Laidiens: 17.10.2017., Nr. 206 (6033)

Uzaicinājumi uz tiesu

OP 2017/206.UT1

Saldus rajona tiesa paziņo, ka tiesnese S. Ozola rakstveida procesā (bez lietas dalībnieku piedalīšanās) 2018. gada 16. janvārī izskatīs civillietu Nr. C34050517 sabiedrības ar ierobežotu atbildību "BROCĒNU SILTUMS" maza apmēra prasībā pret Modri Rudovicu par naudas piedziņu. Atbildētājam MODRIM RUDOVICAM tiek paziņots ka lietā pieņemtā sprieduma noraksts saņemams Saldus rajona tiesas kancelejā Tūristu ielā 3, Saldū, sākot no 2018. gada 16. janvāra. Atbildētājs Modris Rudovics ne vēlāk kā septiņas dienas pirms lietas izskatīšanas laika var izmantot šādas procesuālās tiesības - pilnīgi vai daļēji atzīt prasību, celt iebildumus pret prasību, iepazīties ar lietas materiāliem, izdarīt no tiem izrakstus, izgatavot kopijas, iesniegt pierādījumus, pieteikt lūgumus, izteikt savus argumentus un apsvērumus, celt iebildumus pret citu dalībnieku lūgumiem, argumentiem, apsvērumiem, noslēgt izlīgumu, lūgt lietas iztiesāšanu tiesas sēdē, pieteikt noraidījumu tiesnesei. Paskaidrojumu neiesniegšana nav šķērslis sprieduma taisīšanai lietā.


OP 2017/206.UT2

ARMANDS MATEUS, pers. kods 210477-11081, aicināts ierasties uz tiesas sēdi 2018.gada 10.aprīlī plkst.10.00 Saldus rajona tiesā Saldū, Tūristu ielā 3, 4.zālē, kā atbildētājs civillietā sabiedrības ar ierobežotu atbildību "BROCĒNU SILTUMS" prasībā pret Armandu Mateus par parāda piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2017/206.UT3

Rīgas rajona tiesas Jūrmalas tiesu nams uzaicina MARINU ŠČERBAKOVU, dzim. 1960. gada 9. februārī, ierasties Jūrmalā, Zigfrīda Meierovicas prospektā 1A, Dubultos, 1. stāvā, 1. zālē, uz tiesas sēdi 2017. gada 29. novembrī plkst. 10.00 kā atbildētāju civillietā Nr. C17122415 par parāda piedziņu ar prasītāju SIA "Jūrmalas namsaimnieks". Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētājas klātbūtnes.


OP 2017/206.UT4

Madonas rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr.C23071416 Inetas Valmieres prasībā pret Kasparu Valmieru par laulības šķiršanu. Kā atbildētājs minētajā civillietā KASPARS VALMIERS, pers. kods 211186-11142, tiek aicināts ierasties uz tiesas sēdi 2017.gada 1.decembrī plkst. 10.00 Madonas rajona tiesā Madonā, Avotu ielā 8, 2.stāvā, 3.zālē. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2017/206.UT5

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr. C30612716 Laura Krieviņa prasībā pret SIA Salvus par faktisko īres tiesisko attiecību atzīšanu un SIA Salvus pretprasībā pret Lauri Krieviņu un Lindu Rutku par īres līguma atzīšanu par spēkā neesošu un izlikšanu no dzīvojamās telpas. Lūdzam LINDU RUTKU, dzim. 1974. gada 29. janvārī, ierasties uz tiesas sēdi 2018. gada 15. janvārī plkst. 10.00 Rīgā, Abrenes ielā 3. Atbildētājas neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez viņas klātbūtnes.


OP 2017/206.UT6

Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesa aicina VLADIMIRU PARFJONOVU, dzim. 1973. gada 24. martā, pēdējā zināmā deklarētā dzīvesvieta: Rīga, Kaķasēkļa dambis 22-5, ierasties uz tiesas sēdi 2018. gada 22. janvārī plkst. 12.00 Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesā Rīgā, Jēzusbaznīcas ielā 6, 5. stāvā, 517. tiesas sēžu zālē, kā atbildētāju civillietā Nr. C32225617 AS "Latvenergo'' maza apmēra prasībā pret Vladimiru Parfjonovu par naudas piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez jūsu klātbūtnes.


OP 2017/206.UT7

Rīgas rajona tiesas Jūrmalas tiesu nams uzaicina AGNESI RADZIŅU, dzim. 1985.gada 17.aprīlī, pēdējā tiesai zināmā dzīvesvieta: "Umbrasi", Smārde, Smārdes pagasts, Engures novads, LV-3129, uz tiesas sēdi 2017.gada 12.decembrī plkst. 10.00 Rīgas rajona tiesas Jūrmalas tiesu namā Dubultos, Zigfrīda Meierovica prospektā 1A, 1.tiesas sēžu zālē, kā atbildētāju civillietā Nr.C17177114. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētājas klātbūtnes.


OP 2017/206.UT8

Rīgas apgabaltiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr. C32287916 (CA-3902-17/16) AS "Latzemes aktīvi" prasībā pret Gunāru Grozu un Kasparu Bertānu sakarā ar AS "Latzemes aktīvi" blakus sūdzību par Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas tiesneša 2017. gada 9. augusta lēmumu. Paziņojam atbildētājam KASPARAM BERTĀNAM, dzim. 1976. gada 29. decembrī, pēdējā zināmā dzīvesvieta: Strēlnieku iela 55, Sigulda, Latvija, ka minētā blakus sūdzība tiks izskatīta rakstveida procesā (bez lietas dalībnieku piedalīšanās) Rīgas apgabaltiesā 2017. gada 7. decembrī šādā tiesas sastāvā - tiesnesis referents V. Vazdiķis, tiesneses: I. Zaļā, I. Stuberovska. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 18.-22. pantu un 74. panta otrās daļas 3. punktu lietas dalībniekiem ir tiesības pieteikt noraidījumu tiesnesim (tiesas sastāvam), rakstiski par to paziņojot septiņas dienas pirms pieteikuma izskatīšanas. Uz šo termiņu neattiecas Civilprocesa likuma 48. panta ceturtās daļas otrais teikums.


OP 2017/206.UT9

Rīgas rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta Natālijas Rončas maza apmērā prasībā pret Mareku Ronču par uzturlīdzekļu piedziņu. Atbildētājs MAREKS RONČS, dzim. 1968. gada 19. martā, dzīvesvieta nav zināma. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.21 pantu tiesa uzaicina atbildētāju iesniegt tiesā atbildes veidlapu un pierādījumus par saņemto prasības pieteikumu (paskaidrojumu veidlapa pieejama tiesā vai interneta vietnē https://likumi.lv/doc.php?id=237849). Vienlaikus tiesa informē atbildētāju, ka paskaidrojumu neiesniegšana nav šķērslis sprieduma taisīšanai lietā. Mareks Rončs tiek informēts, ka Rīgas rajona tiesas tiesnese V. Puškundze civillietu Natālijas Rončas maza apmērā prasībā pret Mareku Ronču par uzturlīdzekļu piedziņu izskatīs rakstveida procesā 2017. gada 18. decembrī. Marekam Rončam ir Civilprocesa likuma 74. pantā un Civilprocesa likuma 30.3 nodaļā noteiktās procesuālās tiesības, tai skaitā pieteikt noraidījumu tiesnesim, lūgt lietas iztiesāšanu tiesas sēdē. Civilprocesa likumā minētās civilprocesuālās tiesības, kas saistītas ar lietas sagatavošanu iztiesāšanai, puses ir tiesīgas izmantot ne vēlāk kā četrpadsmit dienas pirms lietas izskatīšanas. Lietā pieņemto tiesas spriedumu atbildētājs Mareks Rončs varēs saņemt, sākot no 2017. gada 18. decembra, Rīgas rajona tiesas kancelejā Lomonosova ielā 10 (ieeja no Aiviekstes ielas puses), Rīgā.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)