Laidiens: 17.11.2017., Nr. 229

Promocijas darbi

OP 2017/229.PM1

Paziņojums par promocijas darba aizstāvēšanu

2017. gada 8. decembrī plkst. 10.00 Latvijas Lauksaimniecības universitātē Lauksaimniecības zinātņu nozares Laukkopības apakšnozares promocijas padomes atklātā sēdē Jelgavā, Lielajā ielā 2, 123. auditorijā, OSKARS BALODIS aizstāvēs promocijas darbu "Agroekoloģisko faktoru ietekme uz ziemas rapša (Brassica napus L.) augšanu un attīstību" lauksaimniecības doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti:

- Sanita Zute, Dr. agr., Agroresursu un ekonomikas institūta vadošā pētniece;

- Dainis Lapiņš, Dr. agr., LLU emeritētais profesors;

- Līvija Zariņa, Dr. agr., Agroresursu un ekonomikas institūta vadošā pētniece.

Ar promocijas darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā Jelgavā, Lielajā ielā 2, un internetā http://llufb.llu.lv/promoc_darbi.html.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)