirms nodokļu nomaksas, un sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam

Pieteikuma dokumentus (motivācijas vēstuli, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas) ar norādi "Konkursam" sūtīt pa pastu VVD Madonas reģionālajai vides pārvaldei, adrese: Blaumaņa iela 7, Madona, Madonas novads, LV-4801, vai uz e-pasta adresi madona@madona.vvd.gov.lv vai iesniegt personīgi 11. kabinetā 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Informācija pa tālr. 64807451 vai 29417895.


OP 2017/257.AKK3

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (RTA) izsludina konkursu uz šādiem amatiem:

- uz docenta amatu Valodniecības nozarē (apakšnozare - Ģermāņu valodniecība) - 1 vieta

- uz zinātniskā asistenta amatu RTA Ekonomikas un pārvaldības fakultātes Biznesa un sabiedrības procesu pētniecības centrā Vadībzinātnes nozarē (apakšnozare - Uzņēmējdarbības vadība) - 1 vieta

Pretendentiem izvirzītās prasības, iesniedzamo dokumentu saraksts un iesniegšanas termiņi atrodami Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas mājaslapā www.rta.lv sadaļā "Vakances".


OP 2017/257.AKK4

Piedāvājam darbu valsts pārvaldes iestādē, kas atbild par valstī nozīmīgāko sociālo, ekonomisko un demogrāfisko rādītāju aprēķināšanu. Ja esat gatavs/-a jauniem izaicinājumiem un vēlaties augt profesionāli, aicinām pievienoties Centrālās statistikas pārvaldes (reģistrācijas Nr.90000069830) kolektīvam!

Piedāvātais amats - Informātikas departamenta Informātikas tehniskās daļas datortehniķis

Mēs piedāvājam:

- mēnešalgu pirms nodokļu nomaksas 835-900 euro, atbilstoši profesionālajai pieredzei, sociālās garantijas, tai skaitā veselības apdrošināšanu

- profesionālo izaugsmi

- atsaucīgu un draudzīgu kolektīvu

- interesantu un atbildīgu darbu valsts pārvaldē

- darbavietu Rīgas centrā

Pamatpienākumi:

- uzstādīt, konfigurēt, pārvietot un noņemt datortehniku

- diagnosticēt un novērst kļūmes datortehnikas darbībā

- veikt vienkāršus datortehnikas remontdarbus

- novērtēt vienkārša lokālā datortīkla un interneta pieslēguma atbilstību datorlietotāju vajadzībām, veikt tīkla paplašināšanu

- veikt lokālo stabilizēto barošana tīklu uzturēšanu

- sniegt konsultācijas un palīdzību Pārvaldes un reģionālo datu savākšanas un apstrādes centru lietotājiem

Prasības pretendentam/-ei:

- nozarei atbilstoša augstākā vai vidējā profesionālā izglītība

- pieredze specialitātē vai profesijā ilgāka par gadu

- ja latviešu valoda nav dzimtā, valsts valodas prasme ne zemāka kā C līmeņa 1. pakāpē

- Windows vides pārzināšana

- izpratne pār datortehnikas komplektēšanu no komponentēm

- vēlama C zemsprieguma elektrodrošības grupas apliecība

- labas sadarbības un komunikācijas prasmes

- prasme plānot savu darbu un sadalīt prioritātes

Pieteikuma dokumentus - izvērstu motivācijas vēstuli un Curriculum Vitae -, kas apliecina pretendenta iepriekšējo darba pieredzi, iegūtās zināšanas un prasmes, iesniegt personīgi CSP Personāla daļā Rīgā, Lāčplēša ielā 1 vai nosūtīt pa pastu (LV-1301), vai uz e-pasta adresi personals@csb.gov.lv 20 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Konsultācijas pa tālruni 67366792.

Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks uzaicināti uz konkursa otro kārtu.


OP 2017/257.AKK5

Piedāvājam darbu valsts pārvaldes iestādē, kas atbild par valstī nozīmīgāko sociālo, ekonomisko un demogrāfisko rādītāju aprēķināšanu. Ja esat gatavs/-a jauniem izaicinājumiem un vēlaties augt profesionāli, aicinām pievienoties Centrālās statistikas pārvaldes (reģistrācijas Nr. 90000069830) kolektīvam!

Piedāvātais amats - Cenu statistikas departamenta Ražotāju cenu indeksu daļas referents (uz noteiktu laiku)

Mēs piedāvājam:

- mēnešalgu pirms nodokļu nomaksas 675-750 euro, atbilstoši profesionālajai pieredzei, sociālās garantijas, tai skaitā veselības apdrošināšanu

- interesantu un atbildīgu darbu valsts pārvaldē

- atsaucīgu un draudzīgu kolektīvu

- profesionālo izaugsmi

- darbavietu Rīgas centrā

Pamatpienākumi:

- piedalīties ražotāju cenu indeksu aprēķināšanā (datu kvalitātes pārbaude, metodoloģijas pārzināšana un pilnveidošana)

- analizēt informāciju un sagatavot publicēšanai

Prasības pretendentam/-ei:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ekonomikā vai tai tuva profila

- vēlama darba pieredze ar ekonomiku saistītā jomā

- labas datora lietošanas prasmes (MS Office aplikācijas: Excel, Word, Access)

- labas angļu un krievu valodas zināšanas

- matemātikas zināšanas

- labas sadarbības un komunikācijas prasmes

Pieteikuma dokumentus - izvērstu motivācijas vēstuli un Curriculum Vitae -, kas apliecina pretendenta iepriekšējo darba pieredzi, iegūtās zināšanas un prasmes, apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām (veidlapa ir pieejama elektroniskā veidā CSP mājaslapā www.csb.gov.lv sadaļā "Darba piedāvājumi") iesniegt CSP Personāla daļā Rīgā, Lāčplēša ielā 1, vai atsūtīt pa pastu (LV-1301), vai uz e-pasta adresi personals@csb.gov.lv 10 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Konsultācijas pa tālruni 67366792.

Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks uzaicināti uz konkursa otro kārtu.


OP 2017/257.AKK6

Pārtikas un veterinārais dienests (reģistrācijas Nr. LV90000064301) ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas organizē un veic pārtikas aprites un veterinārās valsts uzraudzības un kontroles funkcijas atbilstoši šo nozaru valsts politikai.

Pārtikas un veterinārais dienests izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amatu - Veterinārās uzraudzības departamenta Veterināro zāļu reģistrācijas daļas vecākais eksperts (viena amata vieta uz nenoteiktu laiku) (darbavieta Peldu ielā 30, Rīgā)

Nepieciešamās profesionālās un personības kompetences:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- augstākā izglītība (bakalaura vai maģistra grāds) veterinārmedicīnā vai farmācijā

- vēlama pieredze darbā ar zālēm vai veterinārajām zālēm

- datorlietotāja prasmes (MS Office) līmenī, kas ir atbilstošas kvalitatīvai darba pienākumu veikšanai un prasme strādāt ar biroja programmatūru

- teicamas latviešu valodas zināšanas

- angļu valodas zināšanas līmenī, kas ļauj piedalīties darba grupās un paust savu viedokli, kā arī izmantot dokumentus un literatūru darbības jomā

- prasme veikt vairākus pienākumus vienlaicīgi, plānot darba laiku veicamo uzdevumu izpildei, strādāt saspringtās situācijās un ierobežotā laikā

- spēja operatīvi veikt liela apjoma informācijas analītisku apstrādi un būtiskāko datu akcentēšanu, izdarīt atbilstošus secinājumus

- izpratne par valsts pārvaldes darbību

- pārzināt un prast pielietot praktiskajā darbībā saistošos normatīvos aktus

- ļoti laba komunikāciju prasme

Pārtikas un veterinārais dienests nodrošinās šādus pamatpienākumus:

- veterināro zāļu novērtēšana

- sadarbība ar Eiropas Zāļu aģentūru

- darbs ar Latvijas veterināro zāļu reģistru

Kļūstot par vienu no mūsu komandas, iegūsi:

- interesantu, atbildīgu un dinamisku darbu valsts pārvaldē

- pieredzi un zināšanas veterināro zāļu novērtēšanā un reģistrācijā

- iespēju paplašināt zināšanas un gūt praktisku pieredzi valsts pārvaldē

- darbu atsaucīgu kolēģu kolektīvā

- atalgojumu atbilstoši 10. mēnešalgu grupai, normatīvajos aktos noteiktās sociālās garantijas un veselības apdrošināšanas polisi

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un izglītību apliecinoša dokumenta kopiju 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" lūdzam nosūtīt vai iesniegt Pārtikas un veterinārā dienesta Personāla vadības daļai Peldu ielā 30, Rīgā, LV-1050, vai elektroniski nosūtīt uz e-pasta adresi personals@pvd.gov.lv ar norādi "VUD Veterināro zāļu reģistrācijas daļas vecākais eksperts". Tālrunis uzziņām 67027529.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu, Pārtikas un veterinārais dienests informē, ka:

1) jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi;

2) iepriekš minētais jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Pārtikas un veterinārais dienests, kontaktinformācija: Peldu iela 30, Rīga, LV-1050.


OP 2017/257.AKK7

Maksātnespējas administrācija izsludina atklātu konkursu uz valsts civildienesta ierēdņa amatu - DEPARTAMENTA DIREKTORS/-E (uz nenoteiktu laiku) Pirmajā uzraudzības departamentā

Prasības pretendentiem/-ēm:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- otrā līmeņa augstākā izglītība tiesību zinātņu jomā vai otrā līmeņa augstākā izglītība finanšu, ekonomikas jomā

- vismaz 2 gada pieredze valsts vai pašvaldību institūcijās darbā ar juridiskajiem dokumentiem

- vēlama pieredze vadītāja amatā

- labas zināšanas normatīvo aktu piemērošanā un administratīvajā darbā

- spēja patstāvīgi organizēt savu un pārziņā esošās struktūrvienības darbu

- prasme pastāvīgi plānot īstermiņā un vidējā termiņā, sakārtot un organizēt darbus prioritārā secībā

- prasme patstāvīgi un operatīvi pieņemt lēmumus un koordinēt veicamos darbus paaugstinātas intensitātes un ierobežota laika apstākļos

- spēja ilgstoši saglabāt augstu uzmanības pakāpi, ātra uztveršanas spēja, prasme atlasīt būtisko un noformulēt viedokli

- spēja uztvert liela apjoma informāciju, to atlasīt un analizēt

- vēlamas divu svešvalodu zināšanas

- ļoti labas iemaņas lietot datortehniku, tajā skaitā Microsoft biroja programmatūras piemērošanā

Amata pienākumi:

- vadīt Pirmā uzraudzības departamenta darbu, plānot, organizēt un noteikt uzdevumus, kontrolēt to izpildi

- nodrošināt departamenta kompetencē esošo normatīvo aktu izstrādi

- nodrošināt administratoru, uzraugošo personu un citu maksātnespējas procesā iesaistīto personu darbības atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām maksātnespējas procesā un tiesiskās aizsardzības procesā uzraudzību

- nodrošināt administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšanu un administratīvo sodu uzlikšanu Maksātnespējas administrācijas vārdā

- nodrošināt valsts interešu pārstāvību maksātnespējas procesos un tiesiskās aizsardzības procesos

Mēs piedāvājam:

- interesantu darbu un atsaucīgu kolektīvu

- profesionālās un karjeras izaugsmes iespējas

- mēnešalgu, sākot no 1450 EUR (pirms nodokļu nomaksas)

Gaidām jūsu pieteikuma vēstuli, profesionālās darbības aprakstu (CV) un izglītību apliecinoša dokumenta kopiju 10 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Adrese: Maksātnespējas administrācija, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, LV-1050, tālr. 67099111, fakss 67099118, e-pasta adrese: konkurss@mna.gov.lv.

Pamatojoties uz Fizisko personas datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu, informējam, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi.


OP 2017/257.AKK8

Satiksmes ministrija izsludina konkursu uz vakanto Investīciju departamenta Investīciju programmu vadības sistēmas nodaļas vecākā eksperta, ES fondu plānotāja ierēdņa amatu (uz nenoteiktu laiku)

Prasības pretendentiem/-ēm:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- augstākā akadēmiskā vai augstākā profesionālā izglītība sociālajās zinātnēs vai inženiertehniskajās zinātnēs

- vēlama pieredze Eiropas Savienības (turpmāk - ES) fondu vai citu ārvalstu finanšu avotu, t. sk. finanšu instrumentu, ieviešanā un vadībā

- vēlama 2 gadu pieredze darbā valsts pārvaldē pēdējo 5 gadu laikā

- vēlama pieredze attīstības plānošanas dokumentu izstrādē

- zināšanas un izpratne par ES institūcijām, darbības principiem, lēmumu pieņemšanas procesu

- labas angļu valodas zināšanas

- prasme identificēt un klasificēt riskus

- darba organizēšanas un koordinācijas prasmes

- prezentācijas prasmes, pārliecināšanas un argumentācijas prasmes

- analītiskā domāšana un orientācija uz rezultātu

- prasme strādāt ar datoru

Būtiskākie darba pienākumi:

- piedalīties Eiropas Savienības daudzgadu budžeta un investīciju plānošanas perioda pēc 2020. gada plānošanā

- apzināt un analizēt Eiropas Savienības un citu ārvalstu finanšu atbalsta pasākumu atbilstību nozares attīstības mērķu īstenošanai, kā arī informēt un konsultēt potenciālos nozares finansējuma saņēmējus par pieejamo un plānoto atbalsta pasākumu nosacījumiem

- piedalīties citu finansējuma avotu (finanšu instrumentu u. tml.) piesaistē nozares attīstības mērķu īstenošanai

- strādāt ar dokumentiem angļu valodā un līdzdarboties sanāksmēs, kas notiek angļu valodā

Amats klasificēts 44. saimes III B līmenī (12. mēnešalgu grupa).

Informējam, ka pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas konkursa 1. kārtā sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas konkursa 2. kārtai.

Motivēta pieteikuma vēstule un CV ar izglītību apliecinošo dokumentu kopijām jāiesniedz 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas izdevumā "Latvijas Vēstnesis", nosūtot pa pastu Satiksmes ministrijas Administratīvā departamenta Cilvēkresursu un darbības nodrošināšanas nodaļai vai elektroniski:

Adrese: Rīga, Gogoļa iela 3, 378. kabinets; e-pasta adrese: satiksmes.ministrija@sam.gov.lv. Tālr. uzziņām 67028218.


OP 2017/257.AKK9

Satiksmes ministrija izsludina konkursu uz vakantu ierēdņa amatu - Satiksmes ministrijas Investīciju departamenta Valsts autosatiksmes un pašvaldību infrastruktūras attīstības projektu nodaļas vecākais eksperts, programmu koordinators (uz nenoteiktu laiku)

Prasības pretendentiem/-ēm:

- augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālajās zinātnēs vai inženiertehniskajās zinātnēs

- vēlama pieredze darbā valsts pārvaldē 2 gadu periodā pēdējo 5 gadu laikā

- vēlama pieredze Eiropas Savienības (turpmāk - ES) fondu vai citu ārvalstu finanšu avotu, t.sk. finanšu instrumentu ieviešanā un vadībā

- izpratne par normatīvo aktu un politikas plānošanas dokumentu izstrādi un ieviešanu

- darba organizēšanas un koordinācijas prasmes

- prezentācijas prasmes, pārliecināšanas un argumentācijas prasmes

- prasme identificēt un klasificēt riskus

- labas angļu valodas zināšanas

- prasme strādāt ar datoru

- izpratne par valsts pārvaldes principiem

- analītiskā domāšana, iniciatīva un orientāciju uz rezultātu

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

Būtiskākie amata pienākumi:

- uzraudzīt un analizēt ES fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda 6.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt reģionālo mobilitāti, uzlabojot valsts reģionālo autoceļu kvalitāti", 6.1.5. specifiskā atbalsta mērķa "Valsts galveno autoceļu rekonstrukcija, nestspējas palielināšana" un 2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot elektronisko sakaru infrastruktūras pieejamību lauku teritorijās" īstenošanas procesu un rezultātu sasniegšanu

- nodrošināt plānošanas dokumentu izstrādi un aktualizēšanu

- apkopot, analizēt un izvērtēt informāciju par projektu īstenošanu elektronisko sakaru un satiksmes infrastruktūras attīstības jomā

- nodrošināt dalību sanāksmes, kas notiek angļu valodā

- atbilstoši specifisko atbalstu mērķu specifikai apkopot un analizēt nozares attīstības tendences

- izvērtēt TEN-T tīkla, Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (turpmāk - EISI), kā arī citu Latvijā pieejamo ārvalstu un starpvaldību finanšu instrumentu iespējas transporta nozares projektu sagatavošanai un ieviešanai elektronisko sakaru un valsts autoceļu infrastruktūras attīstības jomā un informēt potenciālos atbalsta saņēmējus par iespējamā atbalsta saņemšanu un tā nosacījumiem

Amats klasificēts 44. saimes III B līmenī (12. mēnešalgu grupa)

Informējam, ka pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas konkursa 1. kārtā sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas konkursa 2. kārtai.

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas nosūtīt pa pastu vai elektroniski, vai iesniegt Satiksmes ministrijas Administratīvā departamenta Cilvēkresursu un darbības nodrošināšanas nodaļā 20 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Adrese: Rīga, Gogoļa iela 3, 378.kabinetā; e-pasta adrese: satiksmes.ministrija@sam.gov.lv. Tālr. uzziņām 67028218.


OP 2017/257.AKK10

Satiksmes ministrija izsludina konkursu uz vakanto Investīciju departamenta TEN-T tīkla infrastruktūras attīstības projektu nodaļas vecākā eksperta, programmu koordinatora ierēdņa amatu (uz noteiktu laiku)

Prasības pretendentiem/-ēm:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- augstākā akadēmiskā vai augstākā profesionālā izglītība sociālajās zinātnēs vai inženiertehniskajās zinātnēs

- vēlama pieredze Eiropas Savienības (turpmāk - ES) fondu vai citu ārvalstu avotu, t. sk. finanšu instrumentu, ieviešanā un vadībā

- vēlama 2 gadu pieredze darbā valsts pārvaldē pēdējo 5 gadu laikā

- vēlamas zināšanas par ES institūcijām, darbības principiem, lēmumu pieņemšanas procesu

- labas angļu valodas zināšanas

- prasme identificēt un klasificēt riskus

- darba organizēšanas un koordinācijas prasmes

- prezentācijas prasmes, pārliecināšanas un argumentācijas prasmes

- analītiskā domāšana un orientācija uz rezultātu

- prasme strādāt ar datoru

Būtiskākie darba pienākumi:

Uzraudzīt un analizēt ES fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda 2014.-2020. gada plānošanas perioda 6.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti" un 6.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt drošu, efektīvu, augošam pārvadājumu apjomam atbilstošu starptautiskās lidostas "Rīga" infrastruktūras attīstību" īstenošanas procesu un rezultātu sasniegšanu, t. sk.:

- izstrādāt un aktualizēt plānošanas dokumentus un tiesību aktus

- piedalīties projektu iesniegumu atlasēs

- uzraudzīt specifisko atbalstu mērķu ieviešanu

- apkopot, analizēt un izvērtēt informāciju par projektu īstenošanu

Amats klasificēts 44. saimes III B līmenī (12. mēnešalgu grupa).

Informējam, ka pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas konkursa 1. kārtā sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas konkursa 2. kārtai.

Motivēta pieteikuma vēstule un CV ar izglītību apliecinošo dokumentu kopijām jāiesniedz 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas izdevumā "Latvijas Vēstnesis", nosūtot pa pastu Satiksmes ministrijas Administratīvā departamenta Cilvēkresursu un darbības nodrošināšanas nodaļai vai elektroniski:

Adrese: Rīga, Gogoļa iela 3, 378. kabinets; e-pasta adrese: satiksmes.ministrija@sam.gov.lv. Tālr. uzziņām 67028218.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)