Laidiens: 20.09.2017., Nr. 187

Amatu konkursu ziņas

Amatu konkursi

OP 2017/187.AKK1

Ventspils Augstskola izsludina atklātu konkursu uz vakantu akadēmiskā amata vietu - vadošais pētnieks Ventspils Augstskolas Inženierzinātņu institūtā ''Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs'' astronomijas nozarē, astrofizikas un fundamentālās astronomijas apakšnozarē (viena amata vieta)

Prasības pretendentiem/-ēm:

- doktora grāds

- vismaz 3 gadu pētnieciskā darba pieredze augstākās izglītības vai zinātniskajās institūcijās attiecīgajā jomā

Iesniedzamie dokumenti:

- rektoram adresēts iesniegums

- izglītību un zinātnisko grādu apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus)

- dzīves un darba gājums (CV) pēc ''EUROPASS'' Curriculum Vitae veidlapas parauga, kurā norādīta arī pētniecības, akadēmiskā un zinātniski organizatoriskā darba pieredze, pēdējo 6 gadu publikāciju saraksts

Dokumenti iesniedzami darba dienās no plkst. 10.00 līdz 16.00 Ventspils Augstskolā Ventspilī, Inženieru ielā 101, C korpusā, 202. kabinetā, mēneša laikā no publicēšanas datuma.


OP 2017/187.AKK2

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (reģ. Nr. 90001669496; www.vsaa.lv) izsludina konkursu uz Jelgavas reģionālās nodaļas Pensiju daļas inspektora valsts civildienesta ierēdņa amatu (vakance uz nenoteiktu laiku ar dienesta vietu Jelgavā)

Galvenie pienākumi:

- konsultēt klientus par valsts sociālās apdrošināšanas pakalpojumiem un valsts sociālajiem pabalstiem

- reģistrēt iesniegumus un ievadīt klientu datus informācijas sistēmā

- sagatavot un izdot administratīvos aktus

- sagatavot izziņas

Prasības pretendentiem:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- augstākā izglītība sociālajās zinātnēs (priekšrocība pretendentiem ar izglītību tiesību zinību, ekonomikas un tām pielīdzināmās jomās, kuru programmās tiek apgūtas tiesību vai ekonomikas zināšanas)

- iepriekšēja darba pieredze pēdējo 5 gadu laikā (priekšrocība pretendentiem, kuriem ir pieredze klientu apkalpošanas darbā valsts, pašvaldību un finanšu institūcijās)

- prasme lietot normatīvos aktus, zināšanas par administratīvo procesu un valsts sociālo apdrošināšanu

- orientācija uz klientu

- labas komunikācijas prasmes un argumentācijas spējas

- valsts valodas prasme augstākajā līmenī

- prasme strādāt ar biroja tehniku un datorprogrammām

Piedāvājam:

- mēnešalgu, sākot no 607,00 EUR līdz 734,00 EUR (bruto alga)

- atbildīgu darbu atsaucīgā un profesionālā kolektīvā

- iespēju paplašināt zināšanas un gūt praktisku darba pieredzi valsts pārvaldē

- veselības apdrošināšanu

Konkursa pretendentiem/-ēm 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas "Latvijas Vēstnesī" lūdzam iesniegt šādus dokumentus:

- dzīves aprakstu (CV) - atbilstoši Europass CV standartam, kas pieejams tīmekļvietnē www.europass.lv

- motivētu pieteikuma vēstuli, kurā iekļauj arī apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta pirmajā daļā noteiktajām prasībām

- izglītību apliecinošu dokumenta/-u kopiju/-as

Atlases konkurss notiks divās kārtās. Pirmā kārta - pretendentu izvērtēšana, ņemot vērā pretendentu iesniegtajos dokumentos esošo informāciju. Otrā kārta - pretendentu vērtēšana intervijas laikā, izmantojot pārrunu un praktisko uzdevumu metodiku.

Dokumentus pieteikumam uz konkursu sūtīt vai iesniegt VSAA Jelgavas reģionālajā nodaļā Pasta ielā 43, Jelgavā, LV-3001 (ar norādi "Konkursam uz Pensiju daļas inspektora amatu), vai sūtīt uz e-pasta adresi jelgava@vsaa.lv. Tālrunis uzziņām 63022568.


OP 2017/187.AKK3

Pārtikas un veterinārais dienests (reģistrācijas Nr. LV90000064301) ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas organizē un veic pārtikas aprites un veterinārās valsts uzraudzības un kontroles funkcijas atbilstoši šo nozaru valsts politikai.

Pārtikas un veterinārais dienests izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amatu - Robežkontroles departamenta kontroles punkta "Silene" inspektors fitosanitārās uzraudzības jomā (viena amata vieta uz noteiktu laiku) (darbavieta: KP "Silene", Silene, Daugavpils novads)

Nepieciešamās profesionālās un personības kompetences:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- augstākā izglītība (2. līmeņa profesionālā vai bakalaura grāds) agronomijā, lauksaimniecībā, mežzinātnē vai bioloģijā

- pieredze profesionālajā jomā/nozarē

- labas datorlietotāja prasmes (MS Office)

- angļu valodas zināšanas līmenī, kas ļauj izmantot dokumentus un literatūru darbības jomā

- B kategorijas autovadītāja apliecība

- vēlme darboties komandā un prasme sadarboties

- vēlme izrādīt iniciatīvu un orientācija uz rezultātu sasniegšanu

Pārtikas un veterinārais dienests nodrošinās šādus pamatpienākumus:

- veikt kravu pārbaudes fitosanitārās un pārtikas uzraudzības jomā

- precīzi noformēt kravu pavaddokumentus

- izrakstīt rēķinus par kontrolētajām kravām

Kļūstot par vienu no mūsu komandas, iegūsi:

- interesantu, atbildīgu un dinamisku darbu valsts pārvaldē

- iespēju iegūt neatsveramu profesionālu pieredzi

- mācību iespējas profesionālajai pilnveidei

- darbu atsaucīgu kolēģu kolektīvā

- atalgojumu atbilstoši 9. mēnešalgu grupai, normatīvajos aktos noteiktās sociālās garantijas un veselības apdrošināšanas polisi

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un izglītību apliecinoša dokumenta kopiju 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" lūdzam nosūtīt vai iesniegt Pārtikas un veterinārā dienesta Personāla vadības daļai Peldu ielā 30, Rīgā, LV-1050, vai elektroniski nosūtīt uz e-pasta adresi Zane.Alksne@pvd.gov.lv ar norādi - RD KP "Silene" inspektors. Tālrunis uzziņām 67027529.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu, Pārtikas un veterinārais dienests informē, ka:

1) jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi;

2) iepriekšminētais jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Pārtikas un veterinārais dienests, kontaktinformācija: Peldu iela 30, Rīga, LV-1050.


OP 2017/187.AKK4

Pārtikas un veterinārais dienests (reģistrācijas Nr. LV90000064301) ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas organizē un veic pārtikas aprites un veterinārās valsts uzraudzības un kontroles funkcijas atbilstoši šo nozaru valsts politikai.

Pārtikas un veterinārais dienests izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amatu - Robežkontroles departamenta kontroles punkta "Pāternieki" inspektors fitosanitārās uzraudzības jomā (divas amata vieta uz noteiktu laiku) (darbavieta: KP "Pāternieki", Piedrujas pagasts, Krāslavas novads)

Nepieciešamās profesionālās un personības kompetences:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- augstākā izglītība (2. līmeņa profesionālā vai bakalaura grāds) agronomijā, lauksaimniecībā, mežzinātnē vai bioloģijā

- pieredze profesionālajā jomā/nozarē

- labas datorlietotāja prasmes (MS Office)

- angļu valodas zināšanas līmenī, kas ļauj izmantot dokumentus un literatūru darbības jomā

- B kategorijas autovadītāja apliecība

- vēlme darboties komandā un prasme sadarboties

- vēlme izrādīt iniciatīvu un orientācija uz rezultātu sasniegšanu

Pārtikas un veterinārais dienests nodrošinās šādus pamatpienākumus:

- veikt kravu pārbaudes fitosanitārās un pārtikas uzraudzības jomā

- precīzi noformēt kravu pavaddokumentus

- izrakstīt rēķinus par kontrolētajām kravām

Kļūstot par vienu no mūsu komandas, iegūsi:

- interesantu, atbildīgu un dinamisku darbu valsts pārvaldē

- iespēju iegūt neatsveramu profesionālu pieredzi

- mācību iespējas profesionālajai pilnveidei

- darbu atsaucīgu kolēģu kolektīvā

- atalgojumu atbilstoši 9. mēnešalgu grupai, normatīvajos aktos noteiktās sociālās garantijas un veselības apdrošināšanas polisi

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un izglītību apliecinoša dokumenta kopiju 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" lūdzam nosūtīt vai iesniegt Pārtikas un veterinārā dienesta Personāla vadības daļai Peldu ielā 30, Rīgā, LV-1050, vai elektroniski nosūtīt uz e-pasta adresi Zane.Alksne@pvd.gov.lv ar norādi - RD KP "Pāternieki" inspektors. Tālr. uzziņām 67027529.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu, Pārtikas un veterinārais dienests informē, ka:

1) jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi;

2) iepriekšminētais jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Pārtikas un veterinārais dienests, kontaktinformācija: Peldu iela 30, Rīga, LV-1050.


OP 2017/187.AKK5

Iepirkumu uzraudzības birojs ir Finanšu ministrijas padotībā esoša tiešās valsts pārvaldes iestāde, kas veic valsts pārvaldes funkciju iepirkumu procedūru uzraudzībā un ir funkcionāli augstākā iestāde attiecībā uz iesniegumu izskatīšanu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.

Ja vēlies pilnveidot sevi, strādājot valsts pārvaldē publisko iepirkumu jomā, dot ieguldījumu, izmantojot savas zināšanas un pieredzi, un pievienoties Iepirkumu uzraudzības biroja kolektīvam, aicinām pieteikties konkursā uz Administratīvo sodu departamenta Administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšanas nodaļas vecākā inspektora amatu (2 ierēdņa amata vietas uz nenoteiktu laiku), amats klasificēts 26.1. saimē, III līmenī, 9. mēnešalgu grupā

Administratīvo sodu departamenta darbība saistīta ar administratīvo pārkāpumu protokolu sastādīšanu un sodu piemērošanu.

Tavi galvenie amata pienākumi būs:

- izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas publisko iepirkumu un publiskās un privātās partnerības jomā

- piemērot administratīvos sodus, organizēt dokumentu apriti un nodrošināt saraksti saistībā ar iesniegtajiem iesniegumiem un pieņemtajiem lēmumiem

Pirms iesniedz pieteikumu, izvērtē savu atbilstību šādām amata prasībām:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnē

- prasme lietot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas

- precizitāte, spēja rakstiski skaidri formulēt un pamatot viedokli

- teicama latviešu valodas prasme

- analītiska domāšana, spēja plānot un organizēt, orientācija uz rezultātu sasniegšanu, patstāvība

- izpratne par administratīvo pārkāpumu lietu lietvedību un publisko iepirkumu tiesisko regulējumu

- profesionālā pieredze, izskatot administratīvo pārkāpumu lietas, un darba pieredze saistībā ar publiskajiem iepirkumiem tiks uzskatīta par priekšrocību

Mēs piedāvājam:

- sociālās garantijas un veselības apdrošināšanas polisi

- atsaucīgu un draudzīgu darba kolektīvu

- mēnešalgu no 756 līdz 994 EUR (atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā un ir būtiska iestādes funkciju izpildei)

Pieteikuma (motivācijas) vēstuli un CV sūtīt Iepirkumu uzraudzības birojam līdz 2017. gada 4. oktobrim uz adresi Eksporta ielā 6, Rīgā, LV-1010, uz e-pasta adresi vakances@iub.gov.lv vai pa faksu 67326720. Tālrunis uzziņām 67326702.


OP 2017/187.AKK6

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra izsludina konkursu uz Sertificēšanas, finanšu administrēšanas un plānošanas nodaļas finanšu speciālista amatu

Mēs piedāvājam:

- darbu mūsdienīgā iestādē un profesionālā komandā

- amatu uz noteiktu laiku uz 1,5 gadiem

- stabilu atalgojumu (bruto darba algu no 893 euro līdz 1225 euro)

- profesionālo prasmju pilnveidošanas iespējas

- darbavietu Rīgas centrā

Tavos pienākumos būs:

- Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmēju sagatavoto prognožu apkopošana un analīze

- valsts budžeta līdzekļu plānošana ES fondu līdzfinansēto projektu īstenošanai un uzraudzībai

Mēs sagaidām, ka tev ir:

- augstākā izglītība (vēlams ekonomikā vai vadības zinātnē)

- pieredze darbā valsts pārvaldē, kas saistīta ar budžeta izstrādi, plānošanu, analīzi un izpildes kontroli

- pieredze darbā ar ES fondu projektu īstenošanu, administrēšanu, uzraudzību vai kontroli

- labas datorlietotāja prasmes (MS Excel, MS Word)

- spēja analītiski izvērtēt procesus un to rezultātus

- precizitāte un spēja strādāt ar lielu informācijas apjomu paaugstinātas intensitātes apstākļos

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

CV, motivācijas vēstuli un augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopijas desmit dienu laikā no paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" sūti Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai uz e-pasta adresi cfla@cfla.gov.lv ar norādi "Konkurss - Sertificēšanas, finanšu administrēšanas un plānošanas nodaļas finanšu speciālists".

Plašāka informācija par aģentūru un citas vakances šeit: http://cfla.gov.lv/lv/vakances.

Pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas konkursa 1. kārtā sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas konkursa 2. kārtai.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu, jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi.


OP 2017/187.AKK7

Daugavpils Universitātē tiek izsludināts konkurss uz amatu - zinātniskā asistenta amats

Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju institūta Ekoloģijas departamentā - 1 vieta

- bakalaura grāds ķīmijas vai bioloģijas nozarē

- pieredze pētnieciskajā darbā ķīmijas un/vai bioloģijas jomā

- dalība vismaz 1 starptautiskā zinātniskā konferencē

- teicamas iemaņas darbā ar datoru (MS Office, internets)

- vismaz vienas svešvalodas prasme

Amatu pretendentiem viena mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas dienas Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" jāiesniedz DU Administratīvajā daļā Vienības ielā 13-227, Daugavpilī, LV-5401, iesniegums DU rektoram par piedalīšanos konkursā un pārējie dokumenti saskaņā ar "Nolikumu par vēlēšanām akadēmiskajos amatos DU", https://du.lv/par-mums/par-mums/svarigakie-dokumenti/.


OP 2017/187.AKK8

VALSTS REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRA AICINA DARBĀ Informācijas sistēmu attīstības departamenta Integrācijas nodaļas PROJEKTU VADĪTĀJU (viena darbinieka amata vieta uz projekta īstenošanas laiku - līdz 30.07.2019.)

Galvenie pienākumi:

- nodrošināt 2014.-2020. gada plānošanas perioda ERAF līdzfinansēta IKT projekta "Pakalpojumu sniegšanas pārvaldības platforma" (turpmāk - projekts) īstenošanu un projekta administratīvo vadību saskaņā ar projekta budžetu, laika un cilvēku resursiem

- koordinēt un vadīt projekta darba grupas, nodrošināt projekta un tā nodevumu kvalitātes kontroli

- organizēt ārpakalpojuma piesaisti, tai skaitā publisko iepirkumu plānošanu projekta darbību īstenošanai un nodevumu kvalitātes kontrolei

- organizēt un koordinēt projektā īstenojamo risinājumu lietotāju vajadzību izpēti, apkopošanu, izvērtēšanu un plānot to īstenošanu projektā

- izstrādāt un uzturēt projekta dokumentāciju, sagatavot nepieciešamās atskaites un nodrošināt projekta risku pārvaldību atbilstoši projekta īstenošanu reglamentējošiem ārējiem un iekšējiem normatīvajiem aktiem

- sniegt un pārstāvēt VRAA viedokli komunikācijā ar publiskās pārvaldes iestādēm par projekta īstenošanu

Prasības:

- darba pieredze vismaz divu IKT projektu vadībā (obligāta prasība, atbilstoši 2014.-2020. gada plānošanas perioda ERAF līdzfinansētu IKT projektu īstenošanas kritērijiem)

- augstākā izglītība projektu vadības, vadības zinību vai informācijas tehnoloģiju jomā vai augstākā izglītība, kas papildināta ar amatam nepieciešamajām speciālām zināšanām

- vēlamas zināšanas par informācijas sistēmu uzbūves principiem

- teicamas latviešu un labas angļu valodas zināšanas

- ļoti labas datora lietošanas prasmes (MS Office standartprogrammas)

- labas analītiskās un komunikācijas prasmes (tajā skaitā uzstāšanās prasme)

Par priekšrocībām tiks uzskatītas:

- pieredze ERAF projektu vadīšanā un pārvaldībā valsts pārvaldē IKT jomā

- pieredze lielu (virs 1 milj. EUR) attīstības projektu vadīšanā un pārvaldībā IKT jomā

- izpratne par Latvijas valsts pārvaldi, par Eiropas Savienības uzbūvi, funkcijām un institucionālo sistēmu

- pieredze publisko iepirkumu dokumentācijas izstrādāšanā un/vai iepirkumu organizēšanā

Piedāvājam:

- atbildīgu un interesantu darbu valsts pārvaldē

- lieliskus darba kolēģus un iespēju pilnveidot savas profesionālās zināšanas

- stabilu atalgojumu (1052,00 euro - 1. kategorija, 1209,00 euro - 2. kategorija, 1382,00 euro  - 3. kategorija) un sociālās garantijas

Pieteikuma vēstule, Curriculum Vitae un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas lūdzam iesniegt līdz 2017. gada 26. septembrim Valsts reģionālās attīstības aģentūras Administratīvajam departamentā Alberta ielā 10, Rīgā, LV-1010, nosūtīt uz e-pasta adresi darbs@vraa.gov.lv. Tālrunis uzziņām 67350636, 28347888.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)