Laidiens: 13.10.2017., Nr. 204 (6031)

Uzaicinājumi uz tiesu

OP 2017/204.UT1

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr. C30522717 (lietvedības Nr. C-5227-17/20) AS "Norvik banka" maza apmēra prasībā pret Ilzi Klipsoni par parāda piedziņu. Paziņojam atbildētājai ILZEI KLIPSONEI, dzim. 1966. gada 8. jūlijā, ka 2017. gada 23. novembrī tiesnese I. Casno minēto AS "Norvik banka" maza apmēra prasību izskatīs rakstveida procesā (bez lietas dalībnieku piedalīšanās). Atbildētājai Ilzei Klipsonei ir Civilprocesa likuma ir 74. pantā un Civilprocesa likuma 30.3 nodaļā noteiktās procesuālās tiesības, tai skaitā pieteikt noraidījumu tiesnesim, lūgt Iietas iztiesāšanu tiesas sēdē. Civilprocesa likumā minētās civilprocesuālās tiesības, kas saistītas ar lietas sagatavošanu iztiesāšanai, puses ir tiesīgas izmantot ne vēlāk kā septiņas dienas pirms lietas izskatīšanas. Lietā pieņemto tiesas spriedumu atbildētāja Ilze Klipsone varēs saņemt, sākot no 2017. gada 23. novembra, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas kancelejā Rīgā, Abrenes ielā 3, 4. stāvā, 401. kabinetā.


OP 2017/204.UT2

Bauskas rajona tiesa paziņo atbildētājam SERGEJAM TRIFONOVAM, dzim. 1960. gada 28. janvārī, deklarētas dzīvesvietas nav, pēdējā zināmā dzīvesvieta: Ķeguma iela 60-54, Rīga, ka 2017. gada 30. novembrī Bauskas rajona tiesā Bauskā, Zaļajā ielā 12, Bauskas rajona tiesas tiesnese I. Tikuma rakstveida procesā (bez lietas dalībnieku piedalīšanās) izskatīs civillietu Nr. C30483517 (lietas arhīva Nr. C- 0713-17/05) AS "Norvik Banka" maza apmēra prasībā pret Sergeju Trifonovu par naudas piedziņu. Tiesa informē atbildētāju Sergeju Trifonovu, ka viņam ir Civilprocesa likuma 74. pantā un Civilprocesa likuma 30.3 nodaļā noteiktās procesuālās tiesības, tai skaitā pieteikt noraidījumu tiesnesei, lūgt lietas iztiesāšanu tiesas sēdē. Civilprocesa likumā minētās civilprocesuālās tiesības, kas saistītas ar lietas sagatavošanu iztiesāšanai, atbildētājs ir tiesīgs izmantot ne vēlāk kā 7 dienas pirms noteiktā lietas izskatīšanas datuma. Tiesas sprieduma norakstu atbildētājs Sergejs Trifonovs varēs saņemt no 2017. gada 30. novembra plkst. 14.00 Bauskas rajona tiesas kancelejā Bauskā, Zaļajā ielā 12, 3. stāvā, 302. kabinetā.


OP 2017/204.UT3

Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr.C294553/17 AS "NORVIK BANKA" maza apmēra prasībā pret atbildētāju Žannu Broņecku par naudas piedziņu. Paziņojam atbildētājai ŽANNAI BROŅECKAI, dzim. 23.06.1964., pēdējā zināmā dzīvesvietas adrese: Maskavas iela 268/5-12, Rīga, ka 2017.gada 15. novembrī tiesnese S.Hrebtova minēto civillietu izskatīs rakstveida procesā (bez lietas dalībnieku piedalīšanās). Atbildētājai Žannai Broņeckai ir Civilprocesa likuma 74.pantā un Civilprocesa likuma 30.3 nodaļā noteiktās procesuālās tiesības, tai skaitā pieteikt noraidījumu tiesnesim, lūgt lietas iztiesāšanu tiesas sēdē. Civilprocesa likumā minētās civilprocesuālās tiesības, kas saistītas ar lietas sagatavošanu iztiesāšanai, kā arī noraidījuma pieteikšanu tiesnesim, puses ir tiesīgas izmantot ne vēlāk kā septiņas dienas pirms lietas izskatīšanas. Lietā pieņemto tiesas spriedumu atbildētāja Žanna Broņecka varēs saņemt, sākot no 2017.gada 15.novembra, kas arī uzskatāms par sprieduma sastādīšanas datumu, Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas kancelejā Rīgā, Lomonosova ielā 10, 1.stāvā, 105.kabinetā.


OP 2017/204.UT4

Cēsu rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr. C11074317 akciju sabiedrība "NORVIK BANKA" maza apmēra prasība pret Jāni Elsi par naudas piedziņu. Paziņojam atbildētājam JĀNIM ELSIM, adrese: Pāvila Rozīša iela 7-18, Liepa, Liepas pagasts, Priekuļu novads, LV-4128, ka akciju sabiedrība "NORVIK BANKA" prasība tiks izskatīta rakstveida procesā (bez lietas dalībnieku piedalīšanās) un lietā pieņemtā sprieduma noraksts saņemams Cēsu rajona tiesas kancelejā Raunas ielā 14, Cēsīs, Cēsu novadā, no 2017. gada 6. decembra. Atbildētājs Jānis Elsis līdz 2017. gada 29. novembrim var izmantot šādas procesuālās tiesības - pilnīgi vai daļēji atzīt prasību, celt iebildumus pret prasību, iepazīties ar lietas materiāliem, izdarīt no tiem izrakstus, izgatavot kopijas, iesniegt pierādījumus, pieteikt lūgumus, izteikt savus argumentus un apsvērumus, celt iebildumus pret citu lietas dalībnieku lūgumiem, argumentiem, apsvērumiem, noslēgt izlīgumu, lūgt lietas iztiesāšanu tiesas sēdē, pieteikt noraidījumu tiesnesei.


OP 2017/204.UT5

Jelgavas tiesā ierosināta civillieta SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde" maza apmēra prasībā pret Inetu Krastiņu par naudas piedziņu. Paziņojam, ka ar Jelgavas tiesas tiesneses 2017.gada 3.oktobra lēmumu nolemts civillietu SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde" maza apmēra prasībā pret Inetu Krastiņu par naudas piedziņu izskatīt rakstveida procesā 2018.gada 16.maijā. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.25 panta pirmo daļu informējam, ka lietu izskatīs Jelgavas tiesas tiesnese M.Griķe. Jums ir tiesības pieteikt noraidījumu tiesnesei. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.22 pantu informējam, ka civilprocesuālās tiesības, kas saistītas ar lietas sagatavošanu iztiesāšanai, puses ir tiesīgas izmantot ne vēlāk kā septiņas dienas pirms paziņotā lietas izskatīšanas laika. Sprieduma norakstu varēs saņemt tiesas kancelejā 2018.gada 25.aprīlī pēc plkst. 15.00. Jelgavas tiesas kancelejas darba laiks ir pirmdienās no plkst. 8.30 līdz 18.00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00 un piektdienās no plkst. 8.30 līdz 16.00. Līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments.


OP 2017/204.UT6

Rīgas rajona tiesas Jūrmalas tiesu nams uzaicina LIĀNU PĒTERSONI, dzim. 1989.gada 23.novembrī, ierasties Jūrmalā, Zigfrīda Meierovica prospektā 1A, Dubultos, 1.stāvā, 1.zālē, uz tiesas sēdi 2017.gada 5.decembrī plkst. 14.00 kā atbildētāju civillietā Nr. C17167214, par parāda piedziņu ar prasītāju SIA "Jūrmalas namsaimnieks". Atbildētājas neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez viņas klātbūtnes.


OP 2017/204.UT7

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr. C30519517, kurā prasītājs AS "Swedbank", atbildētāji - Gvido Jēgers un Ruta Jēgere. Lietas būtība - maza apmēra prasība par naudas piedziņu. Paziņojam GVIDO JĒGERAM, pēdējā zināmā dzīvesvieta: Klijānu iela 2E-413, Rīga, LV-1013, un RUTAI JĒGEREI, pēdējā zināmā dzīvesvieta Purva iela 13-403, Valmiera, LV-4201, ka AS "Swedbank" prasība tiks izskatīta rakstveida procesā (bez lietas dalībnieku piedalīšanās) un lietā pieņemtā sprieduma noraksts saņemams Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas kancelejā Rīgā, Abrenes ielā 3, 4. stāvā, 401. kabinetā, no 2017. gada 22. novembra. Atbildētāji Gvido Jēgers un Ruta Jēgere līdz 2017. gada 15. novembrim var izmantot šādas procesuālās tiesības - pilnīgi vai daļēji atzīt prasību, celt iebildumus pret prasību, iepazīties ar lietas materiāliem, izdarīt no tiem izrakstus, izgatavot kopijas, iesniegt pierādījumus, pieteikt lūgumus, izteikt savus argumentus un apsvērumus, celt iebildumus pret citu dalībnieku lūgumiem, argumentiem, apsvērumiem, noslēgt izlīgumu, lūgt lietas izskatīšanu tiesas sēdē, pieteikt noraidījumu tiesnesei.


OP 2017/204.UT8

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr. C30567717 biedrības "Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs" prasībā pret ĒRIKU VELIKU (pers. kods 260879-12227) par parāda piedziņu. Tiesa informē, ka lieta tiks skatīta rakstveida procesā 2018. gada 22. martā Abrenes ielā 3, Rīgā, LV-1050, un sprieduma norakstu varēs saņemt tiesas kancelejā 2018. gada 22. martā.


OP 2017/204.UT9

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa paziņo, ka 2018. gada 1. martā plkst. 10.00 Abrenes ielā 3, Rīgā, LV-1050, tiks izskatīta civillieta AAS "Balta" prasībā pret KRISTAPU KREICBERGU (pers. kods 260783-12967) par zaudējumu piedziņu. Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa uzaicina atbildētāju ierasties uz tiesas sēdi.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)