Laidiens: 24.01.2017., Nr. 19

Amatu konkursu ziņas

Amatu konkursi

OP 2017/19.AKK1

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs atsauc oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 2016. gada 22. decembrī laidienā Nr. 250 izsludināto konkursu uz vakanto Juridiskās nodaļas juriskonsulta ierēdņa amatu (OP 2016/250.AKK1).


OP 2017/19.AKK2

Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava" izsludina konkursu uz akadēmiskā amata vakanci - 1 zinātniskā/-ās asistenta/-es vieta meža tehnoloģiju un enerģētikas virzienā

Minimālās kvalifikācijas prasības: maģistra grāds mežzinātnē, bioloģijā, ģeogrāfijā vai vides zinātnē, iepriekšēja pieredze izpētes darbā.

Konkursam iesniedzamie dokumenti:

- iesniegums LVMI Silava Zinātniskajai padomei (ar konkrētā akadēmiskā amata norādi)

- dzīves gājuma apraksts (CV)

- izglītību apliecinošu dokumentu kopijas

Dokumenti iesniedzami mēneša laikā pēc konkursa izsludināšanas datuma izdevumā "Latvijas Vēstnesis" LVMI Silava sekretariātā Salaspilī, Rīgas ielā 111, 217. istabā (ar norādi - Akadēmisko amatu konkursam).


OP 2017/19.AKK3

Finanšu ministrija (reģ. Nr. 90000014724) izsludina konkursu uz amatu:

Ja vēlies iegūt unikālu pieredzi, ja vēlies izmantot savas zināšanas un pieredzi, strādājot valsts pārvaldes iestādē, tad pievienojies Finanšu ministrijas enerģiskajam un radošajam kolektīvam, kurš šobrīd meklē jaunu kolēģi

Finanšu ministrijas komandā nepieciešams enerģisks, jauniem izaicinājumiem gatavs kolēģis uz šādu vakanto amatu - vecākais/-ā auditors/-e (uz noteiktu laiku) Iekšējā audita departamenta Iekšējā audita nodaļā

Iekšējā audita departaments ir struktūrvienība, kas nodrošina iekšējā audita politikas izstrādi un īstenošanu, sniedz neatkarīgu un objektīvu vērtējumu un konsultācijas par ministrijas, tās padotības iestāžu un kapitālsabiedrību, kurās ministrija ir kapitāla daļu turētāja, iekšējās kontroles sistēmas darbības efektivitāti.

Ja tev ir:

- augstākā izglītība sociālajās, tiesību vai komerczinībās, kas papildināta ar speciālajām zināšanām iekšējā audita semināros un/vai profesionālās kvalifikācijas kursos

- pieredze iekšējo auditu veikšanā

- pieredze valsts pārvaldē ilgāka par 1 gadu pēdējo 5 gadu laikā

- zināšanas grāmatvedībā, finanšu analīzē un kontrolē

- labas komunikācijas prasmes, prasme argumentēt savu viedokli rakstiski un mutiski

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

pievienojies Iekšējā audita departamenta kolektīvam un mēs tev uzticēsim veikt iekšējos auditus atbilstoši iekšējā audita profesionālās prakses starptautiskajiem standartiem un ministrijā noteiktai kārtībai.

Pievienojies mūsu kolektīvam, jo mēs piedāvājam:

- karjeru vadošajā valsts pārvaldes iestādē finanšu nozarē

- darbu pie viena no labākajiem un stabilākajiem darba devējiem Latvijā

- stabilu atalgojumu (ierēdņa amatam noteikts 15. saimes " Iekšējais audits" III līmenis un 10. mēnešalgu grupa)

- un galvenais - profesionālu un atsaucīgu kolēģu komandu

Pieteikuma vēstuli, Curriculum Vitae (CV), augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām, dokumentu par izglītības akadēmisko atzīšanu Latvijā, ja izglītība iegūta ārzemēs, un citus pretendenta kvalifikāciju apliecinošus dokumentus lūdzam sūtīt 15 dienu laikā no šī sludinājuma publicēšanas Finanšu ministrijas Personālvadības departamentam Smilšu ielā 1, Rīgā, LV-1919, e-pasta adrese: pasts@fm.gov.lv.

Papildu informāciju un apliecinājuma formu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām tu atradīsi Finanšu ministrijas interneta vietnē http://www.fm.gov.lv/?lat/karjera/vakances. Zvani mums, ja tev ir neskaidrības vai jautājumi, pa tālruni 67083908.

 


OP 2017/19.AKK4

Ieslodzījuma vietu pārvalde izsludina konkursu uz vakanto darbinieka amata vietu - Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 9.1.3.0/16/I/001 "Resocializācijas sistēmas efektivitātes paaugstināšana" Personāla attīstības bloka vadītājs/-a (1 vakance uz noteiktu laiku)

Prasības pretendentiem/-ēm:

- akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība personālvadībā, uzņēmējdarbībā vai sabiedrības vadībā vai citās sociālajās zinātnēs

- praktiska darba pieredze personālvadības jomā (vismaz viens gads)

- vēlama pieredze valsts pārvaldē

- izpratne par ES fondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu līdzfinansēto projektu īstenošanu

- labas latviešu, krievu un angļu valodas zināšanas

- kompetence vadīt komandu un strādāt komandā

- labas komunikāciju prasmes

- orientācija uz attīstību un rezultātu sasniegšanu

- plānošanas un darba organizēšanas prasmes

- ētiskums

Amata mērķis:

- nodrošināt Eiropas Savienības projekta Nr. 9.1.3.0/16/I/001 "Resocializācijas sistēmas efektivitātes paaugstināšana" Personāla attīstības bloka vadību, ikdienas darba organizēšanu un tā ietvaros definēto mērķu un rezultātu sasniegšanu, kas ietver Ieslodzījuma vietu pārvaldes un Valsts probācijas dienesta personāla atlases un attīstības sistēmas izveidi un pilnveidošanu

Amata pienākumi:

- nodrošināt projekta Personāla attīstības bloka darbību kvalitatīvu īstenošanu un plānoto mērķu sasniegšanu atbilstoši projekta aprakstam

- plānot, organizēt un kontrolēt projekta Personāla attīstības bloka darbību un apakšdarbību īstenošanu

- sadarboties ar Ieslodzījuma vietu pārvaldes un projekta partnera Valsts probācijas dienesta atbildīgajiem darbiniekiem, kā arī pakalpojumu sniedzējiem

- nodrošināt projekta Personāla attīstības bloka finanšu līdzekļu apguvi un izdevumu attiecināmību atbilstoši projekta aprakstam

- sagatavot atskaites, pārskatus par Personāla attīstības bloka īstenošanas gaitu un sasniegtajiem rezultātiem

Mēs piedāvājam:

- labus darba apstākļus un atbildīgu darbu profesionālā komandā

- darbu valsts iestādē ar iespēju iegūt daudzpusīgu profesionālo pieredzi

- atalgojumu atbilstoši 11. mēnešalgu grupai un sociālās garantijas, t. sk. veselības apdrošināšanu

Pieteikuma dokumentus - motivētu pieteikuma vēstuli, profesionālās darbības aprakstu (CV) un augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopiju - sūtīt pa pastu Ieslodzījuma vietu pārvaldei, adrese: Stabu iela 89, Rīga, LV-1009, vai sūtīt uz e-pasta adresi ievp@ievp.gov.lv līdz 2017. gada 31. janvārim.


OP 2017/19.AKK5

Ieslodzījuma vietu pārvalde izsludina konkursu uz vakanto darbinieka amata vietu - Eiropas Savienības fonda projekta Nr.9.1.3.0/16/I/001 "Resocializācijas sistēmas efektivitātes paaugstināšana" jurists/-e (1 vakance uz noteiktu laiku)

Prasības pretendentiem/-ēm:

- akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība juridiskajās zinātnēs

- pieredze darbā ar ES fondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu līdzfinansētajiem projektiem

- vēlama pieredze valsts pārvaldē

- pieredze publisko iepirkumu organizēšanā

- labas latviešu, krievu un angļu valodas zināšanas

- labas iemaņas darbā ar datoru (MS Office, Outlook, Internet Explorer)

- labas komunikāciju prasmes

- orientācija uz attīstību un rezultātu sasniegšanu

- plānošanas un darba organizēšanas prasmes

- ētiskums

Amata mērķis:

- nodrošināt Eiropas Savienības projekta Nr. 9.1.3.0/16/I/001 "Resocializācijas sistēmas efektivitātes paaugstināšana" vadības funkcijas, nodrošinot projekta tiesisku īstenošanu

Amata pienākumi:

- nodrošināt juridiskās konsultācijas, juridisku dokumentu sagatavošanu un kontroli

- sagatavot publiskā iepirkuma procedūru norisei nepieciešamos dokumentus un noslēgto līgumu izpildes kontroli, nepieciešamības gadījumā piedalīties publisko iepirkumu komisijās

- sagatavot līgumu projektus

- identificēt un vadīt ar projekta īstenošanu saistītos juridiskos riskus

Mēs piedāvājam:

- labus darba apstākļus un atbildīgu darbu profesionālā komandā

- darbu valsts iestādē ar iespēju iegūt daudzpusīgu profesionālo pieredzi

- atalgojumu atbilstoši 11. mēnešalgu grupai un sociālās garantijas, t. sk. veselības apdrošināšanu

Pieteikuma dokumentus - motivētu pieteikuma vēstuli, profesionālās darbības aprakstu (CV) un augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopiju - sūtīt pa pastu Ieslodzījuma vietu pārvaldei, adrese: Stabu iela 89, Rīga, LV-1009, vai sūtīt uz e-pasta adresi ievp@ievp.gov.lv līdz 2017. gada 31. janvārim.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)