Laidiens: 08.12.2017., Nr. 244 (6071)

Tiesu nolēmumi

OP 2017/244.TS1

Ar Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2017.gada 14.novembra spriedumu civillietā Nr. C-3799-17/26 nosprieda grozīt ar Jūrmalas pilsētas tiesas 1996. gada 9.decembra spriedumu lietā 2-3103 AIGARAM LIVČĀNAM, pers. kods 010376-11492, noteikto pilnas rīcībspējas ierobežojumu.

Ierobežot Aigaram Livčānam, pers. kods 010376-11492, rīcībspēju un nodibināt viņam aizgādnību, nosakot šādu rīcībspējas ierobežojuma apjomu: darījumu slēgšanā, maksājumu izdarīšanā un saņemšanā; rīcībā ar mantu un tās pārvaldību, it īpaši nekustamā īpašuma atsavināšanā, ieķīlāšanā un apgrūtināšanā ar lietu tiesībām; komercdarbības un saimnieciskās darbības veikšanā; pārstāvībā valsts, pašvaldību un citās iestādēs.

Noteikt Aigara Livčāna, pers. kods 010376-11492, aizgādnim patstāvīgas tiesības rīkoties Aigara Livčāna vietā visās jomās, kurās Aigaram Livčānam ierobežota rīcībspēja.

Spriedums likumīgā spēkā stājies 2017.gada 5.decembrī.


OP 2017/244.TS2

Ar Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2017.gada 31.oktobra spriedumu civillietā Nr. C-2995-17/5 nosprieda grozīt rīcībspējas ierobežojumu ANTOŅINAI GAILEI, pers. kods 070850-12408, kas noteikts ar Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas 2002.gada 7.februāra spriedumu. Ierobežot Antoņinai Gailei, pers. kods 070850-12408, rīcībspēju un nodibināt viņai aizgādnību. Noteikt Antoņinai Gailei rīcībspējas ierobežojuma apjomu: maksājumu izdarīšanā un saņemšanā; darījumu slēgšanā; komercsabiedrības un saimnieciskās darbības veikšanā; sevis pārstāvēšanā valsts un pašvaldību iestādēs, tiesās, bankās, apdrošināšanas sabiedrībās un citās finanšu institūcijās, medicīnas un ārstniecības iestādēs; korespondences saņemšanā.

Noteikt, ka visā noteiktajā rīcībspējas ierobežojuma apjomā aizgādnis rīkojas patstāvīgi.

Spriedums likumīgā spēkā stājies 2017.gada 5.decembrī.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)