Laidiens: 24.08.2017., Nr. 168 (5995)

Tiesu nolēmumi

OP 2017/168.TS1

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas Zemesgrāmatu nodaļa paziņo, ka 2017. gada 15. maijā saņemts Rīgas apgabaltiesas lēmums par 2017. gada 7. marta nodaļas tiesneša lēmuma atcelšanu un lietas no jauna izskatīšanu zvērinātas tiesu izpildītājas Danas Galzones pieteikumā par izsoles akta apstiprināšanu uz ILGVARAM LIETAVIETIM, pers. kods 090634-10914, piederošiem nekustamajiem īpašumiem Rūpniecības ielā 22-28, Rīgā (kadastra Nr. 01009100404) un 9810/603798 domājamām daļām no funkcionāli saistītā zemesgabala Rūpniecības ielā 22, Rīgā (kadastra Nr. 01000112032).

Lietā kā parādnieks norādīts Ilgvars Lietavietis, pers. kods 090634-10914, pēdējā zināmā dzīvesvietas adrese: 9 Crowthorns Rudgby Warwickshire CV211PP, United Kingdom.

Prasības pieteikumu var saņemt Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas Zemesgrāmatu nodaļā Ieriķu ielā 5, Rīgā.

Prasības pieteikums rakstveida procesā tiks izskatīts 2017. gada 28. septembrī.


OP 2017/168.TS2

Daugavpils tiesa atzina REGĪNU PRAKOSU, pers. kods 150641-10201, par personu ar rīcībspējas ierobežojumu un nosprieda: ierobežot Regīnai Prakosai, pers. kods 150641-10201, rīcībspēju šādās jomās: 1) pārstāvība valsts un pašvaldības iestādēs, medicīnas un ārstniecības iestādēs, tajā skaitā Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijā; 2) maksājumu izdarīšana un saņemšana, tai skaitā pabalstu un pensiju saņemšana; 3) darījumu slēgšana; 4) rīcība ar mantu un tās pārvaldība, it īpaši nekustamā īpašuma atsavināšana, ieķīlāšana un apgrūtināšana ar lietu tiesībām.

Nodibināt Regīnai Prakosai, pers. kods 150641-10201, aizgādnību spriedumā noteiktajā apjomā.

Noteikt, ka Regīnas Prakosas, pers. kods 150641-10201, aizgādnis rīkojas patstāvīgi visās jomās, kurās Regīnai Prakosai ierobežota rīcībspēja.

Daugavpils tiesas 2017.gada 27.jūlija spriedums civillietā Nr. C12284016 stājies likumīgā spēkā 2017.gada 22.augustā.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)