Laidiens: 30.01.2017., Nr. 23 (5850)

Amatu konkursu ziņas

Amatu konkursi

OP 2017/23.AKK1

Finanšu ministrija izsludina konkursu uz PADOMES LOCEKĻA/-ES amatu!

Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" (reģ. Nr. 40003294758) ir moderns, uz biznesa pamatiem balstīts uzņēmums, kas profesionāli nodarbojas ar valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanu un būvniecības projektu attīstību biznesa vajadzībām.

Darbavieta - Rīgā

Valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" padomes locekļa/-es amata kandidātam/-ei izvirzāmās prasības:

1) akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība inženierzinātnēs, vadībzinībā, finansēs, tiesību zinātnē, ekonomikā vai nekustamo īpašumu pārvaldībā;

2) vismaz viena kritērija izpilde no zemāk minētajiem vadības pieredzes kritērijiem:

- vismaz triju gadu pieredze lielas kapitālsabiedrības valdes vai padomes locekļa amatā

- vismaz triju gadu pieredze vadošā amatā institūcijā, kas atbildīga par politikas veidošanu

- vismaz 10 gadu starptautiski atzīta pētniecības vai konsultāciju pieredze ar uzņēmuma darbību saistītā jomā vadošā akadēmiskā personāla amatā (asociētais profesors, profesors, vadošais pētnieks)

3) vēlama starptautiskā pieredze līdzīga lieluma uzņēmumā vai vidējā/lielā privātā kapitālsabiedrībā vai institūcijā vadošā amatā;

4) vēlama pieredze lielu projektu vadībā;

5) izpratne par VAS "Valsts nekustamie īpašumi" darbības jomām - nekustamā īpašuma būvniecības, pārvaldīšanas, iegādes un atsavināšanas jautājumiem;

6) izpratne par valsts kapitālsabiedrību darbību un to pārvaldi, biznesa ētikas pārzināšana, par kapitālsabiedrību finanšu vadības, risku vadības un iekšējā audita jautājumiem;

7) stratēģiskās plānošanas prasme, spēja veidot pozitīvas attiecības un uzņemties vadītāja lomu, lai nodrošinātu kapitālsabiedrības mērķu sasniegšanu, spēja noteikt mērķus un plānot savas darbības, formulēt viedokli, pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību;

8) valsts valoda C līmeņa 1. pakāpē;

9) labas angļu valodas zināšanas tādā apjomā, kas ļauj brīvi lasīt un saprast drukātu tekstu, augstākā līmenī uzturēt dialogu, pārzinot profesionālo terminoloģiju, un brīvi sagatavot rakstisku tekstu. Papildus vēlams arī citu svešvalodu zināšanas;

10) nevainojama reputācija;

11) atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31. panta ceturtās daļas prasībām.

Ja vēlaties piedalīties konkursā, lūdzam iesniegt Finanšu ministrijā (Smilšu ielā 1, Rīgā, LV-1919, vai elektroniski, nosūtot uz e-pasta adresi pasts@fm.gov.lv, tālrunis uzziņām 67095610) līdz 2017. gada 17. februārim ar norādi "Pieteikums VAS "Valsts nekustamie īpašumi" padomes locekļa/-es amata konkursam" šādus dokumentus:

- motivētu pieteikumu (iekļaujot informāciju, kas apliecina sludinājumā norādītās pieredzes un prasmju esamību, kā arī atbilstību padomes locekļa amatam)

- Curriculum Vitae (CV), iekļaujot kontaktinformāciju

- augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un, ja ir, svešvalodu prasmes apliecinoša dokumenta kopiju

- profesionālo kvalifikāciju un citas prasmes apliecinošu dokumentu (sertifikātu) kopijas

- apliecinājumu (informācija Finanšu ministrijas mājaslapā sadaļā "Karjera")

- kandidāts, kurš izglītību ir ieguvis ārvalstīs, pievieno dokumentu par izglītības akadēmisko atzīšanu Latvijā.


OP 2017/23.AKK2

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra aicina pievienoties Juridiskā nodrošinājuma nodaļai JURISKONSULTU (ierēdņa amats)

Tavi darba pienākumi būs izvērtējumu un atzinumu sagatavošana par Eiropas Savienības fondu projektu iespējamo neatbilstību gadījumiem, aģentūras pārstāvība tiesvedības procesos un attiecīgu dokumentu projektu sagatavošana pārstāvniecības nodrošināšanai, Eiropas Savienības fondu projektu līdzfinansējuma saņēmēju veikto publiskā iepirkuma procedūru atbilstības pārbaude publisko iepirkumu regulējošajiem normatīvajiem aktiem. aģentūras struktūrvienību izstrādāto iekšējo normatīvo aktu tiesiskuma papildpārbaudes, kā arī citu juridisku jautājumu risināšana.

MĒS PIEDĀVĀJAM pievienoties mūsdienīgai, profesionālai un motivētai komandai, iegūt lielisku darba pieredzi, ikdienu pavadot dinamiskā darba vidē, stabilu atalgojumu (bruto darba algu no 902 euro līdz 1235 euro), sociālo nodrošinājumu

MĒS SAGAIDĀM, KA TEV IR

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- augstākā juridiskā izglītība

- zināšanas par Latvijas Republikas valsts pārvaldes tiesisko regulējumu un administratīvo procesu;

- zināšanas par publisko iepirkumu regulējumu

- pamatzināšanas Eiropas Savienības tiesībās

- tiesvedības pieredze un pieredze dokumentu sagatavošanā pārstāvniecības nodrošināšanai

- labas angļu valodas zināšanas

- atklāta un draudzīga attieksme pret kolēģiem un klientiem

- labas komunikācijas un sadarbības prasmes

Papildus vēlama:

- pieredze tiesību aktu izstrādē vai līgumu sagatavošanā

- pieredze darbā ar Eiropas Savienības finanšu instrumentu ieviešanu

- praktiskā pieredze publisko iepirkumu jomā

Ja tevi ieinteresēja mūsu piedāvājums un darba saturs un vēlies būt viens no mums, aicinām savu CV, motivācijas vēstuli un augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopijas desmit dienu laikā no paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" sūtīt Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai uz e-pasta adresi cfla@cfla.gov.lv ar norādi "Konkurss - Juridiskā nodrošinājuma nodaļas juriskonsults".

Informējam, ka pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas konkursa 1. kārtā sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas konkursa 2. kārtai.


OP 2017/23.AKK3

RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AKADĒMIJA (RPIVA) izsludina konkursu uz šādām akadēmisko amatu vietām:

- profesora amatā pedagoģijas nozares skolas pedagoģijas apakšnozarē - 1 (viena) amata vieta

Studiju kursi: Bilingvisms un bilingvālā izglītība skolā, Didaktika, Lingvodidaktika pamatskolā un vidusskolā, Pētniecība vadības procesā, Skolas pedagoģija.

- profesora amatā pedagoģijas nozares vispārīgās pedagoģijas apakšnozarē - 1 (viena) amata vieta

Studiju kursi: Audzināšanas teorija, Vispārīgā pedagoģija un pedagoģiskā doma Latvijā.

Prasības profesora amata pretendentiem:

- doktora zinātniskais grāds attiecīgajā nozarē

- atbilstība Augstskolu likuma 28. panta prasībām un Ministru kabineta noteikumiem Nr. 391

- pieredze kvalitatīvi izstrādāt un vadīt lekciju kursus, seminārus, organizēt praktiskās nodarbības, vadīt studiju darbus un studentu pētniecisko darbību

- pieredze zinātniski pētnieciskajā darbā

- prasme noteikt prioritātes un pieņemt lēmumus

- saskarsmes kultūra un pedagoga ētikas ievērošana

- teicamas valsts valodas un svešvalodu - angļu/vācu, krievu valodas - prasmes studiju kursu vadīšanai ārzemju studentiem

- profesora amatā pedagoģijas nozares nozaru (mākslas) pedagoģijas apakšnozarē - 1 (viena) amata vieta

Studiju kursi: Diriģēšana, Koris, Diriģenta profesionalitāte.

Prasības profesora amata pretendentiem:

- doktora zinātniskais grāds attiecīgajā nozarē

- atbilstība Augstskolu likuma 28. panta prasībām un Ministru kabineta noteikumiem Nr. 391

- izcili mākslinieciskās jaunrades rezultāti mūzikas mākslas jomā (piemēram, regulāra koncertdarbība, atzinības u. tml.)

- pieredze kvalitatīvi izstrādāt un vadīt lekciju kursus, seminārus, organizēt praktiskās nodarbības, vadīt studiju darbus un studentu pētniecisko darbību

- pieredze zinātniski pētnieciskajā darbā

- prasme noteikt prioritātes un pieņemt lēmumus

- saskarsmes kultūra un pedagoga ētikas ievērošana

- teicamas valsts valodas un svešvalodu - angļu/ vācu, krievu valodas - prasmes studiju kursu vadīšanai ārzemju studentiem

- asociētā profesora amatā pedagoģijas nozares skolas pedagoģijas apakšnozarē - 1 (viena) amata vieta

Studiju kursi: Vizuālās mākslas mācību saturs un metodika sākumskolā, Sadarbība sociokultūras vidē pirmsskolā, Sadarbība sociokultūras vidē skolā.

Prasības asociētā profesora amata pretendentiem:

- doktora zinātniskais grāds attiecīgajā nozarē

- atbilstība Augstskolu likuma 30. panta prasībām un Ministru kabineta noteikumiem Nr. 391

- pieredze kvalitatīvi izstrādāt un vadīt lekciju kursus, seminārus, organizēt praktiskās nodarbības, vadīt studiju darbus un studentu pētniecisko darbību

- pieredze zinātniski pētnieciskajā darbā

- prasme noteikt prioritātes un pieņemt lēmumus

- saskarsmes kultūra un pedagoga ētikas ievērošana

- teicamas valsts valodas un svešvalodu - angļu/vācu, krievu valodas- prasmes studiju kursu vadīšanai ārzemju studentiem

- lektora amatā pedagoģijas nozares nozaru (mākslas) pedagoģijas apakšnozarē - 1 (viena) amata vieta

Studiju kursi: Speciālais instruments (vijole), Instrumentspēles mācīšanas metodika.

Prasības lektora amata pretendentiem:

- maģistra grāds vai doktora zinātniskais grāds attiecīgajā nozarē

- atbilstība Augstskolu likuma 36. panta prasībām

- vismaz viena gada pedagoģiskā darba pieredze apakšnozarē

- pieredze kvalitatīvi izstrādāt un vadīt lekciju kursus, seminārus, organizēt praktiskās nodarbības, vadīt studiju darbus

- izcili mākslinieciskās jaunrades rezultāti mūzikas mākslas jomā (piemēram: regulāra koncertdarbība, atzinības u. tml.)

- pieredze vietēja un starptautiska mēroga kultūras un mākslas pasākumos, projektos vai konkursos

- teicamas valsts valodas un svešvalodu - angļu/vācu, krievu valodas - prasmes studiju kursu vadīšanai ārzemju studentiem

Konkurss notiek saskaņā ar RPIVA Nolikumu par vēlēšanām akadēmiskajos un administratīvajos amatos, viesdocētāju un pasniedzēju pieņemšanu darbā. Nolikumu skatīt RPIVA mājaslapā sadaļā "Vakances" - http://www.rpiva.lv/index.php?mh=vakances.

Personām, kuras vēlas piedalīties konkursā, mēneša laikā no sludinājuma publicēšanas Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" RPIVA Personāla nodaļā personīgi jāiesniedz: iesniegums par piedalīšanos konkursā; dokumentu kopijas, kas apliecina iegūto izglītību (kopijas apstiprina darbavietā vai, salīdzinot ar pretendenta uzrādītajiem dokumentu oriģināliem, RPIVA Personāla nodaļā); dzīves un darba gājuma apraksts; publicēto pētniecisko darbu saraksts un to kopijas par pēdējiem sešiem gadiem; apliecinājumi par profesionālās pilnveides programmu apguvi 160 stundu apmērā sešu gadu periodā; citi dokumenti, kas apliecina pretendenta atbilstību amatam, kā arī citi dokumenti pēc pretendenta izvēles, kas pilnīgāk raksturo viņa kvalifikāciju.

Papildu informāciju var iegūt RPIVA Personāla nodaļā: tālr. 67808013, e-pasta adrese: personals@rpiva.lv. Adrese: Imantas 7. līnija 1, Rīga, LV-1083.


OP 2017/23.AKK4

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (reģ. Nr. 90001669496; www.vsaa.lv) izsludina konkursu uz Daugavpils reģionālās nodaļas Klientu apkalpošanas daļas inspektora/-es valsts civildienesta ierēdņa amatu (vakance uz noteiktu laiku ar dienesta vietu Ģimnāzijas ielā 10, Daugavpilī)

Galvenie pienākumi:

- konsultēt klientus par valsts sociālās apdrošināšanas pakalpojumiem un valsts sociālajiem pabalstiem

- pieņemt iesniegumus un ievadīt klientu datus informācijas sistēmā

- izdot administratīvos aktus

- sagatavot izziņas

Prasības pretendentiem:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- augstākā izglītība sociālajās zinātnēs (priekšrocība pretendentiem ar izglītību tiesību zinību, ekonomikas un tām pielīdzināmās jomās, kuru programmās tiek apgūtas tiesību vai ekonomikas zināšanas)

- iepriekšēja darba pieredze (priekšrocība pretendentiem, kuriem ir pieredze klientu apkalpošanas darbā valsts, pašvaldību un finanšu institūcijās)

- prasme piemērot normatīvos aktus, zināšanas par administratīvo procesu, valsts sociālo apdrošināšanu un valsts sociālajiem pabalstiem

- orientācija uz klientu

- labas komunikācijas prasmes un argumentācijas spējas

- valsts valodas prasme augstākajā līmenī

- prasme strādāt ar biroja tehniku un datorprogrammām

Piedāvājam:

- mēnešalgu, sākot no 607,00 EUR (bruto alga)

- atbildīgu darbu atsaucīgā un profesionālā kolektīvā

- iespēju paplašināt zināšanas un gūt praktisku darba pieredzi valsts pārvaldē

Konkursa pretendentiem/-ēm 10 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas "Latvijas Vēstnesī" lūdzam iesniegt šādus dokumentus:

- dzīves aprakstu (CV) - atbilstoši Europass CV standartam, kas pieejams tīmekļvietnē www.europass.lv

- motivētu pieteikuma vēstuli, kurā iekļauj arī apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta pirmajā daļā noteiktajām prasībām

- izglītību apliecinošu dokumenta/-u kopiju/-as

Atlases konkurss notiks divās kārtās. Pirmā kārta - pretendentu izvērtēšana, ņemot vērā pretendentu iesniegtajos dokumentos esošo informāciju. Otrā kārta - pretendentu vērtēšana intervijas laikā, izmantojot pārrunu un praktisko uzdevumu/testu metodiku.

Dokumentus pieteikumam uz konkursu sūtīt vai iesniegt VSAA Daugavpils reģionālajai nodaļai Ģimnāzijas ielā 10, Daugavpilī, LV-5401 (ar norādi "Konkursam uz Klientu apkalpošanas daļas inspektora amatu"), vai nosūtīt uz e-pasta adresi Zanete.Melkova@vsaa.lv. Tālrunis uzziņām 65476025.


OP 2017/23.AKK5

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (reģ. Nr. 90001669496; www.vsaa.lv) izsludina konkursu uz Rīgas pilsētas Kurzemes nodaļas Klientu apkalpošanas daļas inspektora/-es valsts civildienesta ierēdņa amatu (2 vakances uz noteiktu laiku ar dienesta vietu Baldones ielā 2, Rīgā)

Galvenie pienākumi:

- konsultēt klientus par valsts sociālās apdrošināšanas pakalpojumiem un valsts sociālajiem pabalstiem

- pieņemt iesniegumus un ievadīt klientu datus informācijas sistēmā

- izdot administratīvos aktus

- sagatavot izziņas

Prasības pretendentiem:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- augstākā izglītība sociālajās zinātnēs (priekšrocība pretendentiem ar izglītību tiesību zinību, ekonomikas un tām pielīdzināmās jomās, kuru programmās tiek apgūtas tiesību vai ekonomikas zināšanas)

- iepriekšēja darba pieredze (priekšrocība pretendentiem, kuriem ir pieredze klientu apkalpošanas darbā valsts, pašvaldību un finanšu institūcijās)

- prasme piemērot normatīvos aktus, zināšanas par administratīvo procesu, valsts sociālo apdrošināšanu un valsts sociālajiem pabalstiem

- orientācija uz klientu

- labas komunikācijas prasmes un argumentācijas spējas

- valsts valodas prasme augstākajā līmenī

- prasme strādāt ar biroja tehniku un datorprogrammām

Piedāvājam:

- mēnešalgu, sākot no 607,00 EUR (bruto alga)

- atbildīgu darbu atsaucīgā un profesionālā kolektīvā

- iespēju paplašināt zināšanas un gūt praktisku darba pieredzi valsts pārvaldē

Konkursa pretendentiem/-ēm 10 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas "Latvijas Vēstnesī" lūdzam iesniegt šādus dokumentus:

- dzīves aprakstu (CV) - atbilstoši Europass CV standartam, kas pieejams tīmekļvietnē www.europass.lv

- motivētu pieteikuma vēstuli, kurā iekļauj arī apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta pirmajā daļā noteiktajām prasībām

- izglītību apliecinošu dokumenta/-u kopiju/-as

Atlases konkurss notiks divās kārtās. Pirmā kārta - pretendentu izvērtēšana, ņemot vērā pretendentu iesniegtajos dokumentos esošo informāciju. Otrā kārta - pretendentu vērtēšana intervijas laikā, izmantojot pārrunu un praktisko uzdevumu/testu metodiku

Dokumentus pieteikumam uz konkursu sūtīt vai iesniegt VSAA Rīgas pilsētas Kurzemes nodaļai Baldones ielā 2, Rīgā, LV-1007 (ar norādi "Konkursam uz KAD inspektora amatu"), vai nosūtīt uz e-pasta adresi kurzeme@vsaa.lv. Tālrunis uzziņām 67804112.


OP 2017/23.AKK6

VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS (reģ. Nr. 90000069281, www.vid.gov.lv) izsludina konkursu uz Personālvadības pārvaldes Personāla administrēšanas daļas galvenā/-ās personāla speciālista/-es ierēdņa amatu (vakance uz nenoteiktu laiku)

Personālvadības pārvaldes kompetencē ir Valsts ieņēmumu dienesta atbalsta funkcijas īstenošana personāla vadības, procesu vadības un juridisko jautājumu, kas izriet no darba un civildienesta tiesiskajām attiecībām, jomā, kā arī Valsts ieņēmumu dienesta darbības nodrošināšanai civilās aizsardzības, darba aizsardzības un ugunsdrošības jomā.

Ja tev ir:

- atbilstība likuma "Par Valsts ieņēmumu dienestu" 17. panta pirmās daļas prasībām

- akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālās zinātnēs

- zināšanas darba un civildienesta attiecību regulējošo normatīvo aktu jomā;

- prasme vienlaikus strādāt ar liela apjoma dažāda veida sarežģītu informāciju, noteikt prioritātes un pieņemt atbilstošus lēmumus

- prasme strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos

- nevainojama reputācija

Ja esi gatavs:

- izskatīt VID struktūrvienību iesniegtos pieprasījumus konkursu izsludināšanai, sagatavot amatu konkursu sludinājumus un nosūtīt tos publicēšanai plašsaziņas līdzekļos

- līdzdarboties pretendentu izvērtēšanā, izstrādāt personāla atlases kritēriju un rezultātu dokumentāciju, informēt pretendentus par rezultātiem

- veikt personāla datu un dokumentu pārvaldību:

- noformēt personāla darba tiesisko vai civildienesta attiecību nodibināšanu, pārcelšanu un darba tiesisko vai civildienesta attiecību izbeigšanu, kā arī līdzdarboties personāla pieņemšanas darba procesa koordinēšanā

- ievadīt datus, kas izriet no darba un civildienesta tiesiskajām attiecībām, centralizētajā resursu vadības sistēmā "Horizon" (turpmāk - HORIZON)

Pievienojies mūsu kolektīvam, jo mēs piedāvājam:

- personīgo izaugsmi un profesionālo zināšanu pilnveidošanu

- iespēju piedalīties dažādās apmācību programmās

- sociālās garantijas

- veselības apdrošināšanas polisi

Priekšrocības pretendentiem ar:

- darba pieredzi ar HORIZON

Ierēdņa dienesta vieta: Talejas ielā 1, Rīgā.

Ierēdņa amatam ir noteikta: 30. saime "Personāla vadība", III līmenis. Bruto mēnešalga no 696 līdz 813 EUR (atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā un ir būtiska iestādes funkciju izpildei).

Motivācijas vēstuli, dzīvesgaitas aprakstu (Curriculum Vitae (CV)), augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un citus kvalifikāciju apliecinošus dokumentus 10 dienu laikā no šī sludinājuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" lūdzam nosūtīt Valsts ieņēmumu dienestam Talejas ielā 1, Rīgā, LV-1978, vai uz e-pasta adresi VID.konkursi@vid.gov.lv ar norādi "Konkurss uz PP PAdmD GPS amatu (Jūsu vārds, uzvārds)".

Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā.

Tiks izskatīti to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus. Sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai.

Ja tev ir neskaidrības par konkursu, zvani uz tālruņa numuru 67122626 vai uzdod savu jautājumu, rakstot uz e-pasta adresi VID.konkursi@vid.gov.lv ar norādi "Jautājums par konkursu".


OP 2017/23.AKK7

VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS (reģ. Nr. 90000069281, www.vid.gov.lv) izsludina konkursu uz Personālvadības pārvaldes Juridiskās daļas galvenā/-ās jurista/-es ierēdņa amatu (vakance uz nenoteiktu laiku)

Personālvadības pārvaldes kompetencē ir Valsts ieņēmumu dienesta atbalsta funkcijas īstenošana personāla vadības, procesu vadības un juridisko jautājumu, kas izriet no darba un civildienesta tiesiskajām attiecībām, jomā, kā arī Valsts ieņēmumu dienesta darbības nodrošināšanai civilās aizsardzības, darba aizsardzības un ugunsdrošības jomā.

Ja tev ir:

- atbilstība likuma "Par Valsts ieņēmumu dienestu" 17. panta pirmās daļas prasībām

- akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnēs

- praktiskā darba pieredze darba tiesisko un civildienesta attiecību regulējošo normatīvo aktu piemērošanā

- zināšanas darba un civildienesta tiesisko attiecību regulējošo normatīvo aktu jomā

- prasme vienlaikus strādāt ar liela apjoma dažāda veida informāciju, pieņemt atbilstošus lēmumus

- prasme strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos

- nevainojama reputācija

Ja esi gatavs:

- sagatavot tiesā iesniedzamos prasības pieteikumus, paskaidrojumus un pierādījumus

- pārstāvēt VID intereses tiesā jautājumos, kas izriet no darba un civildienesta tiesiskajām attiecībām

- izvērtēt iesniegumus, sūdzības un pieprasījumus par VID amatpersonu un darbinieku iespējams izdarītajiem pārkāpumiem un sagatavot atbildes uz tiem

- veikt dienesta pārbaudes, lai noskaidrotu faktus vai izvērtētu VID amatpersonu rīcību

- izskatīt disciplinārlietas, sagatavot lēmumus disciplinārlietās

Pievienojies mūsu kolektīvam, jo mēs piedāvājam:

- personīgo izaugsmi un profesionālo zināšanu pilnveidošanu

- iespēju piedalīties dažādās apmācību programmās

- sociālās garantijas

- veselības apdrošināšanas polisi

Ierēdņa dienesta vieta: Talejas ielā 1, Rīgā.

Ierēdņa amatam noteikta: 21. saime "Juridiskā analīze, izpildes kontrole un pakalpojumi" IV līmenis un 11. mēnešalgu grupa. Bruto mēnešalga no 794 līdz 1020 EUR (atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā un ir būtiska iestādes funkciju izpildei).

Motivācijas vēstuli, dzīvesgaitas aprakstu (Curriculum Vitae (CV)), augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un citus kvalifikāciju apliecinošus dokumentus 10 dienu laikā no šī sludinājuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" lūdzam nosūtīt Valsts ieņēmumu dienestam Talejas ielā 1, Rīgā, LV-1978, vai uz e-pasta adresi VID.konkursi@vid.gov.lv ar norādi "Konkurss uz PP JD GJ amatu, (Jūsu vārds, uzvārds)".

Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā.

Tiks izskatīti to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus. Sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai.

Ja tev ir neskaidrības par konkursu, zvani uz tālruņa numuru 67122626 vai uzdod savu jautājumu, rakstot uz e-pasta adresi VID.konkursi@vid.gov.lv ar norādi "Jautājums par konkursu".


OP 2017/23.AKK8

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra izsludina konkursu uz inspektora/-es amatu (uz noteiktu laiku, trim gadiem, darbavieta Izstāžu ielā 11, Valdlaučos, Ķekavas pagastā)

Prasības amata pretendentiem:

- augstākā izglītība (vēlama tiesību zinātnēs)

- normatīvo aktu pārzināšana iestādei noteikto valsts funkciju jomā

- vēlama pieredze administratīvo lēmumu sagatavošanā

- teicamas komunikācijas un sadarbības prasmes, spēja skaidri un argumentēti paust savu viedokli

- spēja strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos

- obligātas autotransporta vadīšanas tiesības, vēlamas traktortehnikas vadīšanas tiesības

- prasme strādāt ar standarta biroja programmatūru un datubāzēm

Galvenie pienākumi:

- organizēt, nodrošināt iestādes funkciju un ar tām saistīto uzdevumu izpildi, nepārtrauktību

- administratīvo lēmumu sagatavošana un pieņemšana

- nodrošināt klientu apkalpošanu

Piedāvājam:

- mēnešalgu no 700 euro līdz 944 euro (atbilstoši profesionālās pieredzes ilgumam)

- profesionālās izaugsmes iespējas

Pretendentus lūdzam iesniegt CV, motivācijas vēstuli un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas 10 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrai Republikas laukumā 2, Rīgā, LV-1010, vai nosūtīt uz e-pasta adresi vakance@vtua.gov.lv ar norādi uz attiecīgo darba vietu. www.vtua.gov.lv

* Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra sazināsies ar tiem pretendentiem, kuri tiks izvirzīti nākamajai konkursa kārtai.


OP 2017/23.AKK9

Precizējot iepriekš publicēto

Nodarbinātības valsts aģentūra precizē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 2017. gada 25. janvārī laidienā Nr. 20 (5847) publicēto paziņojumu (OP 2017/20.AKK5) par Nodarbinātības valsts aģentūras ierēdņa amata vakanci.

Paziņojums par izsludināto vakanci pareizi lasāms šādā redakcijā:

Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amata vietu Tukuma filiālē - nodarbinātības aģents/-e (1 amata vieta uz noteiktu laiku)

Prasības pretendentiem/-ēm:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- augstākā izglītība (vēlams sociālajās zinātnēs)

- vismaz viena gada pieredze klientu konsultēšanā

- vēlama pieredze nodarbinātības jomā

- izpratne par valsts politiku nodarbinātības jomā un saistošo Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu pārzināšana amata kompetences ietvaros

- vērtēt faktus, paredzēt un novērtēt riskus

- labas saskarsmes, komunikācijas, plānošanas, kontroles un analītiskās prasmes

- zināšanas par personāla atlases procesu

- vēlamas vienas svešvalodas zināšanas sarunvalodas līmenī

- pieredze darbā ar datoru (MS Word, Excel) un biroja tehniku (lietotāja līmenī)

Galvenie amata pienākumi: sniegt pakalpojumus bezdarbniekiem, darba meklētājiem un bezdarba riskam pakļautām personām ar nodarbinātību saistītos jautājumos. Izdot administratīvus aktus. Noteikt bezdarbniekiem, darba meklētājiem un bezdarba riskam pakļautām personām tiesības saņemt Nodarbinātības valsts aģentūras pakalpojumus.

Atalgojuma apmērs: mēnešalgu 1. kategorija: 570,00 EUR, 2. kategorija: 635,00 EUR, 3. kategorija: 700,00 EUR (bruto alga).

Motivēta pieteikuma vēstule, CV un izglītību apliecinoša dokumenta kopija 12 dienu laikā, skaitot no paziņojuma publicēšanas dienas "Latvijas Vēstnesī", Pretendentam jāiesniedz Nodarbinātības valsts aģentūras Tukuma filiālē Šēseles ielā 3, Tukumā, LV-3101, vai jānosūta uz e-pasta adresi tukums@nva.gov.lv. Informācija pa tālruni 63107211, kā arī Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā www.nva.gov.lv.

Atlases konkurss notiks trijās kārtās. Pirmā kārta - Pretendentu izglītības un darba pieredzes izvērtēšana pēc iesniegtajiem dokumentiem. Otrā kārta - tests, pēc kura rezultātiem tiks novērtētas Pretendenta profesionālās zināšanas. Trešā kārta - intervija, kuras laikā tiks novērtētas Pretendenta zināšanas un kompetences atbilstoši amatam noteiktajām prasībām. Uz interviju tiks uzaicināti tie pretendenti, kuriem testā būs iegūts noteikts punktu skaits.

Lūdzam ievērot, ka sazināsimies un informēsim par konkursa rezultātiem tikai uz interviju uzaicinātos Pretendentus. Intervija notiks Nodarbinātības valsts aģentūras Tukuma filiālē.


OP 2017/23.AKK10

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR" aicina savam kolektīvam pievienoties Juridiskās nodaļas vecāko referentu/-i (pilna slodze, uz nenoteiktu laiku)

PRASĪBAS:

- akadēmiskā vai otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība (var būt pēdējo kursu students/-e)

- teicamas iemaņas darbā ar datoru (MS Office, internets)

- teicamas valsts valodas un labas angļu valodas zināšanas mutvārdos un rakstos

- analītiskā domāšana un spēja patstāvīgi plānot un organizēt savu darbu, komunikabilitāte

- augsta atbildība un precizitāte

- darba pieredze valsts pārvaldē, darba pieredze saistībā ar publiskajiem iepirkumiem un augstākā juridiskā izglītība tiks uzskatīta par priekšrocību

PIENĀKUMI:

- juridisku dokumentu projektu sastādīšana

- līgumu reģistra uzturēšana

PIEDĀVĀJAM:

- iespēju iegūt profesionālo pieredzi starptautiski atzītā Institūtā

- interesantu, atbildīgu un dinamisku darbu

- patīkamu darba vidi

- stabilas sociālas garantijas

Pieteikuma dokumentus (motivācijas vēstuli un CV ar norādi "Juridiskās nodaļas vecākais referents") lūdzam sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi personals@bior.lv līdz 2017. gada 13. februārim.

Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks izvirzīti konkursa 2. kārtai. Lūdzam ievērot, ka par konkursa rezultātiem informēsim tikai uz interviju uzaicinātos pretendentus.

Tālrunis uzziņām 67620668. Adrese: Lejupes iela 3, Rīga, LV-1076; mājaslapa: www.bior.lv.

Amatu konkursu rezultāti

OP 2017/23.AKR1

Ārlietu ministrija paziņo, ka Ekonomisko attiecību un attīstības sadarbības politikas departamenta Attīstības sadarbības politikas nodaļas vecākās referentes ierēdnes amatā konkursa kārtībā 2017. gada 25. janvārī iecelta LĪVA ŠTOKENBERGA.


OP 2017/23.AKR2

Veselības inspekcija informē, ka 2016. gada 25. novembrī oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" izsludinātais konkurss uz vakanto Sabiedrības veselības uzraudzības un kontroles departamenta Sabiedrības veselības kontroles nodaļas inspektora valsts civildienesta ierēdņa amatu (divas amata vietas uz nenoteiktu laiku) noslēdzies bez rezultāta.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)