Laidiens: 01.02.2017., Nr. 25 (5852)

Uzaicinājumi uz tiesu

OP 2017/25.UT1

Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr. C29519916/C-1752-17/18 akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" maza apmēra prasībā pret VILNI ZVIRGZDIŅU par naudas piedziņu. Atbildētājam Vilnim Zvirgzdiņam, dzim. 1969. gada 16. maijā, tiek paziņots, ka akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" maza apmēra prasība par naudas piedziņu tiks izskatīta rakstveida procesā 2017. gada 15. martā (bez lietas dalībnieku piedalīšanās). Atbildētājam Vilnim Zvirgzdiņam ir Civilprocesa likuma 74. pantā un Civilprocesa likuma 30.3 nodaļā noteiktās procesuālās tiesības, tai skaitā pieteikt noraidījumu tiesnesim, lūgt lietas iztiesāšanu tiesas sēdē. Civilprocesa likumā minētās civilprocesuālās tiesības, kas saistītas ar lietas sagatavošanu iztiesāšanai, kā arī noraidījuma pieteikšanu tiesnesim, puses ir tiesīgas izmantot ne vēlāk kā septiņas dienas pirms lietas izskatīšanas. Lietā pieņemto tiesas spriedumu atbildētājs Vilnis Zvirgzdiņš varēs saņemt, sākot no 2017. gada 15. marta plkst. 16.00, kas arī uzskatāms par sprieduma sastādīšanas datumu, Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas kancelejā Rīgā, Lomonosova ielā 10, 1. stāvā, 105. kabinetā. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.25 panta trešo daļu pēc puses rakstveida lūguma sprieduma norakstu var nosūtīt pa pastu.


OP 2017/25.UT2

Jelgavas tiesa paziņo, ka 2017.gada 22.martā plkst.10.00 Jelgavā, Dambja ielā 12, 2.stāvā, 215.zālē, tiks izskatīta civillieta Marinas Freitāgas prasībā pret AS "Swedbank", SIA "Fortum Jelgava" un Nataļju Astahovu par hipotēkas piedziņas dzēšanu zemesgrāmatā. Jelgavas tiesa uzaicina NATAĻJU ASTAHOVU, dzim. 1955.gada 20.jūnijā, ierasties uz tiesas sēdi. Neierašanās gadījumā lieta var tikt izskatīta bez atbildētājas klātbūtnes.


OP 2017/25.UT3

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā ir saņemts Svetlanas Savanovičas prasības pieteikums pret MAKSIMU SAVANOVIČU (MAXIM SAVANOVITCH) par laulības šķiršanu. Lūdzam atbildētāju Maksimu Savanoviču (Maxim Savanovitch), dzim. 1976.gada 23.aprīlī, ierasties uz tiesas sēdi 2017.gada 7.martā plkst.11.30 Rīgā, Abrenes ielā 3, 3.stāvā, 31.zālē. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez jūsu klātbūtnes.


OP 2017/25.UT4

Jelgavas tiesa paziņo, ka tiesas lietvedībā atrodas civillieta sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde" maza apmēra prasībā pret JURIJU MAZAJEVU par parāda piedziņu, kas tiks izskatīta rakstveida procesā, ja puses nelūgs lietas izskatīšanu tiesas sēdē. Tiesa nosaka JURIJAM MAZAJEVAM, dzim. 1958. gada 2. augustā, termiņu rakstveida paskaidrojumu iesniegšanai 30 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas. Paskaidrojumu neiesniegšana nav šķērslis sprieduma taisīšanai lietā. Sprieduma norakstu varēs saņemt Jelgavas tiesas kancelejā Jelgavā, Dambja ielā 12, 2017. gada 11. maijā.


OP 2017/25.UT5

ZIGMUNDS CERBULIS, pēdējā zināmā dzīvesvietas adrese: Tvaika iela 34-66, Rīga, tiek aicināts ierasties uz tiesas sēdi 2017. gada 13. martā plkst. 9.30 Rīgā, Jēzusbaznīcas ielā 6, 4. stāvā, 417. zālē, kā atbildētājs civillietā Nr. C32278316 Rīgas pilsētas pašvaldības maza apmēra prasībā pret Zigmundu Cerbuli par naudas piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta var tikt izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2017/25.UT6

SAMĪRA KRAUČA, dzim. 1997. gada 18. oktobrī, pēdējā zināmā dzīvesvieta: "Kūkas Nr.1"-11, Kūkas, Kūku pagasts, Krustpils novads, tiek aicināta ierasties uz tiesas sēdi Jēkabpils rajona tiesā Jēkabpilī, Brīvības ielā 126, 3. zālē, 2017. gada 28. martā plkst. 10.00 kā atbildētāja civillietā Nr. C16113416 par aizgādības tiesību atņemšanu (prasītāja Krustpils novada bāriņtiesa). Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētājas klātbūtnes.


OP 2017/25.UT7

Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesa aicina ierasties LEILU PAHLERI, dzim. 1970. gada 2. septembrī, uz tiesas sēdi 2017.gada 23. martā plkst. 11.00 Rīgā, Jēzusbaznīcas ielā 6, 5. stāvā, 517. zālē, civillietā Nr. C32 2684 16 (C-0858/9) LAS "Latvijas Krājbanka" prasībā pret Leilu Pahleri par ķīlas tiesību realizēšanu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētājas klātbūtnes.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)