Laidiens: 11.12.2017., Nr. 245

Izsoles

OP 2017/245.IZ1

Izsole

Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.22 zvērināta tiesu izpildītāja Janīna Kairāne, prakses vietā: Imantas ielā 35A, Daugavpilī, pārdod pirmajā izsolē Valentīnai Širokovai piederošo nekustamo īpašumu. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.15, platība 57,02 m2, kā arī pie dzīvokļa īpašuma piederošā kopīpašuma domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas, zemes 5702/262067, adrese: Jātnieku iela 81-15, Daugavpils, kadastra Nr.0500 900 2150. Piedzinējs - AS Luminor Bank, Skanstes iela 12, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 3100,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotas vērtības nodokli. Izsoles solis EUR 200,00.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā 20 dienu laikā no nekustamā īpašuma izsoles sludinājumā norādītā izsoles sākuma datuma. Personām, kuras vēlās piedalīties nekustamā īpašumā izsolē, līdz 04.01.2018. jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Janīnas Kairānes, reģ. Nr.27015012400, depozīta kontā Nr. LV54TREL9199017001000, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summu 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma (EUR 310,00), maksājuma mērķī norādot izpildu lietas Nr.651/22-16, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz tiesu izpildītāja autorizēt dalību izsolē. Izsoles sākums - 2017. gada 15.decembris plkst. 13.00. Izsoles noslēgums - 2018.gada 15.janvāris plkst. 13.00. Tālrunis uzziņām 65623698.  Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/245.IZ2

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.35 ZTI Edgars Mihailovs, prakses vieta Brīvības ielā 68-15, Rīgā, otrajā izsolē pārdod nekustamo īpašumu, kas pieder Vladislavam Svinarevam. Piedzinējs: Natalia Svinareva, Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde, Terēzes iela 5, Rīga, un Valsts ieņēmumu dienests, Talejas iela 1, Rīga Nekustamais īpašums Liedaga ielā 29, Priedkalnē, Garkalnes novadā, sastāv no zemes gabala 4051,0 m2 platībā, dzīvojamās ēkas 785,6 m2 platībā un peldbaseina 384,4 m2 platībā, reģistrēts Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā ar kadastra numuru 8060 002 0359. Nekustamā īpašuma novērtējums - 350 000 EUR, izsoles sākumcena - 262 500 EUR, izsoles solis - 10 000 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole sāksies 15.12.2017. plkst. 13.00 un noslēgsies 15.01.2018. plkst. 13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, nepieciešams līdz 04.01.2018. iemaksāt nodrošinājuma summu 35 000 EUR tiesu izpildītāja Edgara Mihailova, reģ. Nr.15048012521, depozīta kontā Nr. LV42TREL9199025001000, Valsts kase, kods TRELLV22, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūtīt tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt dalību izsolē. Tālr. uzziņām 67220166. Informāciju par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, tīmekļa vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv/. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/245.IZ3

Izsole

Vidzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.87 zvērināta tiesu izpildītāja Guna Danga, prakses vieta Gaitnieku ielā 2A, Gulbene, rīko bezmantinieka mantā ietilpstošā nekustamā īpašuma, Rūjienas iela 4-24, Valka, Valkas nov., kadastra numurs 9401 900 0145, pirmo izsoli. Īpašums sastāv no vienistabas dzīvokļa, platība 34,1 m², pie dzīvokļa īpašuma piederošā kopīpašuma domājamā daļa 342/22221 no daudzdzīvokļu mājas un kopīpašuma domājamā daļa 341/22221 no būves. Kreditori: SIA "Alūksnes Nami", Rūpniecības iela 4, Alūksne; Alūksnes novada pašvaldība, Dārza iela 11, Alūksne; Valkas novada dome, Semināra iela 9, Valka; AS Latvenergo, Pulkveža Bieža iela12, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums - 1900 EUR. Izsoles sākumcena - 1900 EUR. Izsoles solis - 100 EUR.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2018. gada 4. janvārim ir jāiemaksā tiesu izpildītājas Gunas Dangas, reģ. Nr. LV30057312556, depozīta kontā Nr. LV26TREL9199068001000, Valsts kase, TRELLV22, nodrošinājuma summa 190 EUR un jālūdz tiesu izpildītāja autorizēt dalību izsolē. Izsoles sākuma datums - 2017.gada 15.decembris plkst. 13.00, izsoles noslēguma datums un laiks - 2018.gada 15.janvāris plkst. 13.00. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv. Tālrunis informācijai 64323026. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/245.IZ4

Izsole

Vidzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.87 zvērināta tiesu izpildītāja Guna Danga, prakses vieta: Gaitnieku iela 2A, Gulbene, rīko bezmantinieka mantā ietilpstošā nekustamā īpašuma Helēnas ielā 62-46, Alūksnē, Alūksnes novadā, kadastra numurs 3601 900 1103, pirmo izsoli. Īpašums sastāv no vienistabas dzīvokļa, platība 34,3 m², kopīpašuma domājamā daļa 343/29071 no daudzdzīvokļu mājas. Kreditori: SIA "Alūksnes Nami", Rūpniecības iela 4, Alūksne; Alūksnes novada pašvaldība, Dārza iela 11, Alūksne; Valkas novada dome, Semināra iela 9, Valka; AS "Latvenergo", Pulkveža Bieža iela 12, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums - 3000 EUR. Izsoles sākumcena - 3000 EUR. Izsoles solis - 200 EUR.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2018. gada 4. janvārim ir jāiemaksā tiesu izpildītājas Gunas Dangas, reģ. Nr. LV30057312556, depozīta kontā Nr. LV26TREL9199068001000, Valsts kase, TRELLV22, nodrošinājuma summa EUR 300 un jālūdz tiesu izpildītāja autorizēt dalību izsolē. Izsoles sākuma datums - 2017.gada 15.decembris plkst. 13.00, izsoles noslēguma datums un laiks - 2018.gada 15.janvāris plkst. 13.00. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv. Tālrunis informācijai 64323026. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/245.IZ5

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 107.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Rudīte Slivjuka, prakses vieta Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16-311, Jelgavā, rīko Talibam Babajevam piederošā nekustamā īpašuma, Dārza iela 8-6, Tukums, Tukuma nov., kadastra Nr.9001 900 6372, pirmo izsoli. Piedzinējs - AS "Citadele banka", Republikas laukums 2A, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no četristabu dzīvokļa, kas izvietots pirmskara laika daudzdzīvokļu ēkas 1.stāvā, ar kopējo platību 98,2 m2, pie dzīvokļa īpašuma piederoša kopīpašuma 982/3886 domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas, zemes (kadastra numurs 9001 004 0730) un šķūņiem (kadastra apzīmējums 90010040730002, 90010040730003). Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 4500,00. Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena - EUR 4500,00. Izsoles solis - EUR 450,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākums 2017.gada 14.decembrī un izsoles noslēgums - 2018.gada 15.janvārī plkst. 13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2018.gada 3.janvārim ir jāiemaksā nodrošinājuma summa 450,00 EUR apmērā zvērinātas tiesu izpildītājas Rudītes Slivjukas, reģ. Nr. LV05046610019, depozīta kontā Valsts kasē, konts Nr. LV78TREL9199098001000, maksājuma mērķī norādot izpildu lietas Nr.01799/107/2010 un nekustamā īpašuma adresi, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz tiesu izpildītāja autorizēt dalību izsolē. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, pieejama elektronisko izsoļu vietnē. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/245.IZ6

Izsole

Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.17 zvērināta tiesu izpildītāja Valentīna Sterinoviča, prakses vieta 18.novembra ielā 105-318, Daugavpilī, pārdod nekustamo īpašumu, kas pieder Igoram Kosjonokam. Piedzinējs: Daugavpils pilsētas dome, valsts. Nekustamais īpašums sastāv no vienistabas dzīvokļa ar kopējo platība 30,1 m2, kas atrodas Butļerova ielā 6-82, Daugavpilī, kadastra Nr.0500 900 3505, Daugavpils pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.2344 82. Nekustama īpašuma novērtējums - EUR 2300,00. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Izsoles sākumcena - EUR 2300,00. Izsoles solis - EUR 200,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā Latgales apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Valentīnas Sterinovičas, reģ. Nr.04065310201, kontā Nr. LV13TREL 9199012001000, Valsts kase, kods TRELLV22, desmit procenti no nekustamā īpašuma novērtējuma (EUR 230,00), maksājuma mērķī norādot izpildu lietas Nr.00186/017/2017. Visām personām, kurām uz minēto nekustamajiem īpašumiem ir tiesības, kas nepieļauj to pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Izsoles sākums 2017.gada 15.decembrī plkst. 13.00. Izsoles noslēgums - 2018.gada 15.janvārī plkst. 13.00. Persona, kura vēlas piedalīties izsolē, var iemaksāt nodrošinājuma summu līdz 2018.gada 4.janvārim un lūgt tiesu izpildītāju autorizēt to dalībai izsolē. Ar izsoles noteikumiem iespējams iepazīties https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi. Telefons uzziņām 25425013, 26840821. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/245.IZ7

Izsole

Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.30 zvērināta tiesu izpildītāja Anita Briška, reģ. Nr. 22106911433, prakses vieta: Atbrīvošanas aleja 93A, Rēzekne, pārdod pirmajā izsolē Kārlim Gebaueram piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Ilūkstes nov., Šēderes pag., "Gailīši", kadastra Nr. 4490 005 0040. Nekustamais īpašums sastāv no neapbūvēta zemes gabala ar kopējo platību 17,2 ha, tajā skaitā meža zeme 15,2 ha. Piedzinējs: Ģirts Līcis. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena - 7100 EUR. Izsoles solis - EUR 700,00. Nekustamā īpašuma sākumcena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā līdz 04.01.2018. zvērinātas tiesu izpildītājas Anitas Briškas, reģ. Nr. 22106911433, depozīta kontā Nr. LV95TREL9199022001000, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma (EUR 710,00), un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūtīt tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt dalību izsolē. Izsoles sākuma datums - 15.12.2017. plkst. 13.00, izsoles noslēguma datums - 15.01.2018. plkst. 13.00. Tālrunis uzziņām 64624699, mob. tālr. 22010103. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/245.IZ8

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.81 zvērināts tiesu izpildītājs Rolands Veinbergs, prakses vieta: Elizabetes iela 51-10, Rīga, pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder Vladislavam Petkevičam. Piedzinējs - SIA "Rīgas namu pārvaldnieks", Aleksandra Čaka iela 42, Rīga, LV-1011. Tiks izsolīts nekustamais īpašums - dzīvokļa īpašums Nr.4 un pie tā piederošās 2611/263695 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes gabala -, kas atrodas Vidzemes alejā 8, Rīgā, kadastra numurs 01009030289, reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1440745. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 17 500,00. Izsoles sākumcena - EUR 17 500,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis: EUR 500,00. Izsoles sākums: 2017.gada 15.decembrī. Izsoles noslēgums: 2018.gada 15.janvārī pulksten 13.00.  

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, ir jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma, maksājuma mērķī norādot nekustamā īpašuma adresi, zvērināta tiesu izpildītāja Rolanda Veinberga (reģ. Nr. LV14027012712) depozīta kontā Nr. LV32TREL9199064001000, Valsts kase, kods TRELLV2X, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz tiesu izpildītājs autorizēt dalību izsolē līdz 2018.gada 4.janvārī. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/245.IZ9

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.81 zvērināts tiesu izpildītājs Rolands Veinbergs, prakses vieta: Elizabetes iela 51-10, Rīga, pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder Kristīnei Stenderei. Piedzinējs - SIA Rīgas namu pārvaldnieks, Aleksandra Čaka iela 42, Rīga, LV-1011. Tiks izsolīts nekustamais īpašums - dzīvoklis Nr.6, kas atrodas Matīsa ielā 84, Rīgā, kadastra numurs01003370889, reģistrēts VZD Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 6500,00. Izsoles sākumcena: EUR 6500,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis: EUR 100,00. Izsoles sākums: 2017.gada 15.decembrī. Izsoles noslēgums: 2018.gada 15.janvārī pulksten 13.00. 

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, ir jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma, maksājuma mērķī norādot nekustamā īpašuma adresi, zvērināta tiesu izpildītāja Rolanda Veinberga (reģ. Nr. LV14027012712) depozīta kontā Nr. LV32TREL9199064001000, Valsts kase, kods TRELLV2X, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz tiesu izpildītājs autorizēt dalību izsolē līdz 2018.gada 4.janvārī. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/245.IZ10

Nekustamā īpašuma izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr. 54 zvērināta tiesu izpildītāja Ilga Keršteine, prakses vieta Gobu ielā 2, Baložos, Ķekavas novadā, rīko bezmantinieka mantas, mirušās Žannas Novikovas 219/8134 domājamo daļu no nekustamā īpašuma Vienības gatvē 75, Rīgā, kadastra Nr.0100 074 0047, pirmo izsoli. Viss nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala 1882 m² platībā un divām būvēm - dzīvojamās ēkas kadastra apzīmējumu 0100 074 0047 001, ..002. Žannas Novikovas lietošanā dzīvoklis Nr.9 ar kopējo platību 21,9 m² dzīvojamā ēkā ar kadastra Nr.0100 074 0047 002. Dzīvoklis atrodas divstāvu ēkas 2.stāvā. Kreditors - Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde, adrese: Terēzes iela 5, Rīga. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas novērtējums - EUR 5200.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsoles sākumcena - EUR 5200. Izsoles solis - EUR 100. Izsoles sākuma datums - 13.12.2017. Izsoles noslēguma datums un laiks - 12.01.2018. pulksten 13.00. Personas, kuras vēlas piedalīties izsolē, nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma (EUR 520), var iemaksāt Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.54 zvērinātas tiesu izpildītājas Ilgas Keršteines, depozīta kontā Nr. LV38TREL919904400300B Valsts kasē un lūgt tiesu izpildītāju autorizēt dalību izsolē līdz 02.01.2018. Tīmekļa vietne, kur pieejama informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā: https://izsoles.ta.gov.lv/. Tālrunis informācijai 67705659. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/245.IZ11

Nekustamā īpašuma izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr. 54 zvērināta tiesu izpildītāja Ilga Keršteine, prakses vieta Gobu ielā 2, Baložos, Ķekavas novadā, rīko bezmantinieka mantas - mirušās Marijas Petrovskas 1/2 domājamās daļas no nekustamā īpašuma Maskavas ielā 285A, Rīgā, kadastra Nr.0100 072 0227 -, pirmo izsoli. Viss nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala 551 m² platībā. Marijas Petrovskas īpašuma tiesības nav reģistrētas zemesgrāmatā. Kreditors - Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde, adrese: Terēzes iela 5, Rīga. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas novērtējums - EUR 1200.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsoles sākumcena - EUR 1200. Izsoles solis - EUR 50. Izsoles sākuma datums - 13.12.2017. Izsoles noslēguma datums un laiks - 12.01.2018. pulksten 13.00. Personas, kuras vēlas piedalīties izsolē, nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma (EUR 120), var iemaksāt Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.54 zvērinātas tiesu izpildītājas Ilgas Keršteines depozīta kontā Nr. LV38TREL919904400300B Valsts kasē un lūgt tiesu izpildītāju autorizēt dalību izsolē līdz 02.01.2018. Tīmekļa vietne, kur pieejama informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā: https://izsoles.ta.gov.lv/. Tālrunis informācijai 67705659. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/245.IZ12

Izsole

Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.27 zvērināta tiesu izpildītāja Žanna Osipova, prakses vieta: Raiņa bulvāris 3-1, Preiļi, rīko otro izsoli Meruert (Meruyert) Buralhijeva (Buralkhiyeva) piederošajam nekustamajam īpašumam - dzīvoklim - Lāčplēša ielā 15-12, Līvānos, kopplatība 33,21 m2, kadastra Nr.7611 900 1607, un kopīpašuma 3321/297096 domājamās daļas daudzdzīvokļu mājas, zemes (kadastra numurs 7611 003 1207), kas reģistrēts Līvānu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.4482 12. Parādnieks: Meruert (Meruyert) Buralhijeva (Buralkhiyeva), Lāčplēša iela 15-12, Līvāni. Piedzinējs: SIA "Līvānu siltums", reģ. Nr.40003482591, Zaļā iela 39, Līvāni. Īpašuma izsoles sākumcena 825,00 EUR. Izsoles solis - 80,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Pēc kārtas tā ir otrā izsole. Izsole sākuma datums - 2017.gada 15.decembris plkst. 13.00; izsoles noslēguma datums - 2018.gada 15.janvāris pulksten 13.00.

Visām personām, kurām uz Nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2018.gada 4.janvārim jāiemaksā nodrošinājums 110,00 euro tiesu izpildītājas depozīta kontā: saņēmēja - zvērināta tiesu izpildītāja Žanna Osipova, reģ. Nr.25077712171, konts Nr. LV43TREL9199089001000, saņēmējbanka: Valsts kase, kods TRELLV22, un jālūdz tiesu izpildītāja autorizēt dalību izsolē. Uzziņas pa tālr. 29183199. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/245.IZ13

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 110.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Indra Andrejeva, prakses vieta: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 16-403, Jelgava, rīko Gatim Galejam piederošā nekustamā īpašuma "Siseņi", Engures pag., Engures nov., kadastra Nr.9050 005 1103, otro izsoli. Piedzinējs - AS "SEB banka", Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pag., Ķekavas novads. Nekustamais īpašums sastāv no neapbūvēta zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9050 005 1103 un kopējo platību 2700 m2. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 2100,00. Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena - EUR 1575,00. Izsoles solis - EUR 157,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākums - 2017.gada 14.decembrī; izsoles noslēgums - 2018.gada 15.janvārī plkst. 13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2018.gada 3.janvārim ir jāiemaksā nodrošinājuma summa EUR 210,00 apmērā zvērinātas tiesu izpildītājas Indras Andrejevas, reģ. Nr. LV25116610021, depozīta kontā Valsts kasē, konts Nr. LV68TREL9199082002000, maksājuma mērķī norādot izpildu lietas Nr.01317/110/2017 un nekustamā īpašuma adresi, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz tiesu izpildītāja autorizēt dalību izsolē. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, pieejama elektronisko izsoļu vietnē. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/245.IZ14

Izsole

SIA "RTU Enerģija" paziņo par šādas kustamās mantas - automašīnas MERCEDES BENZ S500 (1. reģistrācijas datums 30.08.2006., nosacītā cena - 7070 EUR, tajā skaitā PVN 21%, nodrošinājums - 707 EUR) - mutisku izsoli ar augšupejošu soli 100 EUR SIA "RTU Enerģija" biroja telpās Rīgā, Meža ielā 1A, 3.stāvā, 2017.gada 21.decembrī plkst. 13.00. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties RTU mājaslapā no 06.12.2017. plkst. 16.00. Pieteikumu iesniegšanas un nodrošinājuma iemaksas beigu termiņš noteikts 2017.gada 21.decembrī plkst. 12.59. Automašīnu var apskatīt darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00 Rīgā, Pulka ielā 3, korpuss 19, iepriekš piesakoties pa tālr. +371 29217485, tālr. uzziņām +371 67089866.


OP 2017/245.IZ15

Izsole

Dobeles novada pašvaldība 2018.gada 10. janvārī plkst. 14.00 Dobeles novada pašvaldības mazajā zālē Brīvības ielā 15, Dobelē, atklātā izsolē pārdod:

- dzīvokli Nr.8 Priežu ielā 4, Gardenē, Auru pagastā, Dobeles novadā, 73,5 m2 platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 735/87560 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes (identifikācijas numurs 4646 001 0078 001 008) par sākumcenu 2900,00 euro, solis - 50,00 euro. Dalībniekiem līdz 2018.gada 8.janvārim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 290,00 euro un dalības maksa 15,00 euro;

- dzīvokli "Jaunsesava"-1 Naudītes pagastā, Dobeles novadā, 58,3 m2 platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 583/2594 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, palīgēkas un zemes (identifikācijas numurs 4680 002 0099 001 001) par sākumcenu 1000,00 euro, solis - 50,00 euro. Dalībniekiem līdz 2018.gada 8.janvārim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 100,00 euro un dalības maksa 15,00 euro;

- dzīvokli "Jaunsesava"-3 Naudītes pagastā, Dobeles novadā, 58,6 m2 platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 586/2594 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, palīgēkas un zemes (identifikācijas numurs 4680 002 0099 001 003) par sākumcenu 1000,00 euro, solis - 50,00 euro. Dalībniekiem līdz 2018.gada 8.janvārim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 100,00 euro un dalības maksa 15,00 euro;

- dzīvokli "Jaunsesava"-5 Naudītes pagastā, Dobeles novadā, 29,1 m2 platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 291/2594 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, palīgēkas un zemes (identifikācijas numurs 4680 002 0099 001 005) par sākumcenu 500,00 euro, solis - 50,00 euro. Dalībniekiem līdz 2018.gada 8.janvārim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 50,00 euro un dalības maksa 15,00 euro;

- zemesgabalu "Pokaiņi 196" Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, 654 m2 platībā (kadastra Nr.4672 009 0196) par sākumcenu 1700,00 euro, solis - 100,00 euro. Dalībniekiem līdz 2018.gada 8.janvārim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 170,00 euro un dalības maksa 30,00 euro;

- zemesgabalu "Pokaiņi 315" Krimūnu pagastā, Dobeles novadā (kadastra Nr.4672 009 0315) 1204 m2 platībā (kadastra apzīmējums 4672 009 0392) par sākumcenu 2800,00 euro, solis - 100,00 euro. Dalībniekiem līdz 2018.gada 8.janvārim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 280,00 euro un dalības maksa 30,00 euro;

- zemesgabalu - starpgabalu - "Auziņas" Krimūnu pagastā, Dobeles novadā (kadastra Nr.4672 004 0040) 2,3 ha platībā, pierobežniekiem pirmpirkuma tiesības, par sākumcenu 4100,00 euro, solis - 100,00 euro. Dalībniekiem līdz 2018.gada 8.janvārim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 410,00 euro un dalības maksa 30,00 euro;

- zemesgabalu "Saules" Annenieku pagastā, Dobeles novadā (kadastra Nr.4642 002 0206) 8,99 ha platībā (kadastra apzīmējums 4642 002 0204) par sākumcenu 7600,00 euro, solis - 100,00 euro. Dalībniekiem līdz 2018.gada 8.janvārim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 760,00 euro un dalības maksa 30,00 euro.

Ar izsoles noteikumiem interesenti var iepazīties Dobeles novada pašvaldībā Brīvības ielā 17, Dobelē, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00. Uzziņas par tālr. 63720938 vai 26326880.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)