Laidiens: 12.09.2017., Nr. 181

Izsoles

OP 2017/181.IZ1

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.81 zvērināts tiesu izpildītājs Rolands Veinbergs, prakses vieta: Elizabetes iela 51-10, Rīga, pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder Jeļenai Damperovai-Krivijai. Piedzinēji - Carnikavas novada dome, Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas nov., LV-1082; SIA Rīgas namu pārvaldnieks, Aleksandra Čaka ielā 42, Rīga, LV-1011.Tiks izsolīts nekustamais īpašums - zemes gabals ar kadastra numuru 80520070877 -, kas atrodas Ērgļu ielā 13B, Kalngalē, Carnikavas nov., reģistrēts Carnikavas novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000234224. Nekustamā īpašuma novērtējums EUR 20 800,00. Izsoles sākumcena: EUR 20 800,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis: EUR 500,00. Izsoles sākums: 2017.gada 15. septembrī. Izsoles noslēgums: 2017.gada 16. oktobrī pulksten 13.00.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, ir jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma, maksājuma mērķī norādot nekustamā īpašuma adresi, zvērināta tiesu izpildītāja Rolanda Veinberga (reģ.Nr. LV14027012712) depozīta kontā Nr.LV32TREL9199064001000, Valsts kase, kods TRELLV2X, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt dalību izsolē līdz 2017.gada 5. oktobrim. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/181.IZ2

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.81 zvērināts tiesu izpildītājs Rolands Veinbergs, prakses vieta: Elizabetes iela 51-10, Rīga, pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder Voldemāram Johansonam. Piedzinējs - SIA Rīgas namu pārvaldnieks, Aleksandra Čaka iela 42, Rīga, LV-1011.Tiks izsolīts nekustamais īpašums - dzīvoklis Nr.53, kas atrodas Bruņinieku ielā 73B Rīgā, ar kadastra numuru 01003330622, reģistrēts VZD Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā. Nekustamā īpašuma novērtējums EUR 18 400,00. Izsoles sākumcena: EUR 18 400,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis: EUR 500,00. Izsoles sākums: 2017.gada 15. septembrī. Izsoles noslēgums: 2017.gada 16. oktobrī pulksten 13.00.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, ir jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma, maksājuma mērķī norādot nekustamā īpašuma adresi, zvērināta tiesu izpildītāja Rolanda Veinberga (reģ.Nr. LV14027012712) depozīta kontā Nr.LV32TREL9199064001000, Valsts kase, kods TRELLV2X, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt to dalībai izsolē, līdz 2017.gada 5. oktobrim. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/181.IZ3

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.81 zvērināts tiesu izpildītājs Rolands Veinbergs, prakses vieta: Elizabetes iela 51-10, Rīga, pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder Marinai Jefimovai. Piedzinējs - SIA Rīgas namu pārvaldnieks, Aleksandra Čaka iela 42, Rīga, LV-1011. Tiks izsolīts nekustamais īpašums - dzīvokļa īpašums Nr.40, un pie tā piederošās 4366/283184 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas -, kas atrodas Vaidelotes ielā 21, Rīgā, kadastra numurs 01009156765, reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1569940. Nekustamā īpašuma novērtējums EUR 20 600,00. Izsoles sākumcena: EUR 20 600,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis: EUR 500,00. Izsoles sākums: 2017.gada 15. septembrī. Izsoles noslēgums: 2017.gada 16. oktobrī pulksten 13.00.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, ir jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma, maksājuma mērķī norādot nekustamā īpašuma adresi, zvērināta tiesu izpildītāja Rolanda Veinberga (reģ.Nr. LV14027012712) depozīta kontā Nr.LV32TREL9199064001000, Valsts kase, kods TRELLV2X, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt dalību izsolē līdz 2017.gada 5. oktobrim. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/181.IZ4

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 58.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Stepanovs, prakses vieta: Rīga, Brīvības gatve 226/4, rīko nekustamā īpašuma Tomsona iela 39 k-1-59, Rīga, kadastra Nr.0100 922 4756, pirmo izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.59, ar kopējo platību 52,8 kv.m, un 528/126045 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala. Nekustamā īpašuma īpašnieces - Elina Demidenko un Sabīne Marta Aizbalta. Piedzinējs - Swedbank AS, Balasta dambis 15, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums (izsoles sākumcena) - 59 900,00 EUR. Izsoles solis - 1000,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2017.gada 3.oktobrim ir jāiemaksā tiesu izpildītāja depozīta kontā Nr. LV09TREL9199047001000, saņēmējs - Jānis Stepanovs, reģ. Nr. 18037312362, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 5990,00 EUR apmērā, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz tiesu izpildītājs autorizēt dalību izsolē. Izsoles sākuma datums - 2017.gada 13.septembris, izsoles noslēguma datums un laiks - 2017.gada 13.oktobris plkst.13.00. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/181.IZ5

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.79 zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Paegle (prakses vieta: Kuģu iela 11-202, Rīga) rīko nekustamā īpašuma Vecāķu prospekts 111D-5, Rīga, kadastra Nr. 0100 917 0046, pirmo izsoli. Nekustamā īpašuma īpašnieks - Raimonds Gusarovs. Piedzinēja - Agnese Latišenko. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 44,4 kv.m un 4440/37053 pie dzīvokļa īpašuma piederošā kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes gabala. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena 13 900 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis - 600 EUR. Izsoles sākums 2017.gada 16. septembris. Izsoles noslēgums 2017.gada 16. oktobris plkst. 13.00.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2017.gada 6. oktobrim (ieskaitot):

1) zvērinātas tiesu izpildītājas Sandras Paegles, reģ.Nr. 05126310518, depozīta kontā LV35TREL9199062001000, Valsts kasē, kods TRELLV22, ir jāiemaksā nodrošinājuma summa 1390,00 EUR apmērā;

2) izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātam tiesu izpildītājam par autorizāciju izsolei.

Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā atrodama https://izsoles.ta.gov.lv/ un 16.06.2015. Ministru kabineta noteikumos Nr.318 (pieejami http://likumi.lv/doc.php?id=274951). Tālrunis informācijai 67463620. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/181.IZ6

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 59.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Lazdāns, prakses vieta: Rīga, Brīvības gatve 226/4, rīko pirmo izsoli nekustamajam īpašumam, kas sastāv no dzīvokļa Nr. 47 un dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma domājamās daļas 1218/71524 no daudzdzīvokļu mājas Tirzas ielā 44, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 901 0527. Nekustamā īpašuma īpašnieks - Uldis Barons, piedzinējs - SIA Jūrmalas siltums, Slokas iela 47A, Jūrmala. Nekustamā īpašuma novērtējums 4900.00 EUR, izsoles sākumcena - 4900.00 EUR. Izsoles solis - 100.00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 05.10.2017. ir jāiemaksā tiesu izpildītāja depozīta kontā Nr. LV56TREL9199048001000, saņēmējs - Jānis Lazdans, reģ. Nr. 27126912604, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 490,00 EUR apmērā un jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt dalību izsolē. Izsoles sākuma datums - 15.09.2017., izsoles noslēguma datums un laiks - 16.10.2017. plkst.13.00. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/181.IZ7

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.63 zvērināta tiesu izpildītāja Jolanta Šubrovska, prakses vieta: Miera ielā 36, Rīgā, LV-1010, pārdod pirmajā izsolē Anastasijai Catlakšai piederošo nekustamo īpašumu Rīgā, Mildas ielā 4-4. Piedzinējs: AS DNB banka, Skanstes iela 12, Rīga. Nekustamā īpašuma īss apraksts un atrašanās vieta: Mildas iela 4-4, Rīgā, kadastra numurs 0100 918 4334, sastāv no dzīvokļa  pašuma ar kopējo platību 57,5 m² (patība saskaņā ar VZD Kadastra pārlūka datiem) ar 5750/41370 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas. Nekustamā īpašuma novērtējums: 22 000 EUR ( divdesmit divi tūkstoši euro). Izsoles sākumcena: 22 000 EUR, izsoles solis 2000 EUR.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personā, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2017.gada 8.oktobrim iemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas depozīta kontā LV50TREL9199052001000, saņēmēja - Jolanta Šubrovska, reģ.Nr.15127411811, Valsts kasē, kods TRELLV22, nodrošinājuma summu 2200 EUR apmērā un jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt dalību izsolē. Izsoles sākuma datums-2017.gada 18.septembris, izsoles noslēguma datums un laiks - 2017.gada 18.oktobris plkst.13.00. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/181.IZ8

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 115. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Jolanta Boļšakova, prakses vietā: Pils ielā 14, Tukumā, Tukuma novadā, otrajā izsolē pārdod Guntaram Baumanim piederošo nekustamo īpašumu: "Upesgaismas", kas atrodas Irlavas pagastā, Tukuma novadā. Īpašnieks: Guntars Baumanis. Piedzinēji: Daiva Baumane, Uzturlīdzekļu garantijas fonda administrācija, juridiskā adrese: Pulkveža Brieža iela 15A, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 940 m2, dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 9054 002 0198 001, un kopējo platību 61,5 m2 un šķūņa ēkas ar kadastra apzīmējumu 9054 002 0198 002, reģistrēts Irlavas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0056 5206, kadastra Nr. 9054 002 0198. Nekustamā īpašuma novērtējums 6100,00 EUR. Nekustamā īpašuma solīšana sākas no summas, kas atbilst 75% no sākumcenas pirmajā izsolē. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākumcena - 4575,00 EUR. Izsoles solis - 457,50 EUR.  

Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2017.gada 8. oktobrim jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Jolantas Boļšakovas, reģ. Nr. 21056511081, depozīta kontā LV96TREL9199086001000, Valsts kase, kods TRELLV22 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma, t.i., 610,00 EUR, maksājuma mērķī norādot izpildu lieta Nr.214-C4/2010, un jālūdz tiesu izpildītāja autorizēt dalību izsolē. Izsoles sākums 2017.gada 18. septembrī plkst.13.00. Izsoles noslēgums 2017.gada 18.oktobrī plkst.13.00. Tālrunis uzziņām 63125048. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/181.IZ9

Izsole

Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.104 zvērināta tiesu izpildītāja Zane Trasūne, prakses vieta: Bauskā, Dārza ielā 12a, pirmajā izsolē pārdod SIA Jaunkrasts, Krišjāņa Barona iela 36-8, Rīga, piederošo nekustamo īpašumu Jaunciedriņas, Brunavas pagasts, Bauskas novads, kadastra Nr.4046 008 0206. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 2,26 ha. Piedzinējs - Valsts ieņēmumu dienests, Talejas iela 1, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 4500,00. Izsoles sākumcena - EUR 4500,00. Izsoles solis - EUR 300,00. Cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums: 18.09.2017. plkst. 13.00. Izsoles noslēguma datums: 18.10.2017. plkst. 13.00.

Persona, kuras vēlas piedalīties izsolē, iemaksā nodrošinājuma summu 10% (450,00 EUR) apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma un lūdz tiesu izpildītāju autorizēt dalību izsolē līdz 08.10.2017. Rekvizīti nodrošinājuma summas iemaksai: zvērināta tiesu izpildītāja Zane Trasūne, reģ. Nr. LV24068012056, depozīta konta Nr. LV08TREL9199080001000, Valsts kase, kods TRELLV22. Tīmekļa vietne, kur pieejama informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā: https://izsoles.ta.gov.lv/. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Tālr. uzziņām 63924694; 22010110. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/181.IZ10

Izsole

Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.104 zvērināta tiesu izpildītāja Zane Trasūne, prakses vieta: Bauskā, Dārza ielā 12a, pirmajā izsolē pārdod SIA Jaunkrasts, Krišjāņa Barona iela 36-8, Rīga piederošo nekustamo īpašumu Kodoli, Brunavas pagasts, Bauskas novads, kadastra Nr.4046 015 0080. Nekustamais īpašums sastāv no diviem zemes gabaliem ar kopējo platību 9,27 ha. Piedzinējs - Valsts ieņēmumu dienests, Talejas iela 1, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 16 000,00. Izsoles sākumcena - EUR 16 000,00. Izsoles solis - EUR 1000,00. Cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums: 18.09.2017. plkst. 13.00. Izsoles noslēguma datums: 18.10.2017. plkst. 13.00.

Persona, kura vēlas piedalīties izsolē, iemaksā nodrošinājuma summu 10% (1600,00 EUR) apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma un lūdz tiesu izpildītāju autorizēt dalībt izsolē līdz 08.10.2017. Rekvizīti nodrošinājuma summas iemaksai: zvērināta tiesu izpildītāja Zane Trasūne, reģ. Nr. LV24068012056, depozīta konta Nr. LV08TREL9199080001000, Valsts kase, kods TRELLV22. Tīmekļa vietne, kur pieejama informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā: https://izsoles.ta.gov.lv/. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Tālr. uzziņām 63924694; 22010110. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/181.IZ11

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.84 zvērināts tiesu izpildītājs Ginters Hmeļevskis (prakses vieta: Rīga, Tērbatas iela 53-4, LV-1011) rīko publisko izsoli Gitai Strazdiņai, Kristapam Priediņam un Uldim Priediņam piederošajam nekustamajam īpašumam Sabiles ielā 13, Jūrmalā, kadastra Nr.13000262102. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 2638 kv.m, uz zemes gabala atrodas namīpašums: dzīvojamā ēka (saskaņā ar inventarizācijas dokumentiem būves Nr.001) un divas palīgceltnes (saskaņā ar inventarizācijas dokumentiem būves Nr.002,003). Piedzinēja: Gita Strazdiņa. Izsoles sākumcena - EUR 138 018,57, izsoles solis 3000,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli (21%). Izsole sāksies 15.09.2017. un noslēgsies 16.10.2017. plkst.13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, nepieciešams līdz 05.10.2017. iemaksāt nodrošinājuma summu 13 801,86 EUR ZTI Gintera Hmeļevska, reģ.Nr. 06017211005, depozīta kontā Nr. LV29TREL9199066001000, Valsts kase, kods TRELLV22, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūtīt tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalību izsolē. Tālr.uzziņām 67285737,27004252. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/181.IZ12

Izsole

Vidzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.99 zvērināta tiesu izpildītāja Līga Kavīte, prakses vieta: Diakonāta iela 6-23, Valmiera, pirmajā izsolē pārdod Harijam Tomaševskim piederošo nekustamo īpašumu "Dobes", Kārķos, Kārķu pagastā, Valkas novadā, ar kadastra numuru 9466 005 0212, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 2150 m2, un dzīvojamās mājas (kad.apz.9466 005 0212 001) ar kopējo platību 107,3 m2. Piedzinēja: Maija Daugaviete. Nekustamā īpašuma novērtējums/sākumcena 5300,00 EUR. Izsoles solis 300,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums: 2017.gada 14.septembris. Izsoles noslēguma datums: 2017.gada 16.oktobrī plkst.13.00.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2017.gada 4.oktobrim zvērinātas tiesu izpildītājas Līgas Kavītes, reģ.Nr.30048611351, depozīta kontā Nr.LV56TREL919911400100B, Valsts kasē, ir jāiemaksā 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma (530,00 EUR) maksājuma mērķī norādot izpildu lietas numuru 00434/099/2017 un nekustamā īpašuma adresi, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizēšanu dalībai izsolē. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, atrodama https://izsoles.ta.gov.lv. Tālrunis uzziņām 64264408. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/181.IZ13

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.34 zvērināta tiesu izpildītāja Elīna Balasanjana savā prakses vietā Stabu ielā 18-5, Rīgā, LV-1011, 2017.gada 20.septembrī plkst.10.00 rīko otro izsoli Kasparam Bertānam piederošajai kustamajai mantai - 100 gab. SIA "KB Īpašumi", reģ. Nr.40003779700, kapitāldaļām kā vienam izsoles priekšmetam, vienas SIA "KB Īpašumi", reģ. Nr.40003779700, kapitāldaļas novērtējums ir 28,46 EUR, kopējais 100 gab. kapitāldaļu novērtējums ir 2846 EUR. Otrās izsoles sākumcena - 2846 EUR. Izsoles nodrošinājums - 284,60 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar PVN.

Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita nodrošinājums ZTI Elīnas Balasanjanas, pers. kods 171286-11056, depozīta kontā Nr. LV49TREL919910800100B, Valsts kasē, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot pārdodamo priekšmetu.


OP 2017/181.IZ14

Izsole

Maksātnespējas procesa administrators Oskars Jonāns, sertifikāts Nr.00335, prakses vieta: Elizabetes iela 63-7, Rīga, LV-1050, paziņo par SIA "PERMALAT PLUSS", reģ. Nr. 40003540283, juridiskā adrese: Volguntes iela 42, Rīga, LV-1046, piederošā nekustamā īpašuma pirmo izsoli. Izsolē tiks pārdots nekustamais īpašums Volguntes ielā 42, Rīgā, kadastra Nr.01000760125. Nekustamā īpašuma sastāvā ietilpst zemesgabals 3547 kv.m platībā ar kadastra numuru 01000760125, uz zemesgabala esoša īslaicīga rakstura būve ar kadastra apzīmējumu 01000760125001, vienstāva darbnīca ar kadastra apzīmējumu 01000760124001, vienstāva sadzīves ēka ar kadastra apzīmējumu 01000760124002, vienstāva darbnīcas ēka ar kadastra apzīmējumu 01000760124003, īslaicīga administratīvā būve ar kadastra apzīmējumu 01000760125005, īslaicīga rakstura garāža-remonta bokss ar kadastra apzīmējumu 01000760124006. Nekustamā īpašuma novērtējums un sākumcena ir EUR 295 000,00. Izsoles solis noteikts EUR 10 000,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole sākas 2017.gada 15.septembrī plkst. 13.00. Izsole tiks slēgta 2017.gada 16.oktobrī plkst. 13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2017.gada 5.oktobrim jāiemaksā SIA "PERMALAT PLUSS" norēķinu kontā Nr.LV37HABA0551043692128, AS Swedbank, nodrošinājuma summa 10% apmērā no novērtējuma (EUR 29 500,00) un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums maksātnespējas procesa administratoram par autorizāciju izsolei. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, ir pieejama tīmekļa vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.


OP 2017/181.IZ15

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 110.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Indra Andrejeva, prakses vieta: Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16-403, Jelgavā, rīko SIA Metarex (juridiskā adrese: Rubeņu ceļš 2, Jelgava) piederošā nekustamā īpašuma "Stigmas", Cenu pag., Ozolnieku nov., kadastra Nr. 5444 506 0017, pirmo izsoli. Piedzinējs - Valsts ieņēmumu dienests, Talejas iela 1, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no darbnīcas ēkas (kadastra apzīmējums 5444 006 0112 001) ar kopējo platību 1247,5 kv.m, darbnīcas ēkas (kadastra apzīmējums 5444 006 0112 002) ar kopējo platību 1512,7 kv.m, noliktavas ēkas (kadastra apzīmējums 5444 006 0112 003) ar kopējo platību 67,9 kv.m un noliktavas ēkas (kadastra apzīmējums 5444 006 0112 004) ar kopējo platību 16,8 kv.m. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 14 900,00. Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena - EUR 14 900,00. Izsoles solis - EUR 745,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākums - 2017. gada 14. septembrī un izsoles noslēgums - 2017. gada 16. oktobrī plkst.13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2017. gada 4. oktobrim ir jāiemaksā nodrošinājuma summa EUR 1490,00 apmērā zvērinātas tiesu izpildītājas Indras Andrejevas, reģ.Nr.LV25116610021, depozīta kontā - Valsts kase, konta Nr.LV68TREL9199082002000, maksājuma mērķī norādot izpildu lietas Nr.00434/110/2017 un nekustamā īpašuma adresi, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz tiesu izpildītāja autorizēt dalību izsolē. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, pieejama elektronisko izsoļu vietnē. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/181.IZ16

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 46. iecirkņa ZTI Jānis Tunnis 2017. gada 19. septembrī, pulksten 10.00 prakses vietā Rīgā, Tērbatas ielā 53-8, pirmajā izsolē pārdod SIA "M LITE GROUP", reģ.Nr.40103399076, juridiskā adrese: Rīga, Baltā iela 1B, piederošo aprakstīto kustamo mantu. Piedzinējs: Valsts ieņēmumu dienests, reģ.Nr.90000069281, Talejas iela 1, Rīga. Izsolīts tiek transportlīdzeklis: piekabe transporta furgons SCHMITZ SKO 24, izlaiduma gads 2005., reģ.Nr.R7318, VIN: WSM00000005010748. Izsoles sākumcena 3500,00 EUR. Izsoles cena (pilna nosolītā cena, augstākā nosolītā cena vai izsoles sākumcena, ja izsole pasludināta par nenotikušu) ir apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Transportlīdzeklis būs apskatāms 18.09.2017. no pulksten 13.00 līdz 14.00 Daugavgrīvas ielā 114, Rīgā. Apskates laiku iepriekš saskaņot par tālruni 29245991.

Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā ZTI Jāņa Tuņņa, reģistrācijas Nr. LV11057612950, depozīta kontā Nr. LV74TREL9199036001000, Valsts kase, kods TRELLV22, 10% (desmit procenti) no kustamās mantas novērtējuma summas - 350,00 EUR.


OP 2017/181.IZ17

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.32 zvērināts tiesu izpildītājs Roberts Kučinskis, prakses vieta: Rīgā, Maiznīcas ielā 4-2, pirmajā izsolē pārdod divus savstarpēji saistītus nekustamos īpašumus: dzīvokli Nr.17, kadastra Nr.1300 901 6634, Dzintaru prospektā 20, Jūrmalā, un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 2072/18879 domājamās daļas no būves (kad.apz.13000081504001), un kopīpašuma 178/3405 domājamās daļas no nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.1300 008 1504, Dzintaru prospektā 20, Jūrmalā, ko pilnā sastāvā veido zemes gabals 3405 kv.m platībā. Īpašnieks: Renaissance, SIA (iepriekšējais nosaukums Transform 17, SIA), Dzintaru prospekts 20-16, Jūrmala. Piedzinējs: valsts. Novērtējums - 224 400,00 EUR. Izsoles sākumcena - 224 400,00 EUR. Izsoles solis - 2500,00 EUR. Izsoles cena netiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums: 12.09.2017. Izsoles noslēgums 12.10.2017. plkst. 13.00.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 02.10.2017. jāiemaksā nodrošinājuma summa 22440,00 EUR Valsts kases depozīta kontā Nr. LV45TREL9199023001000, tiesu izpildītājam Robertam Kučinskim LV30066810514, un jālūdz autorizēt dalību izsolē. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles noslēgumam. Ar izsoles noteikumiem iespējams iepazīties - https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2017/181.IZ18

Izsole

Zirņu pagasta pārvalde 2017.gada 12.oktobrī mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izsola Saldus novada pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu "Vīteņi", Zirņu pagasts, Saldus novads, kas sastāv no zemesgabala 0,8251 ha platībā, kadastra apzīmējums 8496 004 0595. Sākuma cena - EUR 2500, drošības nauda - EUR 250, izsoles kāpuma solis - EUR 100, reģistrācijas maksa - EUR 10. Norēķini par objektu - 100% euro. Izsole notiks plkst. 10.00 Zirņu pagasta pārvaldes telpās "Pagastnamā", Zirņu pagastā, Saldus novadā. Izsolāmo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš sazinoties pa kontakttālr. 26465686. Izsoles noteikumi www.saldus.lv Izsoles vai Zirņu pagasta pārvaldē.

Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek Zirņu pagasta pārvaldē "Pagastnamā", Zirņu pagastā, Saldus novadā, katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 16.00 līdz 2017.gada 10.oktobrim plkst.16.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiesniedz rakstisks pieteikums, jāiemaksā drošības nauda un reģistrācijas maksa AS "SEB banka" kontā Nr.LV26 UNLA 0015 0111 30868. Tālr. uzziņām 25708745, e-pasts: zirni@saldus.lv.


OP 2017/181.IZ19

Izsole

Nodrošinājuma valsts aģentūra paziņo par valsts kustamās mantas mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Realizējamā manta ir vārāmie katli, dzelzs gultas ar tīklu un sanitārās nestuves, sīkāka informācija par izsoli un valsts kustamās mantas saraksts ir pieejams aģentūras mājaslapā www.nva.iem.gov.lv. Izsole notiks 2017. gada 20. septembrī plkst. 10.00 Nodrošinājuma valsts aģentūrā (Čiekurkalna 1.līnija 1, K-2, Rīga), 207. kabinetā. Manta tiek realizēta pa mantas kopumiem, un sākumcena ir nosacītā realizācijas vērtība. Lai piedalītos izsolē, pretendentam jāiemaksā 10% nodrošinājums no kustamās mantas sākumcenas, kas iemaksājams Valsts kasē, kods TRELLV22, aģentūras norēķinu kontā LV59TREL814065106200B, līdz 2017. gada 19. septembrim (ieskaitot).

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)