Laidiens: 24.01.2017., Nr. 19 (5846)

Uzaicinājumi uz tiesu

OP 2017/19.UT1

Liepājas tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr. C20 2798 16 SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs" maza apmēra prasībā pret SVETLANU CHUMACHENKO par parāda piedziņu. Paziņojam atbildētājai Svetlanai Chumachenko, dzim. 1970. gada 5. maijā, ka 2017. gada 6. aprīlī tiesnese Indra Pelnēna minēto SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs" prasību izskatīs rakstveida procesā (bez lietas dalībnieku klātbūtnes). Atbildētājai Svetlanai Chumachenko ir Civilprocesa likuma 74. pantā un Civilprocesa likuma 30. nodaļā noteiktās procesuālās tiesības, tai skaitā pieteikt noraidījumu tiesnesim, lūgt lietas izskatīšanu tiesas sēdē. Civilprocesa likuma minētās civilprocesuālās tiesības, kas saistītas ar lietas sagatavošanu izskatīšanai, puses ir tiesīgas izmantot ne vēlāk kā septiņas dienas pirms lietas izskatīšanas. Lietā pieņemto tiesas spriedumu varēs saņemt, sākot no 2017. gada 6. aprīļa, Liepājas tiesas kancelejā Liepājā, Republikas ielā 14, 1. stāvā, 5. kabinetā.


OP 2017/19.UT2

Ogres rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta pašvaldības SIA "Ventspils siltums" prasībā pret Robertu Papuli par parāda piedziņu. Tiesa uzaicina atbildētāju ROBERTU PAPULI, dzim. 08.01.1984., ierasties uz tiesas sēdi, kas notiks 02.03.2017. plkst.14.00 Ogres rajona tiesā Ogrē, Brīvības ielā 6, LV-5001 (311.tiesas zāle). Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2017/19.UT3

Bauskas rajona tiesā Bauskā, Zaļajā ielā 12, 3. stāvā, 2017. gada 3. aprīlī plkst. 10.00 tiks izskatīta civillieta AS "SEB banka" prasībā pret Līgu Lazdiņu un Viesturu Mokriju par parāda piedziņu. Tiesa uzaicina LĪGU LAZDIŅU (Līga Lazdiņa), dzim. 1974. gada 28. oktobrī, pēdējās zināmās dzīvesvietas adrese: Zaļā iela 11, k3-13, Bauska, Bauskas novads, LV-3901, sniegt paskaidrojumus un prasību Bauskas rajona tiesai 20 dienu laikā no šī sludinājuma publicēšanas dienas uz ierasties uz tiesas sēdi, pretējā gadījumā lieta tiks izskatīta bez viņas klātbūtnes.


OP 2017/19.UT4

Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa uzaicina ĒRIKU MARCINKĒVIČU, dzim. 1986. gada 12. jūlijā. kura pēdējā zināmā dzīvesvietas adrese ir Rīgā, Maskavas ielā 291, k-3-21, Rīga, LV-1063, ierasties uz tiesas sēdi 2017. gada 2. martā pulksten 13.00 Rīgā, Lomonosova ielā 10, 348. zālē, kā atbildētāju civillietā Nr. C 29 3896 16, C 1308-17/24 AS "Citadele banka" prasībā pret Ēriku Marcinkēviču par parāda piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez Ērika Marcinkēviča klātbūtnes.


OP 2017/19.UT5

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr. C30508216 (lietvedības Nr. C-1659-17/2) SIA "Latio Namsaimnieks" prasībā pret Michele Bartoli par parāda piedziņu. Lūdzam atbildētāju MICHELE BARTOLI, dzim. 1955. gada 20. novembrī, ierasties uz tiesas sēdi, kas paredzēta 2017. gada 2. martā plkst. 10.30 Rīgā, Abrenes ielā 3, 4. stāvā, 36. zālē. Tiesā jāierodas, ņemot līdzi personu apliecinošu dokumentu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja Michele Bartoli klātbūtnes.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)