Laidiens: 12.12.2017., Nr. 246 (6073)

Dažādi sludinājumi

OP 2017/246.DA1

Paziņojums par pienākumu izpildīt nolēmumu par telpu atbrīvošanu

INĀRA PRELATOVA! Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr. 24 zvērināta tiesu izpildītāja Kristīne Meldere, prakses vieta: Rēzeknes iela 33A, Krāslava, pamatojoties uz Daugavpils tiesas 19.08.2010. izsniegto izpildu rakstu Nr. C12162210 par Ināra Prelatovas un Georgija Fiļimonova izlikšanu bez citas dzīvojamās telpas ierādīšanas, lūdz izpildīt tiesas spriedumu labprātīgi un atbrīvot telpas - dzīvokli - Alejas ielā 11-7, Šēderē, Šēderes pagastā, Ilūkstes novadā, ne vēlāk kā 18.12.2017. Ja minētajā termiņā jūs neizpildīsiet tiesas spriedumu, tad tas tiks izpildīts piespiedu kārtā un izlikšana notiks 20.12.2017. plkst. 10.00. Ja izlikšana tiks atlikta, tad atkārtota izlikšana notiks 30.12.2017. plkst. 10.00. Minētajā laikā jums ir jābūt iepriekš minētajās telpās, pretējā gadījumā tiesas spriedums tiks izpildīts piespiedu kārtā, atverot durvis. Telpā esošās mantas tiks aprakstītas, nodotas glabāšanā un aizvestas. Pamatojoties uz Civilprocesa likuma 568. pantu, jums būs jāsedz ar izpildi saistītie izdevumi.

Zvērināta tiesu izpildītāja Kristīne Meldere (tālr. 65623511)


OP 2017/246.DA2

Informācija sabiedrībai par publisko apspriešanu

Saskaņā ar MK 30.11.2010. noteikumu Nr. 1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai" 38. punktu SIA "Reneta", reģistrācijas numurs 40003502366, juridiskā adrese: Rīgas-Liepājas šoseja 101c, Saldus pagasts, Saldus novads, LV-3862, informē Saldus novada iedzīvotājus, ka ir iesniegusi Valsts vides dienesta Liepājas reģionālajai vides pārvaldei iesniegumu "Iesniegums atļaujas saņemšanai B kategorijas piesārņojošai darbībai".

Uzņēmums pārstrādā zivju izcelsmes blakusproduktus un ražo zivju miltus un zivju eļļu.

Iesnieguma publiskā apspriešana notiks 2017. gada 20. decembrī plkst. 18.00 Druvas kultūras namā Vienības iela 15/17, Druvā, Saldus pagastā, Saldus novadā, LV-3862.

Par B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas saņemšanu atbildīga ir Valsts vides dienesta Liepājas reģionālā vides pārvalde, adrese: Jaunajā Ostmalā 2a, Liepājā. Informācija par paredzēto darbību sabiedrībai ir pieejama no 2017. gada 11. decembra Valsts vides dienesta Liepājas reģionālajā vides pārvaldē darba dienās no plkst. 10.00 līdz 16.00 Jaunajā Ostmalā 2a, Liepājā, tālr. 63424826, kā arī SIA "Reneta" birojā Rīgas-Liepājas šosejā 101c, Saldus pagastā, Saldus novadā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, tālr. 63846937, 28379810, kā arī Saldus pagasta pārvaldē Vienības ielā 15/17, Druvā, Saldus pagastā, Saldus novadā, LV-3862, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00.

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt mēneša laikā no publikācijas dienas Valsts vides dienesta Liepājas reģionālajā pārvaldē Jaunajā Ostmalā 2a, Liepājā, tālr. 63427675, fakss 63426902, e-pasta adrese: liepaja@liepaja.vvd.gov.lv.


OP 2017/246.DA3

Lūgums atsaukties

Sakarā ar pilsoņu VASILIJA IVANOVA, dzim. 19.12.1969., miris 26.10.2017., KAŽA ZUBKUS, dzim. 20.10.1937., miris 21.10.2017., ULDA KUČĀRA, dzim. 01.03.1967., miris 29.10.2017., TATJANAS PAHOMOVAS, dzim. 17.01.1961., mirusi 29.11.2017., nāvi Rīgas pilsētas pašvaldība lūdz viņu piederīgos pieteikties pa tālruni 67367062. 10 dienas pēc publikācijas nelaiķus nodos kremācijai.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)