Laidiens: 07.11.2017., Nr. 221 (6048)

Izsoles

OP 2017/221.IZ1

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 71.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Oskars Muižnieks, prakses vieta: Ģertrūdes iela 62-47, Rīga, pirmajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) pārdod Ilonai Felbergai piederošo nekustamo īpašumu Rīgā, Dārzciema ielā 131-150, ar kadastra numuru 0100 904 3031, kas ir reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.15381 150, kā arī pie īpašuma piederošā kopīpašuma 455/96325 domājamās daļas no daudzdzīvokļu ēkas (zemes domājamo daļu īpašuma tiesības neietilpst objekta sastāvā) Objekts: divistabu dzīvoklis ar kopējo platību 45,5 m2, kas atrodas piecstāvu "103.sērijas" ēkas 3.stāvā Rīgas pilsētas daļā - Dārzciems. Piedzinējs: Ārvalstu komersanta Plus Plus Baltic OU filiāle Latvijā, juridiskā adrese: Gunāra Astras iela 1C, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums 26 600,00 EUR (divdesmit seši tūkstoši seši simti euro). Saskaņā ar Civilprocesa likuma 607.1 pantu pirmās izsoles sākumcena - 26 600,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis - 1000,00 EUR. Izsoles sākums 2017.gada 7. novembrī plkst. 13.00. Izsoles noslēgums 2017.gada 7.decembrī plkst. 13.00.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2017.gada 27.novembrim zvērināta tiesu izpildītāja Oskara Muižnieka, reģ.Nr.LV20046112971, depozīta kontā Nr.LV41TREL9199058001000, Valsts kasē, ir jāiemaksā 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma - 2660,00 EUR (maksājuma uzdevumā norādīt - iemaksa par izsoli izpildu lietā Nr.00841/071/2017); izmantojot elektronisko izsoļu vietni jānosūta lūgums zvērinātam tiesu izpildītājam par autorizēšanu dalībai izsolē. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā atrodama https://izsoles.ta.gov.lv/. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/221.IZ2

Izsole

Vidzemes apgabaltiesas 97.iecirkņa ZTI Ineta Kaktiņa, prakses vieta: Linarda Laicena iela 9-113, Valmiera, pārdod pirmajā izsolē Rencēnu pagasta kooperatīvai sabiedrībai "Saimnieks", Kantoris, Lizdēni, Rencēnu pag., Burtnieku nov., piederošo nekustamo īpašumu Galdniecība, Lizdēni, Rencēnu pag., Burtnieku nov., kadastra Nr. 9678 005 0142. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 7295 m2, uz kura atrodas kokapstrādes darbnīca. Piedzinēji - Burtnieku novada pašvaldība, J.Vintēna 7, Burtnieku pag., Burtnieku nov., Valsts ieņēmumu dienests, Talejas iela 1, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums/sākumcena EUR 1300. Izsoles solis EUR 100. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole sāksies 10.11.2017. un noslēgsies 11.12.2017. plkst.13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, nepieciešams līdz 30.11.2017. iemaksāt nodrošinājuma summu EUR 130 ZTI Inetas Kaktiņas, reģ.Nr.05066012657, depozīta kontā Nr. LV86TREL9199070002000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot izpildu lietas numuru 00608/097/2017 un nekustamā īpašuma adresi, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūtīt tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā tīmekļa vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālrunis uzziņām 64250165. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/221.IZ3

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 58.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Stepanovs, prakses vieta: Rīga, Brīvības gatve 226/4, rīko nekustamā īpašuma Talsu šoseja 31 k-4-34, Jūrmala, kadastra Nr.1300 900 4706, pirmo izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.34, ar kopējo platību 42,91 kv.m., un 4291/279364 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes. Nekustamā īpašuma īpašnieks - Igors Rodionovs. Piedzinējs - Swedbank AS, Balasta dambis 15, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums (izsoles sākumcena) - 16 200,00 EUR. Izsoles solis - 200,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2017.gada 28.novembrim ir jāiemaksā tiesu izpildītāja depozīta kontā Nr. LV09TREL9199047001000, saņēmējs - Jānis Stepanovs, reģ. Nr. 18037312362, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 1620,00 EUR apmērā, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt dalību izsolē. Izsoles sākuma datums - 2017.gada 8.novembris, izsoles noslēguma datums un laiks - 2017.gada 8.decembris plkst.13.00. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/221.IZ4

Izsole

Vidzemes apgabaltiesas 97.iecirkņa ZTI Ineta Kaktiņa, prakses vieta: Linarda Laicena iela 9-113, Valmiera, pārdod pirmajā izsolē Voldemāram Kozlovskim (uzturēšanās adrese reģistrēta ārzemēs) piederošo nekustamo īpašumu Ķeižliepiņas, Jērcēnu pagasts, Strenču novads, kadastra Nr. 9462 004 0091. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 6,3 ha, no dzīvojamās ēkas pamatiem un pagraba. Kūts ir demontēta. Piedzinēji - AS Latvenergo, Pulkveža Brieža iela 12, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums/sākumcena EUR 10 300. Izsoles solis EUR 300. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole sāksies 10.11.2017. un noslēgsies 11.12.2017. plkst.13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, nepieciešams līdz 30.11.2017. iemaksāt nodrošinājuma summu EUR 1030 ZTI Inetas Kaktiņas, reģ.Nr.05066012657, depozīta kontā Nr. LV86TREL9199070002000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot izpildu lietas numuru 00219/097/2005 un nekustamā īpašuma adresi, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūtīt tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt dalību izsolē. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, tīmekļa vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālrunis uzziņām 64250165. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/221.IZ5

Izsole

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli valsts dzīvokļu īpašumus:

- Nr.32/33 Salamandras ielā 10, Rīgā, sākumcena - EUR 8800,00, nodrošinājums - EUR 880,00, izsole 07.12.2017. plkst.14.30;

- Nr.33 Katrīnas dambī 26, Rīgā, sākumcena - EUR 11 800,00, nodrošinājums - EUR 1180,00, izsole 08.12.2017. plkst.10.00;

- Nr.69 Baltāsbaznīcas ielā 36, Rīgā, sākumcena - EUR 27 700,00, nodrošinājums - EUR 2770,00, izsole 08.12.2017. plkst.11.30;

- Nr.3 "Deģi 2", Cieceres pagastā, Brocēnu novadā, sākumcena - EUR 200,00, nodrošinājums - EUR 20,00, izsole 07.12.2017. plkst.16.00;

- Nr.1 "Rudakmeņi", Kraujā, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā, sākumcena - EUR 400,00, nodrošinājums - EUR 40,00, izsole 08.12.2017. plkst.13.00;

- Nr.2 "Sētmaliņas", Kraujā, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā, sākumcena - EUR 650,00, nodrošinājums - EUR 65,00, izsole 08.12.2017. plkst.14.30.

Pirmpirkuma tiesīgo personu nav. Pieteikšanās līdz 23.11.2017. plkst.16.00. Izsoles notiek Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.pa.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati pa tālr. 67021348, 67021413, 67021300.


OP 2017/221.IZ6

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 69.iec. zvērināta tiesu izpildītāja A. Augustova (Rīga, K.Ulmaņa gatve 2) 1. izsolē pārdod bezmantinieka mantu - dzīvokli Dzelzavas iela 31-32, Rīga, kadastra Nr.0100 909 2020, reģistrēts uz Tamāras Lagzdiņas vārda. Kreditori: AS DnB Banka, Skanstes iela 12,Rīga; Rīgas domes Pašvaldības Ieņēmumu pārvalde Terēzes iela 5, Rīga. Izsoles sākumcena EUR 15 750. Izsoles cena neapliekas ar PVN 21%. Izsoles solis EUR 250,00. Izsole sāksies 13.11.2017. un noslēgsies 13.12.2017. plkst.13.00. 

Visām personām, kuras nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, nepieciešams līdz 03.12.2017. iemaksāt zvērinātas tiesu izpildītājas Aigas Augustovas, reģ. Nr. 20037210078, kontā Nr.LV44TREL9199056001000, Valsts kase, nodrošinājumu EUR 1575,0 maksājuma mērķī norādot izpildu lietas Nr.2/069/2017-BL un nekustamā īpašuma adresi, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūtīt tiesu izpildītājai lūgumu autorizēt dalību izsolē. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/221.IZ7

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.74 zvērināta tiesu izpildītāja Aija Kalniņa, prakses vieta: Rīgā, Antonijas ielā 4 - 2A, rīko pirmo izsoli parādnieka SIA TPD, reģistrācijas Nr. 40003823271, piederošajam nekustamajam īpašumam. Piedzinējs: Valsts ieņēmumu dienests, Talejas iela 1, Rīga. Tiks izsolīts nekustamais īpašums - SIA TPD piederošās 54/100 domājamās daļas no nekustamā īpašuma Matīsa iela 86, Rīga, kadastra numurs 0100 037 0085, ierakstīts Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1801. Viss nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar platību 987 kv.m, uz kura atrodas divstāvu dzīvojamā ēka, divstāvu ēka un vienstāva ēka.   Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Nekustamā īpašuma novērtējums: 62 700.00 EUR. Pirmās izsoles sākumcena: 62 700.00 EUR. Izsoles solis: 4000.00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums: 08.11.2017. plkst.13.00. Izsoles noslēguma datums: 08.12.2017. plkst.13.00.

Persona, kura vēlas piedalīties izsolē, var iemaksāt nodrošinājuma summu 10% (6270,00 EUR) apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma un lūgt tiesu izpildītāju autorizēt dalību izsolē līdz 28.11.2017. Rekvizīti nodrošinājuma summas iemaksai: zvērināta tiesu izpildītāja Aija Kalniņa, reģ.Nr.LV22105210600, depozīta konta Nr.LV88TREL9199059001000, Valsts kase, kods:TRELLV22. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Tīmekļa vietne, kur pieejama informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi. Tālrunis informācijai 67331863, 29544487.


OP 2017/221.IZ8

Izsole

Vidzemes apgabaltiesas 97.iecirkņa ZTI Ineta Kaktiņa, prakses vieta: Linarda Laicena iela 9-113, Valmiera, pārdod otrajā izsolē Normundam Karasevam piederošo ½ domājamo daļu no nekustamā īpašuma Noriņas 1, Rencēnu pagasts, Burtnieku novads, kadastra Nr. 9678 006 0183. Viss nekustamais īpašums sastāv no neapbūvēta zemes gabala ar kopējo platību 13.63 ha, tajā skaitā meža zeme 2,62 ha. Nekustamais īpašums nav reģistrēts zemesgrāmatā. Piedzinēji - Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija, Pulkveža Brieža iela 15, Rīga, Burtnieku novada pašvaldība, J.Vintēna iela 7, Burtnieku pag., Burtnieku nov., Vineta Karaseva, Inita Rozīte. Nekustamā īpašuma novērtējums EUR 8300. Sākumcena EUR 6225. Izsoles solis EUR 200. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole sāksies 10.11.2017. un noslēgsies 11.12.2017. plkst.13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, nepieciešams līdz 30.11.2017. iemaksāt nodrošinājuma summu EUR 830 ZTI Inetas Kaktiņas, reģ.Nr.05066012657, depozīta kontā Nr. LV86TREL9199070002000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot izpildu lietas numuru 00988/097/2004 un nekustamā īpašuma adresi, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūtīt tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt dalību izsolē. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, tīmekļa vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālrunis uzziņām 64250165. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/221.IZ9

Izsole

Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja A. Augustova (Rīga, K.Ulmaņa gatve 2) 1. izsolē pārdod Marinai Zagorskai piederošu divistabu dzīvokli Brīvības gatve 412/1-21, Rīga, platība 41,46 kv.m, ar pie dzīvokļa īpašuma piederošo kopīpašuma 4146/219715 domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas un zemes gabala (kadastrs 0100 092 2102), īpašuma tiesības reģistrētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.14000-21, ar kadastra Nr.0100 914 0590. Piedzinējs - AS Luminor Bank, Skanstes iela 12, Rīga. Izsoles sākumcena EUR 20 000. Izsoles cena neapliekas ar PVN 21%. Izsoles solis EUR 1000,00. Izsole sāksies 13.11.2017. un noslēgsies 13.12.2017. plkst.13.00.

Visām personām, kuras nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, nepieciešams līdz 03.12.2017. iemaksāt zvērinātas tiesu izpildītājas Aigas Augustovas, reģ. Nr. 20037210078, kontā Nr.LV44TREL9199056001000, Valsts kase, nodrošinājumu EUR 2000,00 maksājuma mērķī norādot izpildu lietas Nr.1125/069/2017 un nekustamā īpašuma adresi, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūtīt tiesu izpildītājai lūgumu autorizēt dalību izsolē. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/221.IZ10

Izsole

Rīgas apgabaltiesas zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Stepanovs, amata vieta: Rīgas apgabaltiesas iecirknis Nr.58, prakses vieta: Brīvības gatve 226/4, Rīga, rīko Nickey Kim Hodges piederošā nekustamā īpašuma "Apsolītā Zeme", Ķeipenes pagasts, Ogres novads, kadastra Nr.7456 006 0082, otro labprātīgo izsoli. Izsoles sākumcena - 12 750,00 EUR. Izsoles solis - 200,00 EUR. Izsoles sākuma datums - 2017.gada 8.novembris, izsoles noslēguma datums un laiks - 2017.gada 8.decembris plkst.13.00.

Pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē, līdz 2017.gada 28.novembrim ir jāiemaksā izsoles nodrošinājums 1275,00 EUR apmērā zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā Nr.LV09TREL9199047001000, saņēmējs - Jānis Stepanovs, reģ. Nr. 18037312362, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot - "izsole" un nekustamā īpašuma adresi, kā arī jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt to dalībai izsolē. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Prasītājs - Swedbank AS, Balasta dambis 15, Rīga. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 396. un 397.pantu, izsoles sākumcena ir noteikta tiesas lēmumā, līdz ar ko zvērināta tiesu izpildītāja rīcībā nav nekustamā īpašuma novērtējums.

1. Nekustamā īpašuma sastāvs: ēku (būvju) nekustams īpašums sastāv no dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 7456 006 0082 001). Pievienots nekustams īpašums "Apsolītā zeme", Ķeipenes pag., Ogres nov. (zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 100000320557) visā tā sastāvā. Zemes gabals 0,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7456 006 0082. Mainīts īpašuma kadastra numurs no 7456 506 0028, uz 7456 006 0082. Pamats: 2011.gada 29.jūlija nostiprinājuma lūgums, 2011.gada 29.jūlija Allied Irish Banks, p.l.c. piekrišana Nr.1-7/EMR-4616/2058, likuma "Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās" 14.panta 2.daļa. Ogres rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļa Ķeipenes pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr. 100000428481. Kadastra numurs 74560060082. Nosaukums: Apsolītā Zeme, adrese/atrašanās vieta: "Apsolītā Zeme", Ķeipenes pag., Ogres nov.

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi:

2.1. Noteikts aizliegums bez BALTIJAS AMERIKAS UZŅĒMĒJDARBĪBAS FONDS, ASV bezpeļņas sabiedrība rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2007. gada 23. maija aizdevuma/līgums Nr. EMR - 4616 (ar hipotēku). Ieraksts pārnests no Ķeipenes pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 100000320557. Grozīts. Grozīt ierakstu Nr. 1.1 (žurnāla Nr. 300002078228, 24.05.2007.) un izteikt šādā redakcijā: Noteikts aizliegums bez "ALLIED IRISH BANKS, Public Limited Company", Latvijas filiāle, nodokļu maksātāja kods 40003972795, rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2008.gada 1. februāra cesijas līgums Nr. 116. Ieraksts pārnests Ķeipenes pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 100000320557. Saistīts ar ierakstu: II daļas 2.iedaļa 3.1 (300003202252). Grozīts. Grozīt atzīmi Nr. 1.1 (žurnāla Nr. 300003080402, 02.08.2011.) un izteikt šādā redakcijā: Noteikts aizliegums bez "Swedbank" AS, nodokļu maksātāja kods 40003074764, rakstiskas piekrišanas nekustamo īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2012.gada 14. februāra hipotekārā aizdevuma cesijas līgums Nr. EMR-4616.

2.2. Ieraksts - Aizsargjosla (30 m) gar pašvaldības autoceļu (žurnāla Nr. 300001907727, 29.01.2007.) pārnests no Ķeipenes pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 100000320557, savienojot nekustamos īpašumus.

2.3. Ieraksts - Pamats: 2006.gada 8.jūnija Ķeipenes pagasta padomes lēmums, (žurnāla Nr. 300001907727, 29.01.2007.) pārnests no Ķeipenes pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 100000320557, savienojot nekustamos īpašumus.

3. Nekustamā īpašuma ieķīlājumi:

3.1. Nostiprināta kā pirmā hipotēka. Procentu likme: mainīga; noteikta saskaņā ar aizdevuma līguma EMR - 4616 (ar hipotēku) 4. daļu. Līgumsods: 14 dienas pēc samaksas termiņa - 25 euro; 30 dienas pēc samaksas termiņa - nokavējuma procenti, kas ir par 5% vairāk nekā attiecīgā laikā noteiktā aizdevuma gada procentu likme. Samaksas termiņš - līgumsodam - saskaņā ar Aizdevuma līguma 6. daļu; Aizdevumam un procentiem - ikmēneša Aizdevuma maksājumi saskaņā ar Aizdevuma līgumu ar pilnīgas atmaksas termiņu 2037 gada 1. jūlijā Kreditors: BALTIJAS AMERIKAS UZŅĒMĒJDARBĪBAS FONDS, ASV bezpeļņas sabiedrība. Pamats: 2007. gada 23. maija Aizdevuma līgums Nr. EMR-4616 (ar hipotēku). Ieraksts pārnests Ķeipenes pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 100000320557. Grozīts. Grozīts 1. un 2. iedaļas ieraksts Nr. 1.1 (žurnāla Nr. 300002078228, 24.05.2007.) cedēta prasījuma tiesība. Cedents: BALTIJAS AMERIKAS UZŅĒMĒJDARBĪBAS FONDS, ASV bezpeļņas sabiedrība. Cesionārs: "ALLIED IRISH BANKS, PUBLIC LIMITED COMPANY", nodokļu maksātāja kods Nr. 40003972795. Pamats: 2008.gada 1. februāra cesijas līgums Nr. 116.Ieraksts pārnests Ķeipenes pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000320557. Nodrošinātais prasījums EUR 49 252,71 (LVL 34 615,00). Grozīts. Grozīts 1. un 2. iedaļas ieraksts Nr. 1.1 (žurnāla Nr. 300003080402, 02.08.2011.) - Papildināts nostiprinātās hipotēkas pamats: 2011.gada 29. jūlija grozījumi Nr. 2 2007. gada 23. maija aizdevuma līgumam Nr. EMR- 4616, 2011.gada 8. septembra grozījumi Nr. 3 2007. gada 23. maija aizdevuma līgumam Nr. EMR-4616. Grozīts. Grozīts 1. un 2. iedaļas ieraksts Nr. 1.1 (žurnāla Nr. 300003080402, 02.08.2011.) - cedēta prasījuma tiesība. Cedents: ALLIED IRISH BANKS, P.L.C., ĪRIJĀ reģistrēta akciju sabiedrība. Cesionārs: "Swedbank" AS, nodokļu maksātāja kods 40003074764. Pamats: 2012.gada 14. februāra hipotekārā aizdevuma cesijas līgums Nr. EMR-4616.

4. Izsoles sākumcena - EUR 12 750 (divpadsmit tūkstoši septiņi simti piecdesmit euro).

5. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība:

5.1. "Swedbank" AS saskaņā ar Civilprocesa likuma 398.panta 5) punktu ir tiesības nepieņemt nosolīto augstāko cenu, par to paziņojot tiesu izpildītājam 5 darba dienu laikā no izsoles noslēguma. Ja "Swedbank" AS noteiktajā termiņā nav paziņojusi par nosolītās augstākās cenas nepieņemšanu, atzīstams, ka tā klusējot piekritusi šai cenai.

5.2. Visa summa, ko nosolītājs nosolījis, pievienotās vērtības nodoklis, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 15.punktā noteiktā valsts nodeva par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda, kā arī valsts un kancelejas nodeva, kāda normatīvajos aktos noteikta īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā, nosolītājam jāsamaksā viena mēneša laikā pēc izsoles noslēguma dienas, pārskaitot visu summu, kas no viņa pienākas uz zvērināta tiesu izpildītāja norādīto depozīta kontu.

6. Tiesības nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieks patur sev:

6.1. nekustamā īpašuma īpašnieks Nickey Kim Hodges nepatur sev nekādas tiesības

7. Citi pārdošanas noteikumi.

7.1. izsoles izziņošana un nekustamā īpašuma pārdošana notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu;

7.2. izsole notiek elektroniski ar vairāksolīšanu;

7.3. maksāšanas līdzeklis izsolē - EUR;

7.4. pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē, 20 dienu laikā no nekustamā īpašuma izsoles sludinājuma norādītā izsoles sākuma datuma, jāiemaksā izsoles nodrošinājums 10 procentu apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē;

7.5. izsole notiek ar augšupejošu soli - ne mazāku par 1% un ne lielāku par 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas;

7.6. izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja izsolē ir piedalījies tikai viens pircējs, kurš pārsola izsoles sākumcenu;

7.7. vairāksolītājam tā samaksātais izsoles nodrošinājums tiek ieskaitīts nekustamā īpašuma pirkuma maksā;

7.8. izsoles akta apstiprināšana notiek Civilprocesa likuma 613.pantā paredzētajā kārtībā.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/221.IZ11

Izsole

Maksātnespējīgās fiziskās personas Jāņa Daukšta maksātnespējas procesa administratore Argita Jaunsleine, sertifikāts Nr.00157, prakses vieta Liepājā, Jūras ielā 12, LV-3401, paziņo, ka pārdod otrajā izsolē ar lejupejošu soli Jānim Daukštam piederošu nekustamo īpašumu - neapdzīvojamo telpu ar kopējo platību 201,7 kv.m un pie tā piederošās kopīpašuma 2017/12204 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes (kadastra apzīmējums Nr. 0500 003 3012) -, kas atrodas 18.novembra ielā 90 - 702, Daugavpilī, kadastra numurs 0500 902 0541. Nekustamā īpašuma novērtējums, piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena ir EUR 1800. Pēc kārtas šī ir otrā izsole ar lejupejošu soli. Izsolāmais objekts nav apliekams ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis ir EUR 50. Izsoles sākuma datums un laiks 21.11.2017. plkst. 13.00. Izsoles noslēguma datums 21.12.2017. plkst.13.00. Izsoles nodrošinājums ir EUR 180.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 11.12.2017. plkst.23.59 jāiemaksā administratores Argitas Jaunsleines, maksātnespējas procesa nodrošināšanai atvērtajā norēķinu kontā Nr. LV98HABA0551011803541, "Swedbank" AS, kods HABALV22, nodrošinājuma summa EUR 180, kas ir 10% no nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtības, kā arī izsoles dalības maksa EUR 50,00 apmērā un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums administratorei par autorizāciju izsolei. Tālr. papildu informācijai 63422808. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi. Nekustamā īpašuma izsole tiek izziņota un rīkota saskaņā ar Maksātnespējas likuma un Civilprocesa likuma noteikumiem.


OP 2017/221.IZ12

Izsole

Maksātnespējīgās fiziskās personas Jāņa Daukšta maksātnespējas procesa administratore Argita Jaunsleine, sertifikāts Nr.00157, prakses vieta Liepājā, Jūras ielā 12, LV-3401, paziņo, ka pārdod otrajā izsolē ar lejupejošu soli Jānim Daukštam piederošu nekustamo īpašumu - neapdzīvojamo telpu ar kopējo platību 192,2 kv.m un pie tā piederošās kopīpašuma 1922/12204 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes (kadastra apzīmējums Nr. 0500 003 3012) -, kas atrodas 18.novembra ielā 90 - 701, Daugavpilī, kadastra numurs 0500 901 9980. Nekustamā īpašuma novērtējums, piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena ir EUR 18 000. Pēc kārtas šī ir otrā izsole ar lejupejošu soli. Izsolāmais objekts nav apliekams ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis ir EUR 500. Izsoles sākuma datums un laiks 21.11.2017. plkst. 13.00. Izsoles noslēguma datums un laiks 21.12.2017. plkst.13.00. Izsoles nodrošinājums ir EUR 1800.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē līdz 11.12.2017. plkst.23.59 jāiemaksā administratores Argitas Jaunsleines maksātnespējas procesa nodrošināšanai atvērtajā norēķinu kontā Nr. LV98HABA0551011803541, "Swedbank" AS, kods HABALV22, nodrošinājuma summa EUR 1800, kas ir 10% no nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtības, kā arī izsoles dalības maksa EUR 50,00 apmērā un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta administratorei lūgums par autorizāciju izsolei. Tālr. papildu informācijai 63422808. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi. Nekustamā īpašuma izsole tiek izziņota un rīkota saskaņā ar Maksātnespējas likuma un Civilprocesa likuma noteikumiem.


OP 2017/221.IZ13

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.35 ZTI Edgars Mihailovs, prakses vieta: Brīvības ielā 68-15, Rīgā, pirmajā izsolē pārdod nekustamo īpašumu, kas pieder Egilam Normundam Trijecam Piedzinējs: Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde, Terēzes ielā 5, Rīgā, 1/46 domājamā daļa no nekustamā īpašuma Stabu ielā 46/48, Rīgā, atsevišķā lietošanā dzīvoklis Nr.67, ar kopējo platību 63,0 kv.m, reģistrēts Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas Zemesgrāmatu nodaļā ar kadastra Nr.0100 029 0106. Nekustamā īpašuma novērtējums un sākumcena - 56 000 EUR, izsoles solis - 2000 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole sāksies 10.11.2017. plkst.13.00 un noslēgsies 11.12.2017. plkst.13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, nepieciešams līdz 30.11.2017. iemaksāt nodrošinājuma summu 5600 EUR tiesu izpildītāja Edgara Mihailova, reģ.Nr.15048012521, depozīta kontā Nr.LV42TREL9199025001000, Valsts kase, kods TRELLV22, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūtīt tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt dalību izsolē. Tālr. uzziņām 67220166. Informāciju par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā tīmekļa vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv/. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/221.IZ14

Izsole

Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja A. Augustova (Rīga, K.Ulmaņa gatve 2) 1. izsolē pārdod Artjomam Kirakosjanam piederošu dzīvokli Augusta Deglava ielā 122-168, Rīgā, platība 75,5 kv.m, ar pie dzīvokļa piederošo kopīpašuma 755/121540 domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas un zemes gabala, īpašuma tiesības reģistrētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.22243168, ar kadastra Nr.0100 908 0211. Piedzinējs - AAS Balta, Raunas iela 10/12, Rīga. Izsoles sākumcena EUR 37 800. Izsoles cena neapliekas ar PVN 21%. Izsoles solis EUR 1000,00. Izsole sāksies 13.11.2017. un noslēgsies 13.12.2017. plkst.13.00.

Visām personām, kuras nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, nepieciešams līdz 03.12.2017. iemaksāt zvērinātas tiesu izpildītājas Aigas Augustovas, reģ. Nr. 20037210078, kontā Nr.LV44TREL9199056001000, Valsts kase, nodrošinājumu EUR 3780,00 maksājuma mērķī norādot izpildu lietas Nr.861/069/2017 un nekustamā īpašuma adresi, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūtīt tiesu izpildītājai lūgumu autorizēt dalību izsolē. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/221.IZ15

Izsole

Vidzemes apgabaltiesas 91.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Valija Baltā, prakses vieta: Gulbenē, Rīgas ielā 28, pirmajā izsolē pārdod Raimondam Brusovam un Brigitai Vēzītei - Berkoldei piederošo nekustamo īpašumu (kopīpašumu) Pavasara iela 3, Gulbene, Gulbenes novads, Gulbenes pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr. 1085, kadastra numurs 5001 005 0022. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala, kadastra numurs 5001-005-0022, ar kopējo platību 1710 kv.m. Uz zemes gabala atrodas dzīvojamā ēka un divas saimniecības ēkas ar kopējo platību 88,53 kv.m.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Pirmās izsoles sākumcena - 8000 EUR. Izsoles solis - 300 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2017.gada 3. decembrim jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Valijas Baltās, reģ.Nr.06026012569, depozīta kontā LV70TREL9199071001000, Valsts kase, kods TRELLV22, 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma - 800 EUR, maksājuma mērķī norādot izpildu lieta Nr. 00680/091/2017, un jālūdz tiesu izpildītāja autorizēt dalību izsolē. Izsoles sākums - 2017.gada 13. novembris plkst.13.00. Izsoles noslēgums - 2017.gada 13. decembris plkst.13.00. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/221.IZ16

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.12 zvērināta tiesu izpildītāja Ilona Kalniņa, prakses vieta: Lielais prospekts 54-2, Ventspils, pārdod pirmajā izsolē Ingusam Damlicam piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Niedrēs-2, Dursupē, Balgales pagastā, Talsu novadā, piedzinējs - Valsts ieņēmumu dienests, reģ.Nr.90000069281, juridiskā adrese: Talejas iela 1, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no divistabu dzīvokļa īpašuma Nr.2 ar kopējo platību 59,6 m2, kā arī pie dzīvokļa īpašuma piederošo kopīpašuma 600/8253 domājamo daļu no būves un zemes ar kadastra numuru 8846 006 0158, ir reģistrēts Balgales pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000063925-2. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Nekustamā īpašuma novērtējums un sākumcena 2900,00 EUR. Izsoles solis 100,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personas, kuras vēlas piedalīties izsolē jāiemaksā līdz 2017.gada 3.decembrim zvērinātas tiesu izpildītājas Ilonas Kalniņas, reģ.Nr.10045911633, depozītu kontā Nr.LV69TREL9199007001000, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma summas 290,00 EUR apmērā un jālūdz tiesu izpildītājs autorizēt dalību izsolē. Izsoles sākuma datums 2017.gada 13.novembris plkst. 13.00, izsoles noslēguma datums 2017.gada 13.decembris plkst.13.00. Tālrunis uzziņām 63628036, mob.t.29696692. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/221.IZ17

Nekustamā īpašuma izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr. 54 zvērināta tiesu izpildītāja Ilga Keršteine, prakses vieta: Gobu iela 2, Baloži, Ķekavas novads, rīko Pāvelam Curkanam piederošās garāžas Nr.46, kam atbilst 247/63098 domājamās daļas no nekustamā īpašuma "Mehanizātors", Stopiņu novadā, kadastra Nr. 8096 002 0373, pirmo izsoli. Pilns nekustamā īpašuma sastāvs norādīts Stopiņu novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1001. Īpašuma tiesība nostiprināta uz garāžu Nr.46, kam atbilst 247/63098 domājamās daļas no zemes un trīspadsmit garāžu ēkām. Piedzinējs - AAS BTA Baltic Insurance Company, juridiskā adrese: Rīga, Sporta iela 11. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas novērtējums - EUR 1800. Izsoles sākumcena - EUR 1800. Izsoles solis - EUR 50. Izsoles sākuma datums - 08.11.2017. Izsoles noslēguma datums un laiks - 08.12.2017. pulksten 13.00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Personas, kuras vēlas piedalīties izsolē, nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma - EUR 180, var iemaksāt Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr. 54 zvērinātas tiesu izpildītājas Ilgas Keršteines depozīta kontā Nr. LV38TREL919904400300B, Valsts kasē, un lūgt tiesu izpildītāju autorizēt dalību izsolē līdz 28.11.2017. Tīmekļa vietne, kur pieejama informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā: https://izsoles.ta.gov.lv/. Tālrunis informācijai 67705659. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/221.IZ18

Izsole

Vidzemes apgabaltiesas 93.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Vineta Riseva, prakses vieta: Rīgas iela 7, Limbaži, rīko Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Tonuss", Limbaži, Parka iela 18, piederošā savstarpēji saistītā nekustamā īpašuma Parka iela 18, Limbaži, kadastra Nr. 6601 006 0081, un Parka iela 18, Limbaži, kadastra Nr. 6601 506 0013, pirmo izsoli. Savstarpēji saistītais nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 2291 kv.m un ēkas. Piedzinēji - valsts, Akciju sabiedrība "Luminor Bank", Skanstes iela 12, Rīga, Limbažu novada pašvaldība, Rīgas iela 16, Limbaži. Savstarpēji saistītā nekustamā īpašuma novērtējums/izsoles sākumcena - EUR 52 000,00. Izsoles solis EUR 2000,00. Izsoles cena nav apliekama ar PVN.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2017. gada 30. novembrim ir jāiemaksā nodrošinājuma summa 5200,00 EUR apmērā tiesu izpildītājas depozīta kontā LV64TREL919910700100B, saņēmēja - Vineta Riseva, reģ. Nr. 15087811027, Valsts kase, kods TRELLV22, kā arī, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz tiesu izpildītāja autorizēt dalību izsolē. Izsoles sākuma datums 2017. gada 10. novembris, izsoles noslēguma datums un laiks - 2017. gada 11. decembris plkst.13.00. Tālrunis informācijai 25670836. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/221.IZ19

Izsole

Latgales apgabaltiesas 29. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Lilija Solovjova, prakses vieta: Atbrīvošanas aleja 93a, Rēzekne, pārdod pirmajā izsolē Maijai Dzenei piederošo nekustamo īpašumu Dārzu ielā 4 - 3, Riebiņos, Riebiņu pag., Riebiņu nov., kadastra Nr. 7662 900 0098. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa 76,8 m2 platībā un 768/16483 kopīpašuma domājamām daļām no būves (kadastra apzīmējums 76620050791001) un zemes (kadastra apzīmējums 76620050791). Piedzinējs: AS "Attīstības finanšu institūcija Altum", jur. adrese: Rīga, Doma laukums 4. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena ir 2800,00 EUR. Izsoles solis: 100,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma 1.izsolē, jāiemaksā līdz 2017.gada 3.decembrim ZTI L.Solovjovas, reģ.Nr.08046611453, depozītu kontā LV69TREL9199104001000, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma sākumcenas, t.i., 280,00 EUR, un jālūdz tiesu izpildītāja autorizēt dalību izsolē. Izsoles sākuma datums - 2017.gada 13.novembris plkst.13.00, izsoles noslēguma datums un laiks - 2017.gada 13.decembris plkst.13.00. Tālr. uzziņām 64624889, 26111586. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/221.IZ20

Izsole

Vidzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.91 zvērināta tiesu izpildītāja Valija Baltā, prakses vieta: Gulbenē, Rīgas ielā 28, pārdod SIA AMK AB piederošo nekustamo īpašumu Dārza iela 17A, Stari, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, Daukstu pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr. 100000430411, kadastra numurs 5048 004 0352. Īpašums sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 5048 004 0352, un kopējo platību 0,26 ha. Nekustamā īpašuma novērtējums 500 EUR. Piedzinēji - Gulbenes novada dome, LR Valsts ieņēmumu dienests.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Pirmās izsoles sākumcena - 500 EUR. Izsoles solis - 50 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2017.gada 3. decembrim jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Valijas Baltās, reģ.Nr.06026012569, depozīta kontā LV70TREL9199071001000, Valsts kase, kods TRELLV22, 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma - 50 EUR, maksājuma mērķī norādot izpildu lieta Nr. 00296/091/2012, un jālūdz tiesu izpildītāja autorizēt dalību izsolē. Izsoles sākums - 2017.gada 13. novembris plkst.13.00. Izsoles noslēgums- 2017.gada 13. decembris plkst.13.00. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/221.IZ21

Izsole

Vidzemes apgabaltiesas 93.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Vineta Riseva, prakses vieta: Rīgas iela 7, Limbaži, rīko Vjačeslavam Kuzņecovam piederošās 1/2 domājamās daļas no laulāto kopīpašumā esošā nekustamā īpašuma Ziemeļblāzmas masīvs ar Nr.647, Skultes pagasts, Limbažu novads, kadastra Nr. 6676 013 0138, pirmo izsoli. Nekustamais īpašums reģistrēts uz Oksanas Kuzņecovas vārda. Viss nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 0,064 ha un divām būvēm. Piedzinējs - Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SLO Latvia", Malēju iela 1a, Rīga. 1/2 domājamās daļas no nekustamā īpašuma novērtējums/izsoles sākumcena - EUR 15 000.00. Izsoles solis EUR 500,00. Izsoles cena nav apliekama ar PVN.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2017. gada 30. novembrim ir jāiemaksā nodrošinājuma summa 1500,00 EUR apmērā tiesu izpildītājas depozīta kontā LV64TREL919910700100B, saņēmēja - Vineta Riseva, reģ. Nr. 15087811027, Valsts kase, kods TRELLV22, kā arī, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz tiesu izpildītāja autorizēt dalību izsolē. Izsoles sākuma datums 2017. gada 10. novembris, izsoles noslēguma datums un laiks - 2017. gada 11. decembris plkst.13.00. Tālrunis informācijai 25670836. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/221.IZ22

Izsole

Vidzemes apgabaltiesas 98. iecirkņa zvērinātas tiesu izpildītājas Zanes Filatovas aizvietotāja zvērinātas tiesu izpildītājas palīdze Danuta Žērbele, prakses vieta: Valmiera, Cēsu iela 19, rīko mirušajai Inesei Vērmanei piederošā, Vinetas Vērmanes mantojumā pieņemtā nekustamā īpašuma Jaunā iela 3, Limbaži, Limbažu novads, kadastra numurs 6601 006 0042, pirmo izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 2462 m2 un apbūves: dzīvojamās mājas ar veikalu un pagrabu, kadastra apzīmējums 66010060042001, ar platību 447,0 m2 un šķūņa, kadastra apzīmējums 66010060042002, ar platību 117,5 m2. Saskaņā ar sertificēta eksperta atzinumu, uz zemes gabala atrodas divas zemesgrāmatā nereģistrētas palīgēkas, kuras netiek iekļautas novērtējamā objekta sastāvā. Piedzinēji: SIA "Hiponia", Elizabetes iela 41/43, Rīga; Limbažu novada pašvaldība, Rīgas iela 16, Limbaži, Limbažu novads. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 24 500,00. Izsoles sākumcena - EUR 24 500,00. Izsoles solis ir noteikts EUR 1000,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums ir 2017. gada 8. novembris un noslēguma datums ir 2017. gada 8. decembris plkst. 13.00.

Personas, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2017. gada 28. novembrim iemaksā nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma EUR 2450,00 zvērinātas tiesu izpildītājas Zanes Filatovas, reģistrācijas Nr. 27058211418, kontā Nr. LV14TREL9199076001000, Valsts kase, kods TRELLV22, un lūdz tiesu izpildītāja autorizēt dalību izsolē. Tālrunis uzziņām 64233277. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/221.IZ23

Izsole

Maksātnespējīgās fiziskās personas Sergeja Ņikoņenko maksātnespējas procesa administratore Sanda Ziedone, sertifikāta Nr. 00159, prakses vieta: Blaumaņa 36-4, Rīga, LV-1011, paziņo par Sergejam Ņikoņenko piederošā nekustamā īpašuma pirmo izsoli ar augšupejošu soli. Izsolē tiks pārdots nekustamais īpašums - zemesgabals ar apbūvēm "Kastaņi", Codes pagasts, Bauskas novads, kadastra Nr. 4052 004 0177, 1,2 ha kopplatībā -, kas sastāv no zemesgabala, kadastra Nr. 4052 004 0177, dzīvojamās mājas, kadastra Nr. 4052 004 0177, saimniecības ēkas, kadastra Nr. 4052 004 0177, un pagraba, kadastra Nr. 4052 004 0177 004. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena ir 22 000,00 EUR (divdesmit divi tūkstoši euro). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis ir noteikts 1000,00 EUR (viens tūkstotis euro). Izsole sākas 2017.gada 8. novembrī plkst. 13.00. Izsole tiks slēgta 2017.gada 8. decembrī plkst. 13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2017.gada 28. novembrim plkst. 23.59 jāiemaksā administratores Sandas Ziedones, pers. kods 190480-11017, atvērtajā AS "DNB banka" norēķinu kontā LV42RIKO0007710001087, nodrošinājuma summa 10% apmērā no novērtējuma (2200,00 EUR), un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums maksātnespējas procesa administratorei par autorizāciju izsolei. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, ir pieejama tīmekļa vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv. Izsole tiek rīkota saskaņā ar Maksātnespējas likuma un Civilprocesa likuma noteikumiem. Tālr. 67284772.


OP 2017/221.IZ24

Izsole

Agra Briņķa maksātnespējas procesa administrators Ģirts Salmiņš, sertifikāta Nr.00571, prakses vieta: Antonijas iela 5-8, Rīga, LV-1010, saskaņā ar Civilprocesa likuma un Maksātnespējas likuma normām rīko Agrim Briņķim piederošā neieķīlātā nekustamā īpašuma - 1/14 domājamās daļa no nekustamā īpašuma ar nosaukumu "Trūbas", adrese: "Trūbas", Gailīšu pagasts, Bauskas novads, kadastra Nr. 40600040033, nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala 1,27 ha platībā, kopā ar ēkām un būvēm: dzīvojamā māja (kadastra apzīmējums 4060 004 0033 001), saimniecības ēka (kadastra apzīmējums 4060 004 0033 004), izsoli ar augšupejošu soli. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība ir noteikta EUR 2250,00 (divi tūkstoši divi simti piecdesmit euro). Pēc kārtas šī ir pirmā izsole. Izsoles sākumcena - EUR 2250,00. Izsoles solis - EUR 100,00. Piedzinēji - Agra Briņķa kreditori. Izsole sākas 2017.gada 8.novembrī plkst. 13.00, izsole tiks slēgta 2017.gada 8.decembrī plkst. 13.00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz minēto nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personai, kura vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 28.novembrim jāiemaksā administratora atvērtajā norēķinu kontā LV44HABA0551043696852, AS Swedbank, nodrošinājuma summa EUR 225,00 apmērā un jānosūta lūgums maksātnespējas procesa administratoram par autorizāciju izsolei. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, pieejama tīmekļa vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Kontaktinformācija - e-pasts: girts.salmins.mna@inbox.lv, tālr. 29153206.


OP 2017/221.IZ25

Izsole

Likvidējamās akciju sabiedrības "TRASTA KOMERCBANKA", reģistrācijas Nr.40003029667, administrators Armands Rasa, sertifikāta Nr.00428, prakses vieta: K.Valdemāra iela 33-35, Rīga, LV-1010, paziņo, ka pirmajā izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdots LAS "TRASTA KOMERCBANKA" nenodrošināto prasījumu kredītportfelis kā lietu kopība, ko veido prasījumi pret 81 fiziskajām personām un 28 juridiskajām personām. Kredītportfeļa nominālvērtība uz 2017.gada 27.oktobri - EUR 40 343 328,46. Kredītportfeļa nominālvērtība var mainīties un tiks precizēta izsoles dienā. Kredītportfeļa piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākuma cena - EUR 39 119,48. Izsoles solis - EUR 3900. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2017.gada 15.novembrī plkst. 15.00, K.Valdemāra ielā 33-35, Rīgā. Izsoles nodrošinājuma summai 10% (EUR 3911,94) apmērā no izsoles sākuma cenas jābūt iemaksātai LAS "TRASTA KOMERCBANKA" kontā Nr.LV30PARX0000035380009, AS "Citadele banka", līdz izsoles sākuma brīdim (maksājuma mērķī norādot - nenodrošināto prasījumu kredītportfeļa izsole, kā arī izsoles pretendenta identificējošu informāciju). Izsole tiek rīkota saskaņā ar Kredītiestāžu likuma, Maksātnespējas likuma un Civilprocesa likuma noteikumiem. Ievērojot Kredītiestāžu likuma 62.panta piektās daļas noteikumus, izsoles pretendenti ar nenodrošināto prasījumu kredītportfeļa aprakstu (bez debitoru datus identificējošas informācijas), kā arī kustamās mantas izsoles noteikumiem var iepazīties Administratora prakses vietā Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 33-35, darba dienās no plkst. 10.00 līdz 17.00, iepriekš zvanot pa tālr. +371 67280685.


OP 2017/221.IZ26

Izsole

Maksātnespējīgās fiziskās personas Jāņa Krūmiņa maksātnespējas procesa administratore Linda Spurele, sertifikāta Nr. 00563, prakses vieta Krišjāņa Valdemāra ielā 18-6, Rīgā, LV-1010, pārdod pirmajā izsolē ar augšupejošu soli par labu AS "SEB banka", reģistrācijas numurs 40003151743, ieķīlāto parādniekam piederošo nekustamo īpašumu "Stūrīši", Apšuciemā, Engures pagastā, Engures novadā, kadastra numurs 90500080042, ierakstītu Tukuma rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Engures pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 864, kas sastāv no zemesgabala 1 ha platībā, tai skaitā lauksaimniecībā izmantojamā zeme - 0,2 ha, mežs - 0,2 ha un dzīvojamās mājas. Izmantošanas mērķis pēc kadastra datiem - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 0,9 ha un individuālo māju apbūve 0,1 ha. Nekustamā īpašuma novērtējums un pirmās izsoles sākumcena ir 19 700,00 EUR. Izsoles solis - 1000,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums 2017.gada 8.novembris plkst.13.00, izsoles noslēguma datums un laiks 2017.gada 8.decembris plkst. 13.00.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2017.gada 28.novembrim jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% no novērtējuma, kas ir 1970,00 EUR, administratores Lindas Spureles atvērtajā norēķinu kontā Nr. LV28RIKO0002221334715 AS "Luminor Bank" un jānosūta lūgums maksātnespējas procesa administratorei par autorizāciju izsolei. Tālr. informācijai 26494605. Izsoles kārtība un nosacījumi, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, pieejami https://izsoles.ta.gov.lv. Nekustamā īpašuma izsole tiek izziņota un rīkota saskaņā ar Maksātnespējas likuma un Civilprocesa likuma noteikumiem.


OP 2017/221.IZ27

Izsole

Ventspils novada pašvaldība, NMK 90000052035, atkārtotā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamajā īpašumā Lielajā ielā 33A, kadastra numurs 98130010308, ietilpstošās kopīpašuma domājamās daļas, adrese: Lielā iela 33A, Piltene, Ventspils novads, LV-3620. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā, adrese: Skolas iela 4, Ventspils, un Ventspils novada pašvaldības portālā www.ventspilsnovads.lv, īpašums apskatāms darbadienās līdz 2017. gada 19. decembrim, iepriekš saskaņojot laiku ar Piltenes pilsētas, pagasta pārvaldes Komunālās saimniecības vadītāju, tālr. 26820888.

Izsoles objektu sākumcena un nodrošinājums:

1) kopīpašuma 165/2653 domājamās daļas (Lielā iela 33A-4, Piltene), izsoles sākumcena - 169 EUR, nodrošinājums - 17 EUR, izsoles solis - 10 EUR;

2) kopīpašuma 163/2653 domājamās daļas (Lielā iela 33A-6, Piltene), izsoles sākumcena - 167 EUR, nodrošinājums - 17 EUR, izsoles solis - 10 EUR.

Nodrošinājums jāiemaksā Ventspils novada pašvaldības kontā LV04HABA0551025783903, AS "Swedbank", kods HABALV22. Samaksa par nosolīto īpašumu veicama pilnā apmērā vai uz nomaksu līdz 1 (vienam) gadam. Pieteikumu reģistrācija izsolei darba dienās līdz 2017. gada 19. decembrim plkst. 17.00, izsoles sākums 2017. gada 20. decembrī plkst. 14.00 Ventspils novada pašvaldībā, Skolas ielā 4, Ventspilī.


OP 2017/221.IZ28

Izsole

Ventspils novada pašvaldība, NMK 90000052035, trešajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli pārdod uz nomaksu līdz 5 (pieciem) gadiem nekustamo īpašumu - trīsistabu dzīvokli Rūpnīcas ielā 3-55, kadastra Nr. 9870 900 0257, adrese: Rūpnīcas iela 3 - 55, Ugāle, Ugāles pagasts, Ventspils novads, LV-3615.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā, adrese: Skolas iela 4, Ventspils, un Ventspils novada pašvaldības portālā www.ventspilsnovads.lv, īpašums apskatāms darba dienās līdz 2017. gada 19. decembrim, iepriekš saskaņojot laiku ar Ugāles pagasta pārvaldes vadītāju, tālr. 63662612, 29506686. Izsoles sākumcena - 480 EUR, nodrošinājums - 48 EUR, izsoles solis - 30 EUR. Nodrošinājums jāiemaksā Ventspils novada pašvaldības kontā LV04HABA0551025783903, AS "Swedbank", kods HABALV22. Pieteikumu reģistrācija izsolei darba dienās līdz 2017. gada 19. decembrim plkst. 17.00, izsoles sākums 2017. gada 20. decembrī plkst. 13.45 Ventspils novada pašvaldībā, Skolas ielā 4, Ventspilī.


OP 2017/221.IZ29

Izsole

Ventspils novada pašvaldība, NMK 90000052035, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu "Elki", kadastra Nr. 9874 006 0163, nosaukums: "Elki", Usmas pagasts, Ventspils novads. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā, adrese: Skolas iela 4, Ventspils, un Ventspils novada pašvaldības portālā www.ventspilsnovads.lv, īpašums apskatāms darba dienās līdz 2017. gada 19. decembrim, iepriekš saskaņojot ar Usmas pagasta pārvaldes vadītāju, tālr. 29287631. Izsoles sākumcena - 14 200 EUR, nodrošinājums - 1420 EUR, izsoles solis - 100 EUR. Nodrošinājums jāiemaksā Ventspils novada pašvaldības kontā LV04HABA0551025783903, AS "Swedbank", kods HABALV22. Pieteikumu reģistrācija izsolei darba dienās līdz 2017.gada 19.decembrim plkst. 17.00, izsoles sākums 2017.gada 20.decembrī plkst. 13.15 Ventspils novada pašvaldībā, Skolas ielā 4, Ventspilī.


OP 2017/221.IZ30

Izsole

Ventspils novada pašvaldība, NMK 90000052035, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu "Laivnieki", kadastra Nr. 9884 007 0216, nosaukums: "Laivnieki", Vārves pagasts, Ventspils novads. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā, adrese: Skolas iela 4, Ventspils, un Ventspils novada pašvaldības portālā www.ventspilsnovads.lv, īpašums apskatāms darba dienās līdz 2017. gada 19. decembrim, iepriekš saskaņojot ar Vārves pagasta pārvaldes vadītāju, tālr. 29394653. Izsoles sākumcena - 6500 EUR, nodrošinājums - 650 EUR, izsoles solis - 100 EUR. Nodrošinājums jāiemaksā Ventspils novada pašvaldības kontā LV04HABA0551025783903, AS "Swedbank", kods HABALV22. Pieteikumu reģistrācija izsolei darba dienās līdz 2017.gada 19.decembrim plkst. 17.00, izsoles sākums 2017.gada 20.decembrī plkst. 13.00 Ventspils novada pašvaldībā, Skolas ielā 4, Ventspilī.


OP 2017/221.IZ31

Izsole

Ventspils novada pašvaldība, NMK 90000052035, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu "Vecā skola", kadastra Nr. 9874 006 0169, nosaukums: "Vecā skola", Usmas pagasts, Ventspils novads. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā, adrese: Skolas iela 4, Ventspils, un Ventspils novada pašvaldības portālā www.ventspilsnovads.lv, īpašums apskatāms darba dienās līdz 2017.gada 19.decembrim, iepriekš saskaņojot laiku ar Usmas pagasta pārvaldes vadītāju, tālr. 29287631. Izsoles sākumcena - 52 300 EUR, nodrošinājums - 5230 EUR, izsoles solis - 100 EUR. Nodrošinājums jāiemaksā Ventspils novada pašvaldības kontā LV04HABA0551025783903, AS "Swedbank", kods HABALV22. Pieteikumu reģistrācija izsolei darba dienās līdz 2017.gada 19.decembrim plkst. 17.00, izsoles sākums 2017.gada 20.decembrī plkst. 13.30 Ventspils novada pašvaldībā, Skolas ielā 4, Ventspilī.


OP 2017/221.IZ32

Izsole

Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot trešajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošs nekustamais īpašums Dzirnavu ielā 81, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 021 8412, kas sastāv no zemesgabala, kadastra apzīmējums 1300 021 8412, kopējā platība 2144 m2, un garāžas, ēkas kadastra apzīmējums 1300 021 8412 001, kopējā platība 126,3 m2. Izsoles sākumcena - 23 040 EUR. Izsoles solis - 1610 EUR. Izsoles reģistrācijas maksa 140 EUR un nodrošinājums 10% apmērā no sākumcenas 2304 EUR jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, reģistrācijas Nr.90000056357, kontā LV36PARX0002484571022 AS "Citadele banka". Norēķini par nekustamā īpašuma pirkumu veicami trīsdesmit dienu laikā no izsoles dienas. Izsole notiks 2017.gada 13.decembrī plkst. 15.00 Jūrmalas pilsētas domes sēžu zālē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā. Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, līdz 2017.gada 8.decembrim plkst.16.00. Izsoles noteikumi pieejami tīmekļa vietnē www.jurmala.lv sadaļā "Pašvaldība/Izsoles". Tālr. uzziņām 67093990, 20282909.


OP 2017/221.IZ33

Izsole

Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot otrajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošs zemesgabals Ķeguma ielā 7, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 021 6309, platība 3754 m2. Izsoles sākumcena - 32 476 EUR. Izsoles solis -2270 EUR. Izsoles reģistrācijas maksa 140 EUR un nodrošinājums 10% apmērā no sākumcenas 3248 EUR jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, reģistrācijas Nr.90000056357, kontā LV36PARX0002484571022, AS "Citadele banka". Norēķini par nekustamā īpašuma pirkumu veicami trīsdesmit dienu laikā no izsoles dienas. Izsole notiks 2017.gada 13.decembrī plkst.15.15 Jūrmalas pilsētas domes sēžu zālē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā. Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, līdz 2017.gada 8.decembrim plkst. 16.00. Izsoles noteikumi pieejami tīmekļa vietnē www.jurmala.lv sadaļā "Pašvaldība/Izsoles". Tālr. uzziņām 67093990, 20282909.


OP 2017/221.IZ34

Izsole

Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot otrajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošs zemesgabals Rankas ielā 3, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 004 6506, 831 m2 platībā. Izsoles sākumcena - 122 320 EUR. Izsoles solis -6120 EUR. Izsoles reģistrācijas maksa 140 EUR un nodrošinājums 10% apmērā no sākumcenas 12 232 EUR jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, reģistrācijas Nr.90000056357, kontā LV36PARX0002484571022, AS "Citadele banka". Norēķini par nekustamā īpašuma pirkumu viena mēneša laikā no izsoles dienas vai ar atlikto maksājumu līdz 12 mēnešiem. Izsole notiks 2017.gada 13.decembrī plkst.15.30 Jūrmalas pilsētas domes sēžu zālē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā. Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, līdz 2017.gada 8.decembrim plkst. 16.00. Izsoles noteikumi pieejami tīmekļa vietnē www.jurmala.lv sadaļā "Pašvaldība/Izsoles". Tālr. uzziņām 67093863, 20282909.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)