Laidiens: 25.09.2017., Nr. 190

Tiesu nolēmumi

OP 2017/190.TS1

Ar Rīgas rajona tiesas 2016. gada 30. augusta spriedumu civillietā Nr. C33788116 Darjai Zamankovai, pers. kods 211188-12964, pārskatīti rīcībspējas ierobežojumi: DARJAI ZAMANKOVAI, pers. kods 211188-12964, noteikto rīcībspējas ierobežojumu apjomu un ierobežot Darjas Zamankovas, pers. kods 211188-12964, rīcībspēju šādās jomās:

1) maksājumu izdarīšana un saņemšana;

2) darījumu slēgšana;

3) rīcība ar mantu un tās pārvaldība, it īpaši nekustamā īpašuma atsavināšana, ieķīlāšana un apgrūtināšana ar lietu tiesībām;

4) komercdarbības un saimnieciskās darbības veikšana.

Noteikt, ka Darjas Zamankovas, pers. kods 211188-12964, aizgādnis rīkojas patstāvīgi visās jomās, kurās Darjai Zamankovai, pers. kods 211188-12964, ierobežota rīcībspēja.

Spriedumu var pārsūdzēt 20 dienu laikā no sprieduma pasludināšanas dienas Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesu kolēģijā, iesniedzot apelācijas sūdzību Rīgas rajona tiesā.

Spriedums stājies spēkā 2017. gada 20. septembrī.


OP 2017/190.TS2

Daugavpils tiesa taisīja spriedumu, ar kuru atzina Zoju Fedjašovu, pers. kods 120735-10238, par personu ar rīcībspējas ierobežojumu un nosprieda: ierobežot ZOJAI FEDJAŠOVAI, pers. kods 120735-10238, rīcībspēju šādās jomās: maksājumu izdarīšanā un saņemšanā; darījumu slēgšanā; rīcībā ar kustamu, nekustamu mantu un tās pārvaldībā; sevis pārstāvēšanā veselības un aprūpes iestādēs, valsts, pašvaldības un komerciestādēs.

Nodibināt Zojai Fedjašovai, pers. kods 120735-10238, aizgādnību.

Noteikt, ka Zojas Fedjašovas aizgādnis rīkojas patstāvīgi spriedumā norādītajās jomās.

Tiesas spriedums civillietā Nr. C12191517 stājies likumīgā spēkā 2017. gada 20. septembrī.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)