Laidiens: 07.11.2017., Nr. 221 (6048)

Dažādi sludinājumi

OP 2017/221.DA1

Pielikums  Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas  2013.gada 21.augusta lēmumam Nr.1/8 "Noteikumi par iepazīšanos ar tarifa projektu"

Paziņojums par tarifa projektu

(Pielikums grozīts ar SPRK padomes 15.10.2015. lēmumu Nr. 1/15)

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ''Jēkabpils siltums'', reģistrācijas numurs 40003007778, Nameja iela 4a, Jēkabpils, LV-5201

2017.gada 31.oktobrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku.

Sabiedrisko pakalpojumu veids

Spēkā esošais tarifs * (bez PVN)

Piedāvātais tarifs (bez PVN)

Tarifa samazinājums * (%)

Siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifs

56,20 EUR/MWh

54,04

EUR/MWh

4%

Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā no 01.03.2018. Tarifa izmaiņas ir saistītas ar realizētajiem siltumtrašu rekonstrukcijas projektiem, kas ļāva samazināt siltumenerģijas zudumus.

Iepazīties ar tarifu projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par siltumenerģijas apgādes tarifa projektu lietotājs var SIA "Jēkabpils siltums'' Nameja ielā 4a, Jēkabpilī, LV-5201, 3.stāvā, no plkst.9.00 līdz 16.00, iepriekš sazinoties ar Zentu Skuteli, tālrunis 65233100.

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt Nameja ielā 4a, Jēkabpilī, vai uz e-pasta adresi: jekabpilssiltums@jekabpilssiltums.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (Rīgā, Ūnijas ielā 45, fakss 67097277, vai tās reģionālās struktūrvienības adresē), e-pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija rīko uzklausīšanas sanāksmi par tarifu projektu, priekšlikumus un ieteikumus lietotājs Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai var iesniegt uzklausīšanas sanāksmes laikā. Informācija par attiecīgo uzklausīšanas sanāksmes laiku un vietu atrodas Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas mājaslapā www.sprk.gov.lv.


OP 2017/221.DA2

Lūgums atsaukties

Sakarā ar pilsoņu SANDRAS ILLARIONOVAS, dzim. 27.03.1968., mirusi 18.09.2017., INGAS BAUFALES, dzim. 19.04.1970., mirusi 24.09.2017., SERGEJA VASIĻJEVA, dzim. 26.12.1961., miris 18.09.2017., ŅINAS LEIMANES, dzim. 08.11.1932., mirusi 13.09.2017. Rīgas pilsētas pašvaldība lūdz viņu piederīgos pieteikties pa tel.67367062. 10 dienas pēc publikācijas nelaiķus nodos kremācijai.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)