Laidiens: 09.10.2017., Nr. 200

Amatu konkursu ziņas

Amatu konkursi

OP 2017/200.AKK1

Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde, reģ. Nr. 90000017078, izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amatu - Piesārņojuma kontroles daļas vecākais inspektors (trīs amata vietas uz nenoteiktu laiku)

Prasības pretendentiem/-ēm:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vides zinātnē, ģeogrāfijā, bioloģijā, ķīmijā, ķīmijas tehnoloģijā, ģeoloģijā (maģistra grāds tiks uzskatīts par priekšrocību)

- profesionālā darba pieredze vides aizsardzības nozarē

- zināšanas un praktiskā pieredze darbā ar vides aizsardzības normatīvajiem un tiesību aktiem, sagatavojot galvenajos amata pienākumos minētos dokumentus

- labas komunikācijas un sadarbības prasmes

- prasme un vēlēšanās strādāt komandā

- prasme strādāt ar liela apjoma informāciju, spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus savas kompetences robežās

- augsta atbildības izjūta

- labas datora lietošanas prasmes

- B kategorijas autovadītāja apliecība

Galvenie amata pienākumi:

- veikt kontroli par vides aizsardzības normatīvo un tiesību aktu ievērošanu

- sagatavot dokumentus un administratīvos aktus par vides aizsardzības un dabas resursu izmantošanu

- veikt kontroli par piesārņojošām darbībām un preventīvu piesārņojuma novēršanu tā rašanās vietā

- veikt kontroli A un B kategorijas piesārņojošās darbības uzņēmumos un uzņēmumos, kas saņēmuši C kategorijas piesārņojošās darbības apliecinājumus, izsniegto atļauju nosacījumu un normatīvajos aktos noteikto prasību ievērošanas pārbaudes, labāko tehnisko paņēmienu piemērošanas pārbaudes

Piedāvājam:

- iespēju iegūt daudzpusīgu darba pieredzi vides aizsardzības jomā

- kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas

- mēnešalgu no 554 euro pirms nodokļu nomaksas

Pieteikuma dokumentus (motivācijas vēstuli, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas) ar norādi "Konkursam" sūtīt pa pastu VVD Lielrīgas reģionālā vides pārvaldei Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045, vai uz e-pasta adresi lielriga@lielriga.vvd.gov.lv vai iesniegt personīgi VVD Lietvedības daļā 1. stāvā 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas. Informācija pa tālruni 67084294.


OP 2017/200.AKK2

Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde, reģ. Nr. 90000017078, izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amatu - Resursu kontroles daļas vecākais inspektors (divas amata vietas uz nenoteiktu laiku)

Prasības pretendentiem/-ēm:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vides zinātnē, ģeogrāfijā, bioloģijā, ķīmijā, ģeoloģijā (maģistra grāds tiks uzskatīts par priekšrocību)

- profesionālā darba pieredze vides aizsardzības nozarē

- zināšanas un praktiskā pieredze darbā ar vides aizsardzības normatīvajiem un tiesību aktiem, sagatavojot galvenajos amata pienākumos minētos dokumentus

- labas komunikācijas un sadarbības prasmes

- prasme un vēlēšanās strādāt komandā

- prasme strādāt ar liela apjoma informāciju, spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus savas kompetences robežās

- augsta atbildības izjūta

- labas datora lietošanas prasmes

- angļu valodas zināšanas darba pienākumu izpildei nepieciešamā līmenī (runāt un rakstīt prasme) - amata pienākumu pildīšana saistīta ar jūras vides aizsardzības un zivju resursu aizsardzības kontroli, informācijas sagatavošanu ārvalstu institūcijām pārvaldes kompetencē esošajos jautājumos, dalību starptautiskās sanāksmēs

- B kategorijas autovadītāja apliecība

- mazizmēra kuģošanas līdzekļu vadītāja apliecība tiks uzskatīta par priekšrocību

Galvenie amata pienākumi:

- veikt kontroli par vides aizsardzības normatīvo un tiesību aktu ievērošanu

- sagatavot dokumentus un administratīvos aktus par vides aizsardzības un dabas resursu izmantošanu

- veikt kontroli par piesārņojošām darbībām un preventīvu piesārņojuma novēršanu tā rašanās vietā

- veikt kontroli A un B kategorijas piesārņojošās darbības uzņēmumos un uzņēmumos, kas saņēmuši C kategorijas piesārņojošās darbības apliecinājumus, izsniegto atļauju nosacījumu un normatīvajos aktos noteikto prasību ievērošanas pārbaudes, labāko tehnisko paņēmienu piemērošanas pārbaudes

- kontrolēt Latvijas Republikas un Eiropas Komisijas normatīvo aktu un starptautisko līgumu prasību ievērošanu jūras vides aizsardzības un zivju resursu aizsardzības jomā pārraudzībā esošajā teritorijā

Piedāvājam:

- iespēju iegūt daudzpusīgu darba pieredzi vides aizsardzības jomā

- kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas

- piedāvājam atalgojumu no 554 euro pirms nodokļu nomaksas un sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam

Pieteikuma dokumentus (motivācijas vēstuli, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas) ar norādi "Konkursam" sūtīt pa pastu VVD Lielrīgas reģionālā vides pārvaldei Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045, vai uz e-pasta adresi lielriga@lielriga.vvd.gov.lv vai iesniegt personīgi VVD Lietvedības daļā 1. stāvā 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas. Informācija pa tālruni 67084294.


OP 2017/200.AKK3

Piedāvājam darbu valsts pārvaldes iestādē, kas atbild par valstī nozīmīgāko sociālo, ekonomisko un demogrāfisko rādītāju aprēķināšanu. Ja esat gatavs/-a jauniem izaicinājumiem un vēlaties augt profesionāli, aicinām pievienoties Centrālās statistikas pārvaldes (reģistrācijas Nr. 90000069830) kolektīvam!

Piedāvātais amats - Cenu statistikas departamenta Ražotāju cenu indeksu daļas vecākais referents (uz noteiktu laiku)

Mēs piedāvājam:

- mēnešalgu pirms nodokļu nomaksas 800-900 euro, atbilstoši profesionālajai pieredzei, sociālās garantijas, tai skaitā veselības apdrošināšanu

- interesantu un atbildīgu darbu valsts pārvaldē

- atsaucīgu un draudzīgu kolektīvu

- profesionālo izaugsmi

- darbavietu Rīgas centrā

Pamatpienākumi:

- aprēķināt ražotāju cenu indeksu (datu kvalitātes pārbaude, cenu indeksu aprēķināšana, metodoloģijas pārzināšana un pilnveidošana)

- analizēt statistisko informāciju un sagatavot to publicēšanai

Prasības pretendentam/-ei:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ekonomikā vai tai tuva profila

- vairāk kā gada darba pieredze ar ekonomiku saistītā jomā

- labas datora lietošanas prasmes (MS Office aplikācijas: Excel, Access, Word)

- labas angļu un krievu valodas zināšanas

- analītiskās prasmes un matemātikas zināšanas

- labas sadarbības un komunikācijas prasmes

Pieteikuma dokumentus - izvērstu motivācijas vēstuli un Curriculum Vitae -, kas apliecina pretendenta iepriekšējo darba pieredzi, iegūtās zināšanas un prasmes, apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām (veidlapa ir pieejama elektroniskā veidā CSP mājaslapā www.csb.gov.lv sadaļā "Darba piedāvājumi") iesniegt CSP Personāla daļā Rīgā, Lāčplēša ielā 1, vai nosūtīt pa pastu (LV-1301) vai uz e-pasta adresi personals@csb.gov.lv 15 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Konsultācijas pa tālruni 67366792.

Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks uzaicināti uz konkursa otro kārtu.


OP 2017/200.AKK4

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (reģ. Nr. 90001669496; www.vsaa.lv) izsludina konkursu uz Pierīgas nodaļas inspektora valsts civildienesta ierēdņa amatu (vakance uz noteiktu laiku ar dienesta vietu Siguldā)

Galvenie pienākumi:

- konsultēt klientus par valsts sociālās apdrošināšanas pakalpojumiem un valsts sociālajiem pabalstiem

- pieņemt iesniegumus un ievadīt klientu datus informācijas sistēmā

- sagatavot un izdot administratīvos aktus

- sagatavot izziņas

Prasības pretendentiem/-ēm:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- augstākā izglītība sociālajās zinātnēs (priekšrocība pretendentiem ar izglītību tiesību zinību, ekonomikas un tām pielīdzināmās jomās, kuru programmās tiek apgūtas tiesību vai ekonomikas zināšanas)

- iepriekšēja darba pieredze (priekšrocība pretendentiem, kuriem ir pieredze klientu apkalpošanas darbā valsts, pašvaldību un finanšu institūcijās)

- prasme piemērot normatīvos aktus, zināšanas par administratīvo procesu, valsts sociālo apdrošināšanu un valsts sociālajiem pabalstiem

- orientācija uz klientu

- labas komunikācijas prasmes un argumentācijas spējas

- valsts valodas prasme augstākajā līmenī

- prasme strādāt ar biroja tehniku un datorprogrammām

Piedāvājam:

- mēnešalgu, sākot no 607,00 EUR līdz 734,00 EUR (bruto)

- atbildīgu darbu atsaucīgā un profesionālā kolektīvā

- iespēju paplašināt zināšanas un gūt praktisku darba pieredzi valsts pārvaldē

- veselības apdrošināšanu

Konkursa pretendentiem/-ēm 10 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas "Latvijas Vēstnesī" lūdzam iesniegt šādus dokumentus:

- dzīves aprakstu (CV) - atbilstoši ­ standartam, kas pieejams tīmekļvietnē www.europass.lv

- motivētu pieteikuma vēstuli, kurā jāiekļauj arī apliecinājums par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta pirmajā daļā noteiktajām prasībām

- izglītību apliecinoša dokumenta/-u kopiju/-as

Atlases konkurss notiks divās kārtās. Pirmā kārta - pretendentu izvērtēšana, ņemot vērā pretendentu iesniegtajos dokumentos esošo informāciju. Otrā kārta - pretendentu vērtēšana intervijas laikā, izmantojot pārrunu un praktisko uzdevumu/testu metodiku.

Dokumentus pieteikumam uz konkursu sūtīt vai iesniegt VSAA Pierīgas nodaļā, Šveices iela 12, Sigulda, LV-2150 (ar norādi "Konkursam uz inspektora amatu), vai nosūtīt uz e-pasta adresi sigulda@vsaa.lv. Tālrunis uzziņām 67976990.


OP 2017/200.AKK5

Ekonomikas ministrija izsludina konkursu uz Juridiskā departamenta Iepirkumu un juridiskā atbalsta nodaļas vecākā referenta amatu

Prasības pretendentam/-ei:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- augstākā izglītība tiesību zinātnēs

- zināšanas par administratīvo procesu un publisko iepirkumu organizēšanu

- normatīvo aktu pārzināšana par publisko iepirkumu organizēšanu, dokumentu izstrādi, līgumu slēgšanu

- pieredze darbā valsts pārvaldē

- teicamas latviešu valodas zināšanas

Amata pienākumi:

- iepirkumu un iepirkumu procedūru dokumentācijas izstrāde pēc nepieciešamības un ministrijas departamentu sagatavoto iepirkumu dokumentu, tehnisko specifikāciju izvērtēšana

- līgumu projektu izstrāde un vizēšana

- informācijas, kas saistīta ar iepirkumiem, ievietošanas, aktualizācijas un publikācijas izveides nodrošināšana Ekonomikas ministrijas mājaslapā, Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapas publikāciju vadības sistēmā, valsts elektroniskās informācijas sistēmā

- valsts un pašvaldību institūciju, kā arī privātpersonu iesniegumu izskatīšana un atbilžu projektu sagatavošana

- juridisku konsultāciju sniegšana ministrijas darbiniekiem, ministrijas padotībā esošo iestāžu darbiniekiem un kapitālsabiedrību, kurās ministrija ir kapitāla daļu turētāja, darbiniekiem par nodaļas kompetencē esošiem jautājumiem

- nodaļas kompetencē esošo administratīvo aktu projektu izstrāde

- atzinumu projektu sagatavošana par citu ministriju un institūciju izstrādātajiem tiesību aktu projektiem (atbilstoši Valsts sekretāru sanāksmē nolemtajam)

- Ekonomikas ministrijas pārstāvība Latvijas Republikas tiesu instancēs, Iepirkumu uzraudzības birojā atbilstoši pilnvarojumam

- pārstāvība Latvijas Republikas tiesu instancēs, Iepirkumu uzraudzības birojā atbilstoši pilnvarojumam

Pretendentiem dokumentus (motivētu pieteikumu, CV ar galveno darba pienākumu aprakstu) 14 kalendāro dienu laikā no paziņojuma publicēšanas iesniegt elektroniski, nosūtot uz e-pasta adresi vakances@em.gov.lv, vai Ekonomikas ministrijā (Brīvības ielā 55, Rīgā, LV-1519), fakss 67280882. Tālrunis uzziņām 67013183.


OP 2017/200.AKK6

Juridiskās palīdzības administrācija (reģ. Nr. 90002069765, www.jpa.gov.lv) izsludina konkursu uz Piedziņas nodaļas juriskonsulta ierēdņa amatu uz nenoteiktu laiku (amata saime 21, līmenis III B)

Galvenie amata pienākumi:

- nodrošināt cietušajiem izmaksātās valsts kompensācijas piedziņu un ar valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības nodrošināšanu saistīto izdevumu piedziņu: izvērtēt administratīvo lietu materiālus, personu iesniegumus, sagatavot administratīvo aktu u. c. piedziņas dokumentu projektus

- sniegt konsultācijas par piedziņas kārtību, sadarboties ar kriminālprocesa virzītajiem un zvērinātiem tiesu izpildītājiem

Pretendentiem/-ēm tiek izvirzītas šādas prasības:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnēs

- padziļinātas zināšanas kriminālprocesa un administratīvā procesa tiesībās

- darba pieredze valsts pārvaldē, tiesu varas un tiesu varai piederīgajās institūcijās

- vēlama pieredze normatīvo aktu izstrādē

- kompetences: analītiskā domāšana, orientācija uz rezultātu sasniegšanu, komunikācija, ētiskums

- teicamas latviešu valodas un divu svešvalodu, no kurām viena ir Eiropas Savienības oficiālā valoda (vēlams - angļu valoda, krievu valoda), zināšanas

- labas iemaņas darbā ar datoru (MS Office programmas)

Tevi sagaida:

- intensīvs un atbildīgs darbs komandā

- iespējas profesionāli augt un papildināt zināšanas

- atalgojums pēc pārbaudes laika - atbilstoši noteiktajai kategorijai paredzētajam apmēram no 840 EUR līdz 1060 EUR

- darbavieta Rīgas centrā

Motivētu pieteikuma vēstuli, dzīves aprakstu (Curriculum Vitae) ar norādi "Vakance: juriskonsulta amats" un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas divdesmit dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" lūdzam sūtīt Juridiskās palīdzības administrācijai Pils laukumā 4, Rīgā, LV-1050, e-pasta adrese: jpa@jpa.gov.lv.


OP 2017/200.AKK7

Valsts augu aizsardzības dienests (reģ. Nr. 90000042982) izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amatu - Augu aizsardzības departamenta Augu aizsardzības līdzekļu novērtēšanas daļas referents

Prasības pretendentiem/-ēm:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība medicīnā, sabiedrības veselībā, ķīmijā, farmācijā vai bioloģijā. Priekšroka pretendentiem ar pieredzi zinātniskajā darbā attiecīgajā jomā. Kā arī priekšroka pretendentiem ar papildus speciālajām zināšanām un/vai profesionālās kvalifikācijas celšanas kursiem toksikoloģijas, bioķīmijas un pārtikas drošības jomā

- darba pieredze attiecīgajā profesijā vai specialitātē

- zināšanas par augu aizsardzības jomu regulējošiem normatīviem aktiem

- ļoti labas angļu valodas zināšanas pētījumu analīzei un novērtējumu sagatavošanai

- prasme strādāt ar datoru

- organizētība, iedziļināšanās detaļās, analītiskā domāšana, ētiskums un orientācija uz attīstību

- spēja pieņemt lēmumus savu pilnvaru robežās un uzņemties atbildību

Galvenie darba uzdevumi:

- veikt novērtējumu toksikoloģijas jomā par augu aizsardzības līdzekļu un darbīgo vielu atbilstību reģistrācijas nosacījumiem

- sagatavot priekšlikumus par norādēm augu aizsardzības līdzekļu marķējumā attiecībā uz klasifikāciju un ieteikumiem cilvēku un dzīvnieku drošības garantēšanai

- piedalīties Eiropas Komisijas un Eiropas pārtikas nekaitīguma iestādes izveidotajās darba grupās

Pieteikuma dokumenti (pieteikuma vēstule, CV, diploma kopija) iesniedzami Valsts augu aizsardzības dienesta Stratēģijas un metodoloģijas departamenta Personāla daļā 20 kalendāro dienu laikā no paziņojuma publicēšanas "Latvijas Vēstnesī" Rīgā, Lielvārdes ielā 36, tālr. 67027219, e-pasta adrese: personals@vaad.gov.lv.


OP 2017/200.AKK8

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija izsludina konkursu uz vakanto darbinieka amatu (viena darbavieta uz nenoteiktu laiku) - Administratīvās nodaļas informācijas vadības speciālists

Prasības pretendentiem/-ēm:

- vēlama augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība (vēlama IT jomā)

- pieredze darbā ar datortehniku un sistēmām

- prasme lietot praksē teorētiskās zināšanas

- spēja strādāt patstāvīgi, uzņemties iniciatīvu un atbildību

- spēja strādāt ar liela apjoma informāciju

- analītiskas prasmes

- pozitīvas komunikācijas un saskarsmes prasmes

- vēlama pieredze valsts pārvaldes darbā

- vēlama pieredze darbā, kas saistīts ar IT

Darba pienākumi:

- veikt uzdevumus saistībā ar inspekcijas datortehniku un sistēmām, nodrošināt inspekcijas datorsistēmu un to lietojumu instalēšanu un uzturēšanu darba kārtībā Rīgā, Liepājā, Valmierā, Rēzeknē un Daugavpilī

- veikt informācijas sistēmu diagnostikas testus, diagnosticēt un novērst problēmas informācijas sistēmās

- palīdzēt un konsultēt inspekcijas datorsistēmu un datortehnikas lietotājus jautājumos par datu un komunikāciju sistēmām un datorprogrammu lietošanu, tajā skaitā sniegt atbildes uz gala lietotāju jautājumiem Rīgā, Liepājā, Valmierā, Rēzeknē un Daugavpilī

- atbildēt par datu drošību un pieejamību inspekcijas serveros, uzraudzīt inspekcijas izmantotās programmatūras saņemto licenču skaita ievērošanu, uzraudzīt inspekcijas nodarbināto datortehnikā instalētās programmatūras atbilstību saņemtajām licencēm

- plānot un koordinēt sistēmu funkcionēšanu, analizēt nepieciešamos uzlabojumus, novērtēt iespējamos risinājumus un iesniegt priekšlikumus Administratīvās nodaļas vadītājam sistēmu darbības un sistēmu drošības uzlabošanai

- nodrošināt sistēmu rezerves datu kopēšanu un uzglabāšanu atbilstoši inspekcijas iekšējo normatīvo aktu prasībām

- pēc pieprasījumu saņemšanas sagatavot un izsniegt apliecības sociālo garantiju nodrošināšanai bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, ievērojot inspekcijas normatīvajos noteikumos noteiktos apliecību izgatavošanas termiņus

- atbildēt par datorsistēmu lietotāju piekļuves tiesību piešķiršanu, vai anulēšanu un uzraudzību, atbilstoši inspekcijas izstrādātajiem normatīvajiem noteikumiem

Mēnešalga sākot no 612 EUR līdz 812 EUR (bruto alga).

Motivēta pieteikuma vēstule, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas jānosūta pa pastu vai elektroniski līdz 2017. gada 15. oktobrim Labklājības ministrijas Personāla un dokumentu pārvaldības departamentam Rīgā, Skolas ielā 28, LV-1331, tālrunis uzziņām 67021645, e-pasta adrese: Liga.Kuske@lm.gov.lv.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)