Laidiens: 23.11.2017., Nr. 232

Dažādi sludinājumi

OP 2017/232.DA1

Paziņojums par nekustamā īpašuma pirmo izsoli

Informēju jūs, STAŅISLAV JAKUBOVSKI, dzim. 29.03.1961., ka, pamatojoties uz Talsu novada pašvaldības 2017. gada 20. aprīlī izsniegto lēmumu lietā Nr. 4-22/22 par parāda piedziņu 1693,57 EUR apmērā no jums, Staņislava Jakubovska, dzim. 1961. gada 29. martā, Talsu novada pašvaldības labā, no 2017. gada 29. novembra plkst. 13.00 līdz 2017. gada 29. decembrim plkst. 13.00 tiek rīkota PIRMĀ IZSOLE jums piederošajam nekustamajam īpašumam "Kapteiņi" Īves pagastā, Talsu novadā, kadastra numurs 88580050004. Izsoles sākumcena - 36 100,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Informēju, ka, ja parādnieks ne vēlāk kā septiņas dienas pirms izsoles paziņojumā norādītā izsoles noslēguma datuma pilnībā samaksājis parādu un sprieduma izpildes izdevumus tiesu izpildītājam, nekustamā īpašuma pārdošana tiek atcelta, bet jau uzsāktā izsole - pārtraukta (Civilprocesa likuma 600. panta sestā daļa).

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)