Laidiens: 01.09.2017., Nr. 174

Amatu konkursu ziņas

Amatu konkursi

OP 2017/174.AKK1

Ekonomikas un kultūras augstskola (EKA), reģ. Nr. 40003402986, izsludina konkursu uz vakanto akadēmiskā personāla amata vietu:

docents (ar doktora grādu Politikas zinātnes (politoloģijas) nozarē (35.)) - 1 amata vieta

Pretendentiem, kuri vēlas piedalīties konkursā, ir jāiesniedz Ekonomikas un kultūras augstskolas rektoram adresēts iesniegums un dokumentu noraksti, kas apliecina augstāko izglītību un nepieciešamos akadēmiskos un zinātniskos grādus (Dr. sc. pol.), dzīves un darba gājums (Curriculum Vitae), kur norādīta zinātniskā, pedagoģiskā, organizatoriskā darba pieredze un publicēto zinātnisko darbu saraksts, kā arī citi dokumenti, kurus pretendents vēlas pievienot iesniegumam, lai pilnīgāk raksturotu savu kvalifikāciju. Ja pretendents konkursā darbam EKA piedalās pirmo reizi, jāuzrāda dokumentu oriģināli.

Dokumenti ir jāiesniedz Ekonomikas un kultūras augstskolā Rīgā, Lomonosova ielā 1/5, 113. kabinetā. Konkursa termiņš ir viens mēnesis no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".


OP 2017/174.AKK2

Ekonomikas un kultūras augstskola (EKA), reģ. Nr. 40003402986, izsludina konkursu uz vakanto akadēmiskā personāla amata vietu:

asociētais profesors - Politikas zinātnes (politoloģijas) nozarē (35.) - 1 amata vieta

Pretendentiem, kuri vēlas piedalīties konkursā, ir jāiesniedz Ekonomikas un kultūras augstskolas rektoram adresēts iesniegums un dokumentu noraksti, kas apliecina augstāko izglītību un nepieciešamos akadēmiskos un zinātniskos grādus (Dr. sc. pol.), dzīves un darba gājums (Curriculum Vitae), kur norādīta zinātniskā, pedagoģiskā, organizatoriskā darba pieredze un publicēto zinātnisko darbu saraksts, kā arī citi dokumenti, kurus pretendents vēlas pievienot iesniegumam, lai pilnīgāk raksturotu savu kvalifikāciju. Ja pretendents konkursā darbam EKA piedalās pirmo reizi, jāuzrāda dokumentu oriģināli.

Dokumenti ir jāiesniedz Ekonomikas un kultūras augstskolā Rīgā, Lomonosova ielā 1/5, 113. kabinetā. Konkursa termiņš ir viens mēnesis no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".


OP 2017/174.AKK3

Iepirkumu uzraudzības birojs ir Finanšu ministrijas padotībā esoša tiešās valsts pārvaldes iestāde, kas veic valsts pārvaldes funkciju iepirkumu procedūru uzraudzībā un ir funkcionāli augstākā iestāde attiecībā uz iesniegumu izskatīšanu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.

Ja vēlies pilnveidot sevi, strādājot valsts pārvaldē publisko iepirkumu jomā, dot ieguldījumu, izmantojot savas zināšanas un pieredzi, un pievienoties Iepirkumu uzraudzības biroja kolektīvam, aicinām pieteikties atkārtotā amata konkursā uz Tiesību aktu piemērošanas departamenta vecākā referenta jurista amatu (ierēdņa amata vieta uz nenoteiktu laiku; amats klasificēts 35. saimē, II līmenī, 9. mēnešalgu grupā)

Tiesību aktu piemērošanas departamenta darbība saistīta ar metodiskā atbalsta sniegšanu pasūtītājiem, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem un piegādātājiem, nodrošinot konsultācijas, vadlīniju un ieteikumu izstrādāšanu, mācību organizēšanu, kā arī ar priekšlikumu izstrādāšanu un saskaņošanu politikas dokumentu un normatīvo aktu projektu izstrādei publisko iepirkumu jomā.

Tavi galvenie amata pienākumi būs:

- gatavot vēstuļu projektus un atzinumus pasūtītājiem, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem, preču piegādātājiem, pakalpojumu sniedzējiem un būvdarbu veicējiem par neskaidrajiem iepirkuma procesa tiesiskā regulējuma jautājumiem

- apkopot un analizēt ārvalstu praksi un tendences publisko iepirkumu jomā, gatavot priekšlikumus publisko iepirkumu sistēmas pilnveidošanai

- veikt Eiropas Savienības (ES) Tiesas lēmumu publisko iepirkumu jomā analīzi un gatavot informatīvos materiālus par tiem

- gatavot informāciju un dokumentu projektus iesniegšanai ES institūcijās un starptautiskajās organizācijās pēc citu valstu pieprasījuma

Pirms iesniedz pieteikumu, izvērtē savu atbilstību šādām amata prasībām:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnē

- prasme strādāt ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām

- precizitāte un spēja rakstiski skaidri formulēt un pamatot viedokli

- labas komunikācijas prasmes, orientācija uz attīstību un spēja plānot un organizēt

- teicama latviešu valodas prasme un angļu valodas zināšanas atbilstoši B2 līmenim

- darba pieredze saistībā ar publiskajiem iepirkumiem un izpratne par publisko iepirkumu tiesisko regulējumu tiks uzskatīta par priekšrocību

Mēs piedāvājam:

- iegūt zināšanas un profesionālo pilnveidi publisko iepirkumu jomā

- atsaucīgu un draudzīgu darba kolektīvu

- mēnešalgu no 835 līdz 994 EUR (atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā un ir būtiska iestādes funkciju izpildei)

- sociālās garantijas un veselības apdrošināšanas polisi

Pieteikuma (motivācijas) vēstuli un CV sūtīt Iepirkumu uzraudzības birojam līdz 2017. gada 15. septembrim uz adresi Eksporta ielā 6, Rīgā, LV-1010, uz e-pasta adresi vakances@iub.gov.lv vai pa faksu 67326720. Tālrunis uzziņām 67326702.


OP 2017/174.AKK4

Pārtikas un veterinārais dienests (reģistrācijas Nr. LV90000064301) ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas organizē un veic pārtikas aprites un veterinārās valsts uzraudzības un kontroles funkcijas atbilstoši šo nozaru valsts politikai.

Pārtikas un veterinārais dienests izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amatu - Robežkontroles departamenta kontroles punkta "Rīga" inspektors fitosanitārās uzraudzības jomā (viena amata vieta uz nenoteiktu laiku; darbavieta: KP "Rīga", Uriekstes ielā 16, Rīgā)

Nepieciešamās profesionālās un personības kompetences:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- augstākā izglītība (2. līmeņa profesionālā vai bakalaura grāds) agronomijā, lauksaimniecībā, mežzinātnē vai bioloģijā

- pieredze profesionālajā jomā/nozarē

- labas datorlietotāja prasmes (MS Office)

- angļu valodas zināšanas līmenī, kas ļauj izmantot dokumentus un literatūru darbības jomā

- B kategorijas autovadītāja apliecība

- vēlme darboties komandā un prasme sadarboties

- vēlme izrādīt iniciatīvu un orientācija uz rezultātu sasniegšanu

Pārtikas un veterinārais dienests nodrošinās šādus pamatpienākumus:

- veikt kravu pārbaudes fitosanitārās un pārtikas uzraudzības jomā

- precīzi noformēt kravu pavaddokumentus

- izrakstīt rēķinus par kontrolētajām kravām

Kļūstot par vienu no mūsu komandas, iegūsi:

- interesantu, atbildīgu un dinamisku darbu valsts pārvaldē

- iespēju iegūt neatsveramu profesionālu pieredzi

- mācību iespējas profesionālajai pilnveidei

- darbu atsaucīgu kolēģu kolektīvā

- atalgojumu atbilstoši 9. mēnešalgu grupai, normatīvajos aktos noteiktās sociālās garantijas un veselības apdrošināšanas polisi

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un izglītību apliecinoša dokumenta kopiju 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" lūdzam nosūtīt vai iesniegt Pārtikas un veterinārā dienesta Personāla vadības daļai Peldu ielā 30, Rīgā, LV-1050, vai elektroniski nosūtīt uz e-pasta adresi Zane.Eihenberga@pvd.gov.lv ar norādi "RD KP "Rīga" inspektors". Tālrunis uzziņām 67027529.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu, Pārtikas un veterinārais dienests informē, ka:

1) jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi;

2) iepriekš minētais jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Pārtikas un veterinārais dienests, kontaktinformācija: Peldu iela 30, Rīga, LV-1050.


OP 2017/174.AKK5

Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde izsludina konkursu uz Personāla vadības un sabiedrisko attiecību departamenta VADOŠĀ PERSONĀLA SPECIĀLISTA ierēdņa amatu

Prasības pretendentiem/-ēm:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība

- ne mazāk kā trīs gadu profesionālās darbības pieredze personāla vadības jomā

- praktiskā darba pieredze un ļoti labas iemaņas darbā ar resursu vadības sistēmas "HORIZON" personāla moduli

- darba tiesiskās attiecības un valsts civildienesta attiecības reglamentējošo tiesību aktu pārzināšana

- teicamas latviešu valodas zināšanas

- vēlamas krievu valodas un angļu valodas zināšanas sarunvalodas līmenī

- vēlama darba pieredze nodarbināto kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumu organizēšanā

Galvenie amata pienākumi:

- darbs ar personāla informācijas sistēmu "HORIZON"

- visa veida personāla dokumentu sagatavošana

- piedalīšanās personāla apmācību organizēšanā

- personāla atlases organizēšana

Piedāvājam:

- iespēju veikt atbildīgu un interesantu darbu valsts pārvaldē

- stabilu atalgojumu (amatam noteikta 30. saime, III līmenis, 9. mēnešalgu grupa)

- labus darba apstākļus Rīgā, Čiekurkalna 1. līnijā 1

Iesniedzamie dokumenti:

- pieteikuma vēstule, kurā norādīts, kāda ir atbilstība katrai no prasībām

- CV

- izglītības dokumenta kopija

Pretendentu vērtēšanas komisija izskatīs tikai tos pieteikumus, kuriem būs pievienoti visi iesniedzamie dokumenti. Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, jāpievieno dokuments par izglītības akadēmisko atzīšanu Latvijā.

Dalībai konkursā varat pieteikties 10 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis":

1) sūtot dokumentus pa pastu uz adresi Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Personāla vadības un sabiedrisko attiecību departamentam, Čiekurkalna 1. līnija 1, k-3, Rīga, LV-1026;

2) iesniedzot dokumentus personīgi Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Personāla vadības un sabiedrisko attiecību departamentā Čiekurkalna 1. līnijā 1, k-3, Rīgā;

3) sūtot dokumentus elektroniski uz e-pasta adresi personas@pmlp.gov.lv ar norādi "Pieteikums vadošā personāla speciālista amatam".

Uzziņas pa tālruni 67219273.


OP 2017/174.AKK6

Ekonomikas un kultūras augstskola (EKA), reģ. Nr. 40003402986, izsludina konkursu uz vakanto akadēmiskā personāla amata vietu:

profesors - Ekonomikas nozarē, Grāmatvedības un uzskaites teorijas apakšnozarē (7.6.) - 1 amata vieta

Pretendentiem, kuri vēlas piedalīties konkursā, ir jāiesniedz Ekonomikas un kultūras augstskolas rektoram adresēts iesniegums un dokumentu noraksti, kas apliecina augstāko izglītību un nepieciešamos akadēmiskos un zinātniskos grādus (ja pretendents konkursā darbam EKA piedalās pirmo reizi, jāuzrāda dokumentu oriģināli), dzīves un darba gājums (Curriculum Vitae), kur norādīta zinātniskā, pedagoģiskā, organizatoriskā darba pieredze un publicēto zinātnisko darbu saraksts, kā arī citi dokumenti, kurus pretendents vēlas pievienot iesniegumam, lai pilnīgāk raksturotu savu kvalifikāciju.

Dokumenti ir jāiesniedz Ekonomikas un kultūras augstskolā Rīgā, Lomonosova ielā 1/5, 113. kabinetā. Konkursa termiņš ir viens mēnesis no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".


OP 2017/174.AKK7

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amatu - Bāriņtiesu un audžuģimeņu departamenta vecākais inspektors (uz nenoteiktu laiku, 3 amata vietas)

Prasības pretendentam/-ei:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā izglītība sociālajās zinātnēs, vēlams - tiesību zinātnēs

- vēlamas angļu valodas un labas krievu valodas zināšanas

- pieredze darbā, kas saistīts ar bērnu tiesību aizsardzības jautājumu risināšanu

- spēja strādāt patstāvīgi, uzņemties iniciatīvu un atbildību, analītiskas prasmes, spēja strādāt ar liela apjoma informāciju, prasme lietot praksē teorētiskās zināšanas darbā ar vardarbībā cietušajiem bērniem

- vēlama pieredze valsts pārvaldē

- saskarsmes kultūra un prasme kontaktēties ar cilvēkiem

- iemaņas darbā ar datoru

Darba pienākumi:

- sagatavot atbildes uz saņemtajiem iesniegumiem par bāriņtiesu darbu

- analizēt informāciju par bāriņtiesu darbu

- izvērtēt bāriņtiesu pieprasījumus apliecību sociālo garantiju nodrošināšanai

- sagatavot metodiskos ieteikumus un informatīvā satura vēstules bāriņtiesām un citām institūcijām

- sniegt konsultatīvo palīdzību bāriņtiesām aizbildnības, aizgādnības, bērnu un personu ar ierobežotu rīcībspēju tiesību un interešu aizsardzības jautājumos

- veikt nepieciešamos sagatavošanās darbus, lai sekmīgi noritētu pārbaudes bāriņtiesās (savlaicīga rīkojuma sagatavošana, transporta izbraukšanas laika saskaņošana, attiecīgās pašvaldības un bāriņtiesas informēšana par pārbaudi)

- veikt pārbaudes bāriņtiesās, sniegt priekšlikumus nepilnību novēršanai

- piedalīties semināru audžuģimenēm un bāriņtiesu priekšsēdētājiem organizēšanā

- piedalīties sēdēs, sapulcēs, darba grupās, kā arī pārstāvēt departamenta viedokli valsts un pašvaldību iestādēs

- veikt pienākumus, kas saistīti ar bērna vajadzībām atbilstošas audžuģimenes nodrošināšanu, kā arī darbu ar audžuģimeņu uzskaites datorizētu sistēmu

- atbilstoši kompetencei veikt vienreizējus inspekcijas priekšnieka un departamenta direktora norādījumus

Ierēdņa amatam noteikta: 35. saime, II līmenis, 9. mēnešalgu grupa. Bruto mēnešalga no 650 līdz 812 EUR (atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā un ir būtiska iestādes funkciju izpildei).

Motivēta pieteikuma vēstule, CV un izglītības dokumenta kopija jāiesniedz 10 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas izdevumā "Latvijas Vēstnesis", nosūtot pa pastu Labklājības ministrijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai Skolas ielā 28, Rīgā, LV-1331, vai uz e-pastu: liga.kuske@lm.gov.lv. Tālrunis uzziņām 67021645.


OP 2017/174.AKK8

ZĀĻU VALSTS AĢENTŪRA izsludina atklātu konkursu uz vakanto ierēdņa amatu - Administratīvo resursu vadības un dokumentu pārvaldības nodaļas vecākais personāla inspektors (uz nenoteiktu laiku)

Amata mērķis: nodrošināt personāla lietu un lietvedības uzturēšanu, organizēt personāla apmācību un kvalifikācijas paaugstināšanas procesu.

Amata kods: 2423 04.

Galvenie amata pienākumi:

- uzturēt un kārtot Aģentūras darbinieku personāla lietas

- sagatavot darba līgumus, vienošanās, rīkojumus par darbinieku pieņemšanu, pārcelšanu, atbrīvošanu un citus dokumentus, kas saistīti ar darbinieka darba gaitas izmaiņām

- veikt datu ievadi aģentūras personālvadības sistēmā (dati par darbiniekiem, darba gaitu un izmaiņām, personāla apmācībām, obligātajām veselības pārbaudēm u. c.)

- nodrošināt Aģentūras personāla atvaļinājumu grafika sagatavošanu

- organizēt personāla apmācību un kvalifikācijas paaugstināšanas procesu, atbilstošu atskaišu sagatavošanu

- sekot un savlaicīgi nosūtīt darbiniekus uz obligātās veselības pārbaudēm

Prasības pretendentiem/-ēm:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- augstākā izglītība personāla vadības, tiesībzinību vai vadībzinību jomās

- zināšanas par normatīvo aktu prasībām civildienesta un darba attiecību jomās

- vēlama 3 gadu praktiskā darba pieredze darba un civildienesta tiesisko attiecību regulējošo normatīvo aktu piemērošanā un personāla procesu administrēšanā

- zināšanas par valsts pārvaldes darba organizācijas principiem

- latviešu valodas zināšanas (augstākā līmeņa 1. pakāpe)

- mērķtiecība, precizitāte un augsta atbildības sajūta

- spēja strādāt gan patstāvīgi, gan komandā

- prasme efektīvi organizēt savu darbu

Mēs piedāvājam:

- pilnu darba slodzi

- labus darba apstākļus

- kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas

- atalgojumu un sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam

Darbinieka amatam noteikts 30. saimes "Personāla vadība" II līmenis, 8. mēnešalgu grupa (mēnešalgas diapazons atbilstoši kvalifikācijas kategorijai: 1. kategorija - līdz 745 euro, 2. kategorija - līdz 920 euro, 3. kategorija - līdz 1093 euro).

Pieteikuma dokumentus (CV, motivācijas vēstuli) 10 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas izdevumā "Latvijas Vēstnesis" lūdzam sūtīt uz Zāļu valsts aģentūru Jersikas ielā 15, Rīgā, LV-1003 (ar norādi "Konkursam"), e-pasta adrese: info@zva.gov.lv, tālrunis papildu informācijai 67078457, 67078444, 67078424, fakss 67078428.

Informējam, ka sazināsimies tikai ar tiem kandidātiem, kas tiks aicināti uz darba interviju.


OP 2017/174.AKK9

ZĀĻU VALSTS AĢENTŪRA izsludina atklātu konkursu uz vakanto amatu - Informācijas tehnoloģiju un sistēmu attīstības nodaļas datorsistēmu un datortīklu administrators (uz nenoteiktu laiku)

Amata mērķis: nodrošināt datortehnikas, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas risinājumu administrēšanu, uzturēšanu un attīstību.

Amata kods: 252201.

Galvenie amata pienākumi:

- nodrošināt datortehnikas, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas risinājumu un lietojumu (turpmāk - IKT) uzturēšanu, administrēšanu un pilnveidošanu

- veikt tīkla infrastruktūras uzraudzību un uzturēšanu

- līdzdarboties IKT sistēmu, risinājumu un/vai pakalpojumu ieviešanas un optimizācijas projektu plānošanā un ieviešanā, izstrādāt priekšlikumus nepieciešamajiem pasākumiem, ieviešanas plānus

- nodrošināt datortehnikas, IKT risinājumu un lietotāju atbalstu

- nodrošināt IKT risinājumu dokumentācijas izstrādi un uzturēšanu

Prasības pretendentiem/-ēm:

- otrā līmeņa augstākā izglītība informācijas tehnoloģiju jomā

- vēlama vismaz 2 gadu praktiskā darba pieredze IKT risinājumu ieviešanā un uzturēšanā

- zināšanas par IS, datortīklu darbības un uzbūves principiem, drošības risinājumiem, prasme tos ieviest praksē, apzināties iespējamos drošības riskus

- zināšanas un pieredze MS Windows bāzētas infrastruktūras ieviešanā un servisu konfigurēšanā

- vēlamas zināšanas un pieredze darbā ar kādu no virtualizācijas platformām: VMware, Hyper-V u. tml.

- vēlama Linux sistēmu administrēšanas pieredze

- latviešu valodas zināšanas - vidējā līmeņa 2. pakāpe (B2)

- angļu valodas zināšanas - vēlama vidējā līmeņa 1. pakāpe (B1)

- datorprasmes - prasme strādāt ar MS Office programmatūru

- mērķtiecība, precizitāte un augsta atbildības izjūta

- spēja strādāt gan patstāvīgi, gan komandā

- prasme efektīvi organizēt savu darbu

Mēs piedāvājam:

- pilnu darba slodzi

- labus darba apstākļus

- kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas

- atalgojumu un sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam

Darbinieka amatam noteikts 19.5. saimes "IT un IS vadība", III A līmenis 10. mēnešalgu grupa (mēnešalgas diapazons atbilstoši kvalifikācijas kategorijai: 1. kategorija - līdz 940 euro, 2. kategorija - līdz 1115 euro, 3. kategorija - līdz 1287 euro).

Pieteikuma dokumentus (CV, motivācijas vēstuli) līdz 2017.gada 12.septembrim lūdzam sūtīt uz Zāļu valsts aģentūru Jersikas ielā 15, Rīgā, LV-1003 (ar norādi "Konkursam"), e-pasta adrese: info@zva.gov.lv, tālrunis papildu informācijai 67078457, 67078444, 67078424, fakss 67078428.

Informējam, ka sazināsimies tikai ar tiem kandidātiem, kas tiks aicināti uz darba interviju.


OP 2017/174.AKK10

Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amatu - Personāla nodaļas vadītājs (1 amata vieta uz nenoteiktu laiku)

Prasības pretendentiem/-ēm:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- augstākā izglītība tiesību zinātnēs vai personāla vadībā

- darba pieredze valsts pārvaldē (ne mazāk kā divi gadi)

- pieredze personālvadības procesos (ne mazāk kā divi gadi)

- Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu pārzināšana amata kompetences ietvaros

- personāla vadības procesu, plānošanas, organizēšanas, kontroles un analītiskās prasmes

- zināšanas juridisku jautājumu risināšanā personālvadības procesu ietvaros un pieredze tiesību normu piemērošanā un izstrādē

- prasme vērtēt faktus, analizēt datus, paredzēt un novērtēt riskus; analizēt situāciju, pilnveidot darbību perspektīvā skatījumā

- komunikācijas prasmes

- pieredze darbā (lietotāja līmenī) ar datoru (MS Word, Excel, PowerPoint, resursu vadības sistēmu Horizon) un biroju tehniku

Amata mērķis un galvenie amata pienākumi:

- organizēt un vadīt Personāla nodaļas darbu, nodrošinot Personāla nodaļas procesu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi. Izstrādāt un aktualizēt Nodarbinātības valsts aģentūras personāla vadības politiku. Veikt personāla analīzi un plānošanu atbilstoši piešķirtajam finansējumam un apstiprināto amata vietu ietvaros t.sk. sniegt priekšlikumus ierēdņu un darbinieku amatalgu un darba samaksas noteikšanai. Nodrošināt personāla vadības procedūru izstrādi un aktualizēšanu t.sk. optimālu elektroniskās personāla vadības sistēmas izveidi un darbību. Organizēt ierēdņu un darbinieku rīcības dienesta izmeklēšanas un disciplinārlietu izskatīšanu un sagatavot rīkojumu projektus par disciplinārsodu piemērošanu

- koordinēt darba aizsardzības pasākumu nodrošināšanu Aģentūrā. Sagatavot dažāda rakstura atskaites un analīzes personālvadības jautājumos. Izstrādāt un aktualizēt personāla mācību un attīstības stratēģiju un nodrošināt to īstenošanu, veicināt Aģentūras ierēdņu un darbinieku profesionālo attīstību un kvalifikācijas paaugstināšanu. Sniegt konsultācijas struktūrvienību vadītājiem un darbiniekiem par personāla vadības jautājumiem.

Atalgojuma apmērs: mēnešalgu 1. kategorija: 1216,00 EUR, 2. kategorija: 1399,00 EUR, 3. kategorija: 1598,00 EUR (bruto alga).

Motivēta pieteikuma vēstule, CV un izglītību apliecinoša dokumenta kopija 10 dienu laikā, skaitot no paziņojuma publicēšanas dienas "Latvijas Vēstnesī", Pretendentam jāiesniedz Nodarbinātības valsts aģentūrā K. Valdemāra ielā 38, k-1, Rīgā, LV-1010, vai jānosūta uz e-pasta adresi konkursi@nva.gov.lv ar norādi "Personāla_nodaļas_vadītājs". Informācija pa tālruni 22003265, kā arī Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā www.nva.gov.lv.

Atlases konkurss notiks divās kārtās. Pirmā kārta - Pretendentu izglītības un darba pieredzes izvērtēšana pēc iesniegtajiem dokumentiem. Otrā kārta - intervija, kuras laikā tiks novērtētas Pretendenta zināšanas un kompetences atbilstoši amatam noteiktajām prasībām.

Lūdzam ievērot, ka sazināsimies un informēsim par konkursa rezultātiem tikai uz interviju uzaicinātos Pretendentus.

Amatu konkursu rezultāti

OP 2017/174.AKR1

Iepirkumu uzraudzības birojs paziņo, ka 2017. gada 25. jūlijā izsludinātais konkurss uz Tiesību aktu piemērošanas departamenta vecākā referenta jurista ierēdņa amata vietu noslēdzies bez rezultāta.


OP 2017/174.AKR2

Valsts ieņēmumu dienests paziņo, ka Personālvadības pārvaldes Personāla plānošanas un attīstības daļas galvenās personāla speciālistes amatā uz noteiktu laiku no 04.09.2017. konkursa kārtībā ir iecelta INESE ĀBOLIŅA.


OP 2017/174.AKR3

Valsts ieņēmumu dienests paziņo, ka Nodokļu pārvaldes Saistību izpildes nodrošināšanas daļas Atbalsta nodaļas galvenās nodokļu inspektores amatā uz noteiktu laiku no 04.09.2017. konkursa kārtībā ir iecelta INESE CĪRULE.


OP 2017/174.AKR4

Valsts ieņēmumu dienests paziņo, ka Nodokļu pārvaldes Fizisko personu deklarāciju uzskaites daļas Desmitās nodaļas galvenās nodokļu inspektores amatā uz noteiktu laiku no 04.09.2017. konkursa kārtībā ir iecelta JEKATERINA PIZĀNE.


OP 2017/174.AKR5

Valsts ieņēmumu dienests paziņo, ka Finanšu policijas pārvaldes Ceturtās izmeklēšanas daļas izmeklētāja amatā uz noteiktu laiku no 04.09.2017. konkursa kārtībā ir iecelts INGUS VAIVODS.


OP 2017/174.AKR6

Valsts ieņēmumu dienests paziņo, ka Personālvadības pārvaldes Personāla plānošanas un attīstības daļas galvenās speciālistes amatā uz nenoteiktu laiku no 05.09.2017. konkursa kārtībā ir iecelta INGA RUHMANE.


OP 2017/174.AKR7

Nodarbinātības valsts aģentūra informē, ka Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 2017.  gada 26. jūnijā, Nr. 125 (5952), izsludinātais konkurss uz direktora vietnieka nodaļas vadītāja (ierēdņa) amatu Finanšu un attīstības departamenta Attīstības nodaļā ir noslēdzies bez rezultāta.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)