Laidiens: 23.08.2017., Nr. 167

Paziņojumi kreditoriem

OP 2017/167.KM1

Paziņojums par reorganizāciju

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INDUSTRIAL TECHNOLOGY", vienotais reģistrācijas Nr.40003894109, juridiskā adrese: Jūrkalnes iela 6, Rīga, LV-1046, paziņo, ka 10.08.2017. ir pieņemts dalībnieka lēmums par reorganizāciju un 2017. gada 15. augustā ir noslēgts reorganizācijas līgums starp SIA "Anulatrans", vienotais reģistrācijas Nr. 40003431947, un sabiedrības ar ierobežotu atbildību "INDUSTRIAL TECHNOLOGY", vienotais reģistrācijas Nr.40003894109. Reorganizācijas veids: pievienošana. Reorganizācijā iesaistītās sabiedrības: SIA "Anulatrans", vienotais reģistrācijas Nr. 40003431947, - iegūstošā sabiedrība; pievienojamā sabiedrība - sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INDUSTRIAL TECHNOLOGY", vienotais reģistrācijas Nr. 40003894109, kura pēc reorganizācijas beidz pastāvēt. Kreditoru prasījumi piesakāmi juridiskajā adresē Jūrkalnes ielā 6, Rīgā, LV-1046. Kreditoru prasību pieteikšanas termiņš - viens mēnesis no paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".


OP 2017/167.KM2

Paziņojums par reorganizāciju

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Anulatrans", vienotais reģistrācijas Nr. 40003431947, juridiskā adrese: Jūrkalnes iela 6, Rīga, LV-1046, paziņo, ka 10.08.2017. ir pieņemts dalībnieka lēmums par reorganizāciju un 2017. gada 15. augustā ir noslēgts reorganizācijas līgums starp SIA "Anulatrans", vienotais reģistrācijas Nr. 40003431947, un sabiedrību ar ierobežotu atbildību "INDUSTRIAL TECHNOLOGY", vienotais reģistrācijas Nr.40003894109. Reorganizācijas veids: pievienošana. Reorganizācijā iesaistītās sabiedrības: SIA "Anulatrans", vienotais reģistrācijas Nr. 40003431947, - iegūstošā sabiedrība; pievienojamā sabiedrība - sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INDUSTRIAL TECHNOLOGY", vienotais reģistrācijas Nr. 40003894109, kas pēc reorganizācijas beidz pastāvēt. Kreditoru prasījumi piesakāmi juridiskajā adresē Jūrkalnes ielā 6, Rīgā, LV-1046. Kreditoru prasību pieteikšanas termiņš - viens mēnesis no paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".


OP 2017/167.KM3

Paziņojums par pamatkapitāla samazināšanu

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "WHITE VENTURES", reģistrācijas Nr. 40103856847, ir pieņēmusi lēmumu samazināt sabiedrības pamatkapitālu. Tiek noteikta kreditoru prasījumu pieteikšanas vieta un laiks - sabiedrība ar ierobežotu atbildību "WHITE VENTURES", reģistrācijas Nr. 40103856847, juridiskā adrese: Baltā iela 3C, Rīga, LV-1055, viena mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas dienas.


OP 2017/167.KM4

Paziņojums par reorganizāciju

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "WHITE VENTURES", reģistrācijas Nr. 40103856847, juridiskā adrese: Baltā iela 3C, Rīga, LV-1055, turpmāk tekstā - "Sabiedrība", ir pieņēmusi lēmumu uzsākt Sabiedrības reorganizāciju - nodalīšanu, nododot daļu savas mantas akciju sabiedrībai "LKDFC" un akciju sabiedrībai "JMRFK", pēc reorganizācijas Sabiedrība turpina pastāvēt. Tiek noteikta kreditoru prasījumu pieteikšanas vieta un laiks - Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "WHITE VENTURES", reģistrācijas Nr. 40103856847, juridiskā adrese: Baltā iela 3C, Rīga, LV-1055, viena mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas dienas.


OP 2017/167.KM5

Paziņojums par pamatkapitāla samazināšanu

Saskaņā ar SIA "Oiltra Marine Finance", vienotais reģ. Nr. 40003722379, juridiskā adrese: Rīga, Aleksandra Bieziņa iela 3-82, LV-1029, 2017. gada 18. augusta vienīgā dalībnieka lēmumu SIA "Oiltra Marine Finance" pamatkapitāls ir samazināts par 38 747,00 EUR (trīsdesmit astoņi tūkstoši septiņsimt četrdesmit septiņi euro 00 centi) un pēc samazināšanas ir 2800,00 EUR (divi tūkstoši astoņi simti euro 00 centi), kas sastāv no 2800 (divi tūkstoši astoņi simti) daļām ar nominālvērtību 1,00 EUR (viens euro 00 centi).

SIA "Oiltra Marine Finance" kreditori, kuri vēlas saņemt nodrošinājumu, var viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas izdevumā "Latvijas Vēstnesis" rakstiski pieteikties SIA "Oiltra Marine Finance" juridiskajā adresē Rīgā, Aleksandra Bieziņa ielā 3-82, LV-1029, darbdienās no pulksten 10.00 līdz 16.00.


OP 2017/167.KM6

Paziņojums par reorganizāciju

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CETKA" (reģ. Nr. 40103397003, juridiskā adrese: Rīga, Jasmuižas iela 10-55, LV-1021. Iesaistītā sabiedrība reorganizācijas procesā: sabiedrība ar ierobežotu atbildību "WEKING" (reģ. Nr. 40103747364, juridiskā adrese: Rīga, Lāčplēša iela 161, LV-1003) - pievienojamā sabiedrība. Reorganizācijas veids - pievienošana. Lēmums par reorganizāciju ir pieņemts 2017. gada 9. augustā. Kreditoru prasības piesakāmas viena kalendārā mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas dienas. Kreditoru pieteikšanās vieta: Rīga, Lāčplēša iela 161, LV-1003.


OP 2017/167.KM7

Paziņojums par reorganizāciju

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "WEKING" (reģ. Nr. 40103747364, juridiskā adrese: Rīga, Lāčplēša iela 161, LV-1003). Iesaistītā sabiedrība reorganizācijas procesā: sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CETKA" (reģ. Nr. 40103397003, juridiskā adrese: Rīga, Jasmuižas iela 10-55, LV-1021) - iegūstošā sabiedrība. Reorganizācijas veids - pievienošana. Lēmums par reorganizāciju ir pieņemts 2017. gada 9. augustā. Kreditoru prasības piesakāmas viena kalendārā mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas dienas. Kreditoru pieteikšanās vieta: Rīga, Lāčplēša iela 161, LV-1003.


OP 2017/167.KM8

Paziņojums par publikācijas par pamatkapitāla samazināšanu atsaukšanu

CREC SIA, reģistrācijas numurs 40103763180 ("Sabiedrība"), juridiskā adrese: Pulkveža Brieža iela 8-1, Rīga, LV-1010, Latvija, informē, ka Sabiedrība atsauc 18.08.2017. oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" publicēto paziņojumu (OP 2017/164.KM24) par pamatkapitāla samazināšanu par 815 000 EUR.


OP 2017/167.KM9

Paziņojums par reorganizāciju

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CETKA" (reģ. Nr. 40103397003, juridiskā adrese: Rīga, Jasmuižas iela 10-55, LV-1021). Iesaistītā sabiedrība reorganizācijas procesā: sabiedrība ar ierobežotu atbildību "HARITA" (reģ. Nr. 40103769978, juridiskā adrese: Rīga, Valdeķu iela 62-156, LV-1058) - pievienojamā sabiedrība. Reorganizācijas veids - pievienošana. Lēmums par reorganizāciju ir pieņemts 2017. gada 9. augustā. Kreditoru prasības piesakāmas viena kalendāra mēneša laikā no sludinājuma publicēšanas dienas. Kreditoru pieteikšanas vieta: Rīga, Valdeķu iela 62-156, LV-1058.


OP 2017/167.KM10

Paziņojums par reorganizāciju

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "HARITA" (reģ. Nr. 40103769978, juridiskā adrese: Rīga, Valdeķu iela 62-156, LV-1058). Iesaistītā sabiedrība reorganizācijas procesā: sabiedrība ar ierobežotu atbildību " CETKA" (reģ. Nr. 40103397003, juridiskā adrese: Rīga, Jasmuižas iela 10-55, LV-1021) - iegūstošā sabiedrība. Reorganizācijas veids - pievienošana. Lēmums par reorganizāciju ir pieņemts 2017. gada 9. augustā. Kreditoru prasības piesakāmas viena kalendāra mēneša laikā no sludinājuma publicēšanas dienas. Kreditoru pieteikšanas vieta: Rīga, Valdeķu iela 62-156, LV-1058.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)