Laidiens: 11.12.2017., Nr. 245

Amatu konkursu ziņas

Amatu konkursi

OP 2017/245.AKK1

APP Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs (turpmāk - BMC) aicina pievienoties PROJEKTA VADĪTĀJU

Galvenie amata pienākumi:

- koordinēt un sagatavot projektu pieteikumus Latvijas Republikas, Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu izsludinātajos projektu konkursos

- apzināt sadarbības iespējas ar ārvalstu pētniecības institūcijām un komersantiem, tehnoloģiju pārneses procesu identificēšanā un intelektuālā īpašuma aizsardzībā

- nodrošināt regulāru institūcijas atpazīstamību publiskajā telpā

Prasības pretendentam/-ei:

- teicamas latviešu un angļu valodas zināšanas

- augstākā izglītība

- pieredze 7. ietvara programmas un Horizon 2020 projektu sagatavošanā tiks uzskatīta par priekšrocību

Mēs piedāvājam pievienoties mūsdienīgai, profesionālai un motivētai komandai un iegūt lielisku darba pieredzi, ikdienu pavadot dinamiskā darba vidē.

Amatam noteikta darba samaksa atbilstoši 9. mēnešalgu grupai. Bruto mēnešalga no 701 līdz 1190 EUR (atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā un ir būtiska iestādes funkciju izpildei).

Pieteikuma vēstuli, dzīvesgaitas aprakstu (Curriculum Vitae (CV)), izglītību apliecinoša dokumenta kopiju 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" lūdzam nosūtīt uz adresi Rīgā, Rātsupītes ielā 1, k-1, LV-1067, vai uz e-pasta adresi anda.baumane@biomed.lu.lv ar norādi "Konkurss - projekta vadītājs". Tālr. uzziņām 67808200.

Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā.

Tiks izskatīti to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus. Sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai.


OP 2017/245.AKK2

Labklājības ministrijas Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija izsludina konkursu uz vakanto valsts civildienesta ierēdņa amata vietu Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā - Bērnu tiesību aizsardzības departamenta vecākais inspektors (uz nenoteiktu laiku Daugavpilī, Rīgā)

Mēs piedāvājam:

- draudzīgu kolektīvu

- interesantu darbu bāriņtiesu darba uzraudzības īstenošanā un metodiskās palīdzības sniegšanā

- iespēju dot savu ieguldījumu normatīvo aktu prasību ievērošanā bāriņtiesās

- gūt pieredzi bērnu tiesību aizsardzības jomā

- algu no 650 euro līdz 812 euro atbilstoši noteiktajai kategorijai un profesionālajai pieredzei

- apmācību iespējas

- veselības apdrošināšanu pēc 6 mēnešiem

Būtiskākie amata pienākumi:

- kontrolēt Bērnu tiesību aizsardzības likuma un citu bērnu tiesību aizsardzības regulējošo normatīvo aktu ievērošanu noteiktā administratīvā teritorijā

- izskatīt juridisku un fizisku personu priekšlikumus, iesniegumus un sūdzības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā par savā kompetencē esošajiem jautājumiem un sniegt iesniedzējam atbildi

- noteiktos laikos un vietā pieņemt apmeklētājus, sniegt konsultācijas ar bērnu tiesību aizsardzību saistītajos jautājumos; sadarboties ar attiecīgās administratīvās teritorijas - valsts un pašvaldību - amatpersonām jautājumos, kas saistīti ar bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem

- sastādīt un izskatīt administratīvo pārkāpumu protokolu par administratīvo pārkāpumu, ko izdarījušas institūcijas amatpersonas vai darbinieki

- piedalīties starpinstitūciju darba grupās, sēdēs, sanāksmēs, darba grupās, semināros, kā arī pārstāvēt departamenta viedokli valsts un pašvaldību iestādēs

Prasības pretendentam/-ei:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- otrā līmeņa profesionālā vai akadēmiskā augstākā izglītība sociālajās zinātnēs

- pieredze darbā, kas saistīts ar bērnu tiesību jautājumu risināšanu

- bērnu tiesību aizsardzības jomas un valsts pārvaldi reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana

- spēja meklēt risinājumus sarežģītās situācijās; gatavība uzņemties atbildību gan par procesu, gan risinājumiem, gan rezultātiem

- spēja strādāt patstāvīgi, uzņemties iniciatīvu un atbildību, analītiskas prasmes, spēja strādāt ar liela apjoma informāciju, prasme lietot praksē teorētiskas zināšanas darbā ar vardarbībā cietušiem bērniem

- latviešu valodas prasme augstākajā (C2) līmenī (krievu un angļu valoda - vēlama)

- prasme darbā ar datoru labā lietotāja līmenī

Motivēta pieteikuma vēstule un CV ar izglītību apliecinošu dokumentu kopijām jāiesniedz 10 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", nosūtot pa pastu Labklājības ministrijas Personāla un dokumentu pārvaldības departamentam Rīgā, Skolas ielā 28, vai elektroniski uz e-pastu: LM_Atlase@lm.gov.lv. Tālr. uzziņām 67359134, 67021621.


OP 2017/245.AKK3

Labklājības ministrijas Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija izsludina konkursu uz vakanto valsts civildienesta ierēdņa amata vietu Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā - Bāriņtiesu un audžuģimeņu departamenta vecākais inspektors (uz nenoteiktu laiku Daugavpilī, Rīgā)

Mēs piedāvājam:

- draudzīgu kolektīvu

- interesantu darbu bāriņtiesu darba uzraudzības īstenošanā un metodiskās palīdzības sniegšanā

- iespēju dot savu ieguldījumu normatīvo aktu prasību ievērošanā bāriņtiesās

- gūt pieredzi bērnu tiesību aizsardzības jomā

- algu no 650 euro līdz 812 euro atbilstoši noteiktajai kategorijai un profesionālajai pieredzei

- apmācību iespējas

- veselības apdrošināšanu pēc 6 mēnešiem

Būtiskākie amata pienākumi:

- analizēt informāciju par bāriņtiesu darbu

- sniegt konsultatīvu un metodisku palīdzību bāriņtiesām aizbildnības, aizgādnības, aizgādības, bērnu un personu ar ierobežotu rīcībspēju tiesību un interešu aizsardzības jautājumos

- veikt pārbaudes bāriņtiesās, sniegt priekšlikumus nepilnību novēršanai

- piedalīties semināru bāriņtiesu priekšsēdētājiem organizēšanā

Prasības pretendentam/-ei:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- otrā līmeņa profesionālā vai akadēmiskā augstākā izglītība sociālajās zinātnēs

- pieredze darbā, kas saistīts ar bērnu tiesību jautājumu risināšanu

- bērnu tiesību aizsardzības jomas un valsts pārvaldi reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana

- spēja meklēt risinājumus sarežģītās situācijās; gatavība uzņemties atbildību gan par procesu, gan risinājumiem, gan rezultātiem

- spēja strādāt patstāvīgi, uzņemties iniciatīvu un atbildību, analītiskas prasmes, spēja strādāt ar liela apjoma informāciju, prasme lietot praksē teorētiskas zināšanas darbā ar vardarbībā cietušiem bērniem

- latviešu valodas prasme augstākajā (C2) līmenī (krievu un angļu valoda - vēlama)

- prasme darbā ar datoru labā lietotāja līmenī

Motivēta pieteikuma vēstule un CV ar izglītību apliecinošu dokumentu kopijām jāiesniedz 10 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", nosūtot pa pastu Labklājības ministrijas Personāla un dokumentu pārvaldības departamentam Rīgā, Skolas ielā 28, vai elektroniski uz e-pastu: LM_Atlase@lm.gov.lv. Tālr. uzziņām 67359135, 67021621.


OP 2017/245.AKK4

Labklājības ministrijas Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija izsludina konkursu uz vakanto valsts civildienesta ierēdņa amata vietu Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā - Bāriņtiesu un audžuģimeņu departamenta galvenais inspektors (uz nenoteiktu laiku Rīgā)

Mēs piedāvājam:

- draudzīgu kolektīvu

- interesantu darbu bāriņtiesu darba uzraudzības īstenošanā un metodiskās palīdzības sniegšanā

- iespēju dot savu ieguldījumu normatīvo aktu prasību ievērošanā bāriņtiesās

- gūt pieredzi bērnu tiesību aizsardzības jomā

- algu no 750 euro līdz 900 euro atbilstoši noteiktajai kategorijai un profesionālajai pieredzei

- apmācību iespējas

- veselības apdrošināšanu pēc 6 mēnešiem

Būtiskākie amata pienākumi:

- analizēt informāciju par bāriņtiesu darbu

- sagatavot metodiskos materiālus un informatīva satura vēstules par bāriņtiesu darbu

- sniegt konsultatīvo un metodisko palīdzību bāriņtiesām aizbildnības, aizgādnības, aizgādības, bērnu un personu ar ierobežotu rīcībspēju tiesību un interešu aizsardzības jautājumos

- veikt pārbaudes bāriņtiesās, sniegt priekšlikumus nepilnību novēršanai

- piedalīties semināru bāriņtiesu priekšsēdētājiem organizēšanā

- strādāt ar statistikas atskaišu un darba plānu sastādīšanu

Prasības pretendentam:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- otrā līmeņa profesionālā vai akadēmiskā augstākā izglītība sociālajās zinātnēs

- pieredze darbā, kas saistīts ar bērnu tiesību jautājumu risināšanu

- bērnu tiesību aizsardzības jomas un valsts pārvaldi reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana

- spēja meklēt risinājumus sarežģītās situācijās; gatavība uzņemties atbildību gan par procesu, gan risinājumiem, gan rezultātiem

- spēja strādāt patstāvīgi, uzņemties iniciatīvu un atbildību, analītiskas prasmes, spēja strādāt ar liela apjoma informāciju, prasme lietot praksē teorētiskas zināšanas darbā ar vardarbībā cietušiem bērniem

- latviešu valodas prasme augstākajā (C2) līmenī (krievu un angļu valoda - vēlama)

- prasme darbā ar datoru labā lietotāja līmenī

Motivēta pieteikuma vēstule un CV ar izglītību apliecinošo dokumentu kopijām jāiesniedz 10 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", nosūtot pa pastu Labklājības ministrijas Personāla un dokumentu pārvaldības departamentam Rīgā, Skolas ielā 28, vai elektroniski uz e-pastu: LM_Atlase@lm.gov.lv. Tālr. uzziņām 67359135, 67021621.


OP 2017/245.AKK5

Valsts izglītības satura centrs izsludina konkursu uz Projektu pārraudzības nodaļas jurista iepirkumu speciālista (darbinieka) amatu uz noteiktu laiku (līdz 2021. gada 31. augustam)

Prasības pretendentiem/-ēm:

- augstākā izglītība tiesību zinātnē

- darba pieredze iepirkumu procedūru norišu organizēšanā un dokumentācijas sagatavošanā

- zināšanas un prasmes iepirkumu tehniskās dokumentācijas izstrādē, iepirkumu procedūras norises organizēšanā un procesu kontrolē

Veicamie amata pienākumi:

- nodrošināt iepirkumu plāna sastādīšanu un izmaiņu veikšanu

- nodrošināt komunikāciju ar Centrālo Finanšu līgumu aģentūru un Iepirkumu uzraudzības biroju iepirkumu procedūru īstenošanas jautājumos

- pārraudzīt iepirkumu dokumentācijas iesniegšanas iepirkumu komisijai termiņu ievērošanu

- koordinēt projektu juriskonsultu - iepirkumu speciālistu darbu iepirkumu savlaicīgā sagatavošanā un norisē

- piedalīties iepirkumu komisijās

- sniegt metodisko atbalstu iepirkumu procedūru organizēšanā

Mēs piedāvājam:

- atalgojumu bruto 1024 EUR (ir iespēja strādāt nepilnu darba laiku)

- darbu valsts pārvaldes iestādē

- sociālās garantijas, tai skaitā veselības apdrošināšanas polisi

- darbavietu Rīgas centrā, Aspazijas bulvārī 24

Amats ir klasificēts: 21. saime, III A līmenis (9. mēnešalgu grupa).

Pieteikuma dokumentus - motivācijas vēstuli un Curriculum Vitae -, kas apliecina pretendenta iepriekšējo darba pieredzi, iegūtās zināšanas un prasmes un izglītību apliecinoša dokumenta kopiju sūtīt pa pastu Valsts izglītības satura centram, Administratīvā nodaļa, Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050, ar norādi "Konkursam", iesniegt personīgi vai sūtīt uz e-pasta adresi visc@visc.gov.lv līdz 2018. gada 5. janvārim.

Sazināsimies tikai ar tiem kandidātiem, kas tiks izvirzīti nākamajai konkursa kārtai.


OP 2017/245.AKK6

LATVIJAS ORGANISKĀS SINTĒZES INSTITŪTS izsludina konkursu uz šādiem akadēmiskajiem amatiem ķīmijā, bioloģijā un fundamentālās medicīnas zinātnē (pēc OECD klasifikatora 1.4; 1.6; 3.1):

- vadošais pētnieks (18 amata vietas)

- pētnieks (15 amata vietas)

- zinātniskais asistents (20 amata vietas)

Dokumenti (iesniegums par piedalīšanos konkursā, CV un 3 pēdējo gadu publikāciju saraksts) iesniedzami Rīgā, Aizkraukles ielā 21, 209. kabinetā, viena mēneša laikā no konkursa izsludināšanas dienas. Tālr. uzziņām 67014801, e-pasta adrese: sinta@osi.lv.

Amatu konkursu rezultāti

OP 2017/245.AKR1

Latvijas Nacionālais arhīvs paziņo, ka konkurss uz Institūciju dokumentu un arhīvu pārvaldības departamenta vecākā eksperta amatu uz nenoteiktu laiku (izsludināts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 2017. gada 4. oktobrī, Nr. 197 (6024), noslēdzies bez rezultāta.


OP 2017/245.AKR2

Izglītības kvalitātes valsts dienesta Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 2017. gada 7. novembrī, Nr. 221 (6048), izsludinātais atklātais konkurss uz vecākā inspektora (valsts civildienesta ierēdņa) amatu ir noslēdzies bez rezultāta.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)