Laidiens: 21.11.2017., Nr. 230 (6057)

Amatu konkursu ziņas

Amatu konkursi

OP 2017/230.AKK1

Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amatu - eksperts Nodarbinātības valsts aģentūras Risku vadības un iekšējās kontroles nodaļā (1 amata nenoteiktu laiku)

Prasības pretendentiem/-ēm:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība

- darba pieredze audita vai ES fondu vadības uzraudzības jomā ne mazāk kā viens gads

- Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu pārzināšana amata kompetences ietvaros

- zināšanas par iekšējās kontroles sistēmas darbību, t. sk. tiešās pārvaldes iestādēs

- zināšanas par risku vadību

- labas datu analīzes prasmes

Galvenie amata pienākumi: piedalīties Nodarbinātības valsts aģentūras iekšējās kontroles vides izveidošanā. Veikt iekšējās kontroles sistēmas darbības uzraudzības pasākumus un pārbaudes. Sniegt ieteikumus par nepieciešamajiem uzlabojumiem iekšējās kontroles sistēmā un tās pilnveidē.

Koordinēt informācijas apmaiņu un sadarbību ar ārējiem auditoriem un Valsts kontroli saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Sagatavot informatīvos materiālus, pārskatus, ziņojumus, atskaites, atzinumus un citus dokumentus Risku vadības un iekšējās kontroles nodaļas kompetences ietvaros.

Konsultēt un sniegt metodisku palīdzību struktūrvienībām un darbiniekiem risku vadības un iekšējās kontroles jautājumos.

Atalgojuma apmērs: mēnešalgu 1. kategorija: 719,00 EUR, 2. kategorija 827,00 EUR, 3. kategorija: 945,00 EUR (bruto alga).

Motivēta pieteikuma vēstule, CV un izglītību apliecinoša dokumenta kopija 10 dienu laikā, skaitot no paziņojuma publicēšanas dienas "Latvijas Vēstnesī", Pretendentam jāiesniedz Nodarbinātības valsts aģentūrā K. Valdemāra ielā 38, k-1, Rīgā, LV-1010, vai jānosūta uz e-pasta adresi konkursi@nva.gov.lv ar norādi "RVIKN_eksperts". Informācija pa tālruni 67021794 kā arī Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā www.nva.gov.lv.

Piesakot savu kandidatūru vakantajam valsts civildienesta ierēdņa amatam, pretendents apliecina, ka atbilst Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām.

Atlases konkurss notiks divās kārtās. Pirmā kārta - Pretendentu izglītības un darba pieredzes izvērtēšana pēc iesniegtajiem dokumentiem. Otrā kārta - intervija, kuras laikā tiks novērtētas Pretendenta zināšanas un kompetences atbilstoši amatam noteiktajām prasībām.

Lūdzam ievērot, ka sazināsimies un informēsim par konkursa rezultātiem tikai uz interviju uzaicinātos Pretendentus.


OP 2017/230.AKK2

Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amatu - Nodarbinātības organizators Nodarbinātības valsts aģentūras Talsu filiālē (1 amata vieta, 0,5 slodzes uz nenoteiktu laiku)

Prasības pretendentiem:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- augstākā izglītība

- vismaz viena gada pieredze klientu konsultēšanā

- vēlama pieredze nodarbinātības jomā

- izpratne par valsts politiku nodarbinātības jomā un saistošo Latvijas Republikā normatīvo aktu pārzināšana amata kompetences ietvaros

- prasme vērtēt faktus, analizēt datus, paredzēt un novērst riskus

- ļoti labas komunikācijas prasmes

- spēja identificēt problēmas, izprast to rašanās cēloņus un piedāvāt risinājumu

- labas organizatora un komunikācijas prasmes, klientu orientēta saskarsme vērsta uz darba pozitīvu rezultātu

- pamatzināšanas finanšu vadības jautājumos

- pieredze darbā ar datoru (MS Word, Excel) un biroja tehniku (lietotāja līmenī)

- vēlams divu svešvalodu zināšanas sarunvalodas līmenī

Galvenie amata pienākumi: īstenot bezdarbniekiem, darba meklētājiem un darba devējiem aktīvos nodarbinātības pasākumus un preventīvos bezdarba samazināšanas pasākumus, nodrošināt klientu apkalpošanu ar nodarbinātību saistītos jautājumos, sadarboties ar valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī fiziskām un juridiskām personām, kontrolēt līgumu izpildi pasākumu ietvaros.

Atalgojuma apmērs: mēnešalgu 1. kategorija: 303,50 EUR, 2. kategorija 335,00 EUR, 3. kategorija: 367,00 EUR (bruto alga).

Motivēta pieteikuma vēstule, CV un izglītību apliecinoša dokumenta kopija 14 dienu laikā, skaitot no paziņojuma publicēšanas dienas "Latvijas Vēstnesī", Pretendentam jāiesniedz Nodarbinātības valsts aģentūras Talsu filiālē K. Valdemāra ielā 2a, Talsos, LV-3201, vai jānosūta uz e-pasta adresi talsi@nva.gov.lv. Informācija pa tālruni 63221583 kā arī Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā www.nva.gov.lv.

Piesakot savu kandidatūru vakantajam valsts civildienesta ierēdņa amatam, pretendents apliecina, ka atbilst Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām.

Atlases konkurss notiks trijās kārtās. Pirmā kārta - Pretendentu izglītības un darba pieredzes izvērtēšana pēc iesniegtajiem dokumentiem. Otrā kārta - tests, pēc kura rezultātiem tiks novērtētas Pretendenta profesionālās zināšanas. Trešā kārta - intervija, kuras laikā tiks novērtētas Pretendenta zināšanas un kompetences atbilstoši amatam noteiktajām prasībām. Uz interviju tiks uzaicināti tie pretendenti, kuriem testā būs iegūts augstākais punktu skaits.

Lūdzam ievērot, ka sazināsimies un informēsim par konkursa rezultātiem tikai uz interviju uzaicinātos Pretendentus. Intervija notiks Nodarbinātības valsts aģentūras Talsu filiālē.


OP 2017/230.AKK3

Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amata vietu -Nodarbinātības valsts aģentūras Finanšu un attīstības departamenta Attīstības nodaļas Projektu vadītājs (1 amata vieta uz nenoteiktu laiku)

Prasības pretendentiem/-ēm:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vēlams vadības zinātnēs vai Eiropas studijās

- darba pieredze valsts pārvaldē vai pašvaldību institūcijās plānošanas dokumentu vai normatīvo aktu izstrādes, starptautiskās sadarbības projektu īstenošanas jomā - ne mazāka par vienu gadu

- Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu pārzināšana amata kompetences ietvaros

- izpratne par valsts un Eiropas Savienības politiku nodarbinātības jomā

- izpratne par Nodarbinātības valsts aģentūras pakalpojumu mērķiem, mērķgrupām un sadarbības partneriem pasākumu organizēšanā

- prasme vērtēt faktus, analizēt informāciju, paredzēt un novērtēt riskus, prezentēt viedokli

- ļoti labas angļu valodas zināšanas (vismaz B2 līmenī) mutvārdos un rakstos

- pieredze darbā ar datoru (lietotāja līmenī), darbam nepieciešamo tehnisko līdzekļu darbības principu un to lietošanas pārzināšana

Amata mērķis: veicināt un attīstīt Nodarbinātības valsts aģentūras starptautisko sadarbību un partnerību.

Galvenie amata pienākumi: organizēt starptautisku sadarbības projektu sagatavošanu, kā arī koordinēt apstiprināto projektu īstenošanu, veicināt un attīstīt Nodarbinātības valsts aģentūras starptautisko sadarbību un partnerību, gatavot Nodarbinātības valsts aģentūras iekšējos normatīvos aktus un metodiskos materiālus, veikt tiesību aktu projektu izvērtēšanu un saskaņošanu Nodaļas kompetences jomā, sadarboties ar valsts un pašvaldību institūcijām, sabiedriskajām organizācijām, ārvalstu un starptautiskām institūcijām un organizācijām, citiem Nodarbinātības valsts aģentūras sadarbības partneriem darba tirgus izpētes jautājumos, bezdarba samazināšanas un nodarbinātības veicināšanas jautājumu risināšanā.

Atalgojuma apmērs: mēnešalgu 1. kategorija: 719,00 EUR, 2. kategorija: 827,00 EUR, 3. kategorija: 945,00 EUR (bruto alga).

Motivēta pieteikuma vēstule, CV un izglītību apliecinoša dokumenta kopija 14 dienu laikā, skaitot no paziņojuma publicēšanas dienas "Latvijas Vēstnesī", Pretendentam jānosūta pa pastu Nodarbinātības valsts aģentūrai, adrese: K. Valdemāra ielā 38, k-1, Rīgā, LV-1010, vai uz e-pasta adresi konkursi@nva.gov.lv ar norādi "ATT_projektu_vadītājs". Informācija pa tālruni 67021794 un Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā www.nva.gov.lv.

Piesakot savu kandidatūru vakantajam valsts civildienesta ierēdņa amatam, pretendents apliecina, ka atbilst Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām.

Atlases konkurss notiks divās kārtās. Pirmā kārta - Pretendentu izglītības un darba pieredzes izvērtēšana pēc iesniegtajiem dokumentiem. Otrā kārta - intervija, kuras laikā tiks novērtētas Pretendenta zināšanas un kompetences atbilstoši amatam noteiktajām prasībām.

Lūdzam ievērot, ka sazināsimies un informēsim par konkursa rezultātiem tikai uz interviju uzaicinātos Pretendentus.


OP 2017/230.AKK4

Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakantajām ierēdņu amata vietām Daugavpils filiālē - nodarbinātības aģents (2 amata vietas uz noteiktu laiku)

Prasības pretendentiem/-ēm:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- augstākā izglītība (vēlams sociālajās zinātnēs)

- vismaz viena gada pieredze klientu konsultēšanā

- vēlama pieredze nodarbinātības jomā

- izpratne par valsts politiku nodarbinātības jomā un saistošo Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu pārzināšana amata kompetences ietvaros

- vērtēt faktus, paredzēt un novērtēt riskus

- labas saskarsmes, komunikācijas, plānošanas, kontroles un analītiskās prasmes

- zināšanas par personāla atlases procesu

- vēlamas vienas svešvalodas zināšanas sarunvalodas līmenī

- pieredze darbā ar datoru (MS Word, Excel) un biroja tehniku (lietotāja līmenī)

Galvenie amata pienākumi: sniegt pakalpojumus bezdarbniekiem, darba meklētājiem un bezdarba riskam pakļautām personām ar nodarbinātību saistītos jautājumos. Izdot administratīvus aktus. Noteikt bezdarbniekiem, darba meklētājiem un bezdarba riskam pakļautām personām tiesības saņemt Nodarbinātības valsts aģentūras pakalpojumus.

Atalgojuma apmērs: mēnešalgu 1. kategorija: 607,00 EUR, 2. kategorija 670,00 EUR, 3. kategorija: 734,00 EUR (bruto alga).

Motivēta pieteikuma vēstule, CV un izglītību apliecinoša dokumenta kopija 14 dienu laikā, skaitot no paziņojuma publicēšanas dienas "Latvijas Vēstnesī", Pretendentam jāiesniedz Nodarbinātības valsts aģentūras Daugavpils filiālē Varšavas ielā 18, Daugavpilī, LV-5404, vai jānosūta uz e-pasta adresi daugavpils@nva.gov.lv. Informācija pa tālruni 65484370, kā arī Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā www.nva.gov.lv.

Piesakot savu kandidatūru vakantajam valsts civildienesta ierēdņa amatam, pretendents apliecina, ka atbilst Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām.

Atlases konkurss notiks trijās kārtās. Pirmā kārta - Pretendentu izglītības un darba pieredzes izvērtēšana pēc iesniegtajiem dokumentiem. Otrā kārta - tests, pēc kura rezultātiem tiks novērtētas Pretendenta profesionālās zināšanas. Trešā kārta - intervija, kuras laikā tiks novērtētas Pretendenta zināšanas un kompetences atbilstoši amatam noteiktajām prasībām. Uz interviju tiks uzaicināti tie pretendenti, kuriem testā būs iegūts noteikts punktu skaits.

Lūdzam ievērot, ka sazināsimies un informēsim par konkursa rezultātiem tikai uz interviju uzaicinātos Pretendentus. Intervija notiks Nodarbinātības valsts aģentūras Daugavpils filiālē.


OP 2017/230.AKK5

Rīgas Tehniskā universitāte, reģ. Nr. 90000068977, izsludina konkursu uz vakantajām zinātniskā personāla amata vietām:

MATERIĀLZINĀTNES UN LIETIŠKĀS ĶĪMIJAS FAKULTĀTE

Lietišķās ķīmijas institūts / Ķīmijas nozare, Organiskās ķīmijas apakšnozare

- pētnieks - 1 vieta

Prasības pretendentiem: Pieredze biomasas pirolīzes procesu pētījumos.

Neorganiskās ķīmijas institūts, Biomateriālu zinātniskās pētniecības laboratorija /  Materiālzinātnes nozare, Polimēru un kompozītmateriālu apakšnozare

- vadošais pētnieks - 1 vieta

Funkcionālo materiālu tehnoloģiju zinātniskā laboratorija / Materiālzinātnes nozare, Inteliģentie materiāli un struktūras apakšnozare

- vadošais pētnieks - 1 vieta

Prasības pretendentiem: zinātniskā darba pieredze materiālzinātnē, inženierzinātnēs, fizikā vai saistītās nozarēs tiks vērtēta kā priekšrocība. Zinātnes nozarei atbilstošas 5 zinātniskās publikācijas un/vai publicēti mācību līdzekļi.

ELEKTRONIKAS UN TELEKOMUNIKĀCIJU FAKULTĀTE

Radioelektronikas institūts

- pētnieks - 2 vietas

Prasības pretendentiem: maģistra grāds elektronikā vai radniecīgā nozarē. Pēdējo 5 gadu laikā vismaz 2 publicētas vai publicēšanai pieņemtas zinātniskās publikācijas vai dalība vismaz 2 zinātniskos projektos.

Pretendentiem, kuri vēlas piedalīties konkursā, Rīgas Tehniskās universitātes Personāla nodaļai (Rīga, Kaļķu iela 1, 213. kabinets, e-pasta adrese: personals@rtu.lv) ir jāiesūta elektroniski (ar ieskenētu parakstu uz iesnieguma vai parakstītus ar drošu elektronisko parakstu) vai personīgi jāiesniedz dokumenti:

1) rektoram adresēts iesniegums par piedalīšanos konkursā;

2) dzīves un darba gājums (Curriculum Vitae), kurā norādīta zinātniskā, pedagoģiskā, organizatoriskā darba pieredze un publicēto darbu saraksts pēdējo 6 (sešu) gadu laikā (vēlams publicēto darbu sarakstu pievienot kā atsevišķu pielikumu), kā arī citi dokumenti, kurus pretendents vēlas pievienot iesniegumam, lai pilnīgāk raksturotu savu kvalifikāciju;

3) zinātniskos/akadēmiskos grādus vai augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopijas un pēc nepieciešamības citi normatīvajos aktos noteiktie dokumenti (piemēram, valsts valodas prasmes līmeni apliecinošs dokuments u. tml.), uzrādot to oriģinālus, ja pretendents konkursā darbam RTU piedalās pirmo reizi un Personāla nodaļā nav iepriekš iesniedzis šo dokumentu kopijas;

4) izziņa par grādu pielīdzināšanu ārvalstīs iegūtai izglītībai: kādam Latvijā piešķiramajam grādam/kvalifikācijai atbilst ārvalstīs iegūtais diploms (ārvalstīs iegūto diplomu ekspertīzi un pielīdzināšanu veic Akadēmiskās informācijas centrs).

Konkursa termiņš ir viens mēnesis no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Papildu informācija (dokumentu paraugi u. c.) RTU mājaslapas sadaļā "Darbs RTU" vai pa tālruni 67089304.

Piesakoties konkursam, kandidāts piekrīt savu personas datu apstrādei saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu un uzglabāšanai Rīgas Tehniskās universitātes Personāla nodaļā. Bez kandidāta piekrišanas personas dati netiks izplatīti trešajām personām.


OP 2017/230.AKK6

Labklājības ministrija izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amatu - Finanšu vadības departamenta finansists (uz nenoteiktu laiku)

Labklājības ministrija piedāvā:

- atbildīgu un interesantu darbu profesionālā un draudzīgā kolektīvā finanšu jomā

- iespēju dot savu ieguldījumu finanšu jomā labklājības nozarē

- stabilitāti un savas profesionalitātes attīstīšanu

- atalgojumu no 756 EUR līdz 994 EUR atbilstoši noteiktajai kategorijai un profesionālajai pieredzei

- veselības apdrošināšanu pēc 6 mēnešiem

Būtiskākie amata pienākumi:

- nodrošināt un uzraudzīt ar institūciju darbību saistītos finanšu vadības procesus

- sagatavot ikgadējo valsts budžeta projektu un tā grozījumu projektu saskaņā ar valsts budžeta pieprasījuma izstrādes pamatprincipiem

- nodrošināt finansēšanas plānu un ieņēmumu un izdevumu tāmju sagatavošanas procesu, kā arī veikt to izmaiņu analīzi

- nodrošināt pasākumu finanšu aprēķinus, kā arī to nodrošināšanai nepieciešamā finansējuma pamatotību un atbilstību normatīvajiem aktiem

- veikt finanšu izlietojuma uzraudzību, analizēt finanšu informāciju, savlaicīgi identificēt riskus un sniegt priekšlikumus turpmākām rīcībām efektīvai finanšu pārvaldībai

- sagatavot informāciju par budžeta līdzekļu apguvi

- sniegt programmu īstenošanā iesaistītajām institūcijām metodiskas konsultācijas par valsts budžeta finanšu vadības procesiem

- amata kompetences ietvaros sagatavot rīkojumus, normatīvo aktu un metodisko materiālu projektus

Prasības pretendentiem:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- otrā līmeņa augstākā izglītība (vēlams ekonomikā vai kādā no finanšu vadības jomām)

- darba pieredze finanšu informācijas sagatavošanā un finanšu datu analīzē (darba pieredze valsts pārvaldē un darbā ar budžeta plānošanas un finanšu vadības jautājumiem tiks uzskatīta par priekšrocību)

- zināšanas valsts budžeta plānošanā un uzraudzībā

- spēja strādāt patstāvīgi, uzņemties iniciatīvu un atbildību, analītiskas prasmes, spēja strādāt ar liela apjoma informāciju

- labas prasmes darbā ar datorprogrammu Excel

- labas komunikācijas un saskarsmes prasmes

Motivēta pieteikuma vēstule un CV, izglītību apliecinošo dokumentu kopijas (ja izglītība iegūta ārzemēs - jāiesniedz Akadēmiskās informācijas centra izziņa), jānosūta pa pastu vai elektroniski 10 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas izdevumā "Latvijas Vēstnesis" Labklājības ministrijas Personāla un dokumentu pārvaldības departamentam Rīgā, Skolas ielā 28, LV-1331. Tālr. uzziņām 67021645, e-pasta adrese: pdpd@lm.gov.lv.


OP 2017/230.AKK7

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (reģ. Nr. 90002065000) izsludina konkursu uz Ģeoinformācijas sistēmu un informācijas tehnoloģiju departamenta direktora (ierēdņa) amatu

Galvenie amata pienākumi:

- plānot, organizēt un vadīt departamenta darbu (ĢIS un IT jautājumos)

- izstrādāt normatīvo aktu un plānošanas dokumentu projektus ģeotelpiskās informācijas un pakalpojumu jomā

- analizēt politikas dokumentu, koncepciju, kā arī normatīvo aktu projektus, kas attiecas uz departamenta kompetences jautājumiem, gatavot atsauksmes par tiem

- organizēt aģentūras ģeotelpiskās informācijas pamatdatu informācijas sistēmas infrastruktūras uzturēšanu un tālāku attīstību

- organizēt informācijas sagatavošanu par Aģentūras rīcībā esošajiem ģeotelpiskajiem datiem, to sagatavošanas plāniem, pieejamību un saņemšanas nosacījumiem un organizēt Aģentūras pakalpojumu sniegšanu ģeoinformācijas jomā

- pārraudzīt ģeotelpisko datu un pakalpojumu sniegšanu ārējiem lietotājiem

Prasības pretendentam/-ei:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- atbilstība likuma " Par valsts noslēpumu" 9. panta prasībām

- augstākā izglītība ģeodēzijā, ģeogrāfijā, kartogrāfijā, ģeomātikā vai citā radniecīgā specialitātē

- kartogrāfijā pielietojamo programmatūru pārzināšana

- prasme strādāt ar datoru un biroja datorprogrammām

-vismaz 5 gadu darba pieredze vadošā amatā valsts pārvaldē

- pārzināt ģeotelpiskās informācijas produktu ražošanas procesu un pakalpojumu sniegšanu

- spēja strādāt patstāvīgi, uzņemties iniciatīvu un atbildību

Mēs piedāvājam sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam, mēnešalgu 1. kategorijai: 1450 EUR, 2. kategorijai: 1640 EUR, 3. kategorijai: 1830 EUR (pirms nodokļu nomaksas) un veselības apdrošināšanu.

Motivēta pieteikuma vēstule, Curriculum Vitae (dzīves apraksts) un augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, kā arī konkursa pretendenta iesniegums un pieteikuma anketa (pieejami mājaslapā www.lgia.gov.lv sadaļā "Vakances") jāiesniedz 10 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūrā (O.Vācieša iela 43, Rīga, LV-1004) vai jānosūta uz e-pasta adresi konkurss@lgia.gov.lv . Tālrunis uzziņām 25691503.


OP 2017/230.AKK8

Veselības inspekcija, reģistrācijas Nr. 90002448818, ir Veselības ministrijas pakļautībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas veic uzraudzību un kontroli veselības nozarē visā Latvijas teritorijā, lai nodrošinātu regulējošo normatīvo aktu prasību ievērošanu un izpildi.

Veselības inspekcija izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amatu - Veselības aprūpes uzraudzības un kontroles departamenta Zāļu uzraudzības un kontroles nodaļas inspektors (trīs amata vietas uz nenoteiktu laiku)

Prasības pretendentiem/-ēm:

- augstākā farmaceitiskā izglītība

- vēlama profesionālā pieredze farmācijas jomā (1 gads)

- Veselības inspekcijas darbību un farmācijas jomu reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana

- valsts valodas prasme atbilstoši C 1 līmenim

- prasme strādāt ar datoru (MS Word, Excel, PowerPoint) un biroja tehniku

- labas lietvedības prasmes

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

Galvenie pienākumi:

- uzraudzīt un kontrolēt zāļu izplatīšanas prasību ievērošanu un farmaceitisko darbību regulējošo normatīvo aktu prasību ievērošanu

- izskatīt juridisku un fizisku personu iesniegumus un sūdzības, sagatavot atbildes

- klasificēt normatīvo aktu pārkāpumus, ierosināt un izskatīt administratīvās lietas, sagatavot administratīvo pārkāpumu protokolus un lēmumus

Mēs piedāvājam:

- darbu profesionālā kolektīvā

- atalgojumu atbilstoši 10. mēnešalgu grupai un sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam

- labus darba apstākļus, veselības apdrošināšanu

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu ar norādi inspektors Zāļu uzraudzības un kontroles nodaļā, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas) iesniegt Veselības inspekcijas Personālvadības un darba aizsardzības nodaļā Klijānu ielā 7, Rīgā, LV-1012, vai nosūtīt uz e-pasta adresi personal@vi.gov.lv 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Tālrunis uzziņām 67819675, e-pasta adrese: personal@vi.gov.lv, mājaslapa www.vi.gov.lv.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu, Veselības inspekcija informē, ka:

1) jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi;

2) iepriekšminētais jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Veselības inspekcija, kontaktinformācija: Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012.


OP 2017/230.AKK9

Veselības inspekcija, reģistrācijas Nr. 90002448818, ir Veselības ministrijas pakļautībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas veic uzraudzību un kontroli veselības nozarē visā Latvijas teritorijā, lai nodrošinātu regulējošo normatīvo aktu prasību ievērošanu un izpildi.

Veselības inspekcija izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amatu - Veselības aprūpes uzraudzības un kontroles departamenta Veselības aprūpes kvalitātes kontroles nodaļas vecākais ārsts eksperts (četras amata vietas uz nenoteiktu laiku)

Prasības pretendentiem/-ēm:

- akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība medicīnā (ārsta grāds)

- sertifikāts vienā vai vairākās medicīnas pamatspecialitātes, sertifikāts ārsta eksperta specialitātē

- pieredze un praktiskais darba stāžs medicīnas pamatspecialitātē (ne mazāk kā 5 gadi)

- Veselības inspekcijas darbību reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana

- valsts valodas prasmes C1 līmenis

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

Galvenie pienākumi:

- veikt ekspertīzes par veselības aprūpes kvalitāti un veselības aprūpi reglamentējošo normatīvo aktu prasību ievērošanu

- sastādīt kontroles aktu saskaņā ar noteiktajām procedūrām, pieprasīt rakstveida informāciju par norādījumu izpildi

- sagatavot un sniegt atzinumus par veselībai vai dzīvībai nodarīto kaitējumu Ārstniecības riska fonda ietvaros un noteikt izmaksājamās atlīdzības apmēru

- veikt narkotisko un psihotropo zāļu izmantošanas pamatotības kontroli ārstniecības procesā

- izskatīt juridisku un fizisku personu iesniegumus un sūdzības veselības aprūpes un darbspējas ekspertīzes kvalitātes jautājumos

Mēs piedāvājam:

- darbu profesionālā kolektīvā

- atalgojumu atbildoši 12. mēnešalgu grupai un sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam

- labus darba apstākļus, veselības apdrošināšanu

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu ar norādi vecākais ārsts eksperts Veselības aprūpes kvalitātes kontroles nodaļā, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas) iesniegt Veselības inspekcijas Personālvadības un darba aizsardzības nodaļā Klijānu ielā 7, Rīgā, LV-1012, vai nosūtīt uz e-pasta adresi personal@vi.gov.lv 10 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Tālr. uzziņām 67819675, e-pasta adrese: personal@vi.gov.lv, mājaslapa www.vi.gov.lv.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu, Veselības inspekcija informē, ka:

1) jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi;

2) iepriekš minētais Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Veselības inspekcija, kontaktinformācija: Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012.


OP 2017/230.AKK10

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra izsludina konkursu uz vakanto Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas projektu koordinatora amatu (darbinieka amats uz nenoteiktu laiku)

Darba pienākumi:

- sadarbības veidošana ar darba devējiem Eiropas Komisijas iniciatīvas "Eiropas solidaritātes korpuss" nodarbinātības sadaļas ietvaros

- Eiropas informācijas tīkla "Eurodesk" koordinēšana un attīstība

- starptautisku projektu vadība jaunatnes un nodarbinātības jomās

Prasības pretendentiem/-ēm:

- augstākā akadēmiskā izglītība vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība

- zināšanas un izpratne par nodarbinātības jomu un darba tirgus tendencēm

- vismaz divu gadu darba pieredze projektu vadībā gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī, tajā skaitā apmācību jomā

- ļoti labas angļu valodas zināšanas

- ļoti labas prasmes darbā ar Microsoft Word, Microsoft Excel, Power Point un Outlook Express

- vēlama pieredze jaunatnes un nodarbinātības jomās

- vēlama viena gada darba pieredze valsts pārvaldē

- vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība

Amats klasificēts 44. saimes III A līmenī (11. mēnešalgu grupa).

Informējam, ka pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas konkursa 1. kārtā sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas konkursa 2. kārtai.

Motivēta pieteikuma vēstule un CV ar izglītību apliecinošo dokumentu kopijām jāiesniedz 10 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas izdevumā "Latvijas Vēstnesis", nosūtot pa pastu Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrai Rīgā, Mūkusalas ielā 41, LV-1004, vai elektroniski uz e-pastu: personals@jaunatne.gov.lv. Tālr. uzziņām 67358073 vai 67358069.


OP 2017/230.AKK11

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra izsludina konkursu uz vakanto Finanšu un grāmatvedības daļas grāmatveža amatu (darbinieka amats uz nenoteiktu laiku)

Galvenie darba pienākumi ir veikt Eiropas Savienības iniciatīvas "Eiropas Solidaritātes korpuss", projekta "Erasmus+ Nacionālo aģentūru tīklošanās cilvēktiesību izglītības aktualizēšana jaunatnes jomā", kā arī Jaunatnes politikas valsts programmas finanšu plānošanu un grāmatvedības uzskaiti.

Prasības pretendentiem/-ēm:

- augstākā akadēmiskā izglītība vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība finansēs, grāmatvedībā vai ekonomikā

- vismaz divu gadu darba pieredze grāmatvedības un finanšu jomā

- zināšanas par grāmatvedības uzskaiti un tās kārtošanu

- zināšanas finanšu plānošanā un finanšu uzskaites organizēšanā un analīzē

- labas iemaņas darbā ar datoru (Microsoft Word, Microsoft Excel un Outlook Express)

- ļoti labas iemaņas strādāt ar grāmatvedības datorprogrammām

- vēlama darba pieredze valsts pārvaldē

Amats klasificēts 44. saimes III A līmenī (11. mēnešalgu grupa).

Informējam, ka pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas konkursa 1. kārtā sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas konkursa 2. kārtai.

Motivēta pieteikuma vēstule un CV ar izglītību apliecinošo dokumentu kopijām jāiesniedz 10 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas izdevumā "Latvijas Vēstnesis", nosūtot pa pastu Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrai Rīgā, Mūkusalas ielā 41, LV-1004, vai elektroniski uz e-pastu: personals@jaunatne.gov.lv. Tālr. uzziņām 67358073 vai 67358072.


OP 2017/230.AKK12

Valsts policija, reģistrācijas Nr. 90000099040, ir iekšlietu ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kura atbilstoši kompetencei īsteno valsts politiku noziedzības apkarošanas un sabiedriskās kārtības un drošības aizsardzībā, kā arī personu tiesību un likumīgo interešu aizsardzībā.

Valsts policija izsludina konkursu uz vakanto darbinieka amatu - Galvenās administratīvās pārvaldes Juridiskā biroja Normatīvo aktu analīzes un izstrādes nodaļas JURISTS (viena vakance uz nenoteiktu laiku)

Prasības pretendentiem/-ēm:

- otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnē (jurista profesionālā kvalifikācija) (atbilst piektajam profesionālās kvalifikācijas līmenim)

- vēlama pieredze darbā ar normatīvajiem aktiem, līgumu un atzinumu sagatavošanā

- labas analītiskās spējas, spēja paust un aizstāvēt savu viedokli

- labas komunikācijas un sadarbības prasmes

- augsta atbildības sajūta un precizitāte

Galvenie pienākumi:

- izstrādāt ārējo un iekšējo normatīvo aktu projektus, kā arī nodrošināt to sekmīgu virzību

- sniegt atbalstu Valsts policijas struktūrvienībām to nozares kompetencē esošo normatīvo aktu projektu sagatavošanā

- sagatavot atzinumus par Valsts policijas struktūrvienību vai citu iestāžu (institūciju) izstrādātajiem normatīvajiem aktiem

- sagatavot starpresoru vienošanās projektus

- piedalīties Valsts policijas un citu iestāžu (institūciju) organizētajās darba grupās un komisijās

Piedāvājam:

- interesantu darbu un atsaucīgu kolektīvu

- mēnešalgu atbilstoši darbinieka kategorijai - no 940 līdz 1120 euro (pirms nodokļu nomaksas pēc pārbaudes termiņa beigām)

- sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu

- profesionālās izaugsmes un attīstības iespējas

Motivētu pieteikuma vēstuli, dzīves aprakstu (Curriculum Vitae) un augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopiju/-as ar norādi "JURISTS_NAAIN_KONKURSS" jāiesniedz Valsts policijā 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". E-pasta adrese: cv@vp.gov.lv, adrese: Čiekurkalna 1.līnija, k-4, Rīga, LV-1026. Informācija pa tālruni 67075424.

Pēc konkursa pirmās kārtas sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas konkursa nākamajai kārtai.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu, Valsts policija informē, ka:

- pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;

- iesūtīto personāla datu apstrādes pārzinis ir Valsts policija.

Amatu konkursu rezultāti

OP 2017/230.AKR1

Nodarbinātības valsts aģentūra informē, ka 2017.gada 14.novembrī Nodarbinātības valsts aģentūras Personāla nodaļas juriskonsulta amatā (uz noteiktu laiku) ir iecelts RAIMONDS DZINTARS.


OP 2017/230.AKR2

Nodarbinātības valsts aģentūra informē, ka Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 2017. gada 19. oktobrī, Nr. 208 (6035), izsludinātais konkurss uz Resursu pārvaldības nodaļas juriskonsulta (ierēdņa) amatu ir noslēdzies bez rezultāta.


OP 2017/230.AKR3

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra paziņo, ka konkursa kārtībā Centrālās finanšu un līgumu aģentūras Juridiskā nodrošinājuma un projektu atlases departamenta Infrastruktūras projektu atlases nodaļas ekspertes amatā uz noteiktu laiku no 2017.gada 13.novembra iecelta RENĀTE SALMANE.


OP 2017/230.AKR4

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra paziņo, ka konkursa kārtībā Centrālās finanšu un līgumu aģentūras Izglītības un zinātnes attīstības departamenta Izglītības infrastruktūras attīstības projektu nodaļas vecākās ekspertes amatā uz noteiktu laiku no 2017.gada 14.novembra iecelta SARMĪTE KRIŠĀNE.


OP 2017/230.AKR5

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra paziņo, ka konkursa kārtībā Centrālās finanšu un līgumu aģentūras Juridiskā nodrošinājuma un projektu atlases departamenta Personālvadības nodaļas personāla speciālistes amatā uz nenoteiktu laiku no 2017.gada 16.novembra iecelta SARMĪTE JĒKABSONE.


OP 2017/230.AKR6

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra paziņo, ka konkurss uz Centrālās finanšu un līgumu aģentūras Finanšu vadības un grāmatvedības departamenta Sertificēšanas, finanšu administrēšanas un plānošanas nodaļas finanšu speciālista amatu uz noteiktu laiku noslēdzies bez rezultāta.


OP 2017/230.AKR7

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra paziņo, ka konkurss uz Centrālās finanšu un līgumu aģentūras Infrastruktūras attīstības departamenta Satiksmes infrastruktūras projektu nodaļas vadītāja vietnieka amatu uz noteiktu laiku noslēdzies bez rezultāta.


OP 2017/230.AKR8

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra paziņo, ka konkurss uz Centrālās finanšu un līgumu aģentūras Izglītības un zinātnes attīstības departamenta projekta vadītāja amatu uz noteiktu laiku noslēdzies bez rezultāta.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)