Laidiens: 15.12.2017., Nr. 249 (6076)

Izsoles

OP 2017/249.IZ1

Izsole

Rīgas apgabaltiesas zvērināts tiesu izpildītājs Rihards Vaivods, amata vieta: Rīgas apgabaltiesas iecirknis Nr.44, prakses vieta: Rīga, Lāčplēša iela 75, pirmajā izsolē pārdod Ervīnam Žukam piederošo 1/2 domājamo daļu no nekustamā īpašuma - trīsistabu dzīvokļa Nr.20 ar kopējo dzīvokļa platību 59,78 m2 un pie dzīvokļa piederošās 5978/293816 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala -, kas atrodas Rīgā, Malienas ielā 64, kadastra numurs 0100 903 0312. Piedzinējs - AS "Money Express Credit", Lāčplēša iela 88-1, Rīga. Pārdodamās 1/2 domājamās daļas no nekustamā īpašuma novērtējums/sākumcena - EUR 14 300,00. Izsoles solis - EUR 300,00. Nekustamā īpašuma izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2018.gada 8.janvārim ir jāiemaksā nodrošinājuma summa EUR 1430,00 apmērā zvērināta tiesu izpildītāja Riharda Vaivoda, reģ. Nr.21077510117, depozīta kontā Nr. LV77 TREL  9199 0340 0100 0, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot - par izsoli un nekustamā īpašuma adresi, kā arī jālūdz tiesu izpildītājs autorizēt dalību izsolē. Izsoles sākuma datums - 2017.gada 19.decembris, izsoles noslēguma datums un laiks - 2018.gada 18.janvāris plkst. 13.00. Tālrunis uzziņām 67467179. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/249.IZ2

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.81 zvērināts tiesu izpildītājs Rolands Veinbergs, prakses vieta: Elizabetes iela 51-10, Rīga, pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder Initai Puriņai. Piedzinēji - Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde, Terēzes iela 5, Rīga, LV-1012; SIA "Rīgas namu pārvaldnieks", Aleksandra Čaka iela 42, Rīga, LV-1011.Tiks izsolīts nekustamais īpašums - neapdzīvojamā telpa Nr.603 un pie tās piederošās kopīpašuma 18143/130850 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes gabala -, kas atrodas Zvaigžņu ielā 22, Rīgā, kadastra numurs 01009191933, reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.21228-603. Nekustamā īpašuma novērtējums: EUR 3100,00. Izsoles sākumcena: EUR 3100,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis: EUR 50,00. Izsoles sākums: 2017.gada 21.decembrī. Izsoles noslēgums: 2018.gada 22.janvārī pulksten 13.00.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, ir jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma, maksājuma mērķī norādot nekustamā īpašuma adresi, zvērināta tiesu izpildītāja Rolanda Veinberga (reģ. Nr. LV14027012712) depozīta kontā Nr. LV32TREL9199064001000, Valsts kase, kods TRELLV2X, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz tiesu izpildītājs autorizēt dalību izsolē līdz 2018.gada 10.janvārim. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/249.IZ3

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.84 zvērināts tiesu izpildītājs Ginters Hmeļevskis (prakses vieta: Rīgā, Tērbatas ielā 53-4, LV-1011) rīko 2.izsoli Sanitai Justei-Beitānei piederošajam nekustamajam īpašumam "Birztalītes", Glāznieki, Suntažu pagasts, Ogres novads, kadastra Nr.74880060417. Piedzinēji: SIA "Rīgas Namu pārvaldnieks" (A.Čaka iela 42, Rīga); Ogres novada pašvaldības Suntažu pagasta pārvalde (Tautas nams, Suntaži, Ogres novads). Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala 2270 m2 platībā, vienģimenes dzīvojamās mājas (kad.apz.74880060417001), 48,8 m2 platībā un 4 palīgēkām (kad. apz. 74880060417002, 74880060417003, 74880060417004, 74880060417005) ar kopējo platību 57,7 m2. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 2600,00. Otrās izsoles sākumcena - 1950,00 EUR. Izsoles solis - EUR 50,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli (21%). Izsole sāksies 19.12.2017. un noslēgsies 18.01.2018. plkst. 13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 08.01.2018. jāiemaksā nodrošinājuma summa 260,00 EUR ZTI Gintera Hmeļevska, reģ. Nr.06017211005, depozīta kontā Nr. LV29TREL9199066001000, Valsts kase, kods TRELLV22, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgums autorizēt dalību izsolē. Tālr. uzziņām 67285737, 20388850. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/249.IZ4

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.83 zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Jonas, prakses vieta: Rīga, Brīvības iela 68-15, pirmajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) pārdod nekustamo īpašumu, kas pieder SIA "Elizabete Garden Residence" (Elizabetes iela 4-1, Rīga). Piedzinējs: OÜ "Capital Gate Group" (Tartu maantee 25-21, Tallina, Igaunija). Izsolāmais īpašums ar kadastra apzīmējumu Nr.0100 928 2134 sastāv no četristabu dzīvokļa īpašuma Nr.4 ar kopējo platību 162,7 m2, kas atrodas Elizabetes ielā 4, Rīgā. Nekustamais īpašums reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.3926 4, pie dzīvokļa īpašuma piederošā kopīpašuma domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas (kadastra apzīmējums Nr.001, Nr.002 un Nr.003) un zemes (kadastra apzīmējums Nr.0100 010 0010): 1627/21617. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena - 276 250 EUR. Ņemot vērā, ka nekustamais īpašums saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 1.pantu atbilst nelietota nekustamā īpašuma statusam, pamatojoties uz Pievienotās vērtības nodokļa likuma 40.panta sesto daļu, ar pievienotās vērtības nodokli tiks aplikta starpība starp nekustamā īpašuma iegādes vērtību saskaņā ar zemesgrāmatā pieejamo informāciju un šā nekustamā īpašuma izsoles cenu. Izsoles solis - 2800 EUR. Izsoles sākums - 2017.gada 21.decembrī. Izsoles noslēgums - 2018.gada 22.janvārī plkst. 13.00.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2018.gada 10.janvārim (ieskaitot):

1) zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa Jonas, reģ. Nr.15108111506, depozīta kontā LV79TREL9199065001000 Valsts kasē, SWIFT TRELLV22, ir jāiemaksā 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma EUR 276 250 (maksājuma mērķī norādīt: "Iemaksa par izsoli izpildu lietā Nr.800/2017");

2) izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātam tiesu izpildītājam lūgums par autorizāciju izsolei.

Tālrunis informācijai 67704014. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/249.IZ5

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.83 zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Jonas, prakses vieta: Rīga, Brīvības iela 68-15, pirmajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) pārdod nekustamo īpašumu, kas pieder SIA "Elizabete Garden Residence" (Elizabetes iela 4-1, Rīga). Piedzinējs: OÜ "Capital Gate Group" (Tartu maantee 25-21, Tallina, Igaunija). Izsolāmais īpašums ar kadastra apzīmējumu Nr.0100 928 2135 sastāv no četristabu dzīvokļa īpašuma Nr.5 ar kopējo platību 155,6 m2, kas atrodas Elizabetes ielā 4, Rīgā. Nekustamais īpašums reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.3926 5, pie dzīvokļa īpašuma piederošā kopīpašuma domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas (kadastra apzīmējums Nr.001, Nr.002 un Nr.003) un zemes (kadastra apzīmējums Nr.0100 010 0010): 1556/21617. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena - 264 550 EUR. Ņemot vērā, ka nekustamais īpašums saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 1.pantu atbilst nelietota nekustamā īpašuma statusam, pamatojoties uz Pievienotās vērtības nodokļa likuma 40.panta sesto daļu, ar pievienotās vērtības nodokli tiks aplikta starpība starp nekustamā īpašuma iegādes vērtību saskaņā ar zemesgrāmatā pieejamo informāciju un šā nekustamā īpašuma izsoles cenu. Izsoles solis - 2700 EUR. Izsoles sākums 2017.gada 21.decembrī. Izsoles noslēgums 2018.gada 22.janvārī plkst. 13.00.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2018.gada 10.janvārim (ieskaitot):

1) zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa Jonas, reģ. Nr.15108111506, depozīta kontā LV79TREL9199065001000 Valsts kasē, SWIFT TRELLV22, ir jāiemaksā 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma EUR 264 550 (maksājuma mērķī norādīt: "Iemaksa par izsoli izpildu lietā Nr.800/2017");

2) izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātam tiesu izpildītājam lūgums par autorizāciju izsolei.

Tālrunis informācijai 67704014. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/249.IZ6

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.83 zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Jonas, prakses vieta: Rīga, Brīvības iela 68-15, pirmajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) pārdod nekustamo īpašumu, kas pieder SIA "Elizabete Garden Residence" (Elizabetes iela 4-1, Rīga). Piedzinējs: OÜ "Capital Gate Group" (Tartu maantee 25-21, Tallina, Igaunija). Izsolāmais īpašums ar kadastra apzīmējumu Nr.0100 928 2139 sastāv no divistabu dzīvokļa īpašuma Nr.9 ar kopējo platību 159,5 m2, kas atrodas Elizabetes ielā 4, Rīgā. Nekustamais īpašums reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.3926 9, pie dzīvokļa īpašuma piederošā kopīpašuma domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas (kadastra apzīmējums Nr.001, Nr.002 un Nr.003) un zemes (kadastra apzīmējums Nr.0100 010 0010): 1595/21617. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena - 263 000 EUR. Ņemot vērā, ka nekustamais īpašums saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 1.pantu atbilst nelietota nekustamā īpašuma statusam, pamatojoties uz Pievienotās vērtības nodokļa likuma 40.panta sesto daļu, ar pievienotās vērtības nodokli tiks aplikta starpība starp nekustamā īpašuma iegādes vērtību saskaņā ar zemesgrāmatā pieejamo informāciju un šā nekustamā īpašuma izsoles cenu. Izsoles solis - 2700 EUR. Izsoles sākums - 2017.gada 21.decembrī. Izsoles noslēgums - 2018.gada 22.janvārī plkst. 13.00.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2018.gada 10.janvārim (ieskaitot):

1) zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa Jonas, reģ. Nr.15108111506, depozīta kontā LV79TREL9199065001000 Valsts kasē, SWIFT TRELLV22, ir jāiemaksā 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma EUR 263 000 (maksājuma mērķī norādīt: "Iemaksa par izsoli izpildu lietā Nr.800/2017");

2) izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātam tiesu izpildītājam lūgums par autorizāciju izsolei.

Tālrunis informācijai 67704014. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/249.IZ7

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 107.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Rudīte Slivjuka, prakses vieta: Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16-311, Jelgavā, paziņo, ka tiek rīkota pirmā labprātīgā izsole Vladimiram Andrejevam piederošajam nekustamajam īpašumam 3.līnijā 30C, Jelgavā, kadastra Nr.0900 021 0451. Nekustamā īpašuma novērtējums un sākumcena - 5300,00 EUR. Izsoles solis 200,00 EUR. Izsoles sākuma datums un laiks - 2017.gada 21.decembris. Izsoles noslēguma datums un laiks - 2018.gada 22.janvāris plkst. 13.00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Piedzinējs un hipotekārais kreditors - AS Swedbank, Balasta dambis 15, Rīga. "Swedbank" AS ir tiesības nepieņemt nosolīto augstāko cenu, par to paziņojot tiesu izpildītājam 5 darba dienu laikā no izsoles noslēguma.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2018. gada 10.janvārim ir jāiemaksā nodrošinājuma summa 530,00 EUR apmērā zvērinātas tiesu izpildītājas Rudītes Slivjukas, reģ. Nr. LV05046610019, depozīta kontā Valsts kasē, konts Nr. LV78TREL9199098001000, un jālūdz tiesu izpildītāja autorizēt tās dalībai izsolē. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 369. un 397.pantu izsoles sākumcena ir noteikta tiesas lēmumā, līdz ar to zvērināta tiesu izpildītāja rīcībā nav nekustamā īpašuma novērtējums.

Nekustamā īpašuma labprātīgas pārdošanas izsolē tiesas ceļā pārdošanas nosacījumi

1. Nekustamā īpašuma sastāvs: nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0900 021 0451, kopējo platība 1196 m2. Nekustamais īpašums atrodas 3.līnijā 30C. Jelgavā, reģistrēts Jelgavas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr. 100000184734.

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi:

2.1. Atzīme pārnesta no Jelgavas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000114324, atdalot nekustamu īpašumu no īpašuma 3.līnija 30A, Jelgava: Noteikts aizliegums bez Akciju sabiedrības "HANSABANKA", nodokļu maksātāja kods 40003074764, rakstiskas piekrišanas nekustamo īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2005.gada 11.jūlija Hipotēkas līgums Nr.05-065162-PK/1.

2.2. Noteikts aizliegums bez Akciju sabiedrības "HANSABANKA", nodokļu maksātāja kods 40003074764, rakstiskas piekrišanas nekustamo īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2006.gada 15.februāra hipotēkas līgums Nr.05-065162-PK/3.

2.3. Atzīme - apgrūtinājums - koplietošanas ceļš - 0,029 ha;

2.4. Atzīme - zemes applūšanas risks - 10% varbūtīgums - 0,1196 ha, Pamats: 2005. gada 5. augusta nostiprinājuma lūgums.

2.5. Ieraksts 2.1. (žurnāla Nr. 300001151404) pārnests no Jelgavas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000114324, atdalot nekustamu īpašumu no īpašuma 3.līnija 30A, Jelgava: Nostiprināta hipotēka, t.sk. aizdevuma summa LVL 80 119,66. Procentu likme: par aizdevuma līdzekļu izmantošanu jāmaksā eiro sešu mēnešu EURIBOR, pieskaitot aizdevēja papildus likmi 0% gadā no izmantojamo (saņemto un neatmaksāto) aizdevuma līdzekļu summas par visu faktisko izmantošanas laiku. Sākot ar 01.01.2006., procentu likme par aizdevuma līdzekļu izmantošanu jāmaksā euro sešu mēnešu EURIBOR, pieskaitot aizdevēja papildus likmi 2,3% gadā no izmantojamo (saņemto un neatmaksāto) aizdevuma līdzekļu summas par visu faktisko izmantošanas laiku; nokavējuma procenti par aizdevuma lietošanu pēc aizdevuma līgumā un grafikā paredzētā aizdevuma atmaksas termiņa, kā arī pēc termiņa, ko aizdevējs noteicis saskaņā ar Aizdevuma līguma II daļas 7.4.punktu saistību pirmstermiņa izpildei, papildus jāmaksā - 0,16% dienā no savlaicīgi neatmaksātās (nokavētās) summas par nokavējuma laiku. Līgumsods: par procentu samaksas nokavējumu - 0,16% no nokavētās summas par katru nokavēto dienu; - 5% no aizdevuma. Samaksas termiņš - līdz pilnīgai saistību izpildei. Kreditors: Akciju sabiedrība "HANSABANKA", nodokļu maksātāja kods 40003074764. Pamats: 2005.gada 11.jūlija Aizdevuma līgums Nr.05-065162-PK, 2005.gada 11.jūlija Hipotēkas līgums Nr.05-065162-PK/l.

2.6. Nostiprināta hipotēka. Aizdevuma summa Ls 100 381,40. Procentu likme: 3 mēnešu EURIBOR + 2,3% gadā; nokavējuma procenti - 0,16% dienā. Līgumsods: 5% no aizdevuma; 0,16% no nokavētās summas par katru nokavēto dienu. Samaksas termiņš - līdz nodrošināto saistību pilnīgai izpildei. Kreditors: Akciju sabiedrība "HANSABANKA'', nodokļu maksātāja kods 40003074764. Pamats: 2005.gada 11.jūlija aizdevuma līgums Nr.05-065162-PK, 2006.gada 15.februāra grozījumi 2005.gada 11.jūlija aizdevuma līgumā Nr.05-065162-PK, 2006.gada 15.februāra hipotēkas līgums Nr.05‑065162-PK/3. Šī hipotēka ierakstīta ari nekustamam īpašumam Jelgavas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000114324.

3. Izsoles sākumcena - EUR 5300,00 (pieci tūkstoši trīs simti euro).

4. Nosolītas augstākās cenas samaksas veids un kārtība:

4.1. Nosolītā augstākā cena, pievienotās vērtības nodoklis, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, kā arī Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 15.punktā noteiktā valsts nodeva par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda, valsts un kancelejas nodeva, kāda normatīvajos aktos noteikta īpašuma tiesību reģistrēšanai zemesgrāmatā - pircējam (izsoles uzvarētājam) jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles noslēguma dienas, pārskaitot visu summu, kas no viņa pienākas uz zvērināta tiesu izpildītāja norādīto depozīta kontu.

4.2. "Swedbank" AS saskaņā ar Civilprocesa likuma 398.panta 5) punktu ir tiesības nepieņemt nosolīto augstāko cenu, par to paziņojot tiesu izpildītājam 5 darba dienu laikā no izsoles noslēguma. "Swedbank" AS noteiktajā termiņā nav paziņojusi par nosolītās augstākās cenas nepieņemšanu, atzīstams, ka tā klusējot piekritusi šai cenai.

5. Tiesības nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieki patur sev: nekustamā īpašuma īpašnieks Vladimirs Andrejevs nepatur sev nekādas tiesības.

6. Citi pārdošanas noteikumi:

6.1. izsoles izziņošana un nekustamā īpašuma pārdošana notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu;

6.2. izsole ir atklāta un notiek ar vairāksolīšanu;

6.3. maksāšanas līdzeklis izsolē - EUR;

6.4. pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē, 20 dienu laikā no nekustamā īpašuma izsoles sludinājumā norādītā izsoles sākuma datuma iemaksā izsoles sludinājumā norādītā tiesu izpildītāja depozīta kontā nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt dalību izsolē;

6.5. izsole notiek ar augšupejošu soli - ne mazāku par 1% un ne lielāku par 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas;

6.6. izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja uz izsoli pieteicies tikai viens pircējs, kurš pārsola izsoles sākumcenu;

6.7. vairāksolītājam tā samaksātais izsoles nodrošinājums tiek ieskaitīts nekustamā īpašuma pirkuma maksā;

6.8. izsoles akta apstiprināšana notiek Civilprocesa likuma 613.pantā paredzētajā kārtībā.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/249.IZ8

Izsole

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli:

- valsts dzīvokļa īpašumu Nr.212 Miera ielā 16, k-7, Salaspilī, Salaspils novadā, sākumcena - EUR 4800,00, nodrošinājums - EUR 480,00, izsole 26.01.2018. plkst.1000, pieteikšanās līdz 11.01.2018. plkst.1600;

- valsts nekustamo īpašumu "Garumi 48", Umurgas pagastā, Limbažu novadā, sākumcena - EUR 1000,00, nodrošinājums - EUR 100,00, izsole 26.01.2018. plkst.11.00, pieteikšanās līdz 11.01.2018. plkst.16.00;

- valsts dzīvokļa īpašumu Nr.72 Līksnas ielā 16, Rīgā, sākumcena - EUR 10 300,00, nodrošinājums - EUR 1030,00, izsole 26.01.2018. plkst.13.00, pieteikšanās līdz 11.01.2018. plkst.16.00;

- valsts dzīvokļa īpašumu Nr.8 Spīdolas ielā 14, Aizkrauklē, Aizkraukles novadā, sākumcena - EUR 4600,00, nodrošinājums - EUR 460,00, izsole 26.01.2018. plkst.14.30, pieteikšanās līdz 11.01.2018. plkst.16.00;

- valsts nekustamo īpašumu Dzelzceļnieku ielā 36, Ventspilī, sākumcena - EUR 2500,00, nodrošinājums - EUR 250,00, izsole 01.02.2018. plkst.10.00, pieteikšanās līdz 18.01.2018. plkst.16.00;

- valsts dzīvokļa īpašumu Nr.3, "Objekts 2", Popē, Popes pagastā, Ventspils novadā, sākumcena - EUR 760,00, nodrošinājums - EUR 76,00, izsole 01.02.2018. plkst.11.30, pieteikšanās līdz 18.01.2018. plkst.16.00;

- valsts dzīvokļa īpašumu Nr.8, "Objekts 2", Popē, Popes pagastā, Ventspils novadā, sākumcena - EUR 1070,00, nodrošinājums - EUR 107,00, izsole 01.02.2018. plkst.13.00, pieteikšanās līdz 18.01.2018. plkst.16.00.

Pirmpirkuma tiesīgo personu nav. Izsoles notiek Privatizācijas aģentūrā Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.pa.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati pa tālr. 67021348, 67021413, 67021300.


OP 2017/249.IZ9

Izsole

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izīrētu valsts nekustamo īpašumu "Grodmaļi" Cīravas pagastā, Aizputes novadā, izsoles sākumcena - EUR 3300,00, nodrošinājums - EUR 330,00, izsole 08.02.2018. plkst. 13.00.

Pieteikšanās termiņš līdz 25.01.2018. plkst. 16.00. Izsole notiek, ja pirmpirkuma tiesīgā persona neizmanto savas pirmpirkuma tiesības. Pirmpirkuma tiesības ir nekustamā īpašuma īrniekam. Pieteikumu par pirmpirkuma tiesību realizēšanu var iesniegt viena mēneša laikā no paziņojuma par pirmpirkuma tiesību izmantošanu saņemšanas dienas.

Izsole un pieteikumu reģistrācija notiek Privatizācijas aģentūrā K.Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.pa.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati pa tālr. 67021348, 67021413, 67021300.


OP 2017/249.IZ10

Izsole

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli:

- nekustamā īpašuma "Žagatiņas" Bērzaunes pagastā, Madonas novadā, valsts ½ domājamo daļu, izsoles sākumcena - EUR 2300,00, nodrošinājums - EUR 230,00, izsole 08.02.2018. plkst. 14.30, pieteikšanās līdz 25.01.2018. plkst. 16.00;

- nekustamā īpašuma Ķeguma ielā 44, Rīgā, kadastra Nr.0100 116 0273, valsts 3/11 domājamās daļas, izsoles sākumcena - EUR 19 760,00, nodrošinājums - EUR 1976,00, izsole 15.02.2018. plkst. 14.30, pieteikšanās līdz 01.02.2018. plkst. 16.00.

Izsole notiek, ja pirmpirkuma tiesīgās personas neizmanto savas pirmpirkuma tiesības. Pirmpirkuma tiesības ir nekustamā īpašuma kopīpašniekiem. Pieteikumu par pirmpirkuma tiesību realizēšanu var iesniegt viena mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Izsoles un pieteikumu reģistrācija notiek Privatizācijas aģentūrā K.Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.pa.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati pa tālr. 67021348, 67021413, 67021300.


OP 2017/249.IZ11

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 75. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Daina Priedniece, prakses vieta: Bērzaunes iela 6a, 5.st., Rīga, LV-1039, rīko otro izsoli nekustamajam īpašumam - zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 0100 087 0057 -, Čiekurkalna 4. šķērslīnijā, Rīgā (neapbūvēts zemes gabals ar kopējo platību 1063 m2), kadastra numurs 0100 087 0057. Nekustamā īpašuma īpašnieks: SIA BONITTA, Mātera iela 11, Rīga. Piedzinējs: Valsts ieņēmumu dienests, Talejas iela 1, Rīga, Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde, Terēzes iela 5, Rīga. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 616. panta pirmo daļu otrajā izsolē nekustamā īpašuma solīšana sāksies no summas, kas atbilst 75 procentiem no sākumcenas pirmajā izsolē, tas ir EUR 9000,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis: EUR 120,00. Izsole sāksies 2017.gada 21.decembrī un noslēgsies 2018.gada 22.janvārī plkst. 13.00.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2018.gada 10.janvārim ir jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Dainas Priednieces, reģ. Nr. LV10027610917, depozīta kontā Nr. LV25TREL9199101001000, saņēmējbanka: Valsts kase, kods TRELLV22, EUR 1200,00, kas ir 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma, un jālūdz tiesu izpildītāja autorizēt dalību izsolē. Tālrunis uzziņām 67554429. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, pieejama elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/249.IZ12

Izsole

Rēzeknes novada pašvaldības Ilzeskalna pagasta pārvalde paziņo, ka 2018.gada 1.februārī plkst. 10.00 Ilzeskalna pagasta pārvaldes telpās, adrese: Centra iela 1, Ilzeskalns, Ilzeskalna pagasts, Rēzeknes novads, notiks pašvaldības nekustamā īpašuma "Klimoni" ar kadastra numuru 7858 005 0098 mutiskā izsole ar augšupejošu soli. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt Ilzeskalna pagasta pārvaldē pie lietvedes, adrese: Centra iela 1, Ilzeskalns, Ilzeskalna pagasts, Rēzeknes novads, no plkst. 8.00 līdz 16.30 līdz 2018.gada 31.janvārim.


OP 2017/249.IZ13

Izsole

Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Helga Rūtena, amata vieta Nr.42, prakses vieta Rīgā, Miera ielā 36, rīko Ludmilai Daņko piederošā nekustamā īpašuma Lilastes ielā 5-69, Rīgā, pirmo labprātīgo izsoli tiesas ceļā. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.69 ar kopējo platību 45,57 m2 un pie dzīvokļa īpašuma piederošajām 4557/361262 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas Lilastes ielā 5, Rīgā, kas reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.14607 69. Kadastra numurs 0100 906 6507. Īpašums ir reģistrēts zemesgrāmatā. Piedzinējs: SIA Grand Credit, Bīskapa gāte 2, Rīga. Izsoles sākumcena: EUR 23 600,00. Izsoles solis: EUR 1000. Izsoles sākuma datums 21.12.2017. plkst. 13.00. Izsoles noslēguma datums 22.01.2018. plkst. 13.00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 10.01.2018. jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Helgas Rūtenas, LV16017312315, depozīta kontā Nr. LV80TREL9199032001000 Valsts kasē nodrošinājums EUR 2360 apmērā un jāiesniedz lūgums par autorizāciju izsolei. Tālrunis informācijai 67813503. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 396. un 397.pantu izsoles sākumcena ir noteikta tiesas lēmumā, līdz ar ko zvērinātas tiesu izpildītājas rīcībā nav nekustamā īpašuma novērtējuma.

1. Nekustamā īpašuma sastāvs: dzīvokļa īpašums Nr.69 un pie dzīvokļa īpašuma piederošās 4557/361262 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas Lilastes ielā 5, Rīgā, kas reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.14607 69, kadastra numurs 01009066507 (turpmāk - Nekustamais īpašums).

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi. Uz nekustamo īpašumu reģistrēti šādi apgrūtinājumi un ieķīlājumi: II daļas 2.iedaļas ieraksts:

5.1. Atzīme - Noteikts aizliegums bez Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Grand Credit", nodokļu maksātāja kods 50003952521, rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2011. gada 19.septembra hipotēkas līgums Nr.1909/717-D/2. Žurn. Nr.300003106365, lēmums 22.09.2011., tiesnese Agnese Skulme.

8.1. Atzīme - vērsta [summa] EUR piedziņa. Piedzinējs Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde, reģistrācijas kods 90001999188. Pamats: 2017.gada 4.janvāra Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes lēmums izpildrīkojums Nr. PIP-17-39-lsi/7-15-3/14599-PL, 2017.gada 7.augusta zvērināta tiesu izpildītāja O.Muižnieka nostiprinājuma lūgums Nr.09463/071/2017-NOS. Žurn Nr.300004406322, lēmums 08.08.2017., Ilze Freimane. IV daļas 1., 2.iedaļas ieraksts: 3.1. Nostiprināta pirmās kārtas hipotēka (aizdevuma summa LVL [summa]). Procentu likme: saskaņā ar aizdevuma līguma 1.4.punktu. Līgumsods: 0,5 % dienā no nokavētā maksājuma summas vai 1% dienā no aizdevuma pamatsummas saskaņā ar aizdevuma līgumu. Samaksas termiņš: 2026.gada 20.septembris. Kreditors: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Grand Credit", nodokļu maksātāja kods 50003952521. Pamats: 2011. gada 19.septembra aizdevuma līgums Nr. 19-09/717-D/1, 2011. gada 19.septembra hipotēkas līgums Nr. 19-09/717-D/2. Žurn. 300003106365, lēmums 22.09.2011., tiesnese Agnese Skulme. Nodrošinājuma summa [summa] LVL jeb [summa] EUR. Lietu tiesības, kas apgrūtina nekustamu īpašumu III daļas 1.iedaļa - nav.

3. Izsoles sākumcena - 23 600,00 EUR.

4. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība: nosolītā augstākā cena, pievienotās vērtības nodoklis, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, Civilprocesa likuma (turpmāk CPL) 34.panta pirmās daļas 15.punktā noteiktā valsts nodeva par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda, kā arī CPL 615.panta ceturtās daļas 2.punktā noteiktā valsts un kancelejas nodeva, kāda normatīvajā aktā noteikta īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā, pircējam (izsoles uzvarētājam) jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles dienas, pārskaitot visus maksājumus uz zvērināta tiesu izpildītāja norādīto depozīta kontu.

5. Nekustamā īpašuma īpašnieks Ludmila Daņko [personas kods], nepatur izsolāmajā nekustamā īpašumā sev nekādas tiesības.

6. Izsole ir uzskatāma par nenotikušu, ja:

6.1. izsolei nav autorizēts neviens izsoles dalībnieks;

6.2. neviens no dalībniekiem, kas autorizēti izsolei, nepārsola sākumcenu;

6.3. nosolītājs noteiktā termiņā nesamaksā visu summu, kas no viņa pienākas (CPL 611.panta otrā daļa);

6.4. izsoles norises laikā vai 24 stundu laikā pēc izsoles noslēguma saņemts elektronisko izsoļu vietnes drošības pārvaldnieka paziņojums par būtiskiem tehniskiem traucējumiem, kas var ietekmēt izsoles rezultātu.

7. Nenotikušās izsoles sekas:

7.1. Ja izsole atzīta par nenotikušu šo noteikumu 6.1. un 6.2. punktā paredzēto iemeslu dēļ, tiesu izpildītājs nekavējoties paziņo par to visiem kreditoriem un parādnieka līdzīpašniekiem, uzaicinot viņus paturēt nekustamo īpašumu sev par nenotikušās izsoles sākumcenu. Katram kreditoram un parādnieka līdzīpašniekam ir tiesības divu nedēļu laikā no tiesu izpildītāja uzaicinājuma nosūtīšanas dienas paziņot tiesu izpildītājam par nekustamā īpašuma paturēšanu sev.

7.2. Ja izsole atzīta par nenotikušu šo noteikumu 6.3.punktā paredzētā iemesla dēļ, tiesu izpildītājs nekavējoties paziņo par to pēdējam pārsolītajam solītājam, uzaicinot viņu paturēt nekustamo īpašumu par viņa solīto augstāko cenu. Pēdējam pārsolītajam solītājam ir tiesības divu nedēļu laikā no tiesu izpildītāja uzaicinājuma nosūtīšanas dienas paziņot tiesu izpildītājam par nekustamā īpašuma paturēšanu sev. Ja pēdējais pārsolītais solītājs nav likumā noteiktajā termiņā paziņojis par nekustamā īpašuma paturēšanu vai atteicies paturēt nekustamo īpašumu, katram kreditoram vai parādnieka līdzīpašniekam ir tiesības divu nedēļu laikā no tiesu izpildītāja uzaicinājuma nosūtīšanas dienas paziņot par nekustamā īpašuma paturēšanu sev par rīkotās izsoles sākumcenu.

7.3. Ja izsole atzīta par nenotikušu šo noteikumu 6.4.punktā paredzēto iemeslu dēļ, tiesu izpildītājs nekavējoties izsludina atkārtotu izsoli.

7.4. Ja vairākas personas vēlas paturēt nekustamo īpašumu sev, rīkojama izsole, kurā piedalās šīs personas, turklāt solīšana sākas no nenotikušās izsoles sākumcenas.

7.5. Persona, kas patur sev nekustamo īpašumu, viena mēneša laikā iemaksā tiesu izpildītāja depozīta kontā:

7.5.1. CPL 34.panta pirmās daļas 15.punktā noteikto valsts nodevu par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda;

7.5.2. valsts un kancelejas nodevu, kāda normatīvajā aktā noteikta īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā;

7.5.3. šo noteikumu 7.1., 7.2. vai 7.4.punktā norādīto summu;

7.5.4. pievienotās vērtības nodokli, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, atbilstoši tiesu izpildītāja sastādītajam aprēķinam (CPL 631.panta trešā daļa) un ņemot vērā CPL 612.panta noteikumus.

7.6. Pēc šo noteikumu 7.5. punktā minētās summas samaksas tiesu izpildītājs elektroniski iesniedz rajona (pilsētas) tiesas zemesgrāmatu nodaļā, kuras darbības teritorijā atrodas nekustamais īpašums, pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz nosolītāja, līdzīpašnieka vai kreditora vārda un par zemesgrāmatā ierakstīto parādu dzēšanu (CPL 613.pants) un lūdz nostiprināt īpašuma tiesības zemesgrāmatā.

7.7. Ja neviens nav pieteicies paturēt nekustamo īpašumu sev, rīkojama otrā izsole atbilstoši šādiem nosacījumiem:

7.7.1. otro izsoli izziņo un rīko, ievērojot pirmās izsoles noteikumus. Tomēr nekustamā īpašuma solīšana sākas no summas, kas atbilst 75 procentiem no sākumcenas pirmajā izsolē;

7.7.2. ja otrā izsole nav notikusi un neviens nav vēlējies paturēt nekustamo īpašumu sev, nekustamais īpašumus paliek iepriekšējā īpašnieka īpašumā un piedziņas atzīme zemesgrāmatā dzēšama.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/249.IZ14

Izsole

Maksātnespējīgās juridiskās personas SIA "MATĪSA SĒTA", reģ. Nr.40003623015, maksātnespējas procesa administratore Maija Stumbre, sertifikāta Nr.00198, prakses vieta: Blaumaņa iela 36-4, Rīga, LV-1011, paziņo par SIA "MATĪSA SĒTA" piederošā nekustamā īpašuma pirmo izsoli ar augšupejošu soli. Izsolē tiks pārdots nekustamais īpašums - zemesgabals Rubeņu ielā 77, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 021 5912, ar kopējo platību 2710 m² ar dzīvojamo māju, kadastra apzīmējums 1300 021 5912 001 un saimniecības ēku - garāžu (dabā neeksistē) (kadastra apzīmējums 1300 021 5912 002).

Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena ir 59 000,00 EUR (piecdesmit deviņi tūkstoši euro). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis ir noteikts 3000,00 EUR (trīs tūkstoši euro). Izsole sākas 2017.gada 15.decembrī plkst. 13.00. Izsole tiks slēgta 2018.gada 15.janvārī plkst. 13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2018.gada 4.janvārim plkst. 23.59 iemaksā administratores Maijas Stumbres, pers. kods 060559-11571, atvērtajā AS "Luminor Bank" norēķinu kontā LV68RIKO0002013268995 nodrošinājuma summa 10% apmērā no novērtējuma (5900,00 EUR), un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums maksātnespējas procesa administratorei par autorizāciju izsolei. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, ir pieejama tīmekļa vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Izsole tiek rīkota saskaņā ar Maksātnespējas likuma un Civilprocesa likuma noteikumiem. Tālr. 67284772.


OP 2017/249.IZ15

Izsole

Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.104 zvērināta tiesu izpildītāja Zane Trasūne, prakses vieta Bauskā, Dārza ielā 12a, pirmajā izsolē pārdod Sarmītei Mežatučai (bezmantinieku manta) piederošo nekustamo īpašumu Zaļajā ielā 15-1, Bauskā, kadastra Nr.4001 900 1430. Nekustamais īpašums sastāv no divistabu dzīvokļa ar kopējo platību 43,6 m2 ar pie dzīvokļa īpašumā piederošajām 436/3657 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un palīgēkas. Kreditors - SIA "Baltics Credit Solutions Latvia", Krišjāņa Valdemāra iela 21,11, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 5000,00. Izsoles sākumcena - EUR 5000,00. Izsoles solis - EUR 300,00. Cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums: 21.12.2017. plkst. 13.00. Izsoles noslēguma datums: 22.01.2018. plkst. 13.00.

Persona, kura vēlas piedalīties izsolē, iemaksā nodrošinājuma summu 10% (500,00 EUR) apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma un lūdz tiesu izpildītāju autorizēt dalību izsolē līdz 10.01.2018. Rekvizīti nodrošinājuma summas iemaksai: zvērināta tiesu izpildītāja Zane Trasūne, reģ. Nr. LV24068012056, depozīta konts Nr. LV08TREL9199080001000, Valsts kase, kods TRELLV22. Tīmekļa vietne, kur pieejama informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā: https://izsoles.ta.gov.lv/. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Tālr. uzziņām 63924694; 22010110. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/249.IZ16

Izsole

Rēzeknes novada pašvaldība pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu - dzīvokli - "Puksti"-4, Rogovka, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads, kadastra Nr. 6876 900 0016, kas sastāv no divistabu dzīvokļa ar kopējo platību 75,2 m2 un 752/2296 kopīpašuma domājamajām daļām no būvēm ar kadastra apzīmējumiem 6876 006 0244 001, 6876 006 0244 002, 6876 006 0244 003, 6876 006 0244 004. Dzīvokļa izsoles nosacītā cena (sākumcena) - EUR 1306,34 (viens tūkstotis trīs simti seši euro 34 centi). Izsoles solis - EUR 50,00. Izsole notiks 2018.gada 2.februārī plkst. 10.00 "Pagastmājā", Rogovkā, Nautrēnu pagastā, Rēzeknes novadā, Nautrēnu pagasta pārvaldes telpās.

Izsoles dalībniekiem jāpārskaita Nautrēnu pagasta pārvaldes kontā AS "Citadele banka", kods PARXLV22, konts LV46PARX0002364020018, vai jāiemaksā pagasta pārvaldes kasē reģistrācijas maksa EUR 14,23 un nodrošinājuma nauda 10% apmērā no dzīvokļa izsoles sākumcenas, t.i., EUR 130,63. Dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta pēc paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Izsolei jāpiesakās līdz 2018.gada 2.februārim plkst. 10.00. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv, saņemt informāciju un apskatīt dzīvokli dabā, iepriekš piezvanot pa tālr. 64628805, un reģistrēties izsolei katru darbadienu Nautrēnu pagasta pārvaldē "Pagastmājā".


OP 2017/249.IZ17

Izsole

Beverīnas novada pašvaldība atklātā izsolē atsavina pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu Kauguru pagastā. Dzīvokļa īpašums "Kļavas"-8, Kauguru pagasts, Beverīnas novads, LV-4224, kopējā platība 34,40 m2, sākuma cena - EUR 1858,00. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Beverīnas novada pašvaldībā - pagastu pārvaldēs vai mājaslapā www.beverinasnovads.lv. Kontaktpersona: Evija Melngalve-Markitāne, evija.melngalve_markitane@beverina.lv, tālr. 6420889. Pieteikšanās izsolei noteikta līdz 2018.gada 8.janvārim plkst. 12.00 Beverīnas novada pašvaldībā - "Pagastmāja", Mūrmuiža, Kauguru pagasts, Beverīnas novads. Nekustamā īpašuma "Kļavas"-8 izsole notiks 2018.gada 8.janvārī plkst. 14.00 "Pagastmāja", Mūrmuižā, Kauguru pagastā, Beverīnas novadā, 2.stāvā. Izsoles veids - mutiska izsole ar augšupejošu soli.

Izsoles dalībniekiem jāpārskaita drošības nauda Beverīnas novada pašvaldības kontā LV71UNLA0050014282726, kods UNLALV2X, AS "SEB banka", drošības nauda 10% apmērā no objekta nosacītās cenas ar atzīmi "Kļavas"-8, Kauguru pagastā, izsoles drošības nauda. Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, atrēķinot naudā iemaksāto drošības naudu, divu nedēļu laikā no izsoles dienas, jāveic maksājums par objekta pirkšanu 100% apmērā.


OP 2017/249.IZ18

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.13 zvērināta tiesu izpildītāja Ilze Zēberga, prakses vieta: Ūdens iela 15, Ventspils, rīko pirmo izsoli Arnim Riekstam piederošajam nekustamajam īpašumam. Piedzinējs/hipotekārais kreditors: AS Luminor Bank. Parādnieks: Arnis Rieksts. Nekustamā īpašuma adrese: "Teikas"-17, Padure, Padures pag., Kuldīgas novads. Nekustamais īpašums ar kadastra numuru 6272 900 0133 reģistrēts Padures pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.328 17, ir četristabu dzīvoklis ar kopējo platību 83,6 m2, kas izvietots mazstāvu daudzdzīvokļu ēkas 3.stāvā, kā arī pie dzīvokļa piederošo kopīpašuma 836/13509 domājamo daļu no būves (kadastra apzīmējums 62720050095001) un zemes (kadastra apzīmējums62720050095). Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 6800,00. Pirmās izsoles sākumcena - EUR 6800,00. Izsoles solis - EUR 500,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2018.gada 10.janvārimir jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas zvērinātas tiesu izpildītājas Ilzes Zēbergas, reģ. Nr. LV28127011642, depozīta kontā LV19TREL9199008001000, saņēmējbanka: Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma (EUR 680,00) un jālūdz tiesu izpildītāja autorizēt dalību izsolē. Izsoles sākuma datums - 2017.gada 21.decembris plkst. 13.00, izsoles noslēguma datums un laiks - 2018.gada 22.janvāris plkst. 13.00. Tālr. uzziņām 63628161. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/249.IZ19

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.13 zvērināta tiesu izpildītāja Ilze Zēberga, prakses vieta: Ūdens iela 15, Ventspils, rīko pirmo izsoli Arnim Riekstam piederošajam nekustamajam īpašumam. Piedzinējs/hipotekārais kreditors: AS Luminor Bank. Parādnieks: Arnis Rieksts. Nekustamā īpašuma adrese: 1905. gada iela 12-2, Kuldīga, Kuldīgas novads. Nekustamais īpašums ar kadastra numuru 6201 900 1480 reģistrēts Kuldīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.774 2, ir dzīvoklis ar kopējo platību 32,4 m2, kas izvietots pirmskara laika daudzdzīvokļu ēkas 2.stāvā Kuldīgas pilsētas centrā, kā arī pie dzīvokļa piederošo kopīpašuma324/3323 domājamo daļu no būves (kadastra apzīmējums 62010090080001), būves (kadastra apzīmējums 62010090080002), būves (kadastra apzīmējums 62010090080003), būves (kadastra apzīmējums 62010090080004) un zemes (kadastra apzīmējums 62010090080). Nekustamā īpašuma novērtējums EUR 5000,00. Pirmās izsoles sākumcena EUR 5000,00. Izsoles solis EUR 400,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2018.gada 10.janvārimir jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas zvērinātas tiesu izpildītājas Ilzes Zēbergas, reģ. Nr. LV28127011642, depozīta kontā LV19TREL9199008001000, saņēmējbanka: Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma (EUR 500,00) un jālūdz tiesu izpildītāja autorizēt dalību izsolē. Izsoles sākuma datums - 2017.gada 21.decembris plkst. 13.00, izsoles noslēguma datums un laiks - 2018.gada 22.janvāris plkst. 13.00. Tālr. uzziņām 63628161. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/249.IZ20

Izsole

Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot pirmajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošs zemesgabals Vikingu ielā 14/16, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 003 0701, ar kopējo platību 6451 m2 (uz zemesgabala atrodas mežaudze 4600 m2 platībā). Pirmās izsoles sākumcena - 1 768 918 EUR (viens miljons septiņi simti sešdesmit astoņi tūkstoši deviņi simti astoņpadsmit euro). Izsoles solis - 88 446 EUR. Izsoles reģistrācijas maksa 210 EUR un nodrošinājums 10% apmērā no izsoles sākumcenas (176 891,80 EUR) - jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, reģistrācijas Nr.90000056357, kontā LV36PARX0002484571022, AS "Citadele banka". Norēķins par nekustamā īpašuma pirkumu veicams ar tūlītēju samaksu - viena mēneša laikā no izsoles dienas vai ar atlikto maksājumu līdz 12 (divpadsmit) mēnešiem. Izsole notiks 2018.gada 14.februārī plkst. 15.00 Jūrmalas pilsētas domes sēžu zālē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā. Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, līdz 2018.gada 9.februārim plkst. 16.00. Izsoles noteikumi pieejami tīmekļa vietnē www.jurmala.lv sadaļā "Pašvaldība/Izsoles". Tālr. uzziņām 67093863, 20282909.


OP 2017/249.IZ21

Izsole

Saldus novada pašvaldības Saldus pagasta pārvalde 2018.gada 18.janvārī plkst. 11.00 pārvaldes telpās Vienības ielā 15/17, Druvā, Saldus pagastā, Saldus novadā, rīko nekustamā īpašuma "Kuldīgas šoseja 99G" Saldus pagastā, Saldus novadā, mutisku izsoli ar augšupejošu soli, izsoles sākumcena - EUR 3800. Izsoles noteikumus un materiālus var saņemt un pieteikumu reģistrācija notiek Saldus pagasta pārvaldē Vienības ielā 15/17, Druvā, Saldus pagastā, Saldus novadā, katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 11.00 un no 14.00 līdz 16.00 līdz 17.01.2018. plkst. 12.00, tālr. 26133640, 63839141. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties arī mājaslapā www.saldus.lv sadaļā Pašvaldība/Izsoles.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 10% no izsolāmā objekta izsoles sākumcenas un reģistrācijas maksa pārvaldes kontā AS "SEB banka", LV65UNLA0015011130651. Izsolāmo īpašumu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 26681175.


OP 2017/249.IZ22

Izsole

1. Izsolē tiks pārdots Rēzeknes pilsētas pašvaldības nekustamais īpašuma objekts ar kadastra Nr.2100 901 3819 Kooperatīva šķērsielā 11-69, Rēzeknē, vienistabas dzīvoklis 33,8 m2 platībā un kopīpašuma 3390/68734 domājamā daļa būves (kadastra apzīmējums 2100 004 0810 001) un kopīpašuma domājamā daļa no zemes (kadastra apzīmējums 2100 004 0810). Izsoles sākumcena - 5000,00 euro. Izsole notiks 2018.gada 12.janvārī plkst. 13.00 Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93, 206.kabinetā. Izsoles solis - 100,00 euro. Izsoles reģistrācijas maksa 15,00 euro un nodrošinājums 500,00 euro.

2. Izsolē tiks pārdots Rēzeknes pilsētas pašvaldības nekustamais īpašuma objekts ar kadastra Nr.2100 901 3773 Ventspils ielā 22-29, Rēzeknē, vienistabas dzīvoklis 32,0 m2 platībā, kopīpašuma 3022/272151 domājamās daļas no būves (kadastra apzīmējums 2100 006 0402 001) un kopīpašuma 3022/272151 domājamās daļas no zemes (kadastra apzīmējums 2100 006 0402). Izsoles sākumcena - 5300,00 euro. Izsole notiks 2018.gada 12.janvārī plkst. 13.30 Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93, 206.kabinetā. Izsoles solis - 100,00 euro. Izsoles reģistrācijas maksa 15,00 euro un nodrošinājums 530,00 euro.

3. Izsolē tiks pārdots Rēzeknes pilsētas pašvaldības nekustamais īpašums ar kadastra Nr.2100 901 3763 Krasta ielā 10-5, Rēzeknē, kura sastāvā ietilpst vienistabas dzīvoklis 25,1 m2 platībā un kopīpašuma 2510/19770 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 2100 003 0324 001 un zemes ar kadastra apzīmējumu 2100 003 0324. Izsoles sākumcena -1560,00 euro. Izsole notiks 2018.gada 12.janvārī plkst. 14.00 Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93, 206.kabinetā. Izsoles solis - 100,00 euro. Izsoles reģistrācijas maksa 15,00 euro un nodrošinājums 156,00 euro.

4. Izsolē tiks pārdots Rēzeknes pilsētas pašvaldības nekustamais īpašums ar kadastra Nr.2100 004 0325 Atbrīvošanas alejā 127, Rēzeknē, zemesgabals 1808 m2 platībā. Izsoles sākumcena -14 800 euro. Izsole notiks 2018.gada 12.janvārī plkst. 14.30 Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93, 206.kabinetā. Izsoles solis - 500,00 euro. Izsoles reģistrācijas maksa 15,00 euro un nodrošinājums 1480,00 euro.

5. Izsolē tiks pārdots Rēzeknes pilsētas pašvaldības nekustamais īpašums ar kadastra Nr.2100 002 0805 Atbrīvošanas alejā 173C, Rēzeknē, zemesgabals 2375 m2 platībā. Izsoles sākumcena - 6800,00 euro. Izsole notiks 2018.gada 12.janvārī plkst. 15.00 Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93, 206.kabinetā. Izsoles solis - 400,00 euro. Izsoles reģistrācijas maksa 15,00 euro un nodrošinājums 680,00 euro.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz reģistrācijai jāpārskaita attiecīgā izsoles reģistrācijas maksa un nodrošinājums vienā no norēķinu kontiem Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvaldei, reģ. Nr.90001403952:

- AS Citadele banka, kods PARXLV22, norēķinu konts LV45PARX0009164500013;

- AS Swedbank, kods HABALV22, norēķinu konts LV67HABA0551026247011.

Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem un izsoles dalībnieku reģistrācija notiek Rēzeknes pilsētas domē Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93, 104.kabinetā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 15.00 līdz 2018.gada 11.janvārim plkst. 12.00.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)