Laidiens: 01.11.2017., Nr. 217

Promocijas darbi

OP 2017/217.PM1

Paziņojums par promocijas darba aizstāvēšanu

2017. gada 8. decembrī plkst. 12.00 LU Vadībzinātnes un Demogrāfijas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulvārī 5, 322. auditorijā, promocijas darbu doktora zinātniskā grāda iegūšanai vadībzinātnē (Dr. sc. admin.) aizstāvēs DITA ŠTEFENHAGENA.

Tēma - "Uz rezultātu orientētu vadīšanas pieeju izmantošana augstskolās Latvijā".

Nozare - vadībzinātne, apakšnozare - izglītības vadība. Darba zinātniskais vadītājs: Dr. phil., asoc. profesors Voldemārs Bariss.

Recenzenti:

1) Andris Grīnfelds, Dr. phys., profesors, Latvijas Universitāte,

2) Baiba Rivža, Dr. habil. oec., profesore, Latvijas Lauksaimniecības universitāte,

3) Karine Oganisjana, Dr. paed., asoc. profesore, Rīgas Tehniskā universitāte.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā Rīgā, Raiņa bulvārī 19.


OP 2017/217.PM2

Paziņojums par promocijas darba aizstāvēšanu

2017. gada 8. decembrī plkst. 10.00 LU Vadībzinātnes un Demogrāfijas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulvārī 5, 322. auditorijā, promocijas darbu doktora zinātniskā grāda iegūšanai vadībzinātnē (Dr. sc. admin.) aizstāvēs STEFAN SCHWERD.

Tēma - "Informācijas risku vadības ietekme uz stratēģisko lēmumu pieņemšanas uzlabošanos".

Nozare - vadībzinātne, apakšnozare - uzņēmējdarbības vadība. Darba zinātniskais vadītājs: Dr. oec., profesors Māris Purgailis.

Recenzenti:

1) Joseph Neuert, Dr. oec., profesors, Latvijas Universitāte,

2) Ieva Brence, Dr. sc. admin., asoc. profesore, RISEBA,

3) Tatjana Tambovceva, Dr. oec., profesore, Rīgas Tehniskā universitāte.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā Rīgā, Raiņa bulvārī 19.


OP 2017/217.PM3

Paziņojums par promocijas darba aizstāvēšanu

2017. gada 24. novembrī plkst. 12.00 LU Vadībzinātnes un Demogrāfijas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulvārī 5, 322. auditorijā, promocijas darbu doktora zinātniskā grāda iegūšanai vadībzinātnē (Dr. sc. admin.) aizstāvēs KATHARINA BUTTENBERG.

Tēma - "Jauno uzņēmumu uz klientiem un zīmolu orientētās spējas".

Nozare - vadībzinātne, apakšnozare - uzņēmējdarbības vadība. Darba zinātniskais vadītājs: Dr. oec., profesors Andris Deniņš.

Recenzenti:

1) Anda Batraga, Dr. oec., asoc. profesore, Latvijas Universitāte,

2) Tatjana Vasiļjeva, Dr. oec., profesore, RISEBA,

3) Henrijs Kaļķis, Dr. sc. admin., asoc. profesors, Rīgas Stradiņa universitāte.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā Rīgā, Raiņa bulvārī 19.


OP 2017/217.PM4

Paziņojums par promocijas darba aizstāvēšanu

2017. gada 24. novembrī plkst. 10.00 LU Vadībzinātnes un Demogrāfijas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulvārī 5, 322.auditorijā, promocijas darbu doktora zinātniskā grāda iegūšanai Vadībzinātnē (Dr. sc. admin.) aizstāvēs LYDIA SEDLMAYR.

Tēma - "Vadības stili un sieviešu iespējas strādāt augstākā līmeņa biznesa amatos".

Nozare - vadībzinātne, apakšnozare - uzņēmējdarbības vadība. Darba zinātniskā vadītāja: Dr. oec., profesore Baiba Šavriņa.

Recenzenti:

1) Biruta Sloka, Dr. oec., profesore, Latvijas Universitāte,

2) Tatjana Tambovceva, Dr. oec., profesore, Rīgas Tehniskā universitāte,

3) Henrijs Kaļķis, Dr. sc. admin., asoc. profesors, Rīgas Stradiņa universitāte.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā Rīgā, Raiņa bulvārī 19.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)