Laidiens: 09.10.2017., Nr. 200

Tiesu nolēmumi

OP 2017/200.TS1

Ar Liepājas tiesas 2017. gada 13. septembra spriedumu C20 1700 17 pieteikumu apmierināt un ierobežot MATĪSAM VĪTOLAM, pers. kods 140990-11938, rīcībspēju šādās jomās: maksājumu izdarīšanā un saņemšanā, darījumu slēgšanā, rīcībā ar mantu un tās pārvaldībā, it īpaši nekustamā īpašuma atsavināšanā, ieķīlāšanā un apgrūtināšanā ar lietu tiesībām.

Nodibināt Matīsam Vītolam, pers. kods 140990-11938, aizgādnību, nosakot, ka aizgādnis rīkojas patstāvīgi visās jomās, kurās personai ierobežota rīcībspēja.

Tiesas spriedums stājies likumīgā spēkā 2017. gada 4. oktobrī.


OP 2017/200.TS2

Ar Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas 2017. gada 6. septembra spriedumu tiesa nosprieda: grozīt ar Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2001. gada 31. oktobra spriedumu VALENTĪNAI KURIĻONOKAI, pers. kods 020349-10141, noteikto pilnas rīcībspējas ierobežojumu un ierobežot Valentīnai Kuriļonokai, pers. kods 020349-10141, rīcībspēju šādās jomās: maksājumu izdarīšana un saņemšana, kas ir lielāki par 400 EUR (četri simti euro) mēnesī, darījumu slēgšana, rīcība ar mantu un tās pārvaldība, it īpaši nekustamā īpašuma atsavināšana, ieķīlāšana un apgrūtināšana ar lietu tiesībām, komercdarbības un saimnieciskās darbības veikšana, pārstāvība valsts un pašvaldības iestādēs, neierobežojot personiskajās nemantiskajās tiesībās, kā arī neierobežojot tiesībās aizstāvēt savas tiesības un likumiskās intereses iestādēs un tiesā saistībā ar savas rīcībspējas un brīvības ierobežojumiem, domstarpībām, strīdiem ar aizgādni un aizgādņa iecelšanu un atcelšanu. Noteikt, ka Valentīnas Kuriļonokas aizgādnis rīkosies patstāvīgi Valentīnas Kuriļonokas vietā visā norādītajā Valentīnas Kuriļonokas, pers. kods 020349-10141, rīcībspējas ierobežojumu apjomā.

Tiesas lēmums stājies spēkā 2017. gada 28. septembrī.


OP 2017/200.TS3

Ar Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas 2017.gada 14.septembra spriedumu civillietā Nr.C29 3165 17, apmierināts Jāzepa Patmalnieka pieteikums par ANDRA PATMALNIEKA, pers. kods 241154-11210, rīcībspējas ierobežojuma apjoma pārskatīšanu.

Tiesa nosprieda: grozīt Andrim Patmalniekam, pers. kods 241154-11210, ar Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas 2007.gada 25.janvāra spriedumu noteikto rīcībspējas ierobežojuma apjomu.

Ierobežot Andrim Patmalniekam, pers. kods 241154-11210, rīcībspēju šādās jomās:

1) darījumu slēgšana;

2) rīcība ar mantu un tās pārvaldība, it īpaši nekustamā īpašuma atsavināšana, ieķīlāšana un apgrūtināšana ar lietu tiesībām;

3) komercdarbības un saimnieciskās darbības veikšana.

Noteikt, ka Andris Patmalnieks, pers. kods 241154-11210, iepriekš norādītajās jomās rīkojas kopā ar aizgādni.

Spriedums stājies likumīgā spēkā 2017.gada 5.oktobrī.


OP 2017/200.TS4

Ar Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2017.gada 15.septembra spriedumu civillietā Nr. C-2525-17/2 nosprieda grozīt rīcībspējas ierobežojumu BAIBAI NAGLEI, pers. kods 260168-10602, kas noteikts ar Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas 1994.gada 18.februāra spriedumu lietā Nr.2-707 1994.g.

Ierobežot Baibai Naglei, pers. kods 260168-10602, rīcībspēju un nodibināt viņai aizgādnību, nosakot rīcībspējas ierobežojuma apjomu: maksājumu izdarīšana un saņemšana; darījumu slēgšana; rīcība ar mantu un tās pārvaldība; pārstāvība valsts, pašvaldības un citās iestādēs, izņemot pārstāvību tiesību un likumisko interešu aizstāvēšanai iestādēs un tiesā saistībā ar Baibas Nagles rīcībspējas un brīvības ierobežojumiem, domstarpībām un strīdiem ar aizgādni un aizgādņa iecelšanu un atcelšanu.

Noteikt, ka visā noteiktajā rīcībspējas ierobežojuma apjomā aizgādnis rīkojas patstāvīgi.

Spriedums likumīgā spēkā stājies 2017.gada 6.oktobrī.


OP 2017/200.TS5

Ar Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas 2017. gada 6. septembra spriedumu tiesa nosprieda: ierobežot OĻEGAM RAMLAVAM, pers. kods 120388-10956, rīcībspēju šādās jomās: maksājumu izdarīšana un saņemšana, darījumu slēgšana, rīcība ar mantu un tās pārvaldība, it īpaši nekustamā īpašuma atsavināšana, ieķīlāšana un apgrūtināšana ar lietu tiesībām, komercdarbības un saimnieciskās darbības veikšana, savu interešu pārstāvība attiecībā pret trešajām personām, ierobežojot personiskajās nemantiskajās tiesībās, kā arī neierobežojot tiesībās aizstāvēt savas tiesības un likumiskās intereses iestādēs un tiesā saistībā ar savas rīcībspējas un brīvības ierobežojumiem, domstarpībām, strīdiem ar aizgādni un aizgādņa iecelšanu un atcelšanu. Nodibināt Oļegam Ramlavam, pers. kods 120388-10956, aizgādnību, nosakot aizgādņa tiesības rīkoties patstāvīgi visā noteiktajā rīcībspējas ierobežojuma apjomā.

Tiesas lēmums stājies spēkā 2017. gada 28. septembrī.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)