Laidiens: 27.10.2017., Nr. 214

Uzaicinājumi nokārtot saistības

OP 2017/214.US1

Paziņojums par pienākumu izpildīt nolēmumu

KANISHKA SAFI! Pamatojoties uz Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes 2017. gada 1. augustā izdoto lēmumu lietā Nr. PIP-17-4731-lsi/7-15-3/7670-PL par parāda piedziņu 1409,86 EUR apmērā no Kanishkas Safi par labu Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldei, reģistrācijas Nr. 90001999188, uzaicinu jūs samaksāt 1828,71 EUR (parāds un sprieduma izpildes izdevumi) desmit dienu laikā zvērināta tiesu izpildītāja Riharda Vaivoda, reģ. Nr. 21077510117, depozīta kontā Nr. LV77 TREL 9199 0340 0100 0, Valsts kase, kods TRELLV22.

Paziņo zvērināts tiesu izpildītājs Rihards Vaivods.


OP 2017/214.US2

SIA "ECO LABEL", pamatojoties uz Latvijas Republikas Civillikumu un likumu "Dzīvokļa īpašuma likums", lūdz EILINU KIVKUCĀNI, dzim. 21.10.1978., dzīvesvieta: Krišjāņa Barona iela 4-33, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, nokārtot parādsaistības, jo par apsaimniekošanas, pārvaldīšanas un komunālajiem pakalpojumiem par īpašumu Krišjāņa Barona ielā 4-33, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150, uz 01.10.2017. maksājumu parāds ir šāds: 719,63 EUR (septiņi simti deviņpadsmit euro sešdesmit trīs centi). Lūdzam minēto parāda summu samaksāt mēneša laikā no brīdinājuma publicēšanas dienas. Parāda nesamaksāšanas gadījumā tiks iesniegta prasība tiesā par parāda un tiesāšanās izdevumu piedziņu.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)