Laidiens: 03.08.2017., Nr. 153

Tiesu nolēmumi

OP 2017/153.TS1

Ar Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2017.gada 11.jūlija spriedumu civillietā Nr. C-3160-17/9 nosprieda grozīt rīcībspējas ierobežojumu DZINTRAI SEBREI, pers. kods 101041-10167, kas noteikts ar Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2004.gada 17.maija spriedumu lietā Nr.C30-586/10. Ierobežot Dzintrai Sebrei, pers. kods 101041-10167, rīcībspēju un nodibināt viņai aizgādnību, nosakot rīcībspējas ierobežojuma apjomu: maksājumu izdarīšana un saņemšana; darījumu slēgšana; rīcība ar mantu un tās pārvaldība, tajā skaitā, nekustamā īpašuma atsavināšanā, ieķīlāšanā un apgrūtināšanā ar lietu tiesībām; komercdarbība un saimnieciskā darbība; pārstāvība valsts, pašvaldības un ārstniecības iestādēs, izņemot pārstāvību tiesību un likumisko interešu aizstāvēšanai iestādēs un tiesā saistībā ar Dzintras Sebres rīcībspējas un brīvības ierobežojumiem, domstarpībām, strīdiem ar aizgādni un aizgādņa iecelšanu un atcelšanu.

Noteikt, ka visā noteiktajā rīcībspējas ierobežojuma apjomā aizgādnis rīkojas patstāvīgi.

Spriedums likumīgā spēkā stājies 2017.gada 1.augustā.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)